Басты бет / Филология / Шетел филологиясы және аударма ісі / Карагойшиева Данель Алмасбековна

Карагойшиева Данель Алмасбековна

Лауазымы: аға оқытушы
Шетел филологиясы және аударма ісі
Scopus author ID: 57192374978
Жасырылған
3(727) 377-33-39 вн:1329
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Сөйлеу қарым-қатынас практикумы (2-шетел тілі)
Ана тілі мен оқытылатын шетел тілін контрастивті-типологиялық талдау
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Когнитивтік лингвистика
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Стилистика
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Стилистика
Ана тілі мен оқытылатын шетел тілін контрастивті-типологиялық талдау
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Сөйлеу қарым-қатынас практикумы (2-шетел тілі)
Шетел тілі
Шетел тілі (кәсіби)
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Шетел тілі
Аударма теориясы мен тәжірибесін замануи оқыту әдістемесі
Когнитивтік лингвистика
Шетел тілі (кәсіби)
Ана тілі мен оқытылатын шетел тілін контрастивті-типологиялық талдау
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Аударма теориясы мен тәжірибесін замануи оқыту әдістемесі
Екінші шетел тілінің практикалық курсы (деңгей 3)
Әдебиетті оқытудың қазіргі әдістері
Әдебиетті оқытудың жаңа ұғымдары
Шетел тілі
Сөйлеу қарым-қатынас практикумы (2-шетел тілі)
Когнитивтік лингвистика
Аударма теориясы мен тәжірибесін замануи оқыту әдістемесі
Ана тілі мен оқытылатын шетел тілін контрастивті-типологиялық талдау
Базалық шет тілі
Филология және смарт технологиялар
Ана тілі мен оқытылатын шетел тілін контрастивті-типологиялық талдау
Арнайы кәсіби шетел тілі
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Шетел тілі
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Арнайы кәсіби шетел тілі
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Шетел тілі (кәсіби)
Аударма теориясы мен тәжірибесін замануи оқыту әдістемесі
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Когнитивтік лингвистика
Арнайы кәсіби шетел тілі
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Тіл және инновациялар
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Кешенді емтихан
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Лингвистика және семиотика
Лингвистика және семиотика
Екінші шетел тілінен практикалық курс
Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
Германистикаға кіріспе
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Коммуникативтік лингвистика
Коммуникативтік лингвистика
Коммуникативтік лингвистика
Коммуникативтік лингвистика
Аударматану және лингвомәдениеттану
Арнайы мәтіндерді академиялық оқу мен талдау жасауды оқыту әдістемесі (екінші шет тілі)
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Латын тілі және лингвистикалық терминология
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Латын тілі
Лингвистика және семиотика
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Шетел тілі (екінші-В1, В2 деңгейі)
Латын тілі
Лингвистика және семиотика
Тіл біліміне кіріспе
Тіл біліміне кіріспе
Тіл біліміне кіріспе
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Бизнес қарым-қатынастың дискурсы
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Екінші шетел тілінен практикалық курс
Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
Екінші шетел тілінен практикалық курс
Екінші шетел тілінен практикалық курс
Аударматану және лингвомәдениеттану
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Роман-Герман филологиясының негіздері
Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (екінші шетел тілі) (В2 жоғары деңгейі)
Латын тілі
Корпустық зерттеулер
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Коммуникативтік лингвистика
Коммуникативтік лингвистика
Кәсіби мақсаттарға арналған екінші шетел тілі
Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
Педагогикалық практика
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Роман-Герман филологиясының негіздері
Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (екінші шетел тілі) (В2 жоғары деңгейі)
Академиялық оқытудың әдістемесі ( екінші шетел тілі)
Академиялық оқытудың әдістемесі ( екінші шетел тілі)
Германистикаға кіріспе
Екінші шетел тілінен практикалық курс
Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (екінші шетел тілі) (В2 жоғары деңгейі)
