Басты бет / География және табиғатты пайдалану / Рекреациялық география және туризм / Нұрұлы Елдар

Нұрұлы Елдар

Лауазымы: оқытушы
рекреациялық география және туризм кафедрасы
Scopus author ID: 57198426770
Yeldar.Nuruly@kaznu.kz
       Нұрұлы Елдар әл-Фараби ат. ҚазҰУ-нің «Туризм» мамандығы бойынша бакалавриатты (2015 ж., «қызмет көрсету саласының бакалавры» академиялық дәрежесі) және магистратураны (2017 ж., «ғылым магистрі» дәрежесі) бітірген. Қазіргі уақытта PhD-докторант болып табылады және әл- Фараби ат. ҚазҰУ-нің ЭжБЖМ жанындағы «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша білім алуда. Әл-Фараби ат. ҚазҰУ-нің «Ғылыми-технологиялық паркінде» 2015 жылдан бастап жобалар бойынша менеджер лауазымында, ал 2018 жылдан бастап Кіші ғылыми қызметкер (КҒҚ), кейіннен Ғылыми қызметкер (ҒҚ) лауазымдарында қоса жұмыс атқаруда. КҒҚ және ҒҚ лауазымдарында туризм, мемлекеттік басқару, химия, көші-қон, инновациялық экономика және т.б. секілді салалардағы өзекті мәселелерді шешу бойынша түрлі ғылыми-зерттеу жобалары мен бағдарламаларына қатысуда. 2015 жылы «Пегас-2015» жобалық басқарудың Халықаралық Жастар мектебі шеңберінде Белгород қ. (РФ) БелМУ ҒЗУ базасындағы жазғы мектепте білімін шыңдады. 2016 жылы Будапешт қ. (Венгрия) Kodolanyi Janos University of Applied Sciences (KJU) университетінде шетелдік ғылыми тағылымдамадан өтті. Сондай-ақ, 2013 және 2014 жж. Үрімші (Қытай) және Дубай (БАӘ) қалаларында мамандық бейіні бойынша академиялық практикалардан да өтті. Сонымен қатар, 2019 жылдан бастап әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дегі «Рекреациялық география және туризм» кафедрасында оқытушылық қызметін қатар атқаруда. 2019 жылы Қазақстанның «Young Researchers Alliance» (member card № 00179) қатарына қабылданды. Жастар арасындағы «Алтын кітап» республикалық байқауының I дәрежелі жеңімпазы және жастар саясатын дамытуға қосқан үлесі, қоғамдық іс-шараларға белсенді қатысқаны және көшбасшылық қасиеттерін көрсеткені үшін «Қазақстан Республикасы жастарының алтын төсбелгісінің» иегері (№72, 2020 ж.).
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Жоғары 2015
Академикалық дәреже

1

Нұрұлы Елдар Спанкулова Л.С., Таукебаев О.Ж., Керимбаев А.Р. Диффузия инноваций, переток знаний и экономический рост регионов Казахстана: концептуальные основы и механизмы реализации "Алматы-Болашақ" 2019 - г. ISBN 978-601-7461-45-4 100 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Нұрұлы Елдар Спанкулова Л.С., Керимбаев А.Р. Пространственная диффузия инноваций и экономический рост регионов Казахстана ИП Salem 2019 - г. ISBN 978-601-332-532-3 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Нұрұлы Елдар Спанкулова Л.С., Керимбаев А.Р. Диффузия инноваций и перетоки знаний в регионах Казахстана ИП "Salem" 2020 - г. ISBN 978-601-7776-61-9 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Нұрұлы Елдар Оспанов Х.К. Regularities of changing of non-traditional thermodynamic functions for nickel minerals 2019 - г. 7 - стр. 2

2

Нұрұлы Елдар Коргасбеков Д.Р., Керимбаев А.Р., Спанкулова Л.С. Diffusion of innovations, knowledge spillovers and economic growth of the regions of Kazakhstan 2019 - г. 11 - стр. 2

3

Нұрұлы Елдар Оспанов Х.К. Regularities of changing of non-traditional thermodynamic functions for nickel minerals 2019 - г. 7 - стр. 1

4

Нұрұлы Елдар Оспанов Х.К. Закономерности изменения нетрадиционных термодинамических функции ΔrG0/n и 0Gf для минералов кобальта 2020 - г. 9 - стр. 0

5

Нұрұлы Елдар Актымбаева А.С., Сапиева А.Ж. Оценка мультипликативного эффекта туристско-рекреационной деятельности ГНПП «Буйратау» 2020 - г. 2 - стр. 0

6

Нұрұлы Елдар Сапиева А.Ж., Актымбаева А.С. Стратегическое воздействие социальных медиа в развитии современного туризма 2020 - г. 2 - стр. 0

7

Нұрұлы Елдар Керимбаев А.Р., Спанкулова Л.С. Комплексный анализ регионального роста и выявление латентных факторов инновационной деятельности 2020 - г. 2 - стр. 0

8

Нұрұлы Елдар Керимбаев А.Р., Спанкулова Л.С. Диффузия инноваций и перетоки знаний в регионах Казахстана 2020 - г. 2 - стр. 0

