Басты бет / Философия және саясаттану / әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс / Садырова Мансия Сапаргалиевна

Садырова Мансия Сапаргалиевна

Лауазымы: профессор
әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс кафедрасы
Scopus author ID: 55858282500
      
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің Құрмет грамотасы 20.05.2014
Мемлекеттік грант "2006 жылғы ЖОО үздік оқытушысы" 08.01.2007


Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Әлеуметтік-маркетингтік зерттеулер стратегиясы
Әлеуметтік жұмыс тәжірибесіндегі транспәндік жобалар
Әлеуметтік-маркетингтік зерттеулер стратегиясы
Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Қазіргі заманғы әлеуметтанулық теориялар
Аз этникалық және мигранттармен әлеуметтік жұмыс
Қоғамның әлеуметтік құрылымы
Әлеуметтік жұмыстағы әлеуметтік серіктестік пен сұхбат
Әлеуметтік жұмыс тәжірибесіндегі транспәндік жобалар
Әлеуметтік жұмыс тәжірибесіндегі транспәндік жобалар
Экономикалық әлеуметтану
Экономикалық әлеуметтану
Әлеуметтік-маркетингтік зерттеулер стратегиясы

1

Садырова Мансия Сапаргалиевна . Әлеуметтану: өзекті мәселелер. Алматы, 2011, 17.75 п.л. Эверо 2011 - г. 315 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Садырова Мансия Сапаргалиевна . Білім социологиясы. Алматы, 2011. М.С. Аженов, А. Омарова. 10,0 п.л Эверо 2011 - г. 160 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Садырова Мансия Сапаргалиевна Әлеуметтану. Ұғымдар мен баламалар. Алматы, 2011. К.У. Биекеновпен бірге. 25,0 п.л. Эверо 2011 - г. 315 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Садырова Мансия Сапаргалиевна Әлеуметтану теорияларының қазіргі дамуы мен құрылымы. Алматы,2012 137 б. Электорный учебник Эверо 2012 - г. ISBN 978-601-232-936 135 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Садырова Мансия Сапаргалиевна Омарова А.Т. Білім әлеуметтануы. ЖШС Эверо 2011 - г. ISBN 978-601-240-144-8 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Садырова Мансия Сапаргалиевна 3. ӘЛЕУМЕТТАНУ ТЕОРИЯЛАРЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ДАМУ БАҒЫТТАРЫ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ "Қазақ университеті" 2013 - г. 230 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Садырова Мансия Сапаргалиевна 1. «Трансдисциплинарность и компетентностный подход "Қазақ университеті" 2013 - г. 98 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2. Мигранттармен әлеуметтік жұмыс "Қазақ университеті" 2013 - г. 65 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Садырова Мансия Сапаргалиевна әлеуметтік жұмыс Казак Университеті 2013 - г. 230 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Садырова Мансия Сапаргалиевна Әлеуметтану теорияларының қазіргі даму бағыттары мен құрылымы. " Қазақ университеті " 2014 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Садырова Мансия Сапаргалиевна 4. Трансдисциплинарность и компетентностный подход. " Қазақ университеті " 2014 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Садырова Мансия Сапаргалиевна Мигранттармен және босқындармен әлеуметтік жұмыс. " Қазақ университеті " 2014 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Садырова Мансия Сапаргалиевна Palmarium Academic Publishing 2014 - г. ISBN 978-3-639-77859-5 12 - стр. ГЕРМАНИЯ

14

Садырова Мансия Сапаргалиевна " Қазақ университеті " 2016 - г. 24 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Садырова Мансия Сапаргалиевна " Қазақ университеті " 2016 - г. 24 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Садырова Мансия Сапаргалиевна " Қазақ университеті " 2016 - г. 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

17

Садырова Мансия Сапаргалиевна "Қазак университеті" 2018 - г. ISBN 978-601-04-2930 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