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Аударматану және лингвомәдениеттану
Арнайы мақсаттағы екінші шетел тілі
Аударматану және лингвомәдениеттану
Кәсіби мақсаттарға арналған екінші шетел тілі
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
Екінші шетел тілінен практикалық курс
Екінші шетел тілінен практикалық курс
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Арнайы кәсіби шетел тілі
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Шетел тілі (кәсіби)
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Когнитивтік лингвистика
Екінші шетел тілінің практикалық курсы (деңгей 3)
Аударма теориясы мен тәжірибесін замануи оқыту әдістемесі
Стилистика
Шетел тілі
Сөйлеу қарым-қатынас практикумы (2-шетел тілі)
Ана тілі мен оқытылатын шетел тілін контрастивті-типологиялық талдау
Аударма теориясы мен тәжірибесін замануи оқыту әдістемесі
Стилистика
Стилистика
Екінші шетел тілінің практикалық курсы (деңгей 3)
Екінші шетел тілінің практикалық курсы (деңгей 3)
Екінші шетел тілінің практикалық курсы (деңгей 3)
Екінші шетел тілінің практикалық курсы (деңгей 3)
Екінші шетел тілінің практикалық курсы (деңгей 3)
Екінші шетел тілінің практикалық курсы (деңгей 3)
Екінші шетел тілінің практикалық курсы (деңгей 3)
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Ана тілі мен оқытылатын шетел тілін контрастивті-типологиялық талдау
Ана тілі мен оқытылатын шетел тілін контрастивті-типологиялық талдау
Аударма теориясы мен тәжірибесін замануи оқыту әдістемесі
Ана тілі мен оқытылатын шетел тілін контрастивті-типологиялық талдау
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Стилистика
Стилистика
Стилистика
Стилистика
Стилистика
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Стилистика
Стилистика
Аударма теориясы мен тәжірибесін замануи оқыту әдістемесі
Стилистика
Стилистика
Стилистика
Стилистика
Стилистика
Ана тілі мен оқытылатын шетел тілін контрастивті-типологиялық талдау
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Ана тілі мен оқытылатын шетел тілін контрастивті-типологиялық талдау
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Ана тілі мен оқытылатын шетел тілін контрастивті-типологиялық талдау
Когнитивтік лингвистика
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Ана тілі мен оқытылатын шетел тілін контрастивті-типологиялық талдау
Ана тілі мен оқытылатын шетел тілін контрастивті-типологиялық талдау
Когнитивтік лингвистика
Когнитивтік лингвистика
Стилистика
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Когнитивтік лингвистика
Когнитивтік лингвистика
Когнитивтік лингвистика
Когнитивтік лингвистика
Когнитивтік лингвистика
Когнитивтік лингвистика
Когнитивтік лингвистика
Когнитивтік лингвистика
Когнитивтік лингвистика
Ана тілі мен оқытылатын шетел тілін контрастивті-типологиялық талдау
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Екінші шетел тілінен практикалық курс
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Арнайы кәсіби шетел тілі
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Шетел тілі (кәсіби)
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Арнайы кәсіби шетел тілі
Аударма теориясы мен тәжірибесін замануи оқыту әдістемесі
Когнитивтік лингвистика
Екінші шетел тілінің практикалық курсы (деңгей 3)
Шетел тілі (кәсіби)
Стилистика
Шетел тілі
Ана тілі мен оқытылатын шетел тілін контрастивті-типологиялық талдау
Сөйлеу қарым-қатынас практикумы (2-шетел тілі)
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Шетел тілі (кәсіби)
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Арнайы кәсіби шетел тілі
Сөйлеу қарым-қатынас практикумы (2-шетел тілі)
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Ана тілі мен оқытылатын шетел тілін контрастивті-типологиялық талдау
Ана тілі мен оқытылатын шетел тілін контрастивті-типологиялық талдау
Сөйлеу қарым-қатынас практикумы (2-шетел тілі)
Шетел тілі
Аударма теориясы мен тәжірибесін замануи оқыту әдістемесі
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Екінші шетел тілінің практикалық курсы (деңгей 3)
Ана тілі мен оқытылатын шетел тілін контрастивті-типологиялық талдау
Когнитивтік лингвистика
Шетел тілі (кәсіби)
Аударма теориясы мен тәжірибесін замануи оқыту әдістемесі
Шетел тілі
Шетел тілі
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
Екінші шетел тілінен практикалық курс
Екінші шетел тілінен практикалық курс
