Басты бет / Философия және саясаттану / Жалпы және қолданбалы психология / Садыкова Назира Маргушовна

Садыкова Назира Маргушовна

Лауазымы: кафедра меңгерушісіінің оқу-әдістемелік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, аға оқытушы
Жалпы және қолданбалы психология
Scopus author ID: 57216611800
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Психология бойынша практикум (2)
Практикум 2 часть Силлабус
Дене тәрбиесі және спорт психологиясы

1

Садыкова Назира Маргушовна Дифференциалды психология " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-042801-0 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Садыкова Назира Маргушовна Дуйсенбеков Д.Д. Индивидуалды айырмашылықтар психологиясы Алматы: Guppy Print, 2019 - г. ISBN 978-601-332-52 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Садыкова Назира Маргушовна Мадалиева З.Б. Мамандыққа кіріспе " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-4523 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Садыкова Назира Маргушовна Мадалиева З.Б. МАМАНДЫҚҚА КІРІСПЕ " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-4523 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Садыкова Назира Маргушовна Файзуллина А.К., Садвакасова З.М. Садвакасова З.М. Файзуллина А.К., Садықова Н.М. Медитация және келіссөздер психологиясы: оқу құралы / - Алматтар: Қазак университеті, 2020 ж. - 294 б. " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-4866 294 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Садыкова Назира Маргушовна Жалпы психологияға кіріспе. Авторлар ұжымы. [С.М. Жақыпов] жауапты редактор " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-4998-5 274 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Садыкова Назира Маргушовна Жоғары оқу орындарындағы студенттердің өзіндік анықтауының психологиялық ерекшеліктері 2013 - г. 4 - стр. 0

2

Садыкова Назира Маргушовна Отбасындағы қарым-қатынастың психологиялық ерекшеліктері 2013 - г. 5 - стр. 0

3

Садыкова Назира Маргушовна Тұлғааралық қарым-қатынастағы конфликтінің туу себептері 2013 - г. 5 - стр. 0

4

Садыкова Назира Маргушовна Ата-аналық рөлді түсінудің этнопсихологиялық ерекшеліктерін зерттеу 2013 - г. 5 - стр. 0

5

Садыкова Назира МаргушовнаДуйсенбеков Д.Д., Баймолдина Л.О., Жолдасова М.К., Калымбетова Э.К. Psychological features of personality training for professional activity 2015 - г. 5 - стр. 0

6

Садыкова Назира МаргушовнаБердибаева С.К. Адам капиталын бағалау көрсеткіші ретіндегі стратегиялық психология 2016 - г. 5 - стр. 57

7

Садыкова Назира МаргушовнаАхтаева Н.С., Камзанова А.Т. Влияние музыки на психические состояния беременных женщин 2016 - г. 6 - стр. 56

8

Садыкова Назира МаргушовнаФайзуллина А.К., Бердибаева С.К. КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУДІН, ДУАЛДЫ ЖУЙЕСІ: МӘСЕЛЕДЕР ЖӘНЕ КЕЛЕШЕГІ (ГЕРМАНИЯ МЫСАЛЫНДА) 2016 - г. 5 - стр. 57

9

Садыкова Назира МаргушовнаАхтаева Н.С. Бақытты жұптар стратегиясы 2016 - г. 5 - стр. 0

10

Садыкова Назира Маргушовна Impact of emotional intelligence on formation of meaning-existential strategy among students. 2015 - г. 11 - стр. 0

11

Садыкова Назира МаргушовнаБаймолдина Л.О., Жолдасова М.К., Дуйсенбеков Д.Д., Калымбетова Э.К. Psychological features of personality traning for professional activity 2017 - г. 5 - стр. 1

12

Садыкова Назира МаргушовнаАхтаева Н.С. The psychological features of neurological patients’ anxiety level 2016 - г. 1 - стр. 0

13

Садыкова Назира МаргушовнаБолтаева А.М., Ахтаева Н.С. Массовые коммуникации как объект управления сознанием молодежи 2017 - г. 2 - стр. 0

14

Садыкова Назира МаргушовнаЖубаназарова Н.С. Теоретический и экспериментальный анализ коммуникативной компетентности современной молодежи 2016 - г. 6 - стр. 47

15

Садыкова Назира Маргушовна Investigation of gender identity of adolescents who have experience of drug use 2016 - г. 7 - стр. 2

16

Садыкова Назира МаргушовнаАхтаева Н.С. The psychological features of neurological patients’ anxiety level 2016 - г. 4 - стр. 2

17

Садыкова Назира Маргушовна ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГТАРДЫҢ КӘСІБИ ДАЙЫНДЫҚ САПАