Басты бет / Философия және саясаттану / әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс / Амитов Султанкожа Абдукадырович

Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.72 / 5.0 - ОПҚ рейтингінің нәтижесі

- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Амитов Султанкожа Абдукадырович

Лауазымы: аға оқытушы
әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс
Жасырылған

1

Амитов Султанкожа Абдукадырович Әлеуметтік жұмыс "Қазақ университет" баспасы 2014 - г. ISBN 978-601-04-0365-9 34 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Амитов Султанкожа Абдукадырович Palmarium Academic Publishing 2014 - г. ISBN 978-3-639-77859-5 12 - стр. ГЕРМАНИЯ

3

Амитов Султанкожа Абдукадырович Дуйсенова С.М., Омарова А.Т., Сарыбаева И.С. Әлеуметтанулық зерттеулердегі сандық және сапалық әдістер " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3886-6 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Амитов Султанкожа Абдукадырович Социологиялық талдаудың визуалды әдістері 2011 - г. 4 - стр. 39

2

Амитов Султанкожа АбдукадыровичБолысбаева С.М. «Социологиялық талдаудың визуалды әдістері». 2011 - г. 3 - стр. 4

3

Амитов Султанкожа АбдукадыровичМамытканов Д.К. 2012 - г. 7 - стр. 0

4

Амитов Султанкожа Абдукадырович Жоғары оқу орындары оқытушылары жоғары білім берудің негізгі субьектісі ретінде 2013 - г. 7 - стр. 47

5

Амитов Султанкожа АбдукадыровичМамытканов Д.К. Ақпараттандыру үрдісінің ақпараттық мнез-қулықты калыптастырудагы poлі 2012 - г. 5 - стр. 41

6

Амитов Султанкожа Абдукадырович Жоғары оқу орындары оқытушылары жоғары білім берудің негізгі субъектісі ретінде 2013 - г. 6 - стр. 47

7

Амитов Султанкожа АбдукадыровичКамзанова А.Т., Баймолдина Л.О., Жолдасова М.К., Калымбетова Э.К. 2014 - г. 13 - стр. 51

8

Амитов Султанкожа АбдукадыровичСарыбаева И.С., Султанова А.М. Наркологиялық орталықтағы маскүнемдікке тәуелді адамдармен жұмыста әлеуметтік кызметкердің рөлі 2015 - г. 4 - стр. 1

9

Амитов Султанкожа АбдукадыровичСарыбаева И.С. Social well-being as an indicator of the level of adaptation of ethnic repatriates 2016 - г. 8 - стр. 56

10

Амитов Султанкожа Абдукадырович Features of social adaptation of ethnic immigrants to the social and cultural environment as a new marginalized group in the structure of Kazakhstan's society 2016 - г. 7 - стр. 0

11

Амитов Султанкожа Абдукадырович Институционализация медицинского страхования в Казахстане 2016 - г. 8 - стр. 0

12

Амитов Султанкожа АбдукадыровичКалымбетова Э.К., Камзанова А.Т., Жолдасова М.К., Баймолдина Л.О. Social Psychological factors of adaptation among migrants to urban city Almaty 2016 - г. 1 - стр. 0

13

Амитов Султанкожа Абдукадырович Теоретические подходы изучения доверия к социально-экономическим институтам общества 2017 - г. 10 - стр. 63

14

Амитов Султанкожа Абдукадырович Білім беру және денсаулық сақтаудағы ГЗЖС-ндағы балалардың құқықтарын жүзеге асырудың шетелдік тәжірибесі 2018 - г. 12 - стр. 65

15

Амитов Султанкожа Абдукадырович «Оқушы- мұғaлім қaрым-қaтынaс шкaлaсы – қысқaшa формaсы» сaуaлнaмaсын бейімдеу: эмпирикaлық сенімділік пен вaлидтілігін бaғaлaу 2019 - г. 10 - стр. 68

