Басты бет / Химия және химиялық технология / органикалық заттар химиясы және технологиясы, табиғи қоспалар мен полимерлер / Жумагалиева Шынар Нурлановна

Жумагалиева Шынар Нурлановна

Лауазымы: профессор
органикалық заттар химиясы және технологиясы, табиғи қоспалар мен полимерлер
Scopus author ID: 8380834300
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Докторлық диссертацияны дайындау II
Органо-минералды композициялар химиясы мен технологиясы
Органоминералды композициялы материалдарда синтетикалық ББЗ иммобилизациялау технологиясы
Органо-минералды композициялар химиясы мен технологиясы
Беттік белсенді заттар синтезінің химиялық технологиясы
Биологиялық белсенді заттарды полимер тасымалдағыштарға иммобилизациялау
Әсер ету мерзімі ұзартылған дәрілік жүйелер жасау
Биологиялық белсенді заттарды полимер тасымалдағыштарға иммобилизациялау
Органоминералды композициялы материалдарда синтетикалық ББЗ иммобилизациялау технологиясы
Әсер ету мерзімі ұзартылған дәрілік жүйелер жасау
Беттік белсенді заттар синтезінің химиялық технологиясы
Синтетикалық дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Алифатикалық қосылыстардың органикалық химиясы
Әсер ету мерзімі ұзартылған дәрілік жүйелер жасау
Органо-минералды композициялар химиясы мен технологиясы
Дәрілік заттардың полимерлік туындыларын жасаудың технологиялық негіздері
Беттік белсенді заттар синтезінің химиялық технологиясы
Докторлық диссертацияны дайындау II
Органо-минералды композициялар химиясы мен технологиясы
Синтетикалық дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Органоминералды композициялы материалдарда синтетикалық ББЗ иммобилизациялау технологиясы
Органоминералды композициялы материалдарда синтетикалық ББЗ иммобилизациялау технологиясы
Докторлық диссертацияны дайындау II
Беттік белсенді заттар синтезінің химиялық технологиясы
Әсер ету мерзімі ұзартылған дәрілік жүйелер жасау
Беттік белсенді заттар синтезінің химиялық технологиясы
Органо-минералды композициялар химиясы мен технологиясы
Органо-минералды композициялар химиясы мен технологиясы
Биологиялық белсенді заттарды полимер тасымалдағыштарға иммобилизациялау
Синтетикалық дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Әсер ету мерзімі ұзартылған дәрілік жүйелер жасау
Беттік белсенді заттар синтезінің химиялық технологиясы
Биологиялық белсенді заттарды полимер тасымалдағыштарға иммобилизациялау
Органо-минералды композициялар химиясы мен технологиясы
Докторлық диссертацияны дайындау II
Органо-минералды композициялар химиясы мен технологиясы
Органо-минералды композициялар химиясы мен технологиясы
Докторлық диссертацияны дайындау II
Органоминералды композициялы материалдарда синтетикалық ББЗ иммобилизациялау технологиясы
Органо-минералды композициялар химиясы мен технологиясы
Беттік белсенді заттар синтезінің химиялық технологиясы
Әсер ету мерзімі ұзартылған дәрілік жүйелер жасау
Биологиялық белсенді заттарды полимер тасымалдағыштарға иммобилизациялау
Беттік белсенді заттар синтезінің химиялық технологиясы
Беттік белсенді заттар синтезінің химиялық технологиясы
Биологиялық белсенді заттарды полимер тасымалдағыштарға иммобилизациялау
Синтетикалық дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Әсер ету мерзімі ұзартылған дәрілік жүйелер жасау
Беттік белсенді заттар синтезінің химиялық технологиясы
Органо-минералды композициялар химиясы мен технологиясы
Докторлық диссертацияны дайындау II
Органо-минералды композициялар химиясы мен технологиясы
Докторлық диссертацияны дайындау II
Органо-минералды композициялар химиясы мен технологиясы
Органо-минералды композициялар химиясы мен технологиясы
Әсер ету мерзімі ұзартылған дәрілік жүйелер жасау
Беттік белсенді заттар синтезінің химиялық технологиясы
Беттік белсенді заттар синтезінің химиялық технологиясы
Биологиялық белсенді заттарды полимер тасымалдағыштарға иммобилизациялау
Синтетикалық дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Әсер ету мерзімі ұзартылған дәрілік жүйелер жасау
Органо-минералды композициялар химиясы мен технологиясы
Органо-минералды композициялар химиясы мен технологиясы
Органоминералды композициялы материалдарда синтетикалық ББЗ иммобилизациялау технологиясы
Органоминералды композициялы материалдарда синтетикалық ББЗ иммобилизациялау технологиясы
Пролонгациялық дәрілік жүйелерді жасаудың технологииялық негіздері

