Басты бет / Физика-техникалық / қатты дене және бейсызық физика / Калкозова Жанар Каниевна

Калкозова Жанар Каниевна

Лауазымы: доцент
қатты дене және бейсызық физика
Scopus author ID: 17233742300
zh.kalkozova@mail.ru

1

Калкозова Жанар Каниевна Алпысбаева Б.Е., Абдуллин Х.А. LAP Lambert Academic Publishing 2015 - г. ISBN 978-3-659-77503-1 5 - стр. ГЕРМАНИЯ

2

Калкозова Жанар Каниевна Lap Lambert Academic Publishing 2017 - г. ISBN 978-3-330-04985-7 6 - стр. ГЕРМАНИЯ

3

Калкозова Жанар Каниевна Мырыш оксиді негізіндегі наноқұрылымдалған материалдардың синтезі " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3984-9 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Калкозова Жанар Каниевна 2012 - г. 4 - стр. 89

2

Калкозова Жанар Каниевна 2012 - г. 4 - стр. 0

3

Калкозова Жанар Каниевна 2012 - г. 4 - стр. 3

4

Калкозова Жанар КаниевнаАбдуллин Х.А., Алпысбаева Б.Е. 2013 - г. 5 - стр. 0

5

Калкозова Жанар Каниевна 2014 - г. 5 - стр. 48

6

Калкозова Жанар КаниевнаАлпысбаева Б.Е., Абдуллин Х.А. 2014 - г. 5 - стр. 48

7

Калкозова Жанар КаниевнаАбдуллин Х.А. 2014 - г. 7 - стр. 0

8

Калкозова Жанар КаниевнаГусейнов Н.Р., Алпысбаева Б.Е., Абдуллин Х.А. Алюминий оксиді наноталшықтарын алу мен құрылымдық ерекшеліктері 2015 - г. 5 - стр. 51

9

Калкозова Жанар КаниевнаГриценко Л.В., Абдуллин Х.А. 2015 - г. 6 - стр. 0

10

Калкозова Жанар КаниевнаГриценко Л.В., Абдуллин Х.А. 2015 - г. 6 - стр. 0

11

Калкозова Жанар КаниевнаГриценко Л.В., Абдуллин Х.А. 2015 - г. 7 - стр. 0

12

Калкозова Жанар КаниевнаГусейнов Н.Р., Абдуллин Х.А. 2015 - г. 5 - стр. 51

13

Калкозова Жанар КаниевнаГабдуллин М.Т., Гриценко Л.В., Абдуллин Х.А. 2017 - г. 12 - стр. 457

14

Калкозова Жанар КаниевнаГабдуллин М.Т., Гриценко Л.В., Абдуллин Х.А. 2016 - г. 6 - стр. 50

15

Калкозова Жанар КаниевнаГриценко Л.В., Габдуллин М.Т., Абдуллин Х.А. 2016 - г. 5 - стр. 0

16

Калкозова Жанар КаниевнаАбдуллин Х.А. 2016 - г. 6 - стр. 0

17

Калкозова Жанар КаниевнаГриценко Л.В., Абдуллин Х.А. 2016 - г. 7 - стр. 0

18

Калкозова Жанар КаниевнаАбдуллин Х.А. Фотокатализдік процестерге арналған TiO2 және ZnO наноқұрылымдалған материалдарды синтездеужәне олардың фотоактивтілік қасиеттерін зерттеу 2016 - г. 5 - стр. 2

19

Калкозова Жанар КаниевнаАлпысбаева Б.Е. Электрохимиялық анодтау процесі арқылы наноқұрылымдық кеуектерді қалыптастыру және олардың құрылымдық ерекшеліктерін зерттеу 2016 - г. 6 - стр. 2

20

Калкозова Жанар КаниевнаАлпысбаева Б.Е. 2017 - г. 4 - стр. 9

21

Калкозова Жанар Каниевна 2017 - г. 4 - стр. 9

22

Калкозова Жанар КаниевнаРамазанов Т.С., Абдуллин Х.А., Габдуллин М.Т. 2016 - г. 10 - стр. 83

23

Калкозова Жанар КаниевнаАбдуллин Х.А. Селективті химиялық жеміру әдісімен беті наноқұрылымдалған кремнийді жасау 2017 - г. 4 - стр. 87

24

Калкозова Жанар КаниевнаАбдуллин Х.А. 2017 - г. 4 - стр. 62

25

Калкозова Жанар КаниевнаАбдуллин Х.А., Яр-Мухамедова Г.Ш. Fabrication of Nanostructured Silicon Surface Using Selective Chemical Etching 2017 - г. 7 - стр. 62