Кәсіби мақсаттарға арналған екінші шетел тілі
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (екінші шетел тілі) (В2 жоғары деңгейі)
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Кәсіби мақсаттарға арналған екінші шетел тілі
Аударматану және лингвомәдениеттану
Бизнес қарым-қатынастың дискурсы
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Корпустық зерттеулер
Германистикаға кіріспе
Академиялық оқытудың әдістемесі ( екінші шетел тілі)
Академиялық оқытудың әдістемесі ( екінші шетел тілі)
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
Коммуникативтік лингвистика
Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (екінші шетел тілі) (В2 жоғары деңгейі)
Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (екінші шетел тілі) (В2 жоғары деңгейі)
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
Латын тілі
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Тіл біліміне кіріспе
Тіл біліміне кіріспе
Бизнес қарым-қатынастың дискурсы
Бизнес қарым-қатынастың дискурсы
Бизнес қарым-қатынастың дискурсы
Бизнес қарым-қатынастың дискурсы
Бизнес қарым-қатынастың дискурсы
Бизнес қарым-қатынастың дискурсы
Бизнес қарым-қатынастың дискурсы
Бизнес қарым-қатынастың дискурсы
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистика және семиотика
Лингвистика және семиотика
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Лингвистика және семиотика
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Лингвистика және семиотика
Лингвистика және семиотика
Лингвистика және семиотика
Лингвистика және семиотика
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Лингвистика және семиотика
Лингвистика және семиотика
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Корпустық зерттеулер
Корпустық зерттеулер
Корпустық зерттеулер
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Германистикаға кіріспе
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Коммуникативтік лингвистика
Коммуникативтік лингвистика
Коммуникативтік лингвистика
Коммуникативтік лингвистика
Коммуникативтік лингвистика
Коммуникативтік лингвистика
Коммуникативтік лингвистика
Коммуникативтік лингвистика
Коммуникативтік лингвистика
Коммуникативтік лингвистика
Коммуникативтік лингвистика
Корпустық зерттеулер
Корпустық зерттеулер
Корпустық зерттеулер
Корпустық зерттеулер
Корпустық зерттеулер
Корпустық зерттеулер
Корпустық зерттеулер
Корпустық зерттеулер
Корпустық зерттеулер
Корпустық зерттеулер
Корпустық зерттеулер
Корпустық зерттеулер
Коммуникативтік лингвистика
Коммуникативтік лингвистика
Коммуникативтік лингвистика
Коммуникативтік лингвистика
Латын тілі
Латын тілі
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (екінші шетел тілі) (В2 жоғары деңгейі)
Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (екінші шетел тілі) (В2 жоғары деңгейі)
Коммуникативтік лингвистика
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Академиялық оқытудың әдістемесі ( екінші шетел тілі)
Академиялық оқытудың әдістемесі ( екінші шетел тілі)
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Корпустық зерттеулер
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Латын тілі халықаралық ғылым тілі ретінде
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Тіл және инновациялар
Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (екінші шетел тілі) (В2 жоғары деңгейі)
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Лингвистика және семиотика
Лингвистика және семиотика
Лингвистика және семиотика
Лингвистика және семиотика
Лингвистика және семиотика
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Латын тілі
Латын тілі
Латын тілі
Латын тілі
Латын тілі
Латын тілі
Латын тілі
Латын тілі
Латын тілі
Латын тілі
Латын тілі
Латын тілі
Латын тілі
Латын тілі
Латын тілі
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Тіл біліміне кіріспе
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистика және семиотика
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Латын тілі және лингвистикалық терминология
Тіл және инновациялар
Кешенді емтихан
Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Кәсіби мақсаттарға арналған екінші шетел тілі
Кәсіби мақсаттарға арналған екінші шетел тілі
Латын тілі және лингвистикалық терминология
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Тіл біліміне кіріспе