18

Садырова Мансия Сапаргалиевна ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӘЛЕУМЕТТАНУДЫҢ ТАРИХЫ МЕН ӘДІСТЕРІ "Қазак университеті" 2018 - г. ISBN 978-601-04-3330 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

19

Садырова Мансия Сапаргалиевна Qazaq University 2019 - г. ISBN 978-601-04-3753-1 93 - стр. ҚАЗАҚСТАН

20

Садырова Мансия Сапаргалиевна Әлеуметтік жұмыс " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3894-1 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

21

Садырова Мансия Сапаргалиевна Әлеуметтік жұмыс. " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3894-1 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Садырова Мансия Сапаргалиевна Қартаюдың әлеуметтік сипаты. 2011 - г. 8 - стр. 0

2

Садырова Мансия Сапаргалиевна Проблема равенства и неравенства в социологии М.С. Аженова. 2011 - г. 8 - стр. 0

3

Садырова Мансия Сапаргалиевна Социализация в семье. 2012 - г. 5 - стр. 0

4

Садырова Мансия Сапаргалиевна . Migration as a form of occupational mobility and intellectuals 2011 - г. 7 - стр. 0

5

Садырова Мансия Сапаргалиевна «Socio-occupational mobility of intellectuals in the modern Kazakh society». 2012 - г. 8 - стр. 0

6

Садырова Мансия Сапаргалиевна Основные направления и тенденции развития социальных учреждений в Казахстане 2012 - г. 6 - стр. 0

7

Садырова Мансия Сапаргалиевна Қазақстандағы демографиялық ахуалға сипаттама 2012 - г. 7 - стр. 0

8

Садырова Мансия Сапаргалиевна Мигранттармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың әдістері 2012 - г. 7 - стр. 0

9

Садырова Мансия Сапаргалиевна . Социально-правовое положение женщин в современных арабских странах. // Вестник КазНУ им. Аль-Фараби. Серия психологии и социологии. №1(40) 2012. В соавторстве с Ашимовой В. 2012 - г. 6 - стр. 0

10

Садырова Мансия Сапаргалиевна Continuous education system of Kazakhstan: trends and directions.// International scientific publications: Educational alternatives, volume 10,part 4.2012 p. 166-176 2012 - г. 10 - стр. 4

11

Садырова Мансия Сапаргалиевна Образование в ракурсе социальной мобильности личности 2012 - г. 6 - стр. 0

12

Садырова Мансия Сапаргалиевна innovative activity in Kazakhstan. factors of development 2012 - г. 8 - стр. 0

13

Садырова Мансия Сапаргалиевна Die haupttendenztn und richtungen der sozial-beruflichen mobilitat von intellektuellen in Kasachstan. Sozialphosophisht, politische und rechtliche aspekte der modernisierung Kasachstans. 2012 - г. 14 - стр. 0

14

Садырова Мансия Сапаргалиевна Проблемы равенства и неравенства в социологии М.С. Аженова 2012 - г. 7 - стр. 0

15

Садырова Мансия Сапаргалиевна Түркия республикасында туризмнің дамуы:әлеуметтанулық талдау 2012 - г. 9 - стр. 0

16

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2012 - г. 4 - стр. 2

17

Садырова Мансия Сапаргалиевна Социальные инновации в структуре нового политического курса Казахстана 2013 - г. 5 - стр. 0

18

Садырова Мансия Сапаргалиевна The role of Work Ethic in the Development of Singapore, South Korea, Malaysia, Japan and European Countries 2013 - г. 5 - стр. 0

19

Садырова Мансия Сапаргалиевна ҚАЗАҚСТАННЫҢ ИНДУСТРИАЛДЫ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУЫ: ӘЛЕУМЕТТІК АСПЕКТІСІ 2013 - г. 7 - стр. 0

20

Садырова Мансия СапаргалиевнаАйдарбекова А.С. Қазақ жастарының ұстанымдарындағы ұлттық құндылық болып табылатын тілдің алатын орны 2012 - г. 10 - стр. 0

