Басты бет / Философия және саясаттану / Жалпы және қолданбалы психология / Мадалиева Забира Бекешовна

Мадалиева Забира Бекешовна

Лауазымы: кафедра меңгерушісі, профессор
Жалпы және қолданбалы психология
Scopus author ID: 57189508588
madalievaz.b@bk.ru
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Отбасыны әлеуметтік-педагогикалық қолдаудағы өзекті мәселелері
Тұлғаны дамытуға бағытталған білім беру
Қолданбалы психологияның өзекті мәселелері
Білім беру жүйесіндегі инклюзия және эксклюзия
Тұлғаның психологиялық-педагогикалық диагностикасы
Әлеуметтік педагогтың әр түрлі отбасы категорияларымен жұмыс жүргізу технологиясы
Әлеуметтік педагогтың әр түрлі отбасы категорияларымен жұмыс жүргізу технологиясы
Тұлғаның психологиялық-педагогикалық диагностикасы
Білім беру жүйесіндегі инклюзия және эксклюзия
Тұлғаны дамытуға бағытталған білім беру
Тұлғаны дамытуға бағытталған білім беру
Білім беру жүйесіндегі инклюзия және эксклюзия
Тұлғаның психологиялық-педагогикалық диагностикасы
Әлеуметтік педагогтың әр түрлі отбасы категорияларымен жұмыс жүргізу технологиясы
Әлеуметтік педагогтың әр түрлі отбасы категорияларымен жұмыс жүргізу технологиясы
Білім беру жүйесіндегі инклюзия және эксклюзия
Тұлғаны дамытуға бағытталған білім беру
Әлеуметтік педагогтың әр түрлі отбасы категорияларымен жұмыс жүргізу технологиясы
Тұлғаны дамытуға бағытталған білім беру
Білім беру жүйесіндегі инклюзия және эксклюзия
Әлеуметтік педагогтың әр түрлі отбасы категорияларымен жұмыс жүргізу технологиясы
Тұлғаның психологиялық-педагогикалық диагностикасы
Әлеуметтік педагогтың әр түрлі отбасы категорияларымен жұмыс жүргізу технологиясы
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
силлабус по дисциплине "Актуальные проблемы психолого-педагогической диагностики и консультирования"
Білім беру мекемелеріндегі психолого-педагогикалық қызметі
силлабус по дисциплине "Психолого-педагогическая служба в образовании"
Мамандыққа кіріспе
1
Өзін-өзі тану
карта учебно-методического обеспечения по дисциплине "Самопознание"

1

Мадалиева Забира Бекешовна Кәсіби деформация оқытушылар диагностикасы және алдын алу " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1070-1 141 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Мадалиева Забира Бекешовна Ахметова Г.К., Мынбаева А.К., Мухатаева Д.И. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1070-1 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Мадалиева Забира Бекешовна Мұғалімдін эмоционалдық жағдайы LAP LAMBERT Academic Publishing 2016 - г. ISBN 978-3-659-84657-1 17 - стр. ГЕРМАНИЯ

4

Мадалиева Забира Бекешовна Арт-терапия " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1717-5 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Мадалиева Забира Бекешовна Кураторға көмек " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1801-1 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Мадалиева Забира Бекешовна AРНAЙЫ ПЕДAГОГИКA ЖƏНЕ ПСИХОЛОГИЯ НЕГІЗДЕРІ " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1873 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Мадалиева Забира Бекешовна Мукашева А.Б., Қасен Г.А., Сеилханова М.Е. әлемдік тәжірибе арт-педагогикалық және арт-терапевтік мектептердің дамыу: " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1884-4 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Мадалиева Забира Бекешовна Жалпыға арналған арт-терапия:оқу-әдістемелік кұрал " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-0983-5 160 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Мадалиева Забира Бекешовна Жолдасова М.К. Психологиялық кеңес берудің негіздері: оқу кұралы "Казак университетi" 2018 - г. ISBN 978-601-04-3518-6 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Мадалиева Забира Бекешовна Садыкова Н.М. Мамандыққа кіріспе " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-4523 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Мадалиева Забира Бекешовна Садыкова Н.М. МАМАНДЫҚҚА КІРІСПЕ " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-4523 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Мадалиева Забира Бекешовна Кудайбергенова С.К., Жолдасова М.К., Кустубаева А.М., Камзанова А.Т. " Қазақ университеті " 2020 - г. 98 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Мадалиева Забира Бекешовна ПСИХОФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ: ДИАГНОСТИКА ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ ДЕПРЕССИВТІК ЖАЙ-КҮЙІН " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-4523 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Мадалиева Забира Бекешовна Преодоление этноконфессиональных предубеждений в процессе развития толерантности. //Вестник университета «Кайнар № 3(95) ( в соавт.: Джакупов С.М, Толегенова А.А.) с.39-44 2012 - г. 6 - стр. 0