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
SIS
Бизнес қарым-қатынастың дискурсы
Екінші шет тілі (В2 деңгейі-жалғастырмалы))
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Тіл біліміне кіріспе
Латын тілі
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Бизнес қарым-қатынастың дискурсы
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Лингвистика және семиотика
Аударматану және лингвомәдениеттану
Корпустық зерттеулер
Коммуникативтік лингвистика
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Академиялық оқытудың әдістемесі ( екінші шетел тілі)
Академиялық оқытудың әдістемесі ( екінші шетел тілі)
Латын тілі
Тіл және инновациялар
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Лингвистика және семиотика
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Аударматану және лингвомәдениеттану
Арнайы мақсаттағы екінші шетел тілі
Екінші шетел тілінен практикалық курс
Кәсіби мақсаттарға арналған екінші шетел тілі
Екінші шетел тілінен практикалық курс
Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Филология және смарт технологиялар
Екінші шетел тілінің практикалық курсы (деңгей 3)
Аударма теориясы мен тәжірибесін замануи оқыту әдістемесі
Когнитивтік лингвистика
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Шетел тілі
Шетел тілі (кәсіби)
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Арнайы кәсіби шетел тілі
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
Ана тілі мен оқытылатын шетел тілін контрастивті-типологиялық талдау
Шетел тілі (кәсіби)
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
Сөйлеу қарым-қатынас практикумы (2-шетел тілі)
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Екінші шетел тілінен практикалық курс
Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
Кәсіби мақсаттарға арналған екінші шетел тілі
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Кешенді емтихан
Лингвистика және семиотика
Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (екінші шетел тілі) (В2 жоғары деңгейі)
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Корпустық зерттеулер
Кәсіби мақсаттарға арналған екінші шетел тілі
Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Тіл біліміне кіріспе
Бизнес қарым-қатынастың дискурсы
Латын тілі және лингвистикалық терминология
Аударматану және лингвомәдениеттану
Лингвистика және семиотика
Екінші шет тілі (В2 деңгейі-жалғастырмалы))
Латын тілі және лингвистикалық терминология
Бизнес қарым-қатынастың дискурсы
Тіл біліміне кіріспе
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Тіл және инновациялар
Корпустық зерттеулер
Академиялық оқытудың әдістемесі ( екінші шетел тілі)
Германистикаға кіріспе
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Педагогикалық практика
Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
Коммуникативтік лингвистика
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (екінші шетел тілі) (В2 жоғары деңгейі)
Лингвистика және семиотика
Кешенді емтихан
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Тіл және инновациялар
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Латын тілі
Сөйлеу қарым-қатынас практикумы (2-шетел тілі)
Ана тілі мен оқытылатын шетел тілін контрастивті-типологиялық талдау
Екінші шетел тілінің практикалық курсы (деңгей 3)
Стилистика
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Аударма теориясы мен тәжірибесін замануи оқыту әдістемесі
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Арнайы кәсіби шетел тілі
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі
Когнитивтік лингвистика
Екінші шетел тілінің практикалық курсы (деңгей 3)
Роман-Герман филологиясының негіздері
Оқитын тілдің теория негіздері
Тіл және инновациялар
Латын тілі халықаралық ғылым тілі ретінде
Тіл және инновациялар
Оқитын тілдің теория негіздері
Латын тілі халықаралық ғылым тілі ретінде
Оқитын тілдің теория негіздері
Роман-Герман филологиясының негіздері
Тіл және инновациялар
Тіл және инновациялар
Тіл және инновациялар
Тіл және инновациялар
Тіл және инновациялар
Оқитын тілдің теория негіздері
Оқитын тілдің теория негіздері
Роман-Герман филологиясының негіздері
Оқитын тілдің теория негіздері
Латын тілі халықаралық ғылым тілі ретінде
Тіл және инновациялар
Роман-Герман филологиясының негіздері
Латын тілі халықаралық ғылым тілі ретінде
Латын тілі және лингвистикалық терминология
Тіл және инновациялар