21

Садырова Мансия Сапаргалиевна A factor analysis of tourism develohment in Kazakhstan. 2012 - г. 5 - стр. 0

22

Садырова Мансия Сапаргалиевна Қазақ жастарының ұстанымдарындағы ұлттық құндылық болып табылатын тілдің алатын орны 2012 - г. 5 - стр. 0

23

Садырова Мансия Сапаргалиевна ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ 2013 - г. 8 - стр. 5

24

Садырова Мансия Сапаргалиевна актуальность развития туризма Казахстана 2013 - г. 10 - стр. 1

25

Садырова Мансия Сапаргалиевна турист, мотивация және дестинация елі: әлеуметтік-психологиялық талдау 2013 - г. 10 - стр. 1

26

Садырова Мансия Сапаргалиевна Қазақстанның индустриалды-инновациялық дамуы: әлеуметтік аспектісі 2013 - г. 12 - стр. 47

27

Садырова Мансия Сапаргалиевна ғасырлар тоғысындағы әлеуметтанушы-ғалым К.У Биекенов 2013 - г. 4 - стр. 46

28

Садырова Мансия Сапаргалиевна .Social Aspects of Tourism Formation and Development in Kazakhstan and in Turkey: Comparative Analysis 2013 - г. 15 - стр. 11

29

Садырова Мансия Сапаргалиевна . 2013 - г. 15 - стр. 4

30

Садырова Мансия Сапаргалиевна Турист, мотивация және дистинация елі: әлеуметтік-психологиялық талдау. 2013 - г. 5 - стр. 5

31

Садырова Мансия Сапаргалиевна 1. Трудовая миграция в Азии 2013 - г. 8 - стр. 1

32

Садырова Мансия Сапаргалиевна . Образовательная система и социально-профессиональная мобильность в Центральной Азии. 2013 - г. 14 - стр. 1

33

Садырова Мансия Сапаргалиевна Ғасырлар тоғысындағы әлеуметтанушы-ғалым К.Ү. Биекенов. 2013 - г. 5 - стр. 3

34

Садырова Мансия Сапаргалиевна 5. Турист, мотивация және дистинация елі: әлеуметтік-психологиялық талдау. 2013 - г. 5 - стр. 5

35

Садырова Мансия Сапаргалиевна 6. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы:әлеуметтік аспектісі 2014 - г. 10 - стр. 4

36

Садырова Мансия Сапаргалиевна Актуальность развития туризма в Казахстане 2014 - г. 5 - стр. 5

37

Садырова Мансия Сапаргалиевна Social Aspects of Tourism Formation and Development in Kazakhstan and in Turkey: Comparative Analysis. 2013 - г. 15 - стр. 15

38

Садырова Мансия Сапаргалиевна Социальные изменения в социальной структуре современного Казахстана. 2014 - г. 7 - стр. 1

39

Садырова Мансия Сапаргалиевна Labour Migration in Asia. 2013 - г. 4 - стр. 1

40

Садырова Мансия Сапаргалиевна Білікті маман болашақ кепілі.// 2013 - г. 1 - стр. 26

41

Садырова Мансия СапаргалиевнаАлтынбеков А.Б. Сандық революция және жастардың еңбек құндылықтары: проблемалар мен перспективалар. 2015 - г. 8 - стр. 51

42

Садырова Мансия Сапаргалиевна 3. Выбор профессии как основа профессиональной мобильности выпускников вузов. 2016 - г. 7 - стр. 0

43

Садырова Мансия Сапаргалиевна Факторы, симптомы, механизмы алькоголной зависимости и технологии профилактики социальной работы. 2016 - г. 6 - стр. 0

44

Садырова Мансия Сапаргалиевна Выпускники вузов: профессиональные предпочтения. 2016 - г. 5 - стр. 0