1

Жумагалиева Шынар Нурлановна Кудайбергенова Б.М. Органикалық химияның негізгі теориялары мен тапсырмалары " Қазақ университеті " 2019 - г. 255 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Жумагалиева Шынар НурлановнаАбилов Ж.., Кайралапова Г.Ж., Бейсебеков М.К. Органо-минералды композициялық материалдарда беттік белсенді заттарды және металл иондарын сорбциялау 2012 - г. 6 - стр. 38

2

Жумагалиева Шынар НурлановнаИминова Р.С., Абилов Ж.., Бейсебеков М.К., Нурлибаев А.К. Полиакриламид және полигидроксиэтилакрилат сазды гельдеріне ауыр металл иондарын сорбциялау 2012 - г. 5 - стр. 65

3

Жумагалиева Шынар НурлановнаИминова Р.С., Абилов Ж.., Бейсебеков М.К. Полиакриламид және поли-2- гидроксиэтилакрилат сазды гельдеріне беттік белсенді заттарды сорбциялау 2012 - г. 5 - стр. 65

4

Жумагалиева Шынар НурлановнаАбилов Ж.., Бейсебеков М.К., Кудайбергенова Б.М. Properties of composite materials on the base of bentonite clay and gelatin 2011 - г. 6 - стр. 0

5

Жумагалиева Шынар НурлановнаИминова Р.С., Абилов Ж.., Бейсебеков М.К. Полиакриламид-сазды гельдерінің цетилпиридиний бромидімен әрекеттесу заңдылцықтары 2012 - г. 6 - стр. 38

6

Жумагалиева Шынар НурлановнаИминова Р.С., Кайралапова Г.Ж., Кудайбергенова Б.М., Бейсебеков М.К., Абилов Ж.. Поливинил спирті негізіндегі криогельдердің қасиеттерін зерттеу 2012 - г. 4 - стр. 67

7

Жумагалиева Шынар НурлановнаБейсебеков М.К., Иминова Р.С., Абилов Ж.. Полиакриламид-бентонит сазы композициялық гельдерінің ауыр металл иондарын сорбциялау қасиеттер 2012 - г. 1 - стр. 67

8

Жумагалиева Шынар Нурлановна 2015 - г. 7 - стр. 2

9

Жумагалиева Шынар НурлановнаАбилов Ж.., Бейсебеков М.К., Кудайбергенова Б.М. 2013 - г. 5 - стр. 35

10

Жумагалиева Шынар Нурлановна 2014 - г. 6 - стр. 0

11

Жумагалиева Шынар Нурлановна 2014 - г. 5 - стр. 0

12

Жумагалиева Шынар Нурлановна 2014 - г. 8 - стр. 0

13

Жумагалиева Шынар НурлановнаАбилов Ж.., Кудайбергенова Б.М., Иминова Р.С., Бейсебеков М.К., Кайралапова Г.Ж. 2012 - г. 5 - стр. 67

14

Жумагалиева Шынар НурлановнаАбилов Ж.., Бейсебеков М.К., Кайралапова Г.Ж. Поликарбон қышқылдар мен бентонит сазы негізіндегі композицияларының металл тұздары ерітіндісіндегі ісінгіштігі 2012 - г. 7 - стр. 65

15

Жумагалиева Шынар НурлановнаАбилов Ж.. 2014 - г. 9 - стр. 1

16

Жумагалиева Шынар НурлановнаБейсебеков М.К., Абилов Ж.., Иминова Р.С. 2014 - г. 8 - стр. 16

17

Жумагалиева Шынар НурлановнаАбилов Ж.., Бейсебеков М.К., Иминова Р.С. 2015 - г. 4 - стр. 8

18

Жумагалиева Шынар НурлановнаИминова Р.С., Кайралапова Г.Ж., Бейсебеков М.К. 2015 - г. 6 - стр. 0

19

Жумагалиева Шынар НурлановнаКайралапова Г.Ж., Абилов Ж.., Бейсебеков М.К. Синтез криогелей на основе полиакриловой кислоты и исследование их физико-химических свойств 2015 - г. 7 - стр. 414

20

Жумагалиева Шынар НурлановнаБейсебеков М.К., Кудайбергенова Б.М., Иминова Р.С. Получение криогелей на основе ПВС и желатина и изучение их сорбционных свойст 2015 - г. 8 - стр. 0