2

Мадалиева Забира Бекешовна Гендерный субъект: проблема психологических механизмов.//Вестник университета «Кайнар № 3(95) (в соавт.: Джакупов С.М, Федорович О.В, Толегенова А.А.) с. 44-49 2012 - г. 6 - стр. 0

3

Мадалиева Забира Бекешовна The study of the emotional features of personality behavior // The International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY) Istanbul in October 2012.( .M.Dzhakupov, Sadvakasova Z.M. ) 2012 - г. 4 - стр. 0

4

Мадалиева Забира Бекешовна To the issue of teachers burnout particularities //The International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY) Istanbul in October 2012 .(Dzhakupov S.M., Madalieva Z.B., Fedorovich O.V.) с 137-142 2012 - г. 6 - стр. 0

5

Мадалиева Забира Бекешовна Психологические основы совместно-диалогического консультирования Вестник КАЗ НУ № 4(43) 2012 с. 86-92 ( С.М. Джакупов, Т.А. Абдрашитова, З.Б.Мадалиева, А.А. Толегенова) 2012 - г. 6 - стр. 0

6

Мадалиева Забира Бекешовна З. Мадалиева, В. Христофорова Особенности развития субъектных свойств в подростковом возрасте 2014 - г. 6 - стр. 1

7

Мадалиева Забира Бекешовна Эмоциональное состояние ВИЧ-положительных//Вестник КазНУ № 4(51),2014, с.33- 39. ( Мадалиева З.Б., Рогачева И.) 2014 - г. 6 - стр. 51

8

Мадалиева Забира Бекешовна 1.The motivational features of interpreters influence on the degree of interpreters’ exposure to stress. // 5th International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY) Location: (2014 October 22-25 Kyrenia -Сyprus), TURKEY. Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences Volume: 2015 - г. 5 - стр. 0

9

Мадалиева Забира Бекешовна Management and understanding features in communication depending on level of emotional intelligence // 5th International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY) Location: (2014 October 22-25 Kyrenia -Сyprus), TURKEY. Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences Volume: 171 2015 - г. 5 - стр. 0

10

Мадалиева Забира Бекешовна Correction of burnout in teachers//5th International Conference on Education & Educational Psychology Abstract Book // 5th International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY) Location: (2014 October 22-25 Kyrenia -Сyprus), TURKEY. Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences Volum 2015 - г. 7 - стр. 0

11

Мадалиева Забира БекешовнаЖолдасова М.К., Садвакасова З.М., Мынбаева А.К. Correction of Burnout in Teachers 2015 - г. 8 - стр. 0

12

Мадалиева Забира БекешовнаЖолдасова М.К. The Motivational Features of Interpreters Influence on the Degree of Interpreters’ Exposure to Stress 2015 - г. 5 - стр. 0

13

Мадалиева Забира Бекешовна 1. АҚТҚ-оң эмоционалдық жағдайы 2014 - г. 6 - стр. 0

14

Мадалиева Забира Бекешовна АҚТҚ-оң эмоционалдық мемлекеттің әлеуметтік-демографиялық мәртебесі әсері туралы 2015 - г. 8 - стр. 1

15

Мадалиева Забира Бекешовна Сатушылардың мотивациялық бейіндегі, бағыты мен рөлдік ерекшеліктер арасындағы қарым-қатынас туралы. 2015 - г. 6 - стр. 54

16

Мадалиева Забира Бекешовна Арт – терапияны жасөспірімдермен жұмыс жүргізу барысында қолдану мүмкіндіктері 2015 - г. 6 - стр. 54