26

Калкозова Жанар КаниевнаАбдуллин Х.А., Яр-Мухамедова Г.Ш. 2017 - г. 6 - стр. 62

27

Калкозова Жанар КаниевнаАбдуллин Х.А. ГИДРОТЕРМАЛДЫ СИНТЕЗ ӘДІСІ АРҚЫЛЫ МЫРЫШ ОКСИДІ НАНОБІЛІКТЕРІ МАССИВІНІҢ БАҚЫЛАНЫП ӨСУІ 2018 - г. 5 - стр. 125

28

Калкозова Жанар КаниевнаАбдуллин Х.А. ZnO нанотүтікшелерінің массивтері мен жұқа пленкалар синтезі 2018 - г. 5 - стр. 0

29

Калкозова Жанар КаниевнаАбдуллин Х.А. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК ZnO ГИДРОТЕРМАЛЬНЫМ МЕТОДОМ 2018 - г. 7 - стр. 129

30

Калкозова Жанар КаниевнаГабдуллин М.Т., Абдуллин Х.А. СИНТЕЗ НАНОПОРОШКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ВОЛЬФРАМА 2018 - г. 6 - стр. 128

31

Калкозова Жанар КаниевнаГабдуллин М.Т., Абдуллин Х.А. Получение наноразмерных порошков оксида вольфрама и вольфрама 2019 - г. 6 - стр. 61

32

Калкозова Жанар КаниевнаГабдуллин М.Т., Абдуллин Х.А. Preparation of Nanosized Tungsten and Tungsten Oxide Powders 2018 - г. 6 - стр. 60

33

Калкозова Жанар КаниевнаАбдуллин Х.А., Мархабаева А.А. Core-Shell (W@WO3) Nanostructure to Improve Electrochemical Performance 2019 - г. 7 - стр. 0

34

Калкозова Жанар КаниевнаАбдуллин Х.А. Разработка методов синтеза наноструктурированного оксида цинка и получение материалов для фотокатализаторов 2019 - г. 9 - стр. 132

35

Калкозова Жанар КаниевнаИсмайлова Г.А., Абдуллин Х.А. 2019 - г. 8 - стр. 0

36

Калкозова Жанар Каниевна Structural Features of Nanoporous Aluminum Oxide Membranes Using Atomic Force Microscopy 2019 - г. 4 - стр. 0

37

Калкозова Жанар КаниевнаАбдуллин Х.А., Тулегенова А.Т., Исмаилов Д.В. ГИДРОТЕРМАЛДЫ ӘДІСПЕН ӨСІРІЛГЕН ZnO НАНОСТЕРЖЕНДЕРІНІҢ БӨЛМЕ ТЕМПЕРАТУРАСЫНДАҒЫ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТТІ СЕНСОРЛЫ ҚАСИЕТТЕРІ 2019 - г. 6 - стр. 0

38

Калкозова Жанар КаниевнаТулегенова А.Т., Гриценко Л.В., Абдуллин Х.А., Исмаилов Д.В. 2019 - г. 6 - стр. 0

39

Калкозова Жанар КаниевнаАбдуллин Х.А. 2019 - г. 7 - стр. 0

40

Калкозова Жанар КаниевнаАлпысбаева Б.Е. 2019 - г. 4 - стр. 0

41

Калкозова Жанар КаниевнаТулегенова А.Т., Абдуллин Х.А. Белсендi фотолюминесценциялы цериймен легирленген (Y 3 Al 5 O 12 :Ce3+) алюмоиттрийлiк гранаттың жоғары дисперсиялық ұнтағын алу 2019 - г. 8 - стр. 128

42

Калкозова Жанар КаниевнаМархабаева А.А., Абдуллин Х.А. ZnO нанобөлшектерiнiң гидротермалды синтезi және олардың фотокаталитикалық қасиеттерi 2019 - г. 8 - стр. 128

43

Калкозова Жанар КаниевнаЖумагулов С.К., Исмайлова Г.А., Абдуллин Х.А. Синтез гетерогенных наноструктур ZnO/Co3O4 методом химического осаждения из растворов 2020 - г. 5 - стр. 0

44

Калкозова Жанар КаниевнаИсмайлова Г.А., Абдуллин Х.А. 2020 - г. 5 - стр. 90

45

Калкозова Жанар КаниевнаГабдуллин М.Т., Тулегенова А.Т., Абдуллин Х.А., Нұрболат Ш.Т., Аханова Н.Е. Improvement of the pseudocapacitive performance of cobalt oxide-based electrodes for electrochemical capacitors 2020 - г. 16 - стр. 0

46

Калкозова Жанар КаниевнаЖумагулов С.К., Исмайлова Г.А., Абдуллин Х.А. Synthesis of Heterogeneous ZnO/Co3O4 Nanostructures by Chemical Deposition from Solutions 2020 - г. 5 - стр. 65