16

Амитов Султанкожа Абдукадырович АДАПТАЦИЯ ОПРОСНИКА «ШКАЛА ОТНОШЕНИЙ УЧЕНИК- УЧИТЕЛЬ – КРАТКАЯ ФОРМА »: ОЦЕНКА ЭМПИРИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ И ВАЛИДНОСТИ 2019 - г. 13 - стр. 67

17

Амитов Султанкожа Абдукадырович «Гипербелсенділік және зейін жетіспеушілік синдромы бар балалардың әлеуметтік қызметін жақсарту факторлары: шетелдік зерттеулер әдеби шолу 2019 - г. 9 - стр. 71

18

Амитов Султанкожа АбдукадыровичБурханова Д.К. Сұлулық индустриясы: қaзіргі қaзaқстaндық қоғaмдaғы дaму болaшaғы мен үрдістері 2019 - г. 10 - стр. 1

19

Амитов Султанкожа Абдукадырович «Perceived Social Support Scale» сауалнамасын бейімдеу: ішкі келісімділік және факторлық талдау 2020 - г. 12 - стр. 130

1

Амитов Султанкожа Абдукадырович . 2011 - г. 6 - стр. Факультет философии и политологии КазНУ им.аль-фараби

2

Амитов Султанкожа Абдукадырович 2011 - г. 4 - стр. Фонд Первого Президента - Лидера Нации

3

Амитов Султанкожа Абдукадырович Қазақстан тәуелсіз ел 2011 - г. 4 - стр. Фонд Первого Президента - Лидера Нации

4

Амитов Султанкожа Абдукадырович Әлеуметтік көңіл-күй этникалық репатриантардың бейімделу деңгейінің көрсеткіші ретінде 2012 - г. 4 - стр. Фонд Первого Президента - Лидера Нации

5

Амитов Султанкожа Абдукадырович 2012 - г. 5 - стр. Фонд Первого Президента - Лидера Нации

6

Амитов Султанкожа Абдукадырович Чинасилова А.М. «Қазақстандық қоғам құрылымындағы этникалық оралмандар жаңа маргиналды топ ретінде» Материалы круглого стола «Перспекивные направления социально-культурного развития казахстана» Алматы, 2011. С.125-133. 2012 - г. 9 - стр. Алматы

7

Амитов Султанкожа Абдукадырович Оралман жастарға білім беру және ортаға бейімдеу мәселесі 2012 - г. 6 - стр. Фонд Первого Президента - Лидера Нации

8

Амитов Султанкожа Абдукадырович Қазақстан қоғамындағы жұмысбастылықтың гендерлік аспектісі 2012 - г. 7 - стр. Фонд Первого Президента - Лидера Нации

9

Амитов Султанкожа Абдукадырович Омарова А.Т. Кейс-талдау әдісі компетенттілікті қалыптастырудың заманауи технологиясы ретінде 2013 - г. 4 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

10

Амитов Султанкожа Абдукадырович Қазақстанға отандастарымызды қоныстандыру жүйесінің ерекшеліктері 2013 - г. 6 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

11

Амитов Султанкожа Абдукадырович Чинасилова А.М. Визуалды әлеуметтануды оқытудың әдістемесі 2014 - г. 4 - стр.

12

Амитов Султанкожа Абдукадырович 2013 - г. 7 - стр. Фонд Первого Президента - Лидера Нации

13

Амитов Султанкожа Абдукадырович 2. Кедейшілік мәселесін әлеуметтанулық тұрғыдан талдау 2014 - г. 6 - стр. Фонд Первого Президента - Лидера Нации

14

Амитов Султанкожа Абдукадырович Қазақстан дамуының басты негізі жастар және олардың білім деңгейі 2014 - г. 7 - стр. РГП "Гылым ордасы"

15

Амитов Султанкожа Абдукадырович ЖОО түлектерінің жұмыспен қамтылуының бүгінгі күнгі көрінісі 2013 - г. 7 - стр. Фонд Первого Президента - Лидера Нации

