Басты бет / Экономика және бизнес жоғары мектебі / Экономика / Тураров Даурен Рыскулович

Тураров Даурен Рыскулович

Лауазымы: аға оқытушы
Экономика
Scopus author ID: 57216612062
Жасырылған
8(727) 377-33-31 вн:1247
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Бакалавриат 2007
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Жоғары 2004
Ғылыми дәрежесі
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Макроэкономикалық моделдеу

1

Тураров Даурен Рыскулович Микроэкономика пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмыстарының (СӨЖ) тапсырмаларына әдістемелік нұсқаулар Фараби атындағы ҚазҰУ, ЭжБЖМ баспа 2012 - г. 42 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Тураров Даурен Рыскулович Микроэкономика пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмыстарының (СӨЖ) тапсырмаларына әдістемелік нұсқау Экономика және бизнес жоғары мектебінің оқу зертханасы 2013 - г. 42 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Тураров Даурен Рыскулович "Экономикалық теория" оқу құралы.-Алматы:Қазақ университеті, 2014.-306 бет.Жалпы редакциялау құрамда болдым. " Қазақ университеті " 2014 - г. 306 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Тураров Даурен Рыскулович Экономика кафедрасы мамандықтары бойынша диплом жұмысын дайындауға арналған әдістемелік нұсқаулар және мемлекеттік емтихан сұрақтары/Құрастырушылар: ЕрежеповаА.А., Тураров Д.Р., Табеев Т.П., Кулиев И.У.-Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, ЭжБЖМ: ОЛ,2014.-46б. " Қазақ университеті " 2014 - г. 46 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Тураров Даурен Рыскулович "Микроэкономика" пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмыстарының (СӨЖ) тапсырмаларына әдістемелік нұсқау (қайта басылым)./ Құрастырушылар: Оспанов С.С., Тураров Д.Р., Кондыбаева С.К. - Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, ЭжБЖМ: ОЛ,2014. -42б. " Қазақ университеті " 2014 - г. 42 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Тураров Даурен Рыскулович "Микроэкономика" пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмыстарының (СӨЖ) тапсырмаларына әдістемелік нұсқау (қайта басылым)./ Құрастырушылар: Оспанов С.С., Тураров Д.Р., Кондыбаева С.К. - Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, ЭжБЖМ: ОЛ,2015. -42б. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN әл-фараби атындағы қ 42 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Тураров Даурен Рыскулович Оспанов С.С., Кондыбаева С.К. "Микроэкономика" пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмыстарының (СӨЖ) тапсырмаларына әдістемелік нұсқау (қайта басылым)./ Құрастырушылар: Оспанов С.С., Тураров Д.Р., Кондыбаева С.К. - Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, ЭжБЖМ: ОЛ, 06.11.2016. -42б. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Экономика және бизнес жоғары мектебінің Оқу зертханасы 2017 - г. 42 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Тураров Даурен Рыскулович Оспанов С.С. "Экономикадағы математикалық және компьютерлік модельдер (оптимизациялық, эконометрикалық әдістемелер)" пәні бойынша оқу-әдістемелік құралы./ Құрастырушылар: Оспанов С.С., Тураров Д.Р. - Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, ЭжБЖМ: ОЛ, 05.11.2015. -46б. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Экономика және бизнес жоғары мектебінің Оқу зертханасы 2015 - г. 46 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Тураров Даурен Рыскулович "Микроэкономика" пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмыстарының (СӨЖ) тапсырмаларына әдістемелік нұсқау (қайта басылым)./ Құрастырушылар: Оспанов С.С., Тураров Д.Р., Кондыбаева С.К. - Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, ЭжБЖМ: ОЛ, 02.03.2017. -42б. Экономика және бизнес жоғары мектебінің Оқу зертханасы 2017 - г. 42 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Тураров Даурен Рыскулович Оспанов С.С., Кондыбаева С.К. "Микроэкономика" пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмыстарының (СӨЖ) тапсырмаларына әдістемелік нұсқау (қайта басылым)./ Құрастырушылар: Оспанов С.С., Тураров Д.Р., Кондыбаева С.К. - Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, ЭжБЖМ: ОЛ, 15.01.2018. -42б. КазНУ им. аль-Фараби Высшая школа экономики и бизнеса Учебная лаборатория 2018 - г. 42 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Тураров Даурен Рыскулович Садыханова Г.А., Рахматуллаева Д.Ж. Кәсіпорын қызметін экономикалық талдау: оқу құралы-Алматы : Қазақ университеті, 2018-129 б. " Қазақ университеті " 2018 - г. 128 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Тураров Даурен Рыскулович Оспанов С.С., Кондыбаева С.К. "Микроэкономика" пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмыстарының (СӨЖ) тапсырмаларына әдістемелік нұсқау (қайта басылым)./ Құрастырушылар: Оспанов С.С., Тураров Д.Р., Кондыбаева С.К. - Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, ЭжБЖМ: ОЛ, 15.01.2019. -42б. Лабаротория ВШЭБ 2019 - г. 42 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Тураров Даурен Рыскулович Қарыз алушы клиенттің несиелік қабілетін бағалауды жетілдіру жолдары 2011 - г. 2 - стр. 1

2

Тураров Даурен Рыскулович Тиімді экономика құрудың жолы-инновацияны дамыту 2011 - г. 3 - стр. 1

3

Тураров Даурен Рыскулович Қазақстан Республикасындағы жұмыссыздық деңгейін модельдеу 2012 - г. 3 - стр. 1

4

Тураров Даурен Рыскулович Көпкритерийлі өнеркәсіптік есепті Паретто әдісімен талдау 2013 - г. 5 - стр. 2