47

Калкозова Жанар КаниевнаТулегенова А.Т., Абдуллин Х.А. Improvement of the Pseudocapacitive Performance of Cobalt Oxide-Based Electrodes for Electrochemical Capacitors 2020 - г. 16 - стр. 0

48

Калкозова Жанар КаниевнаАбдуллин Х.А. ZnO-CoO Nanopowders for Asymmetric Supercapacitors 2020 - г. 1 - стр. 0

1

Калкозова Жанар Каниевна Гидротермальды синтез арқылы ZnO наностержендерін алу 2013 - г. 1 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы

2

Калкозова Жанар Каниевна 2013 - г. 5 - стр. КазНТУ имени К.И. Сатпаева

3

Калкозова Жанар Каниевна 2013 - г. 5 - стр. КазНТУ им. К.И. Сатпаева

4

Калкозова Жанар Каниевна 2013 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

5

Калкозова Жанар Каниевна 2013 - г. 1 - стр. Toronto, Ontario Canada

6

Калкозова Жанар Каниевна 2013 - г. 2 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

7

Калкозова Жанар Каниевна 2013 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

8

Калкозова Жанар Каниевна 2014 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

9

Калкозова Жанар Каниевна 2014 - г. 4 - стр. Курск

10

Калкозова Жанар Каниевна 2014 - г. 8 - стр. Курск

11

Калкозова Жанар Каниевна 2014 - г. 1 - стр. КазНУ

12

Калкозова Жанар Каниевна 2014 - г. 1 - стр. КазНУ

13

Калкозова Жанар Каниевна 2014 - г. 1 - стр. КазНУ

14

Калкозова Жанар Каниевна Кіші бұрышты рентгенді шашырау әдісімен наноматериалдардың қасиеттерін зерттеу 2014 - г. 1 - стр. КазНУ

15

Калкозова Жанар Каниевна 2014 - г. 1 - стр. КазНУ

16

Калкозова Жанар Каниевна Гидротермалды синтез арқылы мырыш оксиді ZnO наноөзектерінің массивін алуда технологиялық шарттарды анықтау 2014 - г. 1 - стр. КазНУ

17

Калкозова Жанар Каниевна 2014 - г. 2 - стр. КазНУ

18

Калкозова Жанар Каниевна 2014 - г. 2 - стр. КазНУ

19

Калкозова Жанар Каниевна 2014 - г. 2 - стр.

20

Калкозова Жанар Каниевна 2014 - г. 2 - стр.

21

Калкозова Жанар Каниевна 2014 - г. 2 - стр.

22

Калкозова Жанар Каниевна ZnO nanorods-CuO composite nanostructures 2015 - г. 3 - стр.

23

Калкозова Жанар Каниевна 2015 - г. 1 - стр.

24

Калкозова Жанар Каниевна 2015 - г. 1 - стр.

25

Калкозова Жанар Каниевна 2015 - г. 2 - стр. Торонто

26

Калкозова Жанар Каниевна 2015 - г. 1 - стр.

27

Калкозова Жанар Каниевна Гриценко Л.В., Абдуллин Х.А. 2015 - г. 1 - стр.

28

Калкозова Жанар Каниевна Гриценко Л.В., Абдуллин Х.А. 2015 - г. 1 - стр.

29

Калкозова Жанар Каниевна Гусейнов Н.Р., Габдуллин М.Т., Гриценко Л.В., Абдуллин Х.А. 2015 - г. 1 - стр.

30

Калкозова Жанар Каниевна Гусейнов Н.Р., Гриценко Л.В., Абдуллин Х.А. 2015 - г. 1 - стр.

31

Калкозова Жанар Каниевна Сагындыков А.Б., Габдуллин М.Т., Абдуллин Х.А. 2016 - г. 7 - стр.

32

Калкозова Жанар Каниевна Абдуллин Х.А., Тулегенова А.Т. 2016 - г. 2 - стр.

33

Калкозова Жанар Каниевна Абдуллин Х.А., Яр-Мухамедова Г.Ш., Габдуллин М.Т. Nanostructured silicon for solar cells 2017 - г. 5 - стр.

34

Калкозова Жанар Каниевна Абдуллин Х.А. 2018 - г. 5 - стр. Польша, Варшава

35

Калкозова Жанар Каниевна Structural Features of Nanoporous Aluminum Oxide Membranes Using Atomic Force Microscopy 2019 - г. 4 - стр. С-Петербург

36

Калкозова Жанар Каниевна Исмайлова Г.А., Абдуллин Х.А. 2014 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

37

Калкозова Жанар Каниевна Исмайлова Г.А., Абдуллин Х.А. 2019 - г. 1 - стр. Al Farabi Kazakh National University
Автордың құжаттары

14

Цитирования

52 по 47
құжаттар

h-индексі

4

Effect of synthesis method parameters on the photocatalytic activity of tungsten oxide nanoplates

Markhabayeva, A., Abdullin, K., Kalkozova, Z., Nurbolat, S., Nuraje, N.

