Басты бет / Заң / Теории и истории государства и права, конституционного и административного права / Тәуекелов Нұрлыбек Бақытбекұлы

Тәуекелов Нұрлыбек Бақытбекұлы

Лауазымы: аға оқытушы
Мемлекет және құқық, конституциялық және әкімшілік құқық теориясы мен тарихы кафедрасы
Scopus author ID: 57200081651
8(727) 252-59-34 вн:8777
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
ҚазПИ Жоғары 2005
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Ақпараттық құқық
Мемлекеттік қызмет
Мемлекеттік қызмет
Мемлекеттік қызмет
Мемлекеттік қызмет
Мемлекеттік қызмет
ҚР-ғы мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет
Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
Әкімшілік-юрисдикциялық іс жүргізу
Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметтің құқықтық негіздері
Ақпараттық құқық
Мемлекеттік қызмет
Мемлекеттік қызмет
Ақпараттық құқық
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
Әкімшілік-юрисдикциялық іс жүргізу
ҚР-ғы мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
Кеден әкімшілігін жүргізу
Кедендік әкімшілік жүргізу
Ақпараттық құқық
Мемлекеттік қызмет
Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметтің құқықтық негіздері
Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы
Ақпараттық құқық
Мемлекет және құқық теориясы
ҚР-ғы мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
Әкімшілік-юрисдикциялық іс жүргізу
Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметтің құқықтық негіздері
Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметтің құқықтық негіздері
Әкімшілік-юрисдикциялық іс жүргізу
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
ҚР-ғы мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет
Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы
Ақпараттық құқық
Қоғамдық қауіпсіздік аясындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік
Мемлекеттік қызмет
Мемлекеттік қызмет
Мемлекеттік қызмет
Қоғамдық қауіпсіздік аясындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік
Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы
Ақпараттық құқық
ҚР-ғы мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет
Мемлекет және құқық теориясы
Әкімшілік-юрисдикциялық іс жүргізу
Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметтің құқықтық негіздері
Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметтің құқықтық негіздері
Әкімшілік-юрисдикциялық іс жүргізу
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
ҚР-ғы мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет
Кеден әкімшілігін жүргізу
Мемлекеттік қызмет
Кеден әкімшілігін жүргізу
Ақпараттық құқық
ҚР-ғы мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
Ақпараттық құқық
Ақпараттық құқық
Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы
Кеден әкімшілігін жүргізу
Мемлекеттік қызмет
ҚР-ғы мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет
Әкімшілік-юрисдикциялық іс жүргізу
Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметтің құқықтық негіздері
Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметтің құқықтық негіздері
Әкімшілік-юрисдикциялық іс жүргізу
ҚР-ғы мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет
Мемлекет және құқық теориясы
Осы заманғы мемлекеттердің қызметтері
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
Негізгі саяси-құқықтық ілімдер
Негізгі саяси-құқықтық ілімдер
Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық тарихы
Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық тарихы
Негізгі саяси-құқықтық ілімдер
Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық тарихы
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
Осы заманғы мемлекеттердің қызметтері
Мемлекет және құқық теориясы
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы
Кибер қауіпсіздікті құқықтық реттеудің концептуалды әдістері
Кедендік әкімшілік жүргізу
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
Кибер қауіпсіздікті құқықтық реттеудің концептуалды әдістері
Ақпараттық құқық
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
Мемлекет және құқық теориясы
Осы заманғы мемлекеттердің қызметтері
Мемлекет және құқық теориясы
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық тарихы
Негізгі саяси-құқықтық ілімдер
Мемлекет және құқық тарихы
Негізгі саяси-құқықтық ілімдер
Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық теориясы
Осы заманғы мемлекеттердің қызметтері
Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық теориясы
Кибер қауіпсіздікті құқықтық реттеудің концептуалды әдістері
Кеден әкімшілігін жүргізу
Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы
Мемлекет және құқық теориясы
Кибер қауіпсіздікті құқықтық реттеудің концептуалды әдістері
Кеден әкімшілігін жүргізу
Осы заманғы мемлекеттердің қызметтері
Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық тарихы
Мемлекет және құқық тарихы
Негізгі саяси-құқықтық ілімдер
Негізгі саяси-құқықтық ілімдер
Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық тарихы
Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық тарихы
Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық теориясы
Осы заманғы мемлекеттердің қызметтері
Мемлекет және құқық теориясы
Кибер қауіпсіздікті құқықтық реттеудің концептуалды әдістері
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
Мемлекет және құқық теориясы
Кибер қауіпсіздікті құқықтық реттеудің концептуалды әдістері
Кибер қауіпсіздікті құқықтық реттеудің концептуалды әдістері
Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық теориясы
Кедендік әкімшілік жүргізу
Мемлекет және құқық тарихы
Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметтің құқықтық негіздері
Мемлекет және құқық тарихы
Мемлекет және құқық теориясы
Осы заманғы мемлекеттердің қызметтері
Кеден әкімшілігін жүргізу
Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық тарихы
Негізгі саяси-құқықтық ілімдер
Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық тарихы
Мемлекет және құқық теориясы
Негізгі саяси-құқықтық ілімдер
Негізгі саяси-құқықтық ілімдер
Негізгі саяси-құқықтық ілімдер
Мемлекет және құқық теориясы
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
Негізгі саяси-құқықтық ілімдер
Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық теориясы
Осы заманғы мемлекеттердің қызметтері
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
Ақпараттық құқық
Ақпараттық құқық
Ақпараттық құқық
Ақпараттық құқық

1

Тәуекелов Нұрлыбек Бақытбекұлы Ахатов У.А., Сартаев С.А., Усейнова Г.Р., Усеинова К.Р., Кенжалиев З.Ж., Кусаинов Д.О., Мынбатырова Н.К., Исабеков А.К. Қазақстанның саяси және құқықтық ой тарихының хрестоматиясы KazBookTrade 2017 - г. ISBN 978-601-80565-6-7 42 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Тәуекелов Нұрлыбек Бақытбекұлы Ахатов У.А., Сартаев С.А., Усейнова Г.Р., Кенжалиев З.Ж., Кусаинов Д.О., Мынбатырова Н.К., Исабеков А.К. Саяси және құқықтық ілімдер тарихының хрестоматиясы KazBookTrade 2017 - г. ISBN 978-601-04-80565-4-3 42 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Тәуекелов Нұрлыбек Бақытбекұлы 2016 - г. 6 - стр. 0

2

Тәуекелов Нұрлыбек БақытбекұлыНусипова Л.Б., Сагинаев М.Е. Қазақстан Республикасындағы сайлау заңнамасының қызмет ету және сайлау құқығының қағидаларын жетілдіру мәселелері 2018 - г. 8 - стр. 0
Автордың құжаттары

2

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0

Problems of Providing Publick Services: Comperative Legal Analysis

Useinova, G., Saidumov, D., Kusainov, D., Tauekelov, N., Saidumov, M.

2020

E3S Web of Conferences
159, с.

0

Цитирований
General description of certain law institutions of traditional Kazakh society

Useinova, G.R., Useinova, K.R., Sartaev, S.A., Ospanova, D.A., Tauekelov, N.B.

2017

Man in India
97, с. 303-312

0

Цитирований