17

Мадалиева Забира Бекешовна Жасөспірімдер мен жастардың арасында суицидтік белгілері алдын алу Арт-педагогикалық аспект 2015 - г. 10 - стр. 45

18

Мадалиева Забира Бекешовна Заң студенттер арасында құқықтық мәдениет ерелшеліктері туралы 2015 - г. 7 - стр. 55

19

Мадалиева Забира Бекешовна Психологиялық -педагогиялық әдебиеттердегі салаулатты өмір салты мәселесін зерделеу 2016 - г. 5 - стр. 35

20

Мадалиева Забира Бекешовна АИТВ жұқтырғандардың эмоционалды жағдайы 2015 - г. 4 - стр. 9

21

Мадалиева Забира Бекешовна Топтық полимодaльды супервизиядa динaмикaлық үрдістерді түсіндіруде aжырaудың көрінісы 2016 - г. 7 - стр. 56

22

Мадалиева Забира Бекешовна Педагогикалық колледж бітіруші сыныптың студенттердің тұрақтылығын дамыту 2016 - г. 4 - стр. 38

23

Мадалиева Забира Бекешовна Кәсіби күйгелектену жағдайында педагогтарға қолдау көрсету 2016 - г. 6 - стр. 26

24

Мадалиева Забира БекешовнаКасымова Р.С., Пузикова С.М., Молдасан Қ.Ш. Internet as an Instrument of Influence on Value Settings of the Youth 2016 - г. 7 - стр. 0

25

Мадалиева Забира БекешовнаСадвакасова З.М., Мынбаева А.К. Influence of the Social and Demographic Status on the Emotional Condition of the HIV-Positive People 2016 - г. 4 - стр. 16

26

Мадалиева Забира БекешовнаТаубаева Ш.. The Correlation Between Educational-Informative Motives and the Reflection as One of the Components of the Research Competence Formation among Future Social Teachers 2016 - г. 4 - стр. 15

27

Мадалиева Забира БекешовнаМынбаева А.К., Таубаева Ш.. Experience of Designing of Educational Training Programs of Social Pedagogues: Comparative Analysis 2016 - г. 8 - стр. 16

28

Мадалиева Забира БекешовнаАбдуллаева П.Т., Молдасан Қ.Ш., Аринова Б.А. Interconnection of professional motivation and self-development in the way of searching professional ideal in future social pedagogues 2016 - г. 4 - стр. 0

29

Мадалиева Забира Бекешовна Emotional intelligence: meaningand development at the Universityof Kazakhstan 2016 - г. 1 - стр. 1

30

Мадалиева Забира БекешовнаБаймолдина Л.О. Оқушылардың креативтілігін арт-терапия құралдары арқылы дамыту туралы 2017 - г. 4 - стр. 46

31

Мадалиева Забира БекешовнаКудайбергенова С.К. Саморегуляция эмоционального состояния как ведущий фактор эффективности процесса обучения 2017 - г. 4 - стр. 46

32

Мадалиева Забира Бекешовна К вопросу моделирования процесса формирования диагностической компетентности будущих педагогов-психологов в университетской среде 2017 - г. 8 - стр. 30

33

Мадалиева Забира Бекешовна О ВЗАИМОСВЯЗИ СУБЪЕКТНЫХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ И НРАВСТВЕННОГО САМОСОЗНАНИЯ 2017 - г. 7 - стр. 31

34

Мадалиева Забира БекешовнаПузикова С.М., Кудайбергенова А.М. Relationship between the level of viability and coping strategies of teenagers 2016 - г. 1 - стр. 0

35

Мадалиева Забира БекешовнаҚасен Г.А. The interrelation of cocial and demographic status and emotional state o fHIV pozitive-people 2016 - г. 1 - стр. 0

36

Мадалиева Забира БекешовнаКабакова М.П. Z. Madaliyeva, M. Kabakova, O. Igumnova. Manifestation of splitting at interpretation of dynamic processes in a group multimodal supervision // Психодиагностика и психотерапия: Актуални проблеми. Избр. трудове от Втория национален конгрес по клинична психология с междун участие. Том 2. 2017. С.371 -377. (Болгария,София 2017 - г. 7 - стр. 2

37

Мадалиева Забира БекешовнаАбдуллаева П.Т. Forming diagnostic competence of future teachers-psychologists in the university environment 2017 - г. 10 - стр. 38

38

Мадалиева Забира БекешовнаКабакова М.П. Manifestation of splitting at interpretation of dynamic processes in a group multimoda supervision 2017 - г. 3 - стр. 1

39

Мадалиева Забира Бекешовна Эмоциональное выгорание женщин с разными семейным статусом 2017 - г. 7 - стр. 3

40

Мадалиева Забира Бекешовна ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И СТРАТЕГИЙ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ. 2018 - г. 4 - стр. 4

41

Мадалиева Забира Бекешовна Мұғалімдердің кәсіби деформациясын зерттеу мәселесі 2018 - г. 8 - стр. 66

42

Мадалиева Забира Бекешовна 2018 - г. 8 - стр. 0

43

Мадалиева Забира Бекешовна 2018 - г. 9 - стр. 0

44

Мадалиева Забира БекешовнаКудайбергенова С.К., Жолдасова М.К., Кустубаева А.М., Камзанова А.Т., Борбасова Г.Н. Психофизиологические диагностические исследования эмоциональных и депрессивных состояний 2018 - г. 10 - стр. 65

45

Мадалиева Забира БекешовнаТоксанбаева Н.Б., Жубаназарова Н.С., Токсанбаева Н.К., Баймолдина Л.О. PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL LEARNING NEEDS 2018 - г. 6 - стр. 6

46

Мадалиева Забира БекешовнаЖубаназарова Н.С. Физикалық "мен" образын зерттеу 2019 - г. 6 - стр. 0

47

Мадалиева Забира БекешовнаЖубаназарова Н.С., Токсанбаева Н.К., Садыкова Н.М. PSYCHOLOGICAL FEATURES OF ACQUISITION OF FOREIGN LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES 2019 - г. 6 - стр. 1

48

Мадалиева Забира Бекешовна Болашақ психологтардың эмоционалды аймағын психологиялық талдау 2019 - г. 6 - стр. 68

49

Мадалиева Забира Бекешовна Дене бей несін зерттеу мәселесі 2018 - г. 7 - стр. 67

50

Мадалиева Забира Бекешовна ДЕПРЕССИЯНЫ ЕМДЕУДЕ КОГНИТИВТІ-МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫҚ ПСИХОТЕРАПИЯНЫ ҚОЛДАНУ МҮМКІНДІКТЕРІ ТУРАЛЫ 2019 - г. 6 - стр. 1

51

Мадалиева Забира БекешовнаБаймолдина Л.О., Садыкова Н.М. ТҰЛҒАНЫҢ ДЕПРЕССИВТІ БҰЗЫЛЫСТАРЫН ТҮЗЕТУДЕ КОГНИТИВТІ-МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ ӘДІСТЕРІН ҚОЛДАНУ 2019 - г. 6 - стр. 2

52

Мадалиева Забира Бекешовна Қазіргі заман жеткіншектерінің өзіндік бағалау ерекшеліктері 2020 - г. 8 - стр. 72

53

Мадалиева Забира БекешовнаТоксанбаева Н.Б. САТУШЫ МАМАНДЫҒЫНЫҢ МОТИВАЦИЯСЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ 2019 - г. 8 - стр. 381

54

Мадалиева Забира БекешовнаТоксанбаева Н.К. Қазіргі заманғы жасөспірімдердің өзін-өзі бағалау ерекшеліктері 2020 - г. 8 - стр. 385

55

Мадалиева Забира БекешовнаБаймолдина Л.О. Bilim berý menedjerlerin daıarlaý sapasy 2020 - г. 7 - стр. 62

56

Мадалиева Забира БекешовнаЖубаназарова Н.С., Садыкова Н.М. Features of self esteem of a Modern teenager 2020 - г. 7 - стр. 1

57

Мадалиева Забира БекешовнаКудайбергенова С.К., Жолдасова М.К., Кустубаева А.М., Камзанова А.Т. ДЕПРЕССИЯ МЕН ЖЕКЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРДІҢ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫН ЗЕРТТЕУ 2020 - г. 11 - стр. 0

58

Мадалиева Забира Бекешовна ЖАСӨСПІРІМДІК ОРТАДАҒЫ БУЛЛИНГТІ ЗЕРТТЕУ МӘСЕЛЕСІ 2020 - г. 6 - стр. 2

59

Мадалиева Забира БекешовнаАймаганбетова О.Х., Адилова Э.Т. Құндылық мәселелерін зерттеуге арналған негізгі тәсілдер: шетелдік тәжірибе 2021 - г. 15 - стр. 76

60

Мадалиева Забира БекешовнаАдилова Э.Т., Аймаганбетова О.Х. ҚҰНДЫЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІН ЗЕРТТЕУГЕ АРНАЛҒАН НЕГІЗГІ ТӘСІЛДЕР: ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕ 2021 - г. 15 - стр. 1

61

Мадалиева Забира Бекешовна Сохранение психического здоровья и управление стрессом в кризисной ситуации группы риска» 2020 - г. 6 - стр. 2

1

Мадалиева Забира Бекешовна Деятельностный подход в психолого-педагогических и этнопсихологических исследованиях.// Поиск №4/2012 ( в соавт.:Джакупов С.М.)с 300-304. 2013 - г. 4 - стр. Университет Кайнар

2

Мадалиева Забира Бекешовна Психологическая поддержка педагогов в ситуации профессионального выгорания.// Поиск №4/2012 ( в соавт.: Джакупов С.М, Федорович О.В.)с 295-300. 2012 - г. 5 - стр. Редакция Поиск

3

Мадалиева Забира Бекешовна К вопросу исследования мотивационной сферы переводчиков-синхронистов.( Федорович О.В., Джакупов СМ., Мадалиева З.Б, Федорович О.В.). Материалы Международной научно-практической конференции на тему: «Современные тенденции в педагогике и психологии: от теории к практике» 13 апреля 2013 г с. 472-476. 2013 - г. 5 - стр. КазНУ им аль-Фараби

4

Мадалиева Забира Бекешовна Инновационные техники в деятельности педагога-психолога как фактор, определяющий качества образования 2014 - г. 2 - стр. Алматы

5

Мадалиева Забира Бекешовна Конгруэнтность эмоционального состояния учителя в процессе обучения 2013 - г. 5 - стр. г.Алматы

6

Мадалиева Забира Бекешовна Профессиональная идентичность как психолого-педагогическая проблема вузовской подготовки педагогов-психологов 2013 - г. 5 - стр. г.Алматы

7

Мадалиева Забира Бекешовна Смысловая теория мышления и инновационные технологии обучения 2013 - г. 5 - стр. Алматы

8

Мадалиева Забира Бекешовна Новые подходы к гуманизации современного образовательного пространства 2013 - г. 5 - стр.

9

Мадалиева Забира Бекешовна К вопросу исследования мотивационной сферы переводчиков-синхронистов 2013 - г. 5 - стр. г.Алматы

10

Мадалиева Забира Бекешовна Студенттерге кәсіби байланыс оқыту әдісі ретінде әлеуметтік-психологиялық тренинг 2011 - г. 3 - стр.

11

Мадалиева Забира Бекешовна Студенттерге кәсіби байланыс оқыту әдісі ретінде әлеуметтік-психологиялық тренинг 2015 - г. 3 - стр. алматы

12

Мадалиева Забира Бекешовна Ахтаева Н.С., Толегенова А.А., Джакупов М.С. 2014 - г. 5 - стр. Kyrenia, Cyprus.

13

Мадалиева Забира Бекешовна Онлайн және оффлайн форматында қашықтан студенттер кенес беру 2016 - г. 3 - стр. алматы

14

Мадалиева Забира Бекешовна «Білім беру бағдарламаларын жаңғырту: аккредитация және кадрлар дайындау сапа- сының кепілі»: 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары. 14-15 қаңтар 2016 жыл. 3-кітап. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 302 б. 2016 - г. 3 - стр. алматы

15

Мадалиева Забира Бекешовна Мадалиева З.Б.,Дарубаев Д. Адамнын эмоциялық экспрессиясы 2016 - г. 4 - стр. Прага

16

Мадалиева Забира Бекешовна Мадалиева З.Б., Искакова Г. Қазіргі заманғы психологиялық әдебиетерде өмірге төзімділік феномені 2015 - г. 5 - стр. Прага

17

Мадалиева Забира Бекешовна FEATURES MANIFESTATIONS OF VIABILITY AT YOUTHFUL AGE 2016 - г. 4 - стр. HEFFIELD, S YORKSHIRE, ENGLAND

18

Мадалиева Забира Бекешовна Қасен Г.А. The interrelation of social and demographic status and emotional state of HIV positive-people 2016 - г. 6 - стр. Йокогама

19

Мадалиева Забира Бекешовна 2018 - г. 2 - стр. КазНу

20

Мадалиева Забира Бекешовна К вопросу изучения профессиональной деформации учителей 2018 - г. 3 - стр. КАзНУ имени аль-Фараби, Факультет философии и политологии

21

Мадалиева Забира Бекешовна Эмоционалды икемділік және оны болашақ психологтарда дамыту 2018 - г. 2 - стр. КАзНУ имени аль-Фараби, Факультет философии и политологии

22

Мадалиева Забира Бекешовна Камзанова А.Т. Психологические особенности коучинговых технологий в формировании вовлеченности субъектов обучения 2018 - г. 5 - стр. Библиотека КАзНУ именни аль-Фараби

23

Мадалиева Забира Бекешовна Абдуллаева П.Т. Развитие диагностической компетентности у педагогов-психологов в условиях университетского образования 2017 - г. 6 - стр. Библиотека КазНУ имени аль-Фараби

24

Мадалиева Забира Бекешовна 2018 - г. 3 - стр. КазНУ им аль-Фараби

25

Мадалиева Забира Бекешовна Баймолдина Л.О., Садыкова Н.М., Закарьянова Ш.Н., Қасен Г.А. Ресурстар мен құзыреттігі детерминанттар ретінде 4,0 университеттердің моделі 2020 - г. 8 - стр. Казахстан, Алматы

26

Мадалиева Забира Бекешовна Қасен Г.А. RESOURCES AND COMPETENCIES AS MAJOR DETERMINANTS OF UNIVERSITY MODELS 4.0 2020 - г. 8 - стр. Almaty

27

Мадалиева Забира Бекешовна ПСИХОСОМАТИКА: ЖАН МЕН ТӘННІҢ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫ 2020 - г. 4 - стр. КазНУ им аль-Фараби

28

Мадалиева Забира Бекешовна Қасен Г.А. The human impact of the age of digital transformation 2021 - г. 25 - стр.
Автордың құжаттары

10

Цитирования

5 по 5
құжаттар

h-индексі

2

The human impact in the age of digital transformation

Suroedova, E., Madaliyeva, Z., Kassen, G., Sadykova, N.

2021

E3S Web of Conferences
258, с.

0

Цитирований
Resources and competencies as major determinants of university models 4.0

Madaliyeva, Z., Kassen, G., Sadykova, N., Baimoldina, L., Zakaryanova, S.

2020

E3S Web of Conferences
159, с.

0

Цитирований
Psycho-emotional state of students with special educational learning needs

Nurgul, T., Almukhambetova, B., Madaliyeva, Z., Nazirash, Z., Baimoldina, L.O., Bakytkyzy, T.N.

2018

Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment
6, с. 143-148

2

Цитирований
Forming diagnostic competence of future teachers-psychologists in the university environment

Abdullayeva, P., Moldassan, K., Miteva, P., Madalieva, Z., Arinova, B., Bahar, H.

2017

Espacios
38, с.

1

Цитирований
Internet as an instrument of influence on value settings of the youth

Puzikova, S., Madaliyeva, Z., Kudro, N., Kasymova, R., Moldasan, K.

2016

Social Sciences (Pakistan)
11, с. 3901-3907

0

Цитирований
2016

Social Sciences (Pakistan)
11, с. 3927-3935

0

Цитирований
Influence of the social and demographic status on the emotional condition of the HIV-positive people

Madaliyeva, Z., Mynbayeva, A., Zhexembinova, A., Sadvakassova, Z.

2016

Social Sciences (Pakistan)
11, с. 3860-3863

0

Цитирований
2016

Social Sciences (Pakistan)
11, с. 3774-3777

0

Цитирований
The emotional state of HIV positive

Madaliyeva, Z., Kassymova, R., Rogasheva, I.

2015

Social Sciences (Pakistan)
10, с. 2311-2315

2

Цитирований
2014

Life Science Journal
11, с. 173-178

0

Цитирований