Білімі

Білім беретін мекеме

Квалификация

Аяқталу күні

әл-Фараби атынд.ҚазҰУ
Жоғары
1983

Ғылыми дәрежесі

Ғылыми дәреже атауы
Ғылым саласы
Диплом берілген күні
Кандидат
04.10.2002
Доктор
28.06.2007

Ғылыми атағыңыз

Ғылыми атағыңыздың атауы
Тағайындалған күні
доцент
21.05.2004
профессор
31.10.2008
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
"Қазақстан Республикасаы білім беру ісінің құрметті қызметкері белгісі 29.05.2014
Мемлекеттік грант "2008 жылғы "ЖОО үздік оқытушысы" 18.02.2009
Мемлекеттік грант " ЖОО үздік оқытушысы"
Қызығушылығы

1

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Сарсекеева Н.К.

Қазақ университетi 2012 - г. 26 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Джолдасбекова Баян Умирбековна

"Қазақуниверситеті" 2012 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Джолдасбекова Баян Умирбековна

"Қазақуниверситеті" 2012 - г. 11 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Джолдасбекова Баян Умирбековна

"Қазақуниверситеті" 2012 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Джолдасбекова Баян Умирбековна

"Қазақуниверситеті" 2012 - г. 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Какильбаева Э.Т.

"Қазақуниверситеті" 2011 - г. 13 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Джолдасбекова Баян Умирбековна

" Қазақ университеті " 2013 - г. 210 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Проза русских писателей Казахстана

" Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1459-4 200 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Баянбаева Ж.А., Сарсекеева Н.К., Жаксылыков А.Ж.

Эстетическая многоплановость гуманитарного дискурса литературы Казахстана периода Независимости

" Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2078-6 280 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Баянбаева Ж.А.

ХХ ғасырдағы шетел әдебиеті тарихы

" Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1821-9 88 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Амирова Ж.Р.

" Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3504-9 120 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Триединство языков в контексте диалога культур (на материале русского, казахского и английского языков): учебное пособие

" Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-4381 182 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Русская фразеология: коннотативный аспект обучения: монография

" Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-220- 220 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Типология нарратива русской классической прозы ХІХ столетия

" Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-4202 176 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Баянбаева Ж.А., Таттимбетова К.О., Ломова Е.А.

19 ғасырдағы орыс классикалық прозасының баяндау типологиясы

" Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-4202-3 11 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Баянбаева Ж.А., Таттимбетова К.О., Ломова Е.А.

А.Куприн прозасындағы нарратив концепті

" Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-5106-3 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

17

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Тектибаева Д.Д.

"Qazaq university" publishing house 2024 - г. ISBN 978-601-04-6560 1 - стр. ҚАЗАҚСТАН

18

Джолдасбекова Баян Умирбековна

2011 - г. 3 - стр. 0
19

Джолдасбекова Баян Умирбековна

2011 - г. 4 - стр. 0
20

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Сарсекеева Н.К. 2013 - г. 7 - стр. 0
21

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Әзизова А.О. Қазақстанның орыс әдебиетіндегі өзге ұлт тақырыбы 2014 - г. 4 - стр. 0
22

Джолдасбекова Баян Умирбековна

2013 - г. 6 - стр. 0
23

Джолдасбекова Баян Умирбековна

2014 - г. 7 - стр. 0
24

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Инонациональная тема в русской литературе Казахстана 2014 - г. 5 - стр. 10
25

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Аманбаева Ю.К., Мейрамгалиева Р.М., Туманова А.Б., Кенжеева К.Т. PARABOLIC MEANING AND DIDACTIC ORIENTATION OF CHINGIZ AITMATOV'S WORKS 2015 - г. 8 - стр. 2
26

Джолдасбекова Баян Умирбековна

2015 - г. 4 - стр. 0
27

Джолдасбекова Баян Умирбековна

2015 - г. 5 - стр. 0
28

Джолдасбекова Баян Умирбековна

2015 - г. 6 - стр. 0
29

Джолдасбекова Баян Умирбековна

2015 - г. 6 - стр. 156
30

Джолдасбекова Баян Умирбековна

2015 - г. 6 - стр. 154
31

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Сарсекеева Н.К. 2015 - г. 6 - стр. 10
32