16

Амитов Султанкожа Абдукадырович 2. Отбасылық сәтсіздіктер жасөспірімдердің девиантты мінез-құлқының факторы ретінде 2013 - г. 7 - стр. Фонд Первого Президента - Лидера Нации

17

Амитов Султанкожа Абдукадырович 3. Еңбек нарығы және жұмысбастылық 2014 - г. 7 - стр. КазНУ им.аль-Фараби, ФФиП

18

Амитов Султанкожа Абдукадырович Отбасылық сәтсіздіктер жасөспірімдердің девиантты мінез-құлқының факторы ретінде 2013 - г. 7 - стр. г.Алматы, Фонд Первого Президента - Лидера Нации

19

Амитов Султанкожа Абдукадырович 2005 - г. 6 - стр. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби

20

Амитов Султанкожа Абдукадырович 2011 - г. 6 - стр. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби

21

Амитов Султанкожа Абдукадырович Баймолдина Л.О., Калымбетова Э.К., Камзанова А.Т., Жолдасова М.К. Social Psychological factors of adaptation among migrants to urban city Almaty 2016 - г. 1 - стр. Yokohama

22

Амитов Султанкожа Абдукадырович Social Psychological factors of migrants’ adaptation to urban city Almaty 2016 - г. 12 - стр. Ykohama,

23

Амитов Султанкожа Абдукадырович ГЗЖС-ндағы балалардың қолдау шетелдік тәжірибесі 2018 - г. 5 - стр. Алматы, Қазақстан

24

Амитов Султанкожа Абдукадырович Ұстаздарды оқытуда ГЖЗШ туралы білу 2018 - г. 5 - стр. Курганский государственный университет

25

Амитов Султанкожа Абдукадырович ЗНАНИЯ О СДВГ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ 2018 - г. 6 - стр. город Курган

26

Амитов Султанкожа Абдукадырович ADAPTATION OF CHILDREN WITH ADHD IN THE SCHOOL SYSTEM 2019 - г. 5 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

27

Амитов Султанкожа Абдукадырович Бронфенбреннердің мектеп жүйесінде СДВГ бар балалардың әлеуметтік бейімделуін түсінудегі экологиялық моделі 2019 - г. 6 - стр. Тараз

28

Амитов Султанкожа Абдукадырович Гипербелсенділік синдромы бар балалардың сыныптан тыс қызметі және әлеуметтік қабылдамауы 2019 - г. 6 - стр. Варшава
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0

The model of pension system in chile: Transformation in kazakhstan

Abikenov, A., Kenzhibekova, E.P., Kalkayeva, N., Taitorina, B.A., Buribayev, Y.A., Khamzina, Z.A.

2021

Kasetsart Journal of Social Sciences
42, с. 117-122

0

Цитирований
Problem aspects of mediation dispute resolution

Assanova, S., Tynybekov, S., Abikenov, A., Aldashev, S., Mukaldyeva, G.

2020

Rivista di Studi sulla Sostenibilita
2020, с. 215-233

1

Цитирований
The problems of effectiveness and implementation of the international legal norms of the states of the eurasian economic union (EAEU)

Abikenov, A., Idrysheva, S.K., Zharbolova, A.Z., Apakhayev, N., Buribayev, Y.A., Khamzina, Z.A.

2019

Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences
13, с. 175-181

12

Цитирований
Formation of parliamentarism in Kazakhstan: Current Agenda

Kassymbek, A., Sartayeva, K., Satylganov, Y., Abikenov, A., Serikkali, T., Buribayev, Y.A., Mukhamedzhanov, O.

2019

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
22, с. 1-16

0

Цитирований
Access of the public to environmental information in the republic of Kazakhstan

Yerezhepkyzy, R., Tynybekov, S., Abikenov, A., Aldashev, S.

2017

Journal of Advanced Research in Law and Economics
8, с. 2277-2285

0

Цитирований