9

Нұрұлы Елдар Алиева Ж.Н., Актымбаева А.С., Сапиева А.Ж. Stopover 2019 - г. 2 - стр. 0

10

Нұрұлы Елдар Сапиева А.Ж., Сақыпбек М.А., Кошкимбаева У.Т., Актымбаева А.С. Совокупный агротуристский потенциал Республики Казахстан 2019 - г. 2 - стр. 0

11

Нұрұлы Елдар Таукебаев О.Ж., Керимбаев А.Р., Спанкулова Л.С. Инновационная активность регионов Республики Казахстан 2019 - г. 2 - стр. 0

12

Нұрұлы Елдар Керимбаев А.Р., Спанкулова Л.С. Верификация эндогенной модели роста для регионов Республики Казахстан 2019 - г. 2 - стр. 0

13

Нұрұлы Елдар Таукебаев О.Ж., Керимбаев А.Р., Спанкулова Л.С. Диффузия инноваций, переток знаний и экономический рост регионов Казахстана: концептуальные основы и механизмы реализации 2019 - г. 2 - стр. 0

14

Нұрұлы Елдар Габдуллин М.Т., Исабаева Б.., Оспанов Х.К. Technology for obtaining nanofilms of various metals by chemical deposition in the form of sulfides at low temperature 2020 - г. 9 - стр. 2

15

Нұрұлы Елдар Коргасбеков Д.Р., Керимбаев А.Р., Спанкулова Л.С. Перетоки знаний и диффузия инноваций как движущая сила экономического развития на примере трудовой миграции научных работников 2020 - г. 12 - стр. 2

16

Нұрұлы Елдар Сапиева А.Ж., Актымбаева А.С., Сансызбаева Х.Н. Conceptual bases of public regulation of scientific personnel mobility 2020 - г. 17 - стр. 2

17

Нұрұлы Елдар Оспанов Х.К. Способ селективного извлечения минералов никеля из доломитовых руд в присутствии минералов кобальта 2020 - г. 2 - стр. 0

18

Нұрұлы Елдар Көшім Ә.Ғ., Молдагалиева А.Е., Асипова Ж.М., Актымбаева А.С. Impact of small and medium-sized tourism firms on employment in Kazakhstan 2020 - г. 6 - стр. 32

19

Нұрұлы Елдар Сапиева А.Ж., Асипова Ж.М., Актымбаева А.С., Сақыпбек М.А. Карта Тургенского филиала Иле-Алатауского ГНПП 2020 - г. 2 - стр. 0

20

Нұрұлы Елдар Базарбекова М.М., Сапиева А.Ж., Актымбаева А.С., Асипова Ж.М. Перспектива развития социального туризма по Бельгийской модели в Республике Казахстан 2020 - г. 8 - стр. 0

21

Нұрұлы Елдар Сапиева А.Ж., Актымбаева А.С. Әлеуметтік медианың туризмдегі рөлі 2021 - г. 2 - стр. 0

1

Нұрұлы Елдар Оспанов Х.К. Термодинамические закономерности растворения минералов никеля 2019 - г. 2 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

2

Нұрұлы Елдар Актымбаева А.С., Сапиева А.Ж. Assessment of the possible development of agritourism in SNNP «Buiratau» 2019 - г. 8 - стр. Kodolányi János University

3

Нұрұлы Елдар Қазақстандық ғалымдардың ғылыми ұтқырлығы және оны мемлекеттік реттеу мәселелері 2020 - г. 3 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

4

Нұрұлы Елдар Сапиева А.Ж. Рroblems аnd рrosрeсts of саlсulаting the tourist multiрlier in SNNP Kаzаkhstаn 2020 - г. 4 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

5

Нұрұлы Елдар Сапиева А.Ж. Impact and role of social media in modern tourism sector 2020 - г. 4 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

6

Нұрұлы Елдар Молдагалиева А.Е., Актымбаева А.С., Сапиева А.Ж. Современные методики оценки мультипликативного эффекта туризма 2019 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

7

Нұрұлы Елдар Кошкимбаева У.Т., Сапиева А.Ж., Актымбаева А.С. Последствия «утечки умов» из Казахстана и его воздействие на развитие туризма 2019 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

8

Нұрұлы Елдар Сансызбаева Х.Н. Public regulation of external mobility of academic personnel: foreign experience 2020 - г. 5 - стр. Университет "Туран"
Автордың құжаттары

2

Цитирования

2 по 2
құжаттар

h-индексі

1

Impact of small and medium-sized tourism firms on employment in Kazakhstan

Aktymbayeva, A., Assipova, Z., Moldagaliyeva, A., Nuruly, Y., Koshim, A.

2020

Geojournal of Tourism and Geosites
32, с. 1238-1243

0

Цитирований
Analysis of the development of modern agritourism types in West Kazakhstan oblast

Aktymbayeva, A., Nuruly, Y., Aktymbayeva, B., Aizholova, G.

2017

Journal of Environmental Management and Tourism
8, с. 902-910

2

Цитирований