Басты бет / География және табиғатты пайдалану / география және табиғатты пайдалану факультетінің деканаты / Рысмагамбетова Айна Акановна

Рысмагамбетова Айна Акановна

Лауазымы: деканның ғылыми инновациялық жұмыс және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі орынбасары, доцент м.а.
география және табиғатты пайдалану факультетінің деканаты
Scopus author ID: 56955797100
       2020 жылы "Елек өзені алқабының жер асты және жер үсті суларының ластану динамикасын бағалау" тақырыбында ағылшын тілінде PhD диссертациясын қорғады (Assessment of the boron pollution dynamics of the groundwater and surface water of Ilek river valley), "6D060800-Экология" (география ғылымдары) мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне ие болды (Әл- Фараби атындағы ҚазҰУ ректорының 2020 жылғы 11 наурыздағы № 4-1308 бұйрығы). 2017 жылы ЮНЕСКО штаб-пәтерімен ынтымақтастықта Бангкокта ЮНЕСКО ұйымдастырған Тұрақты даму мүддесінде білім беру бойынша жастар көшбасшыларын оқыту бойынша Азия-Тынық мұхит өңірлік семинарында Қазақстанның өкілі болды. 2018 жылы ҚР БҒМ шеңберінде өткен 5В060800-"Экология" мамандығы бойынша ағылшын тілінде"Ecology" білім беру бағдарламасының әзірлеушілер тобына кірді. "Халықаралық тәжірибені ескере отырып, Ақтөбе облысының қоршаған орта объектілерінің бормен ластануын зерттеу нәтижелерін экологиялық бағалау" атты ҚР ЭТРМ жобасының жетекшісі болды. 2021 жылдың қыркүйегінен бастап қазіргі уақытқа дейін география және табиғатты пайдалану факультетінің ғылыми-инновациялық қызмет және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі декан орынбасары болып қызметін атқарады. А.А. Рысмағамбетованың авторлық ұжыммен бірге қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қырықтан астам ғылыми еңбектері, оның ішінде 2 монографиясы, оның бірі шетелдік басылымда жарияланған, 6 оқу құралы және ғылым туындысына авторлық куәліктер жарияланған. Ғылыми-зерттеу жұмыстары жер үсті суларының экологиялық жағдайы, техногендік ластану және қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша зерттеулерімен байланысты.
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Магистратура 2014
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Жоғары 2012
Ғылыми дәрежесі
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Радиациялық экология
Экологиялық химия
Мамандық бойынша диплом жұмысын қорғау
Ерекше қорғау табиғи аумақтар
Мамандық бойынша диплом жұмысын қорғау
Видеожазба сілтемесі
Ерекше қорғау табиғи аумақтар

1

Рысмагамбетова Айна Акановна Сальников В.Г., Базарбаева Т.А., Абазов Р.., Мутанов Г.. Университеттерді дамытудың модельдік жоспары: атындағы әл-Фараби ҚазҰУ тәжірибесі Kazakh University Press 2019 - г. 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Рысмагамбетова Айна Акановна Таныбаева А.К., Абубакирова К.Д. 1. «Environment and sustainable development» Environment and Sustainable Development: educationalmethodical manual / A.K. Tanybayeva, K.D. Abubakirova, A.A. Rysmagambetova. – Almaty: Kazakh University, 2019. – 200 p. ISBN 978-601-04-1100-5 " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-1100 200 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Рысмагамбетова Айна Акановна Таныбаева А.К., Абубакирова К.Д., Керимкулова А.Б. ЖАРАТЫЛЫСТАНУДЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-4407 300 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Рысмагамбетова Айна Акановна Воронова Н.., Таныбаева А.К., Керимкулова А.Б. АЗЫҚ-ТҮЛІК ЭКОЛОГИЯСЫ " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-4408 180 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Рысмагамбетова Айна Акановна Таныбаева А.К., Абубакирова К.Д. The social and economic aspects of environmental issues in the Republic of Kazakhstan / Tanybayeva A.K., Abubakirova K.D., Rysmagambetova A.A. Editions du JIPTO – 2019. – 146 p. Fidjip. – Paris: Editions du JIPTO 2019 - г. ISBN 978-2-35175-068 146 - стр. ФРАНЦИЯ