21

Жумагалиева Шынар НурлановнаАбилов Ж.., Бейсебеков М.К., Иминова Р.С. 2015 - г. 6 - стр. 0

22

Жумагалиева Шынар НурлановнаАбилов Ж.. Бентонит саздары негізіндегі пролонгациялық жүйелер 2016 - г. 5 - стр. 113

23

Жумагалиева Шынар НурлановнаАбилов Ж.. Тамарикс өсімдігі экстрактысының полимерлік дәрілік формасын алу 2016 - г. 7 - стр. 418

24

Жумагалиева Шынар НурлановнаКайралапова Г.Ж., Иминова Р.С. АКРИЛАТ-САЗДЫ КОМПОЗИЦИОНДЫ СОРБЕНТТЕРДІҢ СОРБЦИЯЛҚ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРРТЕУ 2017 - г. 6 - стр. 1

25

Жумагалиева Шынар НурлановнаАбилов Ж.., Иминова Р.С., Кайралапова Г.Ж. 2017 - г. 10 - стр. 0

26

Жумагалиева Шынар НурлановнаАбилов Ж.. Тамариксидиннің бентонит сазы негізіндегі тасымалдағыштарын зерттеу 2018 - г. 6 - стр. 0

27

Жумагалиева Шынар НурлановнаУмбетова А.К., Султанова Н.А., Абилов Ж.. 2019 - г. 4 - стр. 0

28

Жумагалиева Шынар НурлановнаАбилов Ж.., Иминова Р.С., Кайралапова Г.Ж. 2019 - г. 8 - стр. 3

29

Жумагалиева Шынар НурлановнаАбилов Ж.. 2019 - г. 4 - стр. 0

30

Жумагалиева Шынар НурлановнаТурмуханова М.Ж., Калугин С.Н., Абилов Ж.. 2019 - г. 8 - стр. 0

31

Жумагалиева Шынар НурлановнаАбилов Ж.., Кудайбергенова Б.М., Иминова Р.С., Кайралапова Г.Ж. 2020 - г. 9 - стр. 68

32

Жумагалиева Шынар НурлановнаАбилов Ж.. 2020 - г. 7 - стр. 0

33

Жумагалиева Шынар НурлановнаКудайбергенова Б.М., Абилов Ж.., Кайралапова Г.Ж., Иминова Р.С. 2021 - г. 9 - стр. 23

34

Жумагалиева Шынар НурлановнаКудайбергенова Б.М., Кайралапова Г.Ж., Абилов Ж.., Иминова Р.С. Карбоксиметилцеллюлозаның натрий тұзы мен алхидин-лидокаин комплекстерінің қасиеттерін зерттеу 2020 - г. 4 - стр. 10

35

Жумагалиева Шынар НурлановнаАбилов Ж.. УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ЭКСТРАГИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ TAMARIX HISPIDA WILLD. 2021 - г. 7 - стр. 0

36

Жумагалиева Шынар НурлановнаАманжолқызы А.., Султанова Н.А., Абилов Ж.. TAMARIX HISPIDA WILLD БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ЗАТТАРДЫҢ УЛЬТРАДЫБЫСТЫҚ ЭКСТРАКЦИЯСЫ. 2021 - г. 7 - стр. 0

1

Жумагалиева Шынар Нурлановна Кайралапова Г.Ж., Бейсебеков М.К., Абилов Ж.., Иминова Р.С. Химически сшитые полиакрилат-глинистые композиты 2011 - г. 1 - стр. Вологоград

2

Жумагалиева Шынар Нурлановна Ешатова Ә.С., Бейсебеков М.К., Абилов Ж.., Иминова Р.С. Synthesis and swelling ability of composite gels Polyvinylpyrrolidone-bentonite 2011 - г. 1 - стр. Almaty

3

Жумагалиева Шынар Нурлановна Бейсебеков М.К., Абилов Ж.., Кудайбергенова Б.М. Preparation and properties of composite hydrogels and cryogels on the basis of selfstructured polymers 2011 - г. 1 - стр. Almaty

4

Жумагалиева Шынар Нурлановна Бейсебеков М.К., Абилов Ж.., Кудайбергенова Б.М. Композиционные носители лекарственых веществ на основе самоструктурирующихся органических и неорганически полимеров 2011 - г. 1 - стр. г. Волгоград

5

Жумагалиева Шынар Нурлановна Ешатова Ә.С., Бейсебеков М.К., Абилов Ж.., Иминова Р.С. Поливинилпирролидон және бентонит сазы негізінде композициялық гельдердің физика-химиялық қасиетерін зерттеу 2012 - г. 1 - стр. Алматы

6

Жумагалиева Шынар Нурлановна Кайралапова Г.Ж. Химиялық тігілген полимер-сазды композициялық гельдерініңметалл ерітінділерінде ісіну заңдылықтарын зерттеу 2012 - г. 1 - стр. Алматы

7

Жумагалиева Шынар Нурлановна Бейсебеков М.К., Иминова Р.С. Полиакриламид-сазды композициялық сорбенттердің қасиеттерін анықтау 2012 - г. 4 - стр.

