Басты бет / Заң / Теории и истории государства и права, конституционного и административного права / Сартаев Спатай Алтынбекович

Сартаев Спатай Алтынбекович

Лауазымы: кафедра меңгерушісі, аға оқытушы
Теории и истории государства и права, конституционного и административного права
Scopus author ID: 57200080901
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
Яссауи атынд.ХҚТУ 2 -ші жоғары 2004
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Жоғары 2000
Ғылыми дәрежесі
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Кибер қауіпсіздікті құқықтық реттеудің концептуалды әдістері
Кибер қауіпсіздікті құқықтық реттеудің концептуалды әдістері
Кибер қауіпсіздікті құқықтық реттеудің концептуалды әдістері
Құқық рецепциясы
Ссылка на видео экзамена 01042020

1

Сартаев Спатай Алтынбекович Қазіргі даму үдерісіндегі кәмелетке толмағандардың құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетінің қалыптасу ерекшеліктері: теориялық құқықтық талдау " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0779-2 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Сартаев Спатай Алтынбекович Қазіргі даму үдерісіндегі кәмелетке толмағандпрдың құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетінің қалыптасу ерекшеліктері: теориялық құқықтық талдау " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0773-2 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Сартаев Спатай Алтынбекович Мемлекет және құқық теориясының хрестоматиясы ТООKazBookTrade 2015 - г. ISBN 978-601-80565-0 46 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Сартаев Спатай Алтынбекович Ибраева А.С., Куандыков Б.Ж., Турсынкулова Д.А., Ахатов У.А., Каратаева А.М., Кусаинов Д.О., Асқар Л.Ә., Исабеков А.К. Мемлекет және құқық теориясының хрестоматиясы, I том ТОО "KazBookTrade" 2015 - г. ISBN 978-601-80565-1-2 46 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Сартаев Спатай Алтынбекович Ибраева А.С. Теория государства и права жеты жаргы 2017 - г. ISBN 978-601-288-126-4 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Сартаев Спатай Алтынбекович Ибраева А.С. Жеты-Жаргы 2017 - г. ISBN 978-601-288-126-4 21 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Сартаев Спатай Алтынбекович Ибраева А.С., Турсынкулова Д.А., Каратаева А.М., Нусипова Л.Б. Мемлекет және құқық теориясф пәні бойынша емтиханға дайындалуға арналған жинақ " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2811-9 384 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Сартаев Спатай Алтынбекович Сартаев С.., Ибраева А.С., Турсынкулова Д.А., Каратаева А.М., Усейнова Г.Р., Усеинова К.Р., Баймаханова Д.М., Оспанова Д.А., Сагинаев М.Е. Формирование антикоррупционной культуры и антикоррупционного сознания: проблемы теории и практики " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-3088-4 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Сартаев Спатай Алтынбекович Ибраева А.С., Турсынкулова Д.А., Каратаева А.М., Усеинова К.Р., Баймаханова Д.М., Сагинаев М.Е. Құқықтық мемлекетті бекіту және азаматтық қоғамды дамыту жағдайында құқықтық мәдениеттің қалыптасуы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-3088-4 305 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Сартаев Спатай Алтынбекович 2011 - г. 2 - стр. 0

2

Сартаев Спатай Алтынбекович Заңды жауапкершілікті жүзеге асырудағы әділеттілік қағидасын теориялық-құқықтық талдау 2011 - г. 4 - стр. 0

3

Сартаев Спатай Алтынбекович Заңды жауапкершілік қағидасы жүйесіндегі гуманизм қағидасы 2011 - г. 4 - стр. 0

4

Сартаев Спатай Алтынбекович Некоторые проблемы содержания и понятие принципа гуманизма юридической ответственности 2012 - г. 5 - стр. 0

5

Сартаев Спатай Алтынбекович Некоторые проблемы содержания и понятие принципа гуманизма юридической ответственности 2012 - г. 5 - стр. 1

6

Сартаев Спатай Алтынбекович Заңды жауапкершілік ұстанымдарын айқындаудың танымдық мәселелері 2012 - г. 4 - стр. 1

7

Сартаев Спатай Алтынбекович Заңды жаупкершілік қағидалары мен құқық қағидаларының ара-қатынасы, өзара байланысы 2012 - г. 5 - стр. 1

8

Сартаев Спатай Алтынбекович Мемлекеттік-конфессионалдық қатынастардың Қазақстандық үлгісін жетілдіру мәселелері 2012 - г. 5 - стр. 1

9

Сартаев Спатай Алтынбекович Заңды жауапкершілікті жүзеге асырудағы әділеттілік қағидасын теориялық-құқықтық талдау 2013 - г. 4 - стр. 0

10

Сартаев Спатай Алтынбекович Теоретические аспекты соотношения и взаимосвязи правового сознания и правовой культуры 2013 - г. 5 - стр. 0

11

Сартаев Спатай Алтынбекович Некоторые вопросы реализации мер по обеспечению правового воспитания в РК 2015 - г. 7 - стр. 0

12

Сартаев Спатай Алтынбекович Формирование негативного воcприятия коррупции как показатель роста правовой культуры современного казахстанского общества 2015 - г. 7 - стр. 0

13

Сартаев Спатай АлтынбековичДаубасова С.Ш. Theoretical and legal issues to ensure lawful behavior in the Republic of Kazakhstan 2016 - г. 3 - стр. 1