1

Рысмагамбетова Айна Акановна 2012 - г. 7 - стр. 0

2

Рысмагамбетова Айна Акановна 2013 - г. 5 - стр. 0

3

Рысмагамбетова Айна АкановнаАбдибаттаева М.М. 2013 - г. 6 - стр. 0

4

Рысмагамбетова Айна АкановнаКеримкулова А.Б. Атырау облысының мұнай игеру аймағының экологиялық жағдайы 2015 - г. 5 - стр. 1

5

Рысмагамбетова Айна АкановнаБиримжанова З.С. АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДА ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ҚОЛДАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 2015 - г. 4 - стр. 1

6

Рысмагамбетова Айна АкановнаАбдибаттаева М.М. Мұнай өндірісінің қалдықтарын өңдеудің баламалы әдісі 2015 - г. 5 - стр. 1

7

Рысмагамбетова Айна АкановнаАбдибаттаева М.М. Мұнай өндірісінің қалдықтарын басқару 2015 - г. 4 - стр. 0

8

Рысмагамбетова Айна АкановнаВоронова Н.. 2016 - г. 11 - стр. 0

9

Рысмагамбетова Айна АкановнаБиримжанова З.С. 2016 - г. 3 - стр. 3

10

Рысмагамбетова Айна АкановнаБиримжанова З.С. 2016 - г. 4 - стр. 3

11

Рысмагамбетова Айна АкановнаБиримжанова З.С. Күн сәулесімен су жылытқыш құрылғысының өнімділігін есептеу 2016 - г. 7 - стр. 0

12

Рысмагамбетова Айна АкановнаБиримжанова З.С. Мұнай газ ресурстарын өндірудің қоршаған ортаға салдары 2016 - г. 5 - стр. 0

13

Рысмагамбетова Айна АкановнаМұқанова Г.А., Воронова Н.. Электр станциялардың қоршаған ортаның экологиялық жағдайына әсері 2016 - г. 12 - стр. 0

14

Рысмагамбетова Айна АкановнаМынбаева Б.Н. Роль образования в формировании социально-устойчивой экологии 2016 - г. 4 - стр. 0

15

Рысмагамбетова Айна Акановна Современное состояние и анализ параметров Болонского процесса в Казахстанской системе образования в условиях реформ 2017 - г. 6 - стр. 0

16

Рысмагамбетова Айна АкановнаПавличенко Л.М. Оценка современного состояния проблемы очистки подземных вод долины реки Илек от загрязнения бором 2017 - г. 12 - стр. 0

17

Рысмагамбетова Айна АкановнаТаныбаева А.К., Павличенко Л.М., Минжанова Г.М. 2017 - г. 8 - стр. 17

18

Рысмагамбетова Айна АкановнаПавличенко Л.М., Таныбаева А.К. Assessment of the hydro-geochemical situation in Alga region (Aktobe, Kazakhstan) based on component analysis 2019 - г. 13 - стр. 13

19

Рысмагамбетова Айна АкановнаПавличенко Л.М. К проблеме дифференциации климатических параметров качества жизни населения 2020 - г. 15 - стр. 0

20

Рысмагамбетова Айна АкановнаСолодова Е.В., Таныбаева А.К., Павличенко Л.М. ASSESSMENT OF BORON CONTENT CHANGES IN THE SURFACE WATER OF THE ILEK RIVER VALLEY (AKTOBE, KAZAKHSTAN) 2021 - г. 8 - стр. 5

21

Рысмагамбетова Айна АкановнаТаныбаева А.К. АҒЫНДЫ СУЛАРДЫ СОРБЦИЯЛЫҚ ТАЗАРТУ ҮШІН ТАБИҒИ МИНЕРАЛДАРДЫҢ АДСОРБЦИЯЛЫҚ ҚАСИЕТІН ФИЗИКА-ХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ 2022 - г. 11 - стр. 1

1

Рысмагамбетова Айна Акановна Күн энергиясын пайдалану арқылы мұнай құрамды қалдықтарды өңдеу 2013 - г. 1 - стр.

