Басты бет / Физика-техникалық / Жылу физикасы және техникалық физика / Максимов Валерий Юрьевич

Максимов Валерий Юрьевич

Лауазымы: доцент м.а.
жылу физикасы және техникалық физика кафедрасы
Scopus author ID: 57130389500

1

Максимов Валерий Юрьевич Аскарова А.С. Казак универсiтетi 2012 - г. 102 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Максимов Валерий Юрьевич Болегенова С.А., Аскарова А.С. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1430-3 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Максимов Валерий Юрьевич Шортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Лаврищев О.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Максутханова А.М. Энергетикадағы метрология, стандарттау және сертификаттау " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1804-2 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Максимов Валерий Юрьевич Болегенова С.А., Аскарова А.С., Березовская И.Э. Тұтқыр сұйықтың конвективті алмасуы " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1715-1 11 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Максимов Валерий Юрьевич Шортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Лаврищев О.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Максутханова А.М. Еңбекті қорғау. Электронный учебник " Қазақ университеті " 2016 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Максимов Валерий Юрьевич Шортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Лаврищев О.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Максутханова А.М. " Қазақ университеті " 2016 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Максимов Валерий Юрьевич Шортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Лаврищев О.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Максутханова А.М. Аskаrovа А.S., Bolegenovа S.А., Lаvrishchev O.А., Bolegenovа S.А., Mаximov V.Yu., Mаxsutkhаnovа А.M., Manatbaev R.K. Shortаnbаevа Zh.K. Occupаtionаl heаlth аnd sаfety: Student Trаining Mаnuаl. - Аlmаty: University, 2019. – p.108. "Қазак университеті" 2019 - г. ISBN 978-601-04-3896-5 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Максимов Валерий Юрьевич Шортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Лаврищев О.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Максутханова А.М. Askarova A.S., Bolegenova S.A, Bolegenova S.A., Lavrischev O.A., Maksimov V.Yu., Maksutkhanova A.M., Shortanbayeva Zh.K. Metrology, standardization and certification in energy sector: Manual for graduate students. - Almaty: Kazakh University, 2019. – 129 p. " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3896-5 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Максимов Валерий Юрьевич 2011 - г. 4 - стр. 0

2

Максимов Валерий Юрьевич 2011 - г. 4 - стр. 0

3

Максимов Валерий Юрьевич 2011 - г. 6 - стр. 0

4

Максимов Валерий ЮрьевичБолегенова С.А., Аскарова А.С. 2012 - г. 3 - стр. 0

5

Максимов Валерий ЮрьевичАскарова А.С., Болегенова С.А. 2012 - г. 9 - стр. 0

6

Максимов Валерий ЮрьевичАскарова А.С., Болегенова С.А. 2012 - г. 9 - стр. 1

7

Максимов Валерий Юрьевич 2012 - г. 7 - стр. 42

8

Максимов Валерий Юрьевич 2012 - г. 6 - стр. 0

9

Максимов Валерий Юрьевич 2012 - г. 4 - стр. 0

10

Максимов Валерий ЮрьевичАскарова А.С. 2012 - г. 8 - стр. 0

11

Максимов Валерий ЮрьевичАскарова А.С. 2012 - г. 3 - стр. 1

12

Максимов Валерий ЮрьевичАскарова А.С. 2012 - г. 4 - стр. 1

13

Максимов Валерий ЮрьевичАскарова А.С. 2013 - г. 6 - стр. 0

14

Максимов Валерий Юрьевич 2012 - г. 7 - стр. 0

15

Максимов Валерий ЮрьевичАскарова А.С. 2013 - г. 10 - стр. 0

16

Максимов Валерий ЮрьевичАскарова А.С. 2012 - г. 7 - стр. 0

17

Максимов Валерий Юрьевич 2014 - г. 10 - стр. 0

18

Максимов Валерий Юрьевич 2014 - г. 10 - стр. 0

19

Максимов Валерий Юрьевич 2014 - г. 19 - стр. 21

20

Максимов Валерий Юрьевич 2014 - г. 11 - стр. 8

21

Максимов Валерий Юрьевич 2013 - г. 5 - стр. 0

22

Максимов Валерий Юрьевич 2013 - г. 6 - стр. 0

23

Максимов Валерий Юрьевич 2013 - г. 7 - стр. 0

24

Максимов Валерий Юрьевич 2013 - г. 8 - стр. 0

25

Максимов Валерий Юрьевич 2014 - г. 10 - стр. 0

26

Максимов Валерий Юрьевич 2014 - г. 10 - стр. 0

27

Максимов Валерий Юрьевич 2014 - г. 10 - стр. 0

28

Максимов Валерий ЮрьевичБекетаева М.Т., Бекмұхамет А.., Болегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2013 - г. 10 - стр. 7

29

Максимов Валерий ЮрьевичОспанова Ш.С., Бекетаева М.Т., Бекмұхамет А.., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2012 - г. 4 - стр. 3

30

Максимов Валерий ЮрьевичБолегенова С.А., Аскарова А.С. 2013 - г. 6 - стр. 4

31

Максимов Валерий ЮрьевичБолегенова С.А., Аскарова А.С., Бекмұхамет А.., Оспанова Ш.С., Бекетаева М.Т. 2012 - г. 5 - стр. 0

32

Максимов Валерий Юрьевич 2014 - г. 5 - стр. 9

33

Максимов Валерий Юрьевич 2014 - г. 7 - стр. 0

34

Максимов Валерий ЮрьевичБолегенова С.А., Аскарова А.С., Ергалиева А.Б. 2014 - г. 5 - стр. 0

35

Максимов Валерий ЮрьевичБолегенова С.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Габитова З.Х., Ергалиева А.Б., Боранбаева А.Е. 2016 - г. 9 - стр. 0

36

Максимов Валерий ЮрьевичГабитова З.Х., Бекетаева М.Т., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2015 - г. 7 - стр. 53

37

Максимов Валерий ЮрьевичГабитова З.Х., Мессерле В.Е., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2015 - г. 8 - стр. 53

38

Максимов Валерий ЮрьевичБолегенова С.А., Бекетаева М.Т., Аскарова А.С. 2015 - г. 8 - стр. 24

39

Максимов Валерий ЮрьевичБолегенова С.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Мессерле В.Е., Ергалиева А.Б. 2016 - г. 10 - стр. 23

40

Максимов Валерий ЮрьевичБолегенова С.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Мессерле В.Е., Ергалиева А.Б. 2016 - г. 10 - стр. 23

41

Максимов Валерий ЮрьевичТуякбаев А.А., Алдиярова А.Н., Шортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Бекетаева М.Т., Габитова З.Х., Ергалиева А.Б. 2016 - г. 11 - стр. 0

42

Максимов Валерий ЮрьевичАлдиярова А.Н., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2016 - г. 5 - стр. 0

43

Максимов Валерий ЮрьевичАлдиярова А.Н., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2016 - г. 6 - стр. 0

44

Максимов Валерий Юрьевич 2016 - г. 7 - стр. 1

45

Максимов Валерий ЮрьевичБолегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2015 - г. 5 - стр. 0

46

Максимов Валерий ЮрьевичБоранбаева А.Е., Габитова З.Х., Болегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Ергалиева А.Б. 2016 - г. 8 - стр. 0

47

Максимов Валерий ЮрьевичШортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Бекетаева М.Т. 2016 - г. 7 - стр. 0

48

Максимов Валерий ЮрьевичБолегенова С.А., Бекетаева М.Т., Нұғыманова А.О., Оспанова Ш.С., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2016 - г. 5 - стр. 0

49

Максимов Валерий ЮрьевичБолегенова С.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Бекетаева М.Т., Манатбаев Р.К. 2016 - г. 6 - стр. 0

50

Максимов Валерий ЮрьевичГабитова З.Х., Болегенова С.А. 2015 - г. 6 - стр. 0

51

Максимов Валерий ЮрьевичБолегенова С.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Габитова З.Х. 2015 - г. 7 - стр. 300

52

Максимов Валерий ЮрьевичБекмұхамет А.., Болегенова С.А., Оспанова Ш.С., Бекетаева М.Т., Аскарова А.С. 2016 - г. 11 - стр. 9

53

Максимов Валерий ЮрьевичБолегенова С.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Мессерле В.Е., Устименко А.Б. 2016 - г. 10 - стр. 23

54

Максимов Валерий ЮрьевичМанатбаев Р.К., Бекетаева М.Т., Аскарова А.С. 2016 - г. 6 - стр. 0

55

Максимов Валерий ЮрьевичГабитова З.Х., Болегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2016 - г. 6 - стр. 0

56

Максимов Валерий ЮрьевичШортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Березовская И.Э., Манатбаев Р.К., Болегенова С.А., Мажренова Н.Р., Нұғыманова А.О., Оспанова Ш.С. 2016 - г. 7 - стр. 48

57

Максимов Валерий ЮрьевичШортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Манатбаев Р.К., Болегенова С.А., Габитова З.Х., Ергалиева А.Б., Боранбаева А.Е., Бердіхан Қ.., Максутханова А.М. A. Askarova, Sa. Bolegenova, Sy. Bolegenova, V. Maximov, R. Manatbayev, A. Yergaliyeva, Z. Gabitova, A. Maxutkhanova, Zh. Shortanbayeva, A. Boranbayeva, K. Berdikhan Application of 3D modelling for solving the problem of combustion coal-dust flame 2016 - г. 6 - стр. 48

58

Максимов Валерий ЮрьевичШортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Манатбаев Р.К., Болегенова С.А., Боранбаева А.Е., Максутханова А.М. A. S. Askarova, Sa. A. Bolegenova, Sy. Bolegenova, V. Yu. Maximov, R. Manatbayev, Zh. K. Shortanbayeva, A. M. Maksutkhanova, A. N. Aldiyarova, A. E. Boranbayeva, Mathematical modeling of heat and mass transfer in the presence of physicalchemical processes 2016 - г. 6 - стр. 48

59

Максимов Валерий ЮрьевичБолегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Бекетаева М.Т. 2016 - г. 6 - стр. 0

60

Максимов Валерий ЮрьевичШортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Бекетаева М.Т. 2016 - г. 7 - стр. 0

61

Максимов Валерий ЮрьевичБолегенова С.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Бекетаева М.Т., Оспанова Ш.С. 2017 - г. 9 - стр. 0

62

Максимов Валерий ЮрьевичБекмұхамет А.., Болегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Бекетаева М.Т. 2014 - г. 7 - стр. 0

63

Максимов Валерий ЮрьевичБолегенова С.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Оспанова Ш.С. 2016 - г. 10 - стр. 7

64

Максимов Валерий ЮрьевичБолегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Оспанова Ш.С. 2017 - г. 12 - стр. 312

65

Максимов Валерий ЮрьевичБолегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Оспанова Ш.С. 2017 - г. 5 - стр. 312

66

Максимов Валерий ЮрьевичБолегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Оспанова Ш.С. Computational modeling of heat and mass transfer processes in combustion chamber at power plant of Kazakhstan 2016 - г. 5 - стр. 76

67

Максимов Валерий ЮрьевичШортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2016 - г. 7 - стр. 0

68

Максимов Валерий ЮрьевичБолегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Оспанова Ш.С. 3D modelling of heat and mass transfer processes during the combustion of liquid fuel 2016 - г. 7 - стр. 48

69

Максимов Валерий ЮрьевичБекетаева М.Т., Оспанова Ш.С., Болегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С. СҰЙЫҚ ОТЫНДАРДЫҢ ЖАНУ ПРОЦЕСІН LEVEL SET ӘДІСІМЕН МОДЕЛЬДЕУ 2017 - г. 9 - стр. 0

70

Максимов Валерий ЮрьевичБолегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Бекетаева М.Т. 2018 - г. 8 - стр. 0

71

Максимов Валерий ЮрьевичОспанова Ш.С., Максутханова А.М., Болегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Бекетаева М.Т. 2017 - г. 5 - стр. 0

72

Максимов Валерий ЮрьевичБолегенова С.А., Аскарова А.С., Бекетаева М.Т. 2018 - г. 13 - стр. 0

73

Максимов Валерий ЮрьевичБолегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Бекетаева М.Т. 2017 - г. 6 - стр. 3

74

Максимов Валерий ЮрьевичБолегенова С.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Манатбаев Р.К. The use of a new “clean” technology for burning low-grade coal in on boilers of Kazakhstan TPPs 2018 - г. 8 - стр. 0

75

Максимов Валерий ЮрьевичБолегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Манатбаев Р.К. The computational study of heat and mass transfer processes at combustion of pulverized Kazakh coal in real conditions of energy objects 2018 - г. 7 - стр. 0

76

Максимов Валерий ЮрьевичБолегенова С.А., Аскарова А.С. Over Fire Air-ды қолданып зиянды шаңгазды тозаңды қалдықтарды азайту үшін отынды жағу процестерін сандық модельдеу 2019 - г. 9 - стр. 1

77

Максимов Валерий ЮрьевичАскарова А.С., Болегенова С.А., Бергалиева С.А. Over Fire Air-ды қолданып зиянды шаңгазды тозаңды қалдықтарды азайту үшін отынды жағу процестерін сандық модельдеу 2019 - г. 9 - стр. 1

78

Максимов Валерий ЮрьевичШортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Березовская И.Э., Болегенова С.А., Зульбухарова Э.М., Оспанова Ш.С., Нұғыманова А.О., Туякбаев А.А., Бердіхан Қ.., Максутханова А.М. Investigation of various types of liquid fuel atomization and combustion processes at high turbulence 2018 - г. 10 - стр. 11

79

Максимов Валерий ЮрьевичБекетаева М.Т., Болегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2018 - г. 6 - стр. 56

80

Максимов Валерий ЮрьевичБолегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2018 - г. 12 - стр. 50

81

Максимов Валерий ЮрьевичБолегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2019 - г. 11 - стр. 59

82

Максимов Валерий ЮрьевичБолегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2018 - г. 10 - стр. 0

83

Максимов Валерий ЮрьевичБолегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2019 - г. 17 - стр. 26

84

Максимов Валерий ЮрьевичБолегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2018 - г. 10 - стр. 6

85

Максимов Валерий ЮрьевичБолегенова С.А., Аскарова А.С. 2019 - г. 7 - стр. 44

1

Максимов Валерий Юрьевич Болегенова С.А., Бекетаева М.Т., Аскарова А.С. 2011 - г. 2 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

2

Максимов Валерий Юрьевич Болегенова С.А., Бекетаева М.Т., Аскарова А.С. 2011 - г. 2 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

3

Максимов Валерий Юрьевич Болегенова С.А., Оспанова Ш.С., Аскарова А.С. 2011 - г. 2 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

4

Максимов Валерий Юрьевич Болегенова С.А., Бекетаева М.Т., Аскарова А.С. 2011 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

5

Максимов Валерий Юрьевич Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2012 - г. 1 - стр. г. Алматы

6

Максимов Валерий Юрьевич Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2012 - г. 1 - стр. г. Алматы

7

Максимов Валерий Юрьевич 2012 - г. 1 - стр. г. Алматы

8

Максимов Валерий Юрьевич 2012 - г. 1 - стр. г. Алматы

9

Максимов Валерий Юрьевич LINUX/C++ - те Рунге-Кутта 4 әдісінен қолданып бірінші ретті сызықты дифференциалдық теңдеудісандық модельдеу 2012 - г. 4 - стр. Алматы, КазНУ, физико-технический факультет

10

Максимов Валерий Юрьевич 2012 - г. 5 - стр. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби

11

Максимов Валерий Юрьевич 2012 - г. 5 - стр. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби

12

Максимов Валерий Юрьевич 2012 - г. 5 - стр. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби

13

Максимов Валерий Юрьевич 2012 - г. 5 - стр. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби

14

Максимов Валерий Юрьевич Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2011 - г. 4 - стр.

15

Максимов Валерий Юрьевич Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2012 - г. 5 - стр. Стравополь

16

Максимов Валерий Юрьевич 2012 - г. 4 - стр. Сингапур

17

Максимов Валерий Юрьевич Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2012 - г. 7 - стр. Москва

18

Максимов Валерий Юрьевич Березовская И.Э., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Рыспаева М.Ж. 2012 - г. 4 - стр. Кемерово

19

Максимов Валерий Юрьевич Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2012 - г. 2 - стр. Красноярск

20

Максимов Валерий Юрьевич Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2012 - г. 2 - стр.

21

Максимов Валерий Юрьевич Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2012 - г. 9 - стр.

22

Максимов Валерий Юрьевич Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2012 - г. 4 - стр.

23

Максимов Валерий Юрьевич 2012 - г. 7 - стр. Алматы

24

Максимов Валерий Юрьевич 2012 - г. 3 - стр.

25

Максимов Валерий Юрьевич 2012 - г. 3 - стр. Минск

26

Максимов Валерий Юрьевич 2012 - г. 4 - стр. Казань

27

Максимов Валерий Юрьевич 2012 - г. 8 - стр. Новосибирск

28

Максимов Валерий Юрьевич 2012 - г. 4 - стр. Новосибирск

29

Максимов Валерий Юрьевич 2012 - г. 8 - стр. Новосибирск

30

Максимов Валерий Юрьевич 2012 - г. 7 - стр. Новосибирск

31

Максимов Валерий Юрьевич 2012 - г. 2 - стр. Таганрог

32

Максимов Валерий Юрьевич 2012 - г. 1 - стр. Прага

33

Максимов Валерий Юрьевич 2012 - г. 1 - стр. Прага

34

Максимов Валерий Юрьевич 2012 - г. 1 - стр. Стамбул

35

Максимов Валерий Юрьевич 2012 - г. 8 - стр. Лиссабон

36

Максимов Валерий Юрьевич Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2012 - г. 9 - стр. Новосибирск

37

Максимов Валерий Юрьевич Аскарова А.С. 2013 - г. 1 - стр.

38

Максимов Валерий Юрьевич 2013 - г. 1 - стр. Алматы

39

Максимов Валерий Юрьевич 2013 - г. 1 - стр.

40

Максимов Валерий Юрьевич Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2012 - г. 1 - стр. Новосибирск

41

Максимов Валерий Юрьевич Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2012 - г. 1 - стр. Новосибирск

42

Максимов Валерий Юрьевич Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2012 - г. 1 - стр. Новосибирск

43

Максимов Валерий Юрьевич Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2012 - г. 1 - стр. Новосибирск

44

Максимов Валерий Юрьевич Аскарова А.С. 2012 - г. 2 - стр.

45

Максимов Валерий Юрьевич Аскарова А.С. 2012 - г. 8 - стр.

46

Максимов Валерий Юрьевич Аскарова А.С. 2012 - г. 8 - стр.

47

Максимов Валерий Юрьевич Аскарова А.С. 2012 - г. 5 - стр.

48

Максимов Валерий Юрьевич Аскарова А.С. 2012 - г. 5 - стр.

49

Максимов Валерий Юрьевич Аскарова А.С. 2013 - г. 6 - стр. Куала Лумпур

50

Максимов Валерий Юрьевич Аскарова А.С. 2012 - г. 4 - стр. Штутгарт

51

Максимов Валерий Юрьевич Аскарова А.С. 2013 - г. 4 - стр. Париж

52

Максимов Валерий Юрьевич Аскарова А.С. 2013 - г. 6 - стр. Париж

53

Максимов Валерий Юрьевич Аскарова А.С. 2013 - г. 5 - стр.

54

Максимов Валерий Юрьевич Аскарова А.С. 2013 - г. 1 - стр. Бали

55

Максимов Валерий Юрьевич Аскарова А.С. 2012 - г. 5 - стр. Munich

56

Максимов Валерий Юрьевич Оспанова Ш.С., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2013 - г. 4 - стр.

57

Максимов Валерий Юрьевич Бекетаева М.Т., Бекмұхамет А.., Болегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2013 - г. 10 - стр. Athens

58

Максимов Валерий Юрьевич Бекетаева М.Т., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2013 - г. 6 - стр. Munich

59

Максимов Валерий Юрьевич Оспанова Ш.С., Бекетаева М.Т., Бекмұхамет А.., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2013 - г. 5 - стр.

60

Максимов Валерий Юрьевич Оспанова Ш.С., Бекетаева М.Т., Бекмұхамет А.., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2014 - г. 6 - стр.

61

Максимов Валерий Юрьевич 2013 - г. 6 - стр.

62

Максимов Валерий Юрьевич 2014 - г. 7 - стр.

63

Максимов Валерий Юрьевич 2014 - г. 4 - стр.

64

Максимов Валерий Юрьевич 2013 - г. 8 - стр.

65

Максимов Валерий Юрьевич 2014 - г. 7 - стр.

66

Максимов Валерий Юрьевич 2014 - г. 7 - стр.

67

Максимов Валерий Юрьевич 2014 - г. 7 - стр.

68

Максимов Валерий Юрьевич 2014 - г. 11 - стр.

69

Максимов Валерий Юрьевич 2014 - г. 12 - стр. Prague

70

Максимов Валерий Юрьевич 2014 - г. 10 - стр.

71

Максимов Валерий Юрьевич 2014 - г. 10 - стр.

72

Максимов Валерий Юрьевич 2013 - г. 4 - стр.

73

Максимов Валерий Юрьевич 2013 - г. 9 - стр.

74

Максимов Валерий Юрьевич 2014 - г. 10 - стр.

75

Максимов Валерий Юрьевич 2014 - г. 10 - стр.

76

Максимов Валерий Юрьевич Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2013 - г. 8 - стр.

77

Максимов Валерий Юрьевич Бекетаева М.Т., Бекмұхамет А.., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2014 - г. 1 - стр. Prague

78

Максимов Валерий Юрьевич Бекетаева М.Т., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Бекмұхамет А.. 2013 - г. 6 - стр.

79

Максимов Валерий Юрьевич Болегенова С.А., Аскарова А.С., Бекетаева М.Т., Бекмұхамет А.. Analysis of formation harmful substances formed as a result of burning the low-grade coal in the combustion chamber of the industrial boiler of Kazakhstan using CFD-code FLOREAN 2014 - г. 1 - стр. Прага

80

Максимов Валерий Юрьевич Болегенова С.А., Аскарова А.С., Ергалиева А.Б. 2015 - г. 1 - стр. Алматы

81

Максимов Валерий Юрьевич Габитова З.Х., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Ергалиева А.Б. 2015 - г. 6 - стр. Самара

82

Максимов Валерий Юрьевич Нұғыманова А.О., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Ергалиева А.Б. 2014 - г. 5 - стр. Новосибирск

83

Максимов Валерий Юрьевич Болегенова С.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Бекетаева М.Т., Габитова З.Х. 2015 - г. 10 - стр. Venice

84

Максимов Валерий Юрьевич Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2016 - г. 10 - стр.

85

Максимов Валерий Юрьевич Максутханова А.М., Болегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2016 - г. 7 - стр.

86

Максимов Валерий Юрьевич Габитова З.Х., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Бекетаева М.Т. 2014 - г. 1 - стр.

87

Максимов Валерий Юрьевич Нұғыманова А.О., Габитова З.Х., Болегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Бекетаева М.Т. 2016 - г. 2 - стр.

88

Максимов Валерий Юрьевич Болегенова С.А., Аскарова А.С., Бекетаева М.Т. 2016 - г. 2 - стр. Алматы

89

Максимов Валерий Юрьевич Ергалиева А.Б., Нұғыманова А.О., Оспанова Ш.С., Бекетаева М.Т., Болегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2016 - г. 5 - стр.

90

Максимов Валерий Юрьевич Болегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2017 - г. 8 - стр.

91

Максимов Валерий Юрьевич Болегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2017 - г. 14 - стр.

92

Максимов Валерий Юрьевич Шортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2017 - г. 10 - стр.

93

Максимов Валерий Юрьевич Бекетаева М.Т., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2016 - г. 3 - стр. Алматы

94

Максимов Валерий Юрьевич Болегенова С.А., Аскарова А.С. АҚСУ МАЭС-ның ПК-39 жану камерасында күлділігі жоғары Екібастұз көмірінің жануын сандық модельдеу 2016 - г. 2 - стр. Алматы

95

Максимов Валерий Юрьевич 2016 - г. 2 - стр. Алматы

96

Максимов Валерий Юрьевич Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2016 - г. 3 - стр. Алматы

97

Максимов Валерий Юрьевич Габитова З.Х., Ергалиева А.Б., Болегенова С.А., Аскарова А.С. 2016 - г. 2 - стр. Алматы

98

Максимов Валерий Юрьевич 2017 - г. 1 - стр.

99

Максимов Валерий Юрьевич 2017 - г. 1 - стр.

100

Максимов Валерий Юрьевич Шортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Бекетаева М.Т., Габитова З.Х., Березовская И.Э. 2017 - г. 5 - стр.

101

Максимов Валерий Юрьевич Шортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Габитова З.Х. Simulation of the aerodynamics and combustion of a turbulent pulverized-coal flame 2017 - г. 6 - стр.
Автордың құжаттары

39

Цитирования

306 по 60
құжаттар

h-индексі

11

Minimization of toxic emissions during burning low-grade fuel at Kazakhstan thermal power plant

Askarova, A., Šafařík, P., Nugymanova, A., Bolegenova, S., Maximov, V., Bolegenova, S., Polytechnica, A.

2020

Acta Polytechnica
60, с. 206-213

0

Цитирований
The 3-D modelling of heat and mass transfer during combustion of low-grade coal

Safarik, P., Askarova, A., Bolegenova, S., Maximov, V., Bolegenova, S., Nugymanova, A.

2020

Thermal Science
24, с. 2823-2832

0

Цитирований
Processes of heat and mass transfer in furnace chambers with combustion of thermochemically activated fuel

Messerle, V.E., Askarova, A.S., Bolegenova, S.A., Safarik, P., Maksimov, V.Y., Bolegenova, S.A., Nugymanova, A.O.

2019

Thermophysics and Aeromechanics
26, с. 925-937

1

Цитирований
2019

Journal of Physics: Conference Series
1261, с.

5

Цитирований
2019

Thermophysics and Aeromechanics
26, с. 295-311

4

Цитирований
Simulation of low-grade coal combustion in real chambers of energy objects

Askarova, A., Bolegenova, S., Bolegenova, S., Beketayeva, M., Maximov, V., Nugymanova, A., Šafařík, P.

2019

Acta Polytechnica
59, с. 98-108

5

Цитирований
3-D modeling of heat and mass transfer process during the combustion of solid fuel in a swirl furnace

Askarova, A., Bolegenova, S., Maximov, V., Bolegenova, S., Nugymanova, A., Šafařík, P.

2019

Acta Polytechnica
59, с. 543-553

1

Цитирований
Modeling of Heat Mass Transfer in High-Temperature Reacting Flows with Combustion

Askarova, A.S., Bolegenova, S.A., Bolegenova, S.A., Maximov, V.Y., Beketayeva, M.T.

2018

High Temperature
56, с. 738-743

4

Цитирований
Simulation of the Aerodynamics and Combustion of a Turbulent Pulverized-Coal Flame

Askarova, A., Bolegenova, S., Yergaliyeva, A., Nugymanova, A., Symbat, B., Maximov, V., Gabitova, Z., Shortanbayeva, Z.

2018

Proceedings - 2017 4th International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and in Industry, MCSI 2017
-1, с. 92-97

2

Цитирований
Investigation of the different Reynolds numbers influence on the atomization and combustion processes of liquid fuel

Askarova, A.S., Bolegenova, S.A., Maximov, V.Y., Bolegenova, S.A., Ospanova, S.S., Beketayeva, M.T., Nugymanova, A.O., Pilipenko, N.V., Shortanbayeva, Z.K., Baktybekov, K.S., Syzdykov, A.B.

2018

Bulgarian Chemical Communications
50, с. 68-77

3

Цитирований
Combustion processes of pulverized coal in existing combustion chambers of real power boilers of TPP of the Republic of Kazakhstan

Beketayeva, M., Askarova, A., Safarik, P., Bolegenova, S., Bolegenova, S., Maximov, V., Nugymanova, A., Ospanova, S.

2018

23rd International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2018 and 21st Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, PRES 2018
1, с. 437-452

0

Цитирований
The computational study of heat and mass transfer processes at combustion of pulverized Kazakh coal in real conditions of energy objects

Askarova, A.S., Bolegenova, S.A., Maximov, V.Y., Bolegenova, S.A., Nugymanova, A.O., Beketayeva, M.T., Ospanova, S.S., Manatbayev, R.K.

2018

Bulgarian Chemical Communications
50, с. 61-67

5

Цитирований
The use of a new “clean” technology for burning low-grade coal in on boilers of Kazakhstan TPPs

Askarova, A.S., Bolegenova, S.A., Georgiev, A., Bolegenova, S.A., Maximov, V.Y., Manatbayev, R., Yergaliyeva, A.B., Nugymanova, A.O., Baizhuma, Z.

2018

Bulgarian Chemical Communications
50, с. 53-60

5

Цитирований
2018

Applied and Computational Mechanics
12, с. 127-138

2

Цитирований
Investigation of various types of liquid fuel atomization and combustion processes at high turbulence

Askarova, A., Bolegenova, S., Ospanova, S., Bolegenova, S., Maximov, V., Berezovskaya, Y., Nugymanova, A., Shortanbayeva, Z., Tuyakbayev, A., Baydullayeva, G., Maksutkhanova, A., Berdykhan, K., Arystan, A., Zulbukharova, E., Sugirbekova, A.

2018

Journal of Engineering and Applied Sciences
13, с. 4054-4064

0

Цитирований
2017

Applied and Computational Mechanics
11, с. 115-128

4

Цитирований
Computational modeling of heat and mass transfer processes in combustion chamber at power plant of Kazakhstan

Leithner, R., Askarova, A., Bolegenova, S., Bolegenova, S., Maximov, V., Ospanova, S., Ergalieva, A., Nugymanova, A., Beketayeva, M.

2016

MATEC Web of Conferences
76, с.

9

Цитирований
2016

Thermophysics and Aeromechanics
23, с. 125-134

17

Цитирований
Application of 3D modelling for solving the problem of combustion coal-dust flame

Askarova, A., Bolegenova, S., Bolegenova, S., Maximov, V., Manatbayev, R., Yergaliyeva, A., Gabitova, Z., Maxutkhanova, A., Shortanbayeva, Z., Boranbayeva, A., Berdikhan, K.

2016

Bulgarian Chemical Communications
48, с. 236-241

2

Цитирований
On the effect of the temperature boundary conditions on the walls for the processes of heat and mass transfer

Askarova, A.S., Bolegenova, S.A., Bolegenova, S.A., Maximov, V.Y., Beketayeva, M.T., Shortanbayeva, Z.K.

2016

International Journal of Mechanics
10, с. 349-355

3

Цитирований
3D modelling of heat and mass transfer processes during the combustion of liquid fuel

Askarova, A., Bolegenova, S., Mazhrenova, N., Manatbayev, R., Ospanova, S., Bolegenova, S., Berezovskaya, I., Maximov, V., Nugymanova, A., Shortanbayeva, Z.

2016

Bulgarian Chemical Communications
48, с. 229-235

4

Цитирований
Application of numerical methods for calculating the burning problems of coal-dust flame in real scale

Askarova, A., Bolegenova, S., Bolegenova, S., Maximov, V., Yergaliyeva, A., Gabitova, Z., Maxutkhanova, A., Shortanbayeva, Z., Boranbayeva, A., Berdikhan, K.

2016

International Journal of Applied Engineering Research
11, с. 5511-5515

1

Цитирований
CFD study of harmful substances production in coal-fired power plant of Kazakhstan

Askarova, A.S., Heierle, E.I., Bolegenova, S.A., Manatbayev, R., Maximov, V.J., Bolegenova, S.A., Beketayeva, M.T., Yergaliyeva, A.B.

2016

Bulgarian Chemical Communications
48, с. 260-265

12

Цитирований
Influence of boundary conditions to heat and mass transfer processes

Askarova, A.S., Bolegenova, S.A., Bolegenova, S.A., Maximov, V.Y., Beketayeva, M.T.

2016

International Journal of Mechanics
10, с. 320-325

5

Цитирований
3-D modeling of heat and mass transfer during combustion of solid fuel in Bkz-420-140-7C combustion chamber of Kazkhstan

Askarova, A., Bekmukhamet, A., Bolegenova, S., Ospanova, S., Symbat, B., Maximov, V., Beketayeva, M., Ergalieva, A.

2016

Journal of Applied Fluid Mechanics
9, с. 699-709

16

Цитирований
Mathematical modeling of heat and mass transfer in the presence of physicalchemical processes

Askarova, A.S., Bolegenova, S.A., Bolegenova, S., Maximov, V.Y., Manatbayev, R., Shortanbayeva, Z.K., Maksutkhanova, A.M., Aldiyarova, A.N., Boranbayeva, A.E.

2016

Bulgarian Chemical Communications
48, с. 272-277

6

Цитирований
Three-dimensional modelling of heat and mass transfer during combustion of low-grade Karaganda coal

Askarova, A.S., Bolegenova, S.A., Bolegenova, S.A., Maximov, V.J., Beketayeva, M., Ergaliyeva, A.B., Gabitova, Z.K., Nugimanova, A.O.

2016

22nd International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2016 and 19th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, PRES 2016
2, с. 1102

3

Цитирований
Computational method for investigation of solid fuel combustion in combustion chambers of a heat power plant

Askarova, A.S., Bolegenova, S.A., Maximov, V.Y., Bekmukhamet, A., Beketayeva, M.T., Gabitova, Z.K.

2015

High Temperature
53, с. 751-757

23

Цитирований
Numerical modeling of pulverized coal combustion at thermal power plant boilers

Askarova, A., Bolegenova, S., Maximov, V., Beketayeva, M., Safarik, P.

2015

Journal of Thermal Science
24, с. 275-282

28

Цитирований
Numerical simulation of pulverized coal combustion in a power boiler furnace

Askarova, A.S., Messerle, V.E., Ustimenko, A.B., Bolegenova, S.A., Maximov, V.Y., Gabitova, Z.K.

2015

High Temperature
53, с. 445-452

23

Цитирований
Numerical modeling of turbulence characteristics of burning process of the solid fuel in BKZ-420-140-7c combustion chamber

Askarova, A.S., Bekmukhamet, A., Bolegenova, S.A., Beketayeva, M.T., Maximov, Y.V., Ospanova, S.S., Gabitova, Z.K.

2014

International Journal of Mechanics
8, с. 112-122

20

Цитирований
Numerical modeling of solid fuel combustion

Askarova, A.S., Bolegenova, S.A., Bolegenova, S., Bekmukhamet, A., Maximov, V.Y.

2014

21st International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2014 and 17th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, PRES 2014
3, с. 1344

0

Цитирований
Numerical simulation of the coal combustion process initiated by a plasma source

Askarova, A.S., Messerle, V.E., Ustimenko, A.B., Bolegenova, S.A., Maksimov, V.Y.

2014

Thermophysics and Aeromechanics
21, с. 747-754

23

Цитирований
Investigation of turbulence characteristics of burning process of the solid fuel in BKZ 420 combustion chamber

Askarova, A.S., Bekmukhamet, A., Bolegenova, S.A., Beketayeva, M.T., Maximov Yu, V., Ospanova, S.S., Gabitova, Z.K.

2014

WSEAS Transactions on Heat and Mass Transfer
9, с. 39-50

19

Цитирований
Numerical simulation of combustion in pulverized fuel fired boiler

Askarova, A.S., Bolegenova, S.A., Maximov, V.Y., Gabitova, Z., Ospanova, S.

2014

21st International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2014 and 17th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, PRES 2014
4, с. 2337

0

Цитирований
2014

21st International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2014 and 17th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, PRES 2014
4, с. 2371

0

Цитирований
Numerical experimenting of combustion in the real boiler of CHP

Askarova, A., Bolegenova, S., Bolegenova, S., Bekmukhamet, A., Maximov, V., Beketayeva, M.

2013

International Journal of Mechanics
7, с. 343-352

18

Цитирований
Numerical research of aerodynamic characteristics of combustion chamber BKZ-75 mining thermal power station

Askarova, A.S., Bolegenova, S.A., Maksimov, V.Y., Bekmuhamet, A., Ospanova, S.S.

2012

Procedia Engineering
42, с. 1250-1259

4

Цитирований
Mathematical simulation of pulverized coal in combustion chamber

Askarova, A.S., Bolegenova, S.A., Maximov, V.Y., Bekmuhamet, A.

2012

Procedia Engineering
42, с. 1150-1156

29

Цитирований