2021

AIP Advances
11, с.

0

Цитирований
Synthesis of Heterogeneous ZnO/Co<inf>3</inf>O<inf>4</inf> Nanostructures by Chemical Deposition from Solutions

Abdullin, K.A., Zhumagulov, S.K., Ismailova, G.A., Kalkozova, Z.K., Kudryashov, V.V., Serikkanov, A.S.

2020

Technical Physics
65, с. 1139-1143

1

Цитирований
Improvement of the pseudocapacitive performance of cobalt oxide-based electrodes for electrochemical capacitors

Mirzaeian, M., Akhanova, N., Gabdullin, M., Kalkozova, Z., Tulegenova, A., Nurbolat, S., Abdullin, K.

2020

Energies
13, с.

2

Цитирований
Structural features of nanoporous aluminum oxide membranes using atomic force microscopy

Batalova, M., Kalkozova, Z., Alpysbayeva, B., Kadir, M., Yskak, M., Korobova, N.

2019

Proceedings of the 2019 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering, ElConRus 2019
0, с. 1999-2002

4

Цитирований
Core-shell (W@WO<inf>3</inf>) nanostructure to improve electrochemical performance

Abdullin, K.A., Kalkozova, Z.K., Markhabayeva, A.A., Dupre, R., Moniruddin, M., Nuraje, N.

2019

ACS Applied Energy Materials
2, с. 797-803

3

Цитирований
Preparation of Nanosized Tungsten and Tungsten Oxide Powders

Abdullin, K.A., Azatkaliev, A.A., Gabdullin, M.T., Kalkozova, Z.K., Mukashev, B.N., Serikkanov, A.S.

2018

Physics of the Solid State
60, с. 2634-2639

3

Цитирований
Effect of thermal annealing on properties of polycrystalline ZnO thin films

Gritsenko, L.V., Abdullin, K.A., Gabdullin, M.T., Kalkozova, Z.K., Kumekov, S.E., Mukash, Z.O., Sazonov, A.Y., Terukov, E.I.

2017

Journal of Crystal Growth
457, с. 164-170

15

Цитирований
Erratum to: Enhancement of ZnO-Based Photocatalyst Activity by RF Discharge-Plasma Treatment (Journal of Applied Spectroscopy, (2016), 83, 5, (757-763), 10.1007/s10812-016-0359-1)

Savastenko, N.A., Filatova, I.I., Lyushkevich, V.A., Chubrik, N.I., Gabdullin, M.T., Ramazanov, T.S., Abdullin, H.A., Kalkozova, V.A.

2017

Journal of Applied Spectroscopy
83, с. 1107

0

Цитирований
Nanostructured silicon for solar cells

Sagyndykov, A., Kalkozova, Z., Gabdullin, M., Yar-Mukhamedova, G., Abdullin, K.

2017

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
17, с. 257-262

1

Цитирований
Fabrication of nanostructured silicon surface using selective chemical etching

Sagyndykov, A.B., Kalkozova, Z.K., Yar-Mukhamedova, G.S., Abdullin, K.A.

2017

Technical Physics
62, с. 1675-1678

10

Цитирований
Electrical, optical, and photoluminescence properties of ZnO films subjected to thermal annealing and treatment in hydrogen plasma

Abdullin, K.A., Gabdullin, M.T., Gritsenko, L.V., Ismailov, D.V., Kalkozova, Z.K., Kumekov, S.E., Mukash, Z.O., Sazonov, A.Y., Terukov, E.I.

2016

Semiconductors
50, с. 1010-1014

2

Цитирований
Fabrication and structural characteristics of alumina nanofibres

Alpysbayeva, B.E., Abdullin, K.A., Kalkozova, J.K., Nemkayeva, R.R., Guseinov, N.R.

2015

Inorganic Materials
51, с. 129-133

3

Цитирований
Composite materials based on nanostructured zinc oxide

Abdullin, K.A., Bakranov, N.B., Ismailov, D.V., Kalkozova, J.K., Kumekov, S.E., Podrezova, L.V., Cicero, G.

2014

Semiconductors
48, с. 471-475

7

Цитирований
Stark splitting of the energy spectrum in a two-electron quantum dot

Dineykhan, M., Zhaugasheva, S.A., Kalkozova, Z.K.

2005

Russian Physics Journal
48, с. 446-459

1

Цитирований