Білімі

Білім беретін мекеме

Квалификация

Аяқталу күні

әл-Фараби атынд.ҚазҰУ
Жоғары
2001

Ғылыми дәрежесі

Ғылыми дәреже атауы
Ғылым саласы
Диплом берілген күні
Кандидат
01.07.2006
Қызығушылығы

3

Саткенова Жайна Багашаровна

Ұлттық концептілердің лингвокогнитивтік құрылымы 2012 - г. 5 - стр. 1
4

Саткенова Жайна Багашаровна

Антропоөзектік парадигмадағы когнитивтік лингвистика ғылымының орны 2014 - г. 5 - стр. 0
5

Саткенова Жайна Багашаровна

Symbolism of white and black colours in Kazakh culture 2014 - г. 4 - стр. 1
6

Саткенова Жайна Багашаровна

А НТРОПОӨЗЕКТІК ПАРАДИ ГМАДАҒЫ КОГНИТИВТІК ЛИНГВИСТИКАНЫҢ ОРНЫ МЕН ҚЫЗМЕТІ – 2014 - г. 4 - стр. 1
7

Саткенова Жайна Багашаровна

КОГНИТИВТІК ЛИНГВИСТ ИКА НЫҢ ТІЛ БІЛІМІНДЕГІ КӨРІНІСІ 2014 - г. 4 - стр. 1
8

Саткенова Жайна Багашаровна

ҚАЗАҚ ТІЛІН ЗЕРТТЕУД ЕГІ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ПАРАДИГМАЛАРДЫҢ ОРНЫ МЕН ҚЫЗМЕТІ 2015 - г. 5 - стр. 1
9

Саткенова Жайна Багашаровна

ТІЛДІК ТАЛДАУ ҰСТАНЫ МДАРЫНЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК СИПАТЫ 2014 - г. 5 - стр. 1
10

Саткенова Жайна Багашаровна

КОГНИТИВТІК ЛИНГВИСТ ИКА НЫҢ ТІЛ БІЛІМІНДЕГІ КӨРІНІСІ 2014 - г. 5 - стр. 1
11

Саткенова Жайна Багашаровна

Symbolic Perception in Kazakh Mythology 2015 - г. 5 - стр. 1
12

Саткенова Жайна Багашаровна

«Қазіргі қазақ тілі» пәнінің жаттығулар жинағының ерекшеліктері (профессор Р. Әмірдің еңбектері бойынша) 2015 - г. 5 - стр. 4
13

Саткенова Жайна Багашаровна

ЖОО-ДА ЖАҢА САПАЛЫҚ БІЛІМДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК СИПАТЫ 2015 - г. 6 - стр. 5
14

Саткенова Жайна Багашаровна

ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ: САТЫЛЫ-КЕШЕНДІ ТАЛДАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ 2016 - г. 5 - стр. 1
15

Саткенова Жайна Багашаровна

Тілші ғалым Хасан Кәрімұлы Мұхамбет ғылыми зерттеулерінің теориялық және әдістемелік сипаты. 2016 - г. 4 - стр. 1
16

Саткенова Жайна Багашаровна

Балаларға арналған поэзиялық шығамалар тілі 2016 - г. 5 - стр. 2
17

Саткенова Жайна Багашаровна

Күрделі сөздерді оқыту әдістемесі 2016 - г. 5 - стр. 0
18

Саткенова Жайна Багашаровна

Балаларға арналған поэзиялық шығармалар тілі 2016 - г. 5 - стр. 0
19

Саткенова Жайна Багашаровна

Тілші ғалым Ахмет Байтұрсынұлының тілдік талдау жүйесіне қатысты әдістемелік көзқарастары туралы 2017 - г. 3 - стр. 1
20

Саткенова Жайна Багашаровна

Күрделі сөздерді оқыту әдістемесі 2016 - г. 5 - стр. 6
21

Саткенова Жайна Багашаровна

Балаларға арналған поэзиялық шығармалар тілі 2016 - г. 5 - стр. 3
22

Саткенова Жайна Багашаровна

Grammatical Means of Temporality Expression in Translation 2017 - г. 7 - стр. 1
23

Саткенова Жайна Багашаровна

Әлеуметтік желі тілі мәдениеті 2020 - г. 5 - стр. 5
24

Саткенова Жайна Багашаровна

Қазақ телевизиясының прагмастилистикасы 2020 - г. 10 - стр. 4
25

Саткенова Жайна Багашаровна

Қазақ телевизиясының прагмастилистикасы 2020 - г. 10 - стр. 4
26

Саткенова Жайна Багашаровна

Қазақ телевизиясының прагмастилистикасы 2020 - г. 10 - стр. 4
27

Саткенова Жайна Багашаровна

TYPES AND WAYS OF COMPLEX PHRASES FORMATION 2018 - г. 6 - стр. 4
28

Саткенова Жайна Багашаровна

"Тілдік тұлға" теориясының зерттелуі 2018 - г. 8 - стр. 3
29

Саткенова Жайна Багашаровна

ПОЭТИКАЛЫҚ МӘТІНДЕГІ «ТІЛДІК ТҰЛҒА»: ДЕҢГЕЙЛІК- ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 2018 - г. 7 - стр. 3
30

Саткенова Жайна Багашаровна

Implementation of modern computer science and information technologies in teaching 2017 - г. 5 - стр. 12
31

Саткенова Жайна Багашаровна

Профессор Б. Сағындықұлы - элитарлық тұлға 2019 - г. 2 - стр. 1
32

Саткенова Жайна Багашаровна

Анесова У.Г. ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІ ТІЛІ МӘДЕНИЕТІ 2020 - г. 4 - стр. 2