Басты бет / Филология / Шетел филологиясы және аударма ісі / Шарипова Гульнара

Шарипова Гульнара

Лауазымы: аға оқытушы
шетел филологиясы және аударма ісі кафедрасы
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
Мемл.унив. Жоғары 2006
Ғылыми дәрежесі
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
Практикалық тыңдау
Практикалық тыңдау
Практикалық тыңдау
Практикалық тыңдау
Практикалық тыңдау
Практикалық тыңдау
Практикалық тыңдау
Практикалық тыңдау
Ауызша аударма практикасы
Стандартты сынамалар (FCE)
Лингвоелтану
Контрастивті лингвистиканың негіздері
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
Шетел филологиялық оқулардың заманауи методологиясы
Оқитын тіл елінің тарихы
Оқытылатын тілдің диахрониясы мен дамуы
Стандартты сынамалар (IELTS)
Лексикология
Оқытылатын тілдің елтанымдық негіздерін оқыту
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Аударма трансформацияларының типологиясы
Тіл тарихы
Мәдени қарым-қатынастық контексіндегі базалық шет тілі
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Шетелдік білім беру әдістемесі
Аударматанудың лингводидактикалық аспектілері
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Әдеби талдау және интерпретациялау
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Оқитын тіл елінің тарихы
Әдеби талдау және интерпретациялау
Аударма трансформацияларының типологиясы
Лексикология
Оқитын тіл елінің тарихы
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Теориялық грамматика
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Әдеби талдау және интерпретациялау
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Тіл тарихы
Теориялық грамматика
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Аударма трансформацияларының типологиясы
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Оқитын тіл елінің тарихы
Шетел тілі (кәсіби)
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Әдеби талдау және интерпретациялау
Әдеби талдау және интерпретациялау
Оқитын тіл елінің тарихы
Шетел тілі (кәсіби)
Әдеби талдау және интерпретациялау
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Шетелдік білім беру әдістемесі
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Мәдени қарым-қатынастық контексіндегі базалық шет тілі
Тіл тарихы
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Оқитын тілдің лексикологиясы
Тіл тарихы
Лексикология
Аударматанудың лингводидактикалық аспектілері
Аударматанудың лингводидактикалық аспектілері
Шетелдік білім беру әдістемесі
Шетелдік білім беру әдістемесі
Аударма трансформацияларының типологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
Шетел тілі (кәсіби)
Оқытылатын тілдің диахрониясы мен дамуы
Шетел тілі
Тіл тарихы
Стандартты сынамалар (IELTS)
Оқытылатын тілдің елтанымдық негіздерін оқыту
Шетел тілі (кәсіби)
Лексикология
Стандартты сынамалар (IELTS)
Стандартты сынамалар (IELTS)
Оқытылатын тілдің диахрониясы мен дамуы
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел филологиялық оқулардың заманауи методологиясы
Лексикология
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Контрастивті лингвистиканың негіздері
Практикалық тыңдау
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Стандартты сынамалар (FCE)
Лингвоелтану
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ауызша аударма практикасы
Оқитын тілдің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
Практикалық тыңдау
Оқитын тілдің тарихы
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Шетел тілі (кәсіби)
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Оқытылатын тілдің диахрониясы мен дамуы
Стандартты сынамалар (IELTS)
Стандартты сынамалар (IELTS)
Шетел филологиялық оқулардың заманауи методологиясы
Аударма трансформацияларының типологиясы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Тіл тарихы
Әдеби талдау және интерпретациялау
Аударма трансформацияларының типологиясы
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Аударматанудың лингводидактикалық аспектілері
Оқитын тіл елінің тарихы
Шетелдік білім беру әдістемесі
Шетел тілі (кәсіби)
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Әдеби талдау және интерпретациялау
Шетел тілі (кәсіби)
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Лексикология
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Шетелдік білім беру әдістемесі
Теориялық грамматика
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Әдеби талдау және интерпретациялау
Оқитын тіл елінің тарихы
Тіл тарихы
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Оқитын тіл елінің тарихы
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Шетелдік білім беру әдістемесі
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Аударма трансформацияларының типологиясы
Лексикология
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Әдеби талдау және интерпретациялау
Шетелдік білім беру әдістемесі
Оқитын тіл елінің тарихы
Шетел тілі (кәсіби)
Оқитын тіл елінің тарихы
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Аударматанудың лингводидактикалық аспектілері
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Мәдени қарым-қатынастық контексіндегі базалық шет тілі
Аударма трансформацияларының типологиясы
Тіл тарихы
Әдеби талдау және интерпретациялау
Шетел тілі (кәсіби)
Теориялық грамматика
Оқытылатын тілдің диахрониясы мен дамуы
Шетел тілі (кәсіби)
Оқытылатын тілдің диахрониясы мен дамуы
Оқитын тіл елінің тарихы
Лексикология
Оқытылатын тілдің елтанымдық негіздерін оқыту
Стандартты сынамалар (IELTS)
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Шетел филологиялық оқулардың заманауи методологиясы
Оқитын тілдің тарихы
Оқитын тілдің тарихы
Ауызша аударма практикасы
Лингвоелтану
Стандартты сынамалар (FCE)
HM
Контрастивті лингвистиканың негіздері
HM
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
HM
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
HM
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
Практикалық тыңдау
Оқитын тілдің лексикологиясы
Практикалық тыңдау
Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
Практикалық тыңдау
Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Шетел тілі (кәсіби)
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Контрастивті лингвистиканың негіздері
Лингвоелтану
Стандартты сынамалар (FCE)
Ауызша аударма практикасы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің тарихы
Шетел филологиялық оқулардың заманауи методологиясы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Лексикология
Лексикология
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
Стандартты сынамалар (IELTS)
Оқытылатын тілдің елтанымдық негіздерін оқыту
Шетел тілі (кәсіби)
Лексикология
Оқитын тіл елінің тарихы
Оқытылатын тілдің диахрониясы мен дамуы
Стандартты сынамалар (IELTS)
Теориялық грамматика
Әдеби талдау және интерпретациялау
Тіл тарихы
Аударма трансформацияларының типологиясы
Мәдени қарым-қатынастық контексіндегі базалық шет тілі
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Аударматанудың лингводидактикалық аспектілері
Шетелдік білім беру әдістемесі
Шетел тілі (кәсіби)
Әдеби талдау және интерпретациялау
Оқитын тіл елінің тарихы
Шетел тілі (кәсіби)
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Аударма трансформацияларының типологиясы
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Шетелдік білім беру әдістемесі
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Оқитын тіл елінің тарихы
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Оқитын тіл елінің тарихы
Теориялық грамматика
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Оқитын тіл елінің тарихы
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Теориялық грамматика
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Лексикология
Аударма трансформацияларының типологиясы
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Әдеби талдау және интерпретациялау
Оқитын тіл елінің тарихы
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Шетел тілі (кәсіби)
Шетелдік білім беру әдістемесі
Шетел тілі (кәсіби)
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Әдеби талдау және интерпретациялау
Әдеби талдау және интерпретациялау
Әдеби талдау және интерпретациялау
Аударма трансформацияларының типологиясы
Теориялық грамматика
Теориялық грамматика
Теориялық грамматика
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Тіл тарихы
Шетел филологиялық оқулардың заманауи методологиясы
Шетел филологиялық оқулардың заманауи методологиясы
Шетел филологиялық оқулардың заманауи методологиясы
Шетел филологиялық оқулардың заманауи методологиясы
Шетел филологиялық оқулардың заманауи методологиясы
Шетел филологиялық оқулардың заманауи методологиясы
Шетел филологиялық оқулардың заманауи методологиясы
Шетел филологиялық оқулардың заманауи методологиясы
Шетел филологиялық оқулардың заманауи методологиясы
Шетел филологиялық оқулардың заманауи методологиясы
Шетел филологиялық оқулардың заманауи методологиясы
Шетел филологиялық оқулардың заманауи методологиясы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Оқитын тіл елінің тарихы
Оқытылатын тілдің диахрониясы мен дамуы
Оқитын тіл елінің тарихы
Лексикология
Лексикология
Лексикология
Лексикология
Оқытылатын тілдің елтанымдық негіздерін оқыту
Оқытылатын тілдің елтанымдық негіздерін оқыту
Оқытылатын тілдің елтанымдық негіздерін оқыту
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Лексикология
Шетел филологиялық оқулардың заманауи методологиясы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Оқитын тілдің тарихы
Оқитын тілдің тарихы
Оқитын тілдің тарихы
Оқитын тілдің тарихы
Оқитын тілдің тарихы
Оқитын тілдің тарихы
Оқитын тілдің тарихы
Оқитын тілдің тарихы
Оқитын тілдің тарихы
Оқитын тілдің тарихы
Оқитын тілдің тарихы
Оқитын тілдің тарихы
Оқитын тілдің тарихы
Оқитын тілдің тарихы
Оқитын тілдің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шетел тілі (кәсіби)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Шетел тілі (кәсіби)
Оқитын тілдің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Шетел филологиялық оқулардың заманауи методологиясы
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Стандартты сынамалар (IELTS)
Әдеби талдау және интерпретациялау
Тіл тарихы
Аударма трансформацияларының типологиясы
Теориялық грамматика
Шетелдік білім беру әдістемесі
Аударматанудың лингводидактикалық аспектілері
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Мәдени қарым-қатынастық контексіндегі базалық шет тілі
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Шетел тілі (кәсіби)
Оқитын тіл елінің тарихы
Шетел тілі (кәсіби)
Әдеби талдау және интерпретациялау
Оқитын тіл елінің тарихы
Аударма трансформацияларының типологиясы
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Лексикология
Әдеби талдау және интерпретациялау
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Шетелдік білім беру әдістемесі
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Теориялық грамматика
Оқитын тіл елінің тарихы
Тіл тарихы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
Шетел филологиялық оқулардың заманауи методологиясы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Оқытылатын тілдің елтанымдық негіздерін оқыту
Лексикология
Оқитын тіл елінің тарихы
Оқытылатын тілдің диахрониясы мен дамуы
Стандартты сынамалар (IELTS)
Оқитын тілдің тарихы
Ауызша аударма практикасы
Лингвоелтану
Стандартты сынамалар (FCE)
Контрастивті лингвистиканың негіздері
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Шетел тілі (кәсіби)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Оқитын тіл елінің тарихы
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Аударма трансформацияларының типологиясы
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Шетелдік білім беру әдістемесі
Лексикология
Әдеби талдау және интерпретациялау
Оқитын тіл елінің тарихы
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Шетелдік білім беру әдістемесі
Шетел тілі (кәсіби)
Аударматанудың лингводидактикалық аспектілері
Шетелдік білім беру әдістемесі
Әдеби талдау және интерпретациялау
Оқитын тіл елінің тарихы
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Аударматанудың лингводидактикалық аспектілері
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Шетел тілі (кәсіби)
Стандартты сынамалар (IELTS)
Аударма трансформацияларының типологиясы
Мәдени қарым-қатынастық контексіндегі базалық шет тілі
Теориялық грамматика
Тіл тарихы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Әдеби талдау және интерпретациялау
Оқитын тілдің лексикологиясы
Практикалық тыңдау
Шет тілі практикасы
Шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
107
Шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
103
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шет тілі практикасы
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Шет тілі практикасы
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шет тілі практикасы
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Шет тілі практикасы
Шет тілі практикасы
Шет тілі практикасы
Шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шетел тілі
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Шетел тілі (кәсіби)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Шетел тілі (кәсіби)
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Шетел тілі (кәсіби)