45

Садырова Мансия Сапаргалиевна ФAКТОРЫ, СИМПТОМЫ, МЕХAНИЗМЫ AЛКОГОЛЬНОЙ ЗAВИСИМОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛAКТИКИ СОЦИAЛЬНОЙ РAБОТЫ 2016 - г. 6 - стр. 0

46

Садырова Мансия Сапаргалиевна ВЫПУСКНИК ВУЗA: ПРОФЕССИОНAЛЬНЫЕ КAЧЕСТВA И ПРЕДПОЧТЕНИЯ 2016 - г. 6 - стр. 0

47

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2016 - г. 8 - стр. 8

48

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2016 - г. 6 - стр. 4

49

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2016 - г. 7 - стр. 0

50

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2016 - г. 12 - стр. 16

51

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2016 - г. 7 - стр. 3

52

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2016 - г. 8 - стр. 2

53

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2016 - г. 14 - стр. 18

54

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2016 - г. 9 - стр. 4

55

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2016 - г. 6 - стр. 4

56

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2017 - г. 7 - стр. 1

57

Садырова Мансия Сапаргалиевна Қазақстанның әлеуметтік-демографиялық даму бағыттары. 2016 - г. 8 - стр. 1

58

Садырова Мансия Сапаргалиевна Индустриалдық-инновациялық даму стратегиясы инновациялық дамудың негізі. 2017 - г. 9 - стр. 1

59

Садырова Мансия Сапаргалиевна Индустриaлдық-инновaциялық дaму стрaтегиясы инновaциялық дaмудың негізі. 2017 - г. 6 - стр. 1

60

Садырова Мансия СапаргалиевнаМун М.В., Бердибаева С.К. Religious sects: reasons for their influence on youth 2017 - г. 12 - стр. 13

61

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2017 - г. 4 - стр. 4

62

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2017 - г. 13 - стр. 4

63

Садырова Мансия Сапаргалиевна Қазақстанда үштілділіктің дамуының әлеуметтік мәселелері 2018 - г. 8 - стр. 2

64

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2018 - г. 12 - стр. 2

65

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2018 - г. 7 - стр. 2

66

Садырова Мансия Сапаргалиевна Мектепке дейнгі балалардың әлеуметтік экономикалық-психологиялық сипаттамасы 2019 - г. 8 - стр. 1

67

Садырова Мансия Сапаргалиевна Мектепке дейнгі балаларды зерттеудің негізгі бағыттары 2019 - г. 9 - стр. 1

68

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2019 - г. 12 - стр. 2

69

Садырова Мансия Сапаргалиевна Зағип жандармен әлеуметтік жұмыыс ерекшеліктері 2019 - г. 10 - стр. 2

70

Садырова Мансия Сапаргалиевна Мигранттармен әлеуметтік жұмыс жүргізу ерекшеліктері. 2019 - г. 13 - стр. 2

71

Садырова Мансия Сапаргалиевна Әдейі ажырасу 2019 - г. 1 - стр. 116

72

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2020 - г. 7 - стр. 62

73

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2020 - г. 7 - стр. 72

74

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2020 - г. 7 - стр. 72

75

Садырова Мансия Сапаргалиевна Зағип аналардың ата-аналық әлемдік тәжірибесі. 2019 - г. 9 - стр. 69

76

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2020 - г. 7 - стр. 0

77

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2020 - г. 10 - стр. 1

78

Садырова Мансия СапаргалиевнаМинажева Г.С. 2020 - г. 9 - стр. 1

79

Садырова Мансия СапаргалиевнаМинажева Г.С. 2020 - г. 19 - стр. 62

80

Садырова Мансия Сапаргалиевна 1. Жасөспірімдердің суциалды мінез-құлқының психоәлеуметтік факторлары: шетелдік зерттеулерге шолу 2020 - г. 9 - стр. 72