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Исследование творчества Пушкина в литературоведении Казахстана 2016 - г. 5 - стр. 159
33

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Образ аль-Фараби в литературе Казахстана 2016 - г. 4 - стр. 159
34

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Parabolic meaning and didactic orientation of Chingiz Aitmatov's works 2015 - г. 10 - стр. 25
35

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Джаламова Ж.Б. 2016 - г. 4 - стр. 0
36

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Genre and structural features of the novel "In the city of Verniy" 2016 - г. 5 - стр. 160
37

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Утепова Р.И., Демченко А.С. "ANTI-SOVIET" INTERTEXT IN THE ART CYCLE OF A. ZHAKSYLYKOV "THE DREAMS OF EVILS" 2016 - г. 7 - стр. 0
38

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Джаламова Ж.Б. 2016 - г. 3 - стр. 0
39

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Джаламова Ж.Б. 2016 - г. 5 - стр. 0
40

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Джаламова Ж.Б. 2016 - г. 5 - стр. 0
41

Джолдасбекова Баян Умирбековна

2016 - г. 5 - стр. 0
42

Джолдасбекова Баян Умирбековна

2016 - г. 8 - стр. 0
43

Джолдасбекова Баян Умирбековна

2016 - г. 5 - стр. 0
44

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Утепова Р.И. "ANTI-SOVIET" INTERTEXT IN THE ART CYCLE OF A. ZHAKSYLYKOV "THE DREAMS OF EVILS" 2016 - г. 8 - стр. 2
45

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Салханова Ж.Х., Туманова А.Б., Какишева Н.Т. Plug-In Constructions as Means of Expressing Modus' Meanings in Fiction Discourse 2017 - г. 9 - стр. 112
46

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Джаламова Ж.Б. 2017 - г. 5 - стр. 0
47

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Джаламова Ж.Б. Авторское сознание в поэме Пришвина "Черный араб" 2016 - г. 5 - стр. 161
48

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Джаламова Ж.Б. Philosophy of "movements" in artistic chronotope (Based on the M.M. Prishvin.s creations) 2016 - г. 4 - стр. 162
49

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Джаламова Ж.Б. Dzhalamova Zh., Joldasbekova B. Autour’s consciousness in the poem “The black Arab” (“Cherniyarab) of M.M. Prishvin // Вестник КазНУ. Серия филологическая. – №5 (163). – Алматы: Қазақ Университеті, 2016. – С.24-28. 2016 - г. 5 - стр. 163
50

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Тілеубай Г.Қ. ARTISTIC PSYCHOLOGISM IN THE NOVEL «SCAFFOLD» BY CHINGIZ AITMATOV 2017 - г. 3 - стр. 44
51

Джолдасбекова Баян Умирбековна

МИКРОСЮЖЕТ КАК СЮЖЕТООБРАЗУЮЩАЯ ЕДИНИЦА МИФОПОЭТИКИ ПОВЕСТИ САТИМЖАНА САНБАЕВА «БЕЛАЯ АРУАНА» 2016 - г. 5 - стр. 0
52

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Шанаев Р.У. Особенности философского миросозерцания в эссеистике И.П. Щеголихина 2017 - г. 5 - стр. 0
53

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Архетип дом и специфика инверсионного художественного мира Н. Веревочкина 2018 - г. 4 - стр. 58
54

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Баянбаева Ж.А., Салханова Ж.Х., Ибраева Д.С. THE SPECIFICS OF THE ART AUTOBIOGRAPHY GENRE 2018 - г. 23 - стр. 34
55

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Пейзаж и его функции в повести И.П. Шухова "Колокол" 2018 - г. 7 - стр. 58
56

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Интертексты романа Аскара Алтая "Алтайская новелла" 2018 - г. 6 - стр. 169
57

Джолдасбекова Баян Умирбековна

2018 - г. 5 - стр. 1
58

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Айнабекова Г.Б., Баянбаева Ж.А., Жаксылыков А.Ж. THE AUTHOR IN ESTHETIC ACTIVITY AND THE FUNCTIONAL TEXT (ON THE BASIS OF V. MIKHAYLOV’S NARRATIVE “THE CHRONICLE OF GREAT JUTE”) 2018 - г. 12 - стр. 0
59