1

Шарипова Гульнара Жанабекова М.А., Карагойшиева Д.А. Қазақша-орысша-ағылшынша фонетикалық терминологиялық түсіндірме сөздік " Қазақ университеті " 2017 - г. 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Шарипова Гульнара Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХІҮ том. 2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 (о 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Шарипова Гульнара Карагойшиева Д.А. Ways and Principles of Linguistic Methods " Қазақ университеті " 2017 - г. 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Шарипова Гульнара Карагойшиева Д.А. Қазақ тіліндегі магиялық дискурстың ерекшеліктері 2017 - г. 6 - стр. 0

2

Шарипова Гульнара Карагойшиева Д.А., Онгарбаева М.С. FUNCTIONING OF INTERLANGUAGE HOMONYMY IN ENGLISH TEACHING PROCESS 2017 - г. 6 - стр. 0

3

Шарипова Гульнара On the problem of “language personality” definition as a significant component of “personality” in general 2017 - г. 4 - стр. 0

4

Шарипова Гульнара TO THE QUESTION OF A CROSS-DISCIPLINARY RESEARCH OF ABAI’S CREATIVE HERITAGE 2016 - г. 4 - стр. 0

5

Шарипова Гульнара Lingvocultural approach as of the most perspective method in foreign language teaching 2016 - г. 5 - стр. 0

6

Шарипова Гульнара Карагойшиева Д.А., Дайрабекова Г.К., Куркебаев К.К. Лексико-грамматическое сходство татарского и казахского языков 2017 - г. 6 - стр. 0

7

Шарипова Гульнара Methodology of formation of polemical and argumentative abilities at the students of language specialties 2016 - г. 8 - стр. 7

8

Шарипова Гульнара Таева Р.М., Онгарбаева М.С. БРАКА И СЕМЬЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ КАЗАХСКОГО И АНГЛИЙСКОГО МЕНТАЛИТЕТОВ 2017 - г. 5 - стр. 5

9

Шарипова Гульнара Новая технология исследования недифференцируемых функций по Ньютону-Лейбницу 2017 - г. 6 - стр. 0

10

Шарипова Гульнара Thesaurus-oriented model of training of foreign languages as a factor of foreign-language student’s competence development 2017 - г. 5 - стр. 0

11

Шарипова Гульнара 2016 - г. 7 - стр. 0

12

Шарипова Гульнара Functioning of tolerance phenomenon in contrastive linguistics 2018 - г. 7 - стр. 0

13

Шарипова Гульнара A linguistic description of translating expressive means of Kazakh language into Russian language 2018 - г. 8 - стр. 0

14

Шарипова Гульнара Issues of brand translation into Kazakh and Russian languages 2018 - г. 6 - стр. 0

1

Шарипова Гульнара Жапарова А.Ж., Есембеков Т.У. 2017 - г. 6 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

2

Шарипова Гульнара Нұрғалиева Ү.Н., Есембеков Т.У. 2018 - г. 3 - стр.
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0