5

Тураров Даурен Рыскулович Ғаламдану жағдайындағы адам ресурстарының даму болашағы 2012 - г. 3 - стр. 2012

6

Тураров Даурен Рыскулович 6-7 желтоқсан 2013 жыл. "Кедендік одақ және бірыңғай экономикалық кеңістік шеңберіндегі экономикалық сұрақтарды реттеу: тәжірибелер және мәселелер" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция "Қазақстандағы экономиканың тұрақтандыру саясатын талдау" атты мақала жарияланды. 2013 - г. 4 - стр. 1

7

Тураров Даурен Рыскулович Хабаршы Экономика сериясы 6(106) 2014 "Кәсіпорын ресурстарын жоспарлау жүйесін пайдаланудың модельдері мен әдістері" 87-90 б.б. Басуға 10.10.2014. 2014 - г. 4 - стр. 1

8

Тураров Даурен Рыскулович «Баламалы энергетикаға инвестициялаумен байланысты тәуекелдер» атты мақала. Стратегия и факторы инновационной модернизации регионов Казахстана в свете Послания Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Нұрлы жол – пурть в будущее»: монография / под общ. Ред. К.С. Мухтаровой. – Алматы: Қазақ университеті. 2015. – 2015 - г. 9 - стр. 1

9

Тураров Даурен РыскуловичКулиев И.У. Қазақстанда азық-түлік қауіпсіздігін алдын алу аясында ауылшаруашылығының салалық даму мәселелері 2016 - г. 6 - стр. 0

10

Тураров Даурен РыскуловичИсаева А.А., Акимбаева К.Т. Ұлттық қаржылық дағдарыстарда жаhанданудың рөлi 2015 - г. 5 - стр. 1

11

Тураров Даурен РыскуловичАкимбаева К.Т., Исаева А.А. Issues of the development of financial analysis in the modern conditions 2016 - г. 5 - стр. 2

12

Тураров Даурен Рыскулович 2016 - г. 6 - стр. 2

13

Тураров Даурен РыскуловичАйтуганова З.Ш., Кулиев И.У. Тарату логистикасының оптималды тасымалдау моделі 2016 - г. 7 - стр. 2

14

Тураров Даурен Рыскулович Шағын және орта кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау жүйесі 2016 - г. 5 - стр. 2

15

Тураров Даурен Рыскулович 2016 - г. 6 - стр. 2

16

Тураров Даурен РыскуловичАйтуганова З.Ш. Экологиялық білім берудің экономикадағы рөлі 2016 - г. 6 - стр. 0

17

Тураров Даурен РыскуловичАйтуганова З.Ш., Кулиев И.У. Тарату логистикасының оптималды тасымалдау моделі 2016 - г. 5 - стр. 0

18

Тураров Даурен РыскуловичКулиев И.У. Қазақстанда азық-түлік қауіпсіздігін алдын алу аясында ауылшаруашылығының салалық даму мәселелері 2016 - г. 6 - стр. 0

19

Тураров Даурен РыскуловичАйтуганова З.Ш. Экологиялық білім берудің экономикадағы рөлі 2016 - г. 6 - стр. 0

20

Тураров Даурен РыскуловичКулиев И.У. Қазақстанда азық-түлік қауіпсіздігін алдын алу аясында ауылшаруашылығының салалық даму мәселелері 2016 - г. 6 - стр. 1

21

Тураров Даурен Рыскулович Қызметкерлерді пайдаланудағы жұмысшы күшін жоспарлаудың оңтайлы шешімін анықтау 2017 - г. 6 - стр. 1

22

Тураров Даурен Рыскулович Инвестициялаудың динамикалық бағдарламалау моделінің көмегімен оңтайлы шешімін анықтау 2016 - г. 5 - стр. 1

23

Тураров Даурен Рыскулович Көлік-логистикалық инфрақұрылымды дамытудағы оптималды тасымалдау жоспарының моделін құру және экономикалық тиімділігін бағалау 2016 - г. 10 - стр. 1

24

Тураров Даурен РыскуловичМухамедиев Б.М., Айтбембетова А.Б., Аубакирова Ж.Я. 2018 - г. 7 - стр. 1

25

Тураров Даурен Рыскулович 2019 - г. 11 - стр. 1

26

Тураров Даурен Рыскулович 2019 - г. 11 - стр. 1

27

Тураров Даурен Рыскулович 2018 - г. 4 - стр. 1

1

Тураров Даурен Рыскулович Еpкiн экoнoмикaлық aймaқты құpу тaлaптapы 2016 - г. 3 - стр. Aлмaты, Кaзaхстaн

2

Тураров Даурен Рыскулович 2016 - г. 6 - стр. Aлмaты, Кaзaхстaн

3

Тураров Даурен Рыскулович Исаева А.А. «Денсаулық сақтау мекемелерін қаржыландыру модельдерін оптимизациялау» 2015 - г. 5 - стр. Алматы

4

Тураров Даурен Рыскулович 2016 - г. 6 - стр. София

5

Тураров Даурен Рыскулович Айтбембетова А.Б., Аубакирова Ж.Я., Мухамедиев Б.М. 2018 - г. 7 - стр. Milan
Автордың құжаттары

3

Цитирования

19 по 19
құжаттар

h-индексі

1

2020

Cogent Business and Management
7, с.

18

Цитирований
Formation and development trends of self-employment in the KAZakhstan: Applied research

Ilyashova, G., Turarov, D., Murabildaeva, R., Batyr, A.

2020

E3S Web of Conferences
159, с.

0

Цитирований
2018

Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018: Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020
0, с. 4295-4301

1

Цитирований