81

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2020 - г. 4 - стр. 67

82

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2021 - г. 8 - стр. 67

83

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2021 - г. 8 - стр. 7

1

Садырова Мансия Сапаргалиевна Миграционные процессы в современном Казахстане 2011 - г. 7 - стр. Казахстан. Караганда

2

Садырова Мансия Сапаргалиевна Жоғары білім берудің социологиядағы зерттелу деңгейі 2012 - г. 6 - стр. Казахстан. Алматы

3

Садырова Мансия Сапаргалиевна Қазақстандағы гендерлік саясаттың қалыптасу бағыттары. /Равенство мужчин и женщин в свете Стратегии гендерного равенства Республики Казахстан на 2006-2016 г.г. 2011 - г. 6 - стр. Казахстан. Караганда

4

Садырова Мансия Сапаргалиевна Сравнительный анализ системы образования Казахстана и Японии 2012 - г. 8 - стр. Алматы

5

Садырова Мансия Сапаргалиевна Социальная мобильность корейцев Казахстана 2011 - г. 7 - стр. Узбекистан. Ташкент

6

Садырова Мансия Сапаргалиевна The Efficiency of the Kazakhstan an education system in the light of the mtssage of N.A. Nazarbayev, the president of Republic of Kazakhstan new decade – new economic lifting – new possibilities of Kazakhstan 2011 - г. 16 - стр. Болгария. Бургас. Солнецный берег

7

Садырова Мансия Сапаргалиевна The system of continuous education in the context of the formation of the intellectufl potential of Kazakhstan 2012 - г. 5 - стр. Анкара

8

Садырова Мансия Сапаргалиевна Қазақстандағы қазіргі білім беру жүйесі әлемдік білім кеңістігінде./ Қазақстан қоғамының даму тенденциялары: әлеуметтік-саяси, инновациялық аспектілері. 2011 - г. 6 - стр. Кызылорда

9

Садырова Мансия Сапаргалиевна Образование в ракурсе социальной мобильности личности. / Модернизация казахстанского образования в современом социологическом дискурсе. Материалы международной научно-практической конференции. Алматы, 2012 2012 - г. 7 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

10

Садырова Мансия Сапаргалиевна 5. Компетентностный подход в обучении в вузе как основа подготовки высококвалифицированного специалиста 2013 - г. 5 - стр. КазНУ им. Аль-Фараби.

11

Садырова Мансия Сапаргалиевна Трансформация содержания профессионального социально-гуманитарного образования; социологический анализ 2013 - г. 5 - стр. КазНПУ им. Абая

12

Садырова Мансия Сапаргалиевна Қазақстандағы білім және ғылым жүйесіндегі инновациялық процестердің кейбір аспектілерін әлеуметтанулық зерттеу. 2013 - г. 6 - стр. Казахский национальный педагогический университет им№ Абая

13

Садырова Мансия Сапаргалиевна Қазақстан Республикасынныңитруизм саласындағы үздіксіз білім беруі 2013 - г. 4 - стр. КазНПУ им.Абая

14

Садырова Мансия Сапаргалиевна Образование и профессиональная мобильность в казахстанском обществе. 2013 - г. 5 - стр. КазНПУ им. Абая

15

Садырова Мансия Сапаргалиевна Трудовая миграция в Азии. 2013 - г. 5 - стр. КИМЭП

16

Садырова Мансия Сапаргалиевна Образовательная система и социально-профессиоанальная мобильность в Азии 2013 - г. 5 - стр. Южно-казахстанский государственный университет им. М, Ауезова

17

Садырова Мансия Сапаргалиевна МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРМЕН ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТА АРТ-ТЕРАПИЯ ӘДІСІН ҚОЛДАНУДЫҢ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ БАҒЫТТАРЫ 2013 - г. 4 - стр. КазНу им. аль-Фараби

18

Садырова Мансия Сапаргалиевна ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА У КАЗАХСТАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ..................................................................................................... 2013 - г. 4 - стр. КазНУ им№аль-Фараби