14

Сартаев Спатай Алтынбекович Сыбайлас жемқорлық ұғымын анықтаудың кейбір мәселелері: құқықтық теориялық талдау 2016 - г. 4 - стр. 309

15

Сартаев Спатай Алтынбекович Особенности воздействия факторов информационного характера на формирование и развитие правового сознания в современный период 2016 - г. 5 - стр. 310

16

Сартаев Спатай Алтынбекович Некоторые вопросы повышения правосознания современного казахстанского общества 2016 - г. 5 - стр. 310

17

Сартаев Спатай Алтынбекович Влияние историко политических факторов на формирование и развитие правового сознания в Республике Казахстан 2016 - г. 6 - стр. 42

18

Сартаев Спатай Алтынбекович THE JUDICIAL POWER IS AN INDEPENDENT BRANCH OF THE UNIFORM GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 2016 - г. 2 - стр. 1

19

Сартаев Спатай Алтынбекович THE CONTENT AND IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF LEGAL LIABILITY 2016 - г. 4 - стр. 1

20

Сартаев Спатай Алтынбекович Some problems of determination of corruption: teoretiko-pravovoy analysis 2017 - г. 3 - стр. 1

21

Сартаев Спатай АлтынбековичДжангабулова А.К., Туякбаева Н.С., Баймаханова Д.М. 2018 - г. 13 - стр. 1

22

Сартаев Спатай АлтынбековичУмбетбаева Ж.Б. Роль гражданского общества в формировании антикоррупционной культуры и антикоррупционного сознания 2017 - г. 13 - стр. 84

23

Сартаев Спатай Алтынбекович 1. Сартаев С.А. Калшабаева М.Ж. Правовое образование и правовое воспитание как основа формирования антикоррупционной культуры и антикоррупционного сознания.// Вестник КазНУ имени аль – Фараби. Серия юридическая. – 3(83) 2017. - С. 30-42 2017 - г. 12 - стр. 0

24

Сартаев Спатай Алтынбекович Сартаев С.А. Калшабаева М.Ж. Умбетбаева Ж.Б Роль гражданского общества в формировании антикоррупционной культуры и антикоррупционного сознания. // Вестник КазНУ имени аль – Фараби. Серия юридическая. – 4(84) 2017. - С. 4-17 2017 - г. 13 - стр. 0

25

Сартаев Спатай Алтынбекович Сартаев С.А. Калшабаева М.Ж. Роль прин¬ципa «ну¬ле¬вой тер¬пи¬мос-ти» в фор¬ми¬ровa¬нии aнти¬кор¬руп¬цион¬ной куль¬ту¬ры и aнти¬кор¬руп¬ци-он¬но¬го сознa¬ния.// Вестник КазНУ имени аль – Фараби. Серия юридическая. – 2(86) 2018. 2018 - г. 13 - стр. 0

26

Сартаев Спатай АлтынбековичОтыншиева А.А. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет пен жемқорлыққа қарсы сана қалыптастыруда азаматтық қоғамның рөлі 2018 - г. 10 - стр. 3

27

Сартаев Спатай АлтынбековичОтыншиева А.А. LEGAL EDUCATION AND LEGAL BEHAVIOR AS A BASIS FOR FORMATION OF ANTI-CORRUPTION CULTURE AND ANTI-CORRUPTION CONSCIOUSNESS 2018 - г. 10 - стр. 4

28

Сартаев Спатай АлтынбековичОтыншиева А.А. Қазақстандық қоғамның құқықтық санасын көтерудің мәселелері 2019 - г. 7 - стр. 91

1

Сартаев Спатай Алтынбекович 2011 - г. 3 - стр. Алматы

2

Сартаев Спатай Алтынбекович Заңды жауапкершілікті жүзеге асырудағы әділеттілік қағидасын теориялық-құқықтық талдау «Қазақстанның инновациялық дамуының мемлекеттік-құқықтық қамтамасыз иетудің өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. – Алматы, 2011. – 10 декабря. – 296-300 бб. 2011 - г. 5 - стр. Алматы

3

Сартаев Спатай Алтынбекович Заңды жауапкершілік қағидасы жүйесіндегі гуманизм қағидасы. ҚазҰУ-дің Хабаршысы. Заң сериясы. – 2011.- №4. - 2011 - г. 5 - стр. Алматы

4

Сартаев Спатай Алтынбекович Жоғары оқу орындарында құқықтық тәрбие нысандарын ұйымдастырудың кейбір мәселелеріМатериалы методического семинара «Методика преподавания государственно-правовых дисциплин в условиях модернизации казахстанского общества». – Алматы, 2012. - 23 февраля - С. 44-47. 2012 - г. 3 - стр. Алматы

5

Сартаев Спатай Алтынбекович 2012 - г. 6 - стр. Алматы

6

Сартаев Спатай Алтынбекович Features of legal education in modern Kazakh society 2015 - г. 4 - стр. Прага
Автордың құжаттары

2

Цитирования

2 по 2
құжаттар

h-индексі

1

Liability for violations of land legislation

Tuyakbayeva, N.S., Jangabulova, A.K., Baimakhanova, D.M., Sartayev, S.A., Shansharbayeva, B.S.

2018

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
21, с.

2

Цитирований
General description of certain law institutions of traditional Kazakh society

Useinova, G.R., Useinova, K.R., Sartaev, S.A., Ospanova, D.A., Tauekelov, N.B.

2017

Man in India
97, с. 303-312

0

Цитирований