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Баянбаева Ж.А., Жаксылыков А.Ж. THE AUTHOR IN ESTHETIC ACTIVITY AND THE FUNCTIONAL TEXT (ON THE BASIS OF V. MIKHAYLOV’S NARRATIVE “THE CHRONICLE OF GREAT JUTE”) 2018 - г. 12 - стр. 0
60

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Баянбаева Ж.А., Салханова Ж.Х. THE SPECIFICS OF THE ART AUTOBIOGRAPHY GENRE 2018 - г. 23 - стр. 34
61

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Архетип "Дом" и специфика инверсированного художественного мира Н.Веревочкина 2018 - г. 5 - стр. 58
62

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Казахские устные тексты как один из интертекстов в русской прозе И.П. Щеголихина 2018 - г. 10 - стр. 138
63

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Шанаев Р.У. 2018 - г. 5 - стр. 0
64

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Шанаев Р.У., Демченко А.С. АРХЕТИП «ДОМ» И СПЕЦИФИКА ИНВЕРСИРОВАННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА Н. ВЕРЕВОЧКИНА 2018 - г. 5 - стр. 0
65

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Стилистика художественного нарратива А.К. Толстого 2019 - г. 6 - стр. 173
66

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Интертекстуальность и интертекст как категории исследования художественной литературы 2019 - г. 1 - стр. 1
67

Джолдасбекова Баян Умирбековна

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ МЕКТЕПТЕ ӘДЕБИЕТ САБАҚТАРДА КӨРКЕМ МӘТІНДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ 2019 - г. 7 - стр. 59
68

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Туманова А.Б. 2018 - г. 8 - стр. 0
69

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Информационные технологии как основной компонент формирования профессионально-коммуникативной компетенции будущих учителей русского языка и литературы 2019 - г. 8 - стр. 0
70

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Амирова Ж.Р. Бі лім бе ру де гі ин новaция лық қыз мет: жобa әді сі 2019 - г. 7 - стр. 58
71

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Баянбаева Ж.А., Салханова Ж.Х., Ибраева Д.С. THE SPECIFICS OF THE ART AUTOBIOGRAPHY GENRE 2018 - г. 28 - стр. 33
72

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Философская и эстетическая модель мира в литературных произведениях А.К. Толстого 2019 - г. 6 - стр. 174
73

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Формирование профессиональной компетенции при обучении русскому языку студентов казахских отделений КазНУ им.аль Фараби 2019 - г. 6 - стр. 174
74

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Когнитивны и коммуникативный подходы к изучению русского языкав казахской аудитории 2019 - г. 6 - стр. 174
75

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Стереотипы речи как индикаторы этнической принадлежности к русскоязычным писателям Казахстана 2019 - г. 9 - стр. 16
76

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Интертексты рассказа Николая Веревочкина «Нарисуй мне золотое сердце» 2019 - г. 8 - стр. 24
77

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Демченко А.С. И. Шуховтың шығармаларын талдаудың интерактивті әдіснамалық стратегиялары 2020 - г. 8 - стр. 1
78

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Жаппаркулова К.Н., Мизанбеков С.К. 2018 - г. 6 - стр. 0
79

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Баянбаева Ж.А., Мизанбеков С.К., Савчиц Н.Е., Исмаилова Ш.А. Совершенствование профессиональной компетентности студентов в рамках дидактического потенциала цифровых технологий 2019 - г. 4 - стр. 0
80

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Джаламова Ж.Б. М. Земсков прозасындағы адам тұжырымдамасы 2020 - г. 9 - стр. 0
81

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Джаламова Ж.Б. М. Земсков прозасындағы автор мен кейіпкердiӊ арақатынас мәселесi 2020 - г. 7 - стр. 0
82

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Баянбаева Ж.А., Исмаилова Ш.А. The Birth of a Myth in the Literary Works of S. Sanbaev: the Archetype of Cosmogony (on the material of the story "White Aruana") 2023 - г. 14 - стр. 0
83

Джолдасбекова Баян Умирбековна

Баянбаева Ж.А. The Structure of the Literary Problem in the Formation of the Local Text Substrate 2020 - г. 12 - стр. 11
Автордың құжаттары

19

Цитирования
34 по 30

құжаттар

h-индексі

2