19

Садырова Мансия Сапаргалиевна ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ШАҒЫН КӘСІПКЕРЛІК – ЭКОНОМИКА ТІРЕГІ............................................................................................................................. 2013 - г. 4 - стр. КазНУ им№ аль-Фараби

20

Садырова Мансия Сапаргалиевна ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЮВЕНАЛДЫ ЮСТИЦИЯНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ МЕН ДАМУЫНЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫ 2013 - г. 5 - стр. Казну ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ

21

Садырова Мансия Сапаргалиевна кәмелетке толмаған жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын-алу мәселелері 2013 - г. 6 - стр. Алматы

22

Садырова Мансия Сапаргалиевна ЕЦБЕК НАРЫГЫНДАГЫ ЭЙЕЛДЕРДЩ ЭЛЕУМЕТТ1К БЕЛСЕНД1Л1Г1 2013 - г. 7 - стр. алматы

23

Садырова Мансия Сапаргалиевна социальные изменения в социальной структуре современного казахстана 2014 - г. 6 - стр. Алматы

24

Садырова Мансия Сапаргалиевна Еңбек нарығындағы әйелдердің әлеуметтік белсенділігі 2014 - г. 8 - стр. КАЗГОсЖПИ

25

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2. Влияние интернета на социализацию студенческой молодежи. 2014 - г. 5 - стр. алматы КАЗНУ

26

Садырова Мансия Сапаргалиевна 3. Кәмелетке толмаған жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын-алу мәселелері. 2014 - г. 5 - стр. КАЗНУ

27

Садырова Мансия Сапаргалиевна Әлеуметтануда құқық бұзушы жасөспірімдерді зерттеу бағыттары. 2014 - г. 5 - стр. Алматы

28

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2015 - г. 5 - стр. КазНПУ им. Абая

29

Садырова Мансия Сапаргалиевна Проблемы адаптации оралманов (репатриантов) на исторической родине 2016 - г. 5 - стр. г. София

30

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2015 - г. 1 - стр. рим

31

Садырова Мансия Сапаргалиевна Абдикерова Г.О., Омарова А.Т. SOCIAL WELL-BEING OF THE POPULATION IN EMERGENCY RISK SITUATIONS 2016 - г. 8 - стр. Албена

32

Садырова Мансия Сапаргалиевна Абдикерова Г.О., Омарова А.Т. Graduate training for professional advancement: the experience of the national vocational training system 2016 - г. 8 - стр. Албена

33

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2016 - г. 9 - стр. албена

34

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2016 - г. 9 - стр. албена

35

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2016 - г. 1 - стр.

36

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2016 - г. 1 - стр.

37

Садырова Мансия Сапаргалиевна Қазақстанның әлеуметтік-демографиялық даму бағыттары. 2016 - г. 8 - стр. Караганда

38

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2018 - г. 7 - стр. CUTTING-ELGE

39

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2017 - г. 4 - стр. чимкент

40

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2018 - г. 7 - стр. Шымкент

41

Садырова Мансия Сапаргалиевна Жалпы қазақстандық мәдениет және ұлттық бірегейлігінің қалыптасуы аясындағы заманауи идеологиялық концептілер 2019 - г. 8 - стр. КазНУ им. аль-фараби

42

Садырова Мансия Сапаргалиевна The Sociological description to the Image of Blind Woman 2020 - г. 4 - стр. Токио

43

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2020 - г. 5 - стр. Tokyo, Japan

44

Садырова Мансия Сапаргалиевна 2020 - г. 5 - стр. Tokyo,
Автордың құжаттары

2

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0

Innovation processes in Kazakhstan: development factors

Sadyrova, M., Yusupov, K., Imanbekova, B.

2021

Journal of Innovation and Entrepreneurship
10, с.

0

Цитирований
2013

Middle East Journal of Scientific Research
15, с. 1496-1504

0

Цитирований