8

Жумагалиева Шынар Нурлановна Ешатова Ә.С., Бейсебеков М.К., Иминова Р.С. Поливинилпирролидон және бентонит сазы негізінде композициялық гельдерді синтездеу 2012 - г. 3 - стр.

9

Жумагалиева Шынар Нурлановна Бейсебеков М.К., Абилов Ж.., Кайралапова Г.Ж. Сазды-полимерлі композициялық гельдердің беттік белсенді заттарды сорбциялау заңдылықтары 2012 - г. 1 - стр. г. Алматы

10

Жумагалиева Шынар Нурлановна 2012 - г. 5 - стр.

11

Жумагалиева Шынар Нурлановна Кудайбергенова Б.М., Кайралапова Г.Ж., Бейсебеков М.К., Абилов Ж.. 2013 - г. 1 - стр. Пакистан, Карачи

12

Жумагалиева Шынар Нурлановна Бейсебеков М.К., Абилов Ж.., Иминова Р.С., Кайралапова Г.Ж. 2010 - г. 1 - стр.

13

Жумагалиева Шынар Нурлановна Абилов Ж.., Бейсебеков М.К., Кайралапова Г.Ж., Иминова Р.С. 2011 - г. 1 - стр.

14

Жумагалиева Шынар Нурлановна Бейсебеков М.К., Кайралапова Г.Ж., Кудайбергенова Б.М., Иминова Р.С. 2013 - г. 3 - стр.

15

Жумагалиева Шынар Нурлановна Абилов Ж.., Бейсебеков М.К., Иминова Р.С. 2014 - г. 4 - стр.

16

Жумагалиева Шынар Нурлановна Бейсебеков М.К., Иминова Р.С., Кудайбергенова Б.М., Кайралапова Г.Ж. 2013 - г. 3 - стр.

17

Жумагалиева Шынар Нурлановна Бейсебеков М.К., Кайралапова Г.Ж., Абилов Ж.. 2013 - г. 1 - стр. Пакистан, Карачи

18

Жумагалиева Шынар Нурлановна Бейсебеков М.К., Иминова Р.С., Кайралапова Г.Ж. 2011 - г. 1 - стр. Алматы

19

Жумагалиева Шынар Нурлановна Кайралапова Г.Ж., Бейсебеков М.К., Абилов Ж.. Өндірістік ағынды суларды БС-ПАҚ негізіндегі композициямен сорбциялау 2014 - г. 5 - стр. Усть-Каменогорск

20

Жумагалиева Шынар Нурлановна Кайралапова Г.Ж., Бейсебеков М.К., Абилов Ж.. Өндірістік ағынды суларды БС-ПАҚ негізіндегі композициямен сорбциялау 2014 - г. 5 - стр. Усть-Каменогорск

21

Жумагалиева Шынар Нурлановна Бейсебеков М.К., Кайралапова Г.Ж., Абилов Ж.., Иминова Р.С. 2016 - г. 5 - стр. Киев

22

Жумагалиева Шынар Нурлановна Бейсебеков М.К., Кайралапова Г.Ж. Акрилат-сазды полимерлер негізіндегі гельді сорбенттердің беттік белсенді заттарды сорбциялау және десорбциялау заңдылықтары 2016 - г. 4 - стр. Актобе

23

Жумагалиева Шынар Нурлановна Абилов Ж.. 2016 - г. 1 - стр. Новосибирск

24

Жумагалиева Шынар Нурлановна Бейсебеков М.К., Кайралапова Г.Ж. Полиакрил қышқылы негізіндегі криогельдердің қасиеттерін зерттеу 2016 - г. 1 - стр. Алматы

25

Жумагалиева Шынар Нурлановна Поливинилпирролидон мен бентонит сазы негізіндегі композициялық гельдер алу және зерттеу 2016 - г. 1 - стр. Алматы, КазНУ

26

Жумагалиева Шынар Нурлановна "Tamarix" өсімдік субстанциясының полимерлі үлдірлік формаларын алу 2016 - г. 1 - стр. Алматы, КазНУ

27

Жумагалиева Шынар Нурлановна Абилов Ж.., Кудайбергенова Б.М. 2018 - г. 1 - стр.