2

Рысмагамбетова Айна Акановна Мұнай қалдықтарын өңдеуде күн энергиясын қолданудың әлеуетті мүмкіндігі 2014 - г. 3 - стр. Казахский национальный университет им. аль-Фараби, г. Алматы

3

Рысмагамбетова Айна Акановна 2013 - г. 1 - стр. г. Новосибирск

4

Рысмагамбетова Айна Акановна Итжанова К.С., Абдибаттаева М.М. Түрлі салада күн энергиясын қолдану бойынша жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесімен тоғыстырылған білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру 2015 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-фараби

5

Рысмагамбетова Айна Акановна Абдибаттаева М.М. ALTERNATIVE METHOD OF HEAT TREATMENT OF OILY WASTE 2015 - г. 8 - стр. S. Margherita di Pula, Cagliari, Italy

6

Рысмагамбетова Айна Акановна Абдибаттаева М.М. Возобновляемые источники энергии и устойчивое развитие 2016 - г. 10 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

7

Рысмагамбетова Айна Акановна Биримжанова З.С. КҮН СӘУЛЕСІМЕН ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ЖӘНЕ ЖЫЛУ ЭНЕРГИЯСЫН ӨНДІРУ 2016 - г. 3 - стр. Алматы

8

Рысмагамбетова Айна Акановна Тусупова Б.Х. АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ӨЗЕНДЕРІНІҢ ЛАСТАНУЫН БАҚЫЛАУ 2016 - г. 3 - стр. Алматы

9

Рысмагамбетова Айна Акановна Тусупова Б.Х. АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖЕТІСУ АУДАНЫ ТОПЫРАҒЫНЫҢ АУЫР МЕТАЛДАРМЕН ЛАСТАНУЫН БАҒАЛАУ 2016 - г. 3 - стр. Алматы

10

Рысмагамбетова Айна Акановна Абдибаттаева М.М. 2014 - г. 6 - стр. Albena

11

Рысмагамбетова Айна Акановна Абдибаттаева М.М., Итжанова К.С. Intergrated oil waste processing with using solar Energy 2016 - г. 8 - стр. Албена

12

Рысмагамбетова Айна Акановна Роль образования в формировании социально- устойчивой экологии 2016 - г. 4 - стр. г. Киров

13

Рысмагамбетова Айна Акановна Минжанова Г.М., Павличенко Л.М., Таныбаева А.К. The degree of boron contamination of the underground and surface water of the Ilek River valley 2017 - г. 8 - стр. Albena
Автордың құжаттары

3

Цитирования

5 по 4
құжаттар

h-индексі

2

The degree of boron contamination of the underground and surface water of the ilek river valley

Pavlichenko, L., Rysmagambetova, A., Tanybayeva, A., Minzhanova, G.

2017

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
17, с. 959-966

0

Цитирований
Profound thermal treatment of oil waste in heliodevices equipped with concentrated elements

Abdibattayeva, M.M., Berdikulova, F.A., Beketova, A.K., Rysmagambetova, A.N., Satayeva, A.N.

2014

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
1, с. 425-432

3

Цитирований
Development of methods for extraction of oil in cleaning oil waste using devices equipped with solar concentrating elements

Abdibattayeva, M.M., Beketova, A.K., Rysmagambetova, A.A., Satayeva, A.N., Saduov, K.E.

2013

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
0, с. 85-90

2

Цитирований