Басты бет / Филология / филология және әлем тілдері факультетінің деканаты / Саткенова Жайна Багашаровна

Саткенова Жайна Багашаровна

Лауазымы: Деканның оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары, аға оқытушы
филология және әлем тілдері факультетінің деканаты
Scopus author ID: 57193908282

1

Саткенова Жайна Багашаровна Мамынова Б.Қ. Қазақ тілінің морфологиясы " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-291-130-5 21 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Саткенова Жайна Багашаровна Кейіпкер тілінің когнитивтік аспектісі " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 111 125 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Саткенова Жайна Багашаровна Ұлттық концептілердің лингвокогнитивтік құрылымы 2012 - г. 5 - стр. 1

2

Саткенова Жайна Багашаровна Антропоөзектік парадигмадағы когнитивтік лингвистика ғылымының орны 2014 - г. 5 - стр. 0

3

Саткенова Жайна Багашаровна Symbolism of white and black colours in Kazakh culture 2014 - г. 4 - стр. 1

4

Саткенова Жайна Багашаровна А НТРОПОӨЗЕКТІК ПАРАДИ ГМАДАҒЫ КОГНИТИВТІК ЛИНГВИСТИКАНЫҢ ОРНЫ МЕН ҚЫЗМЕТІ – 2014 - г. 4 - стр. 1

5

Саткенова Жайна Багашаровна КОГНИТИВТІК ЛИНГВИСТ ИКА НЫҢ ТІЛ БІЛІМІНДЕГІ КӨРІНІСІ 2014 - г. 4 - стр. 1

6

Саткенова Жайна Багашаровна ҚАЗАҚ ТІЛІН ЗЕРТТЕУД ЕГІ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ПАРАДИГМАЛАРДЫҢ ОРНЫ МЕН ҚЫЗМЕТІ 2015 - г. 5 - стр. 1

7

Саткенова Жайна Багашаровна ТІЛДІК ТАЛДАУ ҰСТАНЫ МДАРЫНЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК СИПАТЫ 2014 - г. 5 - стр. 1

8

Саткенова Жайна Багашаровна КОГНИТИВТІК ЛИНГВИСТ ИКА НЫҢ ТІЛ БІЛІМІНДЕГІ КӨРІНІСІ 2014 - г. 5 - стр. 1

9

Саткенова Жайна Багашаровна Symbolic Perception in Kazakh Mythology 2015 - г. 5 - стр. 1

10

Саткенова Жайна Багашаровна «Қазіргі қазақ тілі» пәнінің жаттығулар жинағының ерекшеліктері (профессор Р. Әмірдің еңбектері бойынша) 2015 - г. 5 - стр. 4

11

Саткенова Жайна Багашаровна ЖОО-ДА ЖАҢА САПАЛЫҚ БІЛІМДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК СИПАТЫ 2015 - г. 6 - стр. 5

12

Саткенова Жайна Багашаровна ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ: САТЫЛЫ-КЕШЕНДІ ТАЛДАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ 2016 - г. 5 - стр. 1

13

Саткенова Жайна Багашаровна Тілші ғалым Хасан Кәрімұлы Мұхамбет ғылыми зерттеулерінің теориялық және әдістемелік сипаты. 2016 - г. 4 - стр. 1

14

Саткенова Жайна Багашаровна Балаларға арналған поэзиялық шығамалар тілі 2016 - г. 5 - стр. 2

15

Саткенова Жайна Багашаровна Күрделі сөздерді оқыту әдістемесі 2016 - г. 5 - стр. 0

16

Саткенова Жайна Багашаровна Балаларға арналған поэзиялық шығармалар тілі 2016 - г. 5 - стр. 0

17

Саткенова Жайна Багашаровна Тілші ғалым Ахмет Байтұрсынұлының тілдік талдау жүйесіне қатысты әдістемелік көзқарастары туралы 2017 - г. 3 - стр. 1

18

Саткенова Жайна Багашаровна Күрделі сөздерді оқыту әдістемесі 2016 - г. 5 - стр. 6

19

Саткенова Жайна Багашаровна Балаларға арналған поэзиялық шығармалар тілі 2016 - г. 5 - стр. 3

20

Саткенова Жайна Багашаровна Grammatical Means of Temporality Expression in Translation 2017 - г. 7 - стр. 1

21

Саткенова Жайна Багашаровна Әлеуметтік желі тілі мәдениеті 2020 - г. 5 - стр. 5

22

Саткенова Жайна Багашаровна Қазақ телевизиясының прагмастилистикасы 2020 - г. 10 - стр. 4

23

Саткенова Жайна Багашаровна Қазақ телевизиясының прагмастилистикасы 2020 - г. 10 - стр. 4

24

Саткенова Жайна Багашаровна Қазақ телевизиясының прагмастилистикасы 2020 - г. 10 - стр. 4

25

Саткенова Жайна Багашаровна TYPES AND WAYS OF COMPLEX PHRASES FORMATION 2018 - г. 6 - стр. 4

26

Саткенова Жайна Багашаровна "Тілдік тұлға" теориясының зерттелуі 2018 - г. 8 - стр. 3

27

Саткенова Жайна Багашаровна ПОЭТИКАЛЫҚ МӘТІНДЕГІ «ТІЛДІК ТҰЛҒА»: ДЕҢГЕЙЛІК- ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 2018 - г. 7 - стр. 3

28

Саткенова Жайна Багашаровна Implementation of modern computer science and information technologies in teaching 2017 - г. 5 - стр. 12

29

Саткенова Жайна Багашаровна Профессор Б. Сағындықұлы - элитарлық тұлға 2019 - г. 2 - стр. 1

30

Саткенова Жайна БагашаровнаАнесова У.Г. ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІ ТІЛІ МӘДЕНИЕТІ 2020 - г. 4 - стр. 2

1

Саткенова Жайна Багашаровна Антропоөзектік бағыттағы зерттеулер жайында 2011 - г. 5 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

2

Саткенова Жайна Багашаровна Когнитивтік лингвистика - антропоөзектік парадигмадағы базалық ілім 2012 - г. 5 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

3

Саткенова Жайна Багашаровна Лингвокогнитивтік зерттеулердегі дүниетанымдық концептілердің өзіндік ерекшеліктері 2012 - г. 5 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

4

Саткенова Жайна Багашаровна Национально-специфические особенности невербальных элементов коммуникации казахского языка 2014 - г. 4 - стр. Г. Черкесск

5

Саткенова Жайна Багашаровна Тілдік талдауға қатысты әдістемелік оқу құралдарының ерекшеліктері 2013 - г. 4 - стр. Алматы, КазНУ

6

Саткенова Жайна Багашаровна Қазақ тіл біліміндегі тілдің танымдық табиғаты туралы көзұарастар 2013 - г. 3 - стр. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

7

Саткенова Жайна Багашаровна Мамынова Б.Қ. NATIONAL SPECIFIC FEATURES OF NONVERBAL COMMUNICATION ELEMENTS OF THE KAZAKH LANGUAGE 2014 - г. 5 - стр. Екатеринбург

8

Саткенова Жайна Багашаровна Әлемнің тілдік бейнесін жасаудағы сентенция құбылысының ерекшелігі (жазушы Б.Соқпақбаев шығармалары бойынша) 2014 - г. 5 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

9

Саткенова Жайна Багашаровна Тілдік талдау ұстанымдарының әдістемелік сипаты 2014 - г. 5 - стр. КазНУ им аль-Фараби

10

Саткенова Жайна Багашаровна Антропоөзектік парадигмадағы "тілдік тұлға" теориясының қалыптасуы мен дамуы 2014 - г. 4 - стр. Бишкек

11

Саткенова Жайна Багашаровна Тілші ғалым Ахмет Байтұрсынұлының тілдік талдау жүйесіне қатысты әдістемелік көзқарастары туралы 2017 - г. 3 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Автордың құжаттары

2

Цитирования

2 по 2
құжаттар

h-индексі

1

Implementation of modern computer science and information technologies in teaching

Abdrakhmanova, Z., Aisultanova, K., Lyazat, C., Satkenova, Z., Zhanat, B.

2017

Journal of Engineering and Applied Sciences
12, с. 573-577

2

Цитирований
Symbolism of white and black colours in Kazakh culture

Mamynova, B., Anessova, U., Satkenova, Z., Shalabay, B.

2014

Life Science Journal
11, с. 300-303

0

Цитирований