28

Жумагалиева Шынар Нурлановна 2021 - г. 1 - стр. Екатеринбург, 20–23 апреля 2021 года

29

Жумагалиева Шынар Нурлановна Абилов Ж.. 2021 - г. 1 - стр. Екатеринбург, 20–23 апреля 2021 года

30

Жумагалиева Шынар Нурлановна Аманжолқызы А.., Султанова Н.А., Абилов Ж.. Тамариксидиннің жаңа полимерлі формалары және олардың қасиеттері 2021 - г. 106 - стр. Улан-Батор
Автордың құжаттары

15

Цитирования

29 по 25
құжаттар

h-индексі

3

Sorption of heavy metal ions by composite materials based on polycarboxylic acids and bentonite clay

Zhumagaliyeva, S.N., Iminovа, R.S., Kairalapova, G.Z., Kudaybergenova, B.M., Abilov, Z.A.

2021

Eurasian Chemico-Technological Journal
23, с. 19-27

1

Цитирований
Use of ultrasound for extraction of biologically active substances from tamarix hispida willd.

Zhumagaliyeva, S.N., Amanzholkyzy, A., Sultanova, N.A., Abilov, Z.A.

2021

Khimiya Rastitel'nogo Syr'ya
0, с. 283-289

0

Цитирований
2020

Bioorganic Chemistry
104, с.

2

Цитирований
Bentonite-containing polymer materials for treatment of wastewater: Case study

Zhumagaliyeva, S., Iminova, R., Kairalapova, G., Abilov, Z.

2019

Journal of Chemical Technology and Metallurgy
54, с. 595-602

2

Цитирований
Synthesis of 2-Alkynyl- and2-Amino-12H-benzothiazolo[2,3-b]quinazolin-12-ones and Their Inhibitory Potential against Monoamine Oxidase A and B

Jafari, B., Jalil, S., Zaib, S., Safarov, S., Khalikova, M., Khalikov, D., Ospanov, M., Yelibayeva, N., Zhumagalieva, S., Abilov, Z.A., Turmukhanova, M.Z., Kalugin, S.N., Salman, G.A., Ehlers, P., Hameed, A., Iqbal, J., Langer, P.

2019

ChemistrySelect
4, с. 13760-13767

3

Цитирований
Composite polymer-clay hydrogels based on bentonite clay and acrylates: Synthesis, characterization and swelling capacity

Zhumagaliyeva, S.N., Iminovа, R.S., Kairalapova, G.Z., Beysebekov, M., Beysebekov, M.K., Abilov, Z.A.

2017

Eurasian Chemico-Technological Journal
19, с. 279-288

5

Цитирований
Interactions of bentonite clay in composite gels of non-ionic polymers with cationic surfactants and heavy metal ions

Beisebekov, M.M., Serikpayeva, S.B., Zhumagalieva, S.N., Beisebekov, M.K., Abilov, Z.A., Kosmella, S., Koetz, J.

2015

Colloid and Polymer Science
293, с. 633-639

9

Цитирований
2014

Eurasian Chemico-Technological Journal
16, с. 321-328

2

Цитирований
2014

Eurasian Chemico-Technological Journal
16, с.

0

Цитирований
Study of composite carrier based on organic and inorganic polymers

Kudaibergenova, B.M., Beisebekov, M.K., Zhumagalieva, S.N., Beisebekov, M.M., Abilov, Z.A., Chaudhary, M.I.

2013

Journal of the Chemical Society of Pakistan
35, с. 1279-1283

2

Цитирований
Structure and swelling of polymer-clay composites

Iminova, R.S., Zhumagalieva, S.N., Beisebekov, M.K., Abilov, Z.A., Mun, G.A.

2009

Eurasian Chemico-Technological Journal
11, с. 213-220

1

Цитирований
Composite supports based on bentonite clay and polysaccharides

Kudaibergenova, B.M., Zhumagalieva, S.N., Beisebekov, M.K., Abilov, Z.A., Chaudkhari, M.I.

2008

Russian Journal of Applied Chemistry
81, с. 1043-1046

0

Цитирований
Properties of bentonite and local anesthetics composition

Zhumagalieva, S.N., Kudaibergenova, B.M., Beisebekov, M.K., Abilov, Z.A.

2007

Journal of Applied Polymer Science
106, с. 1601-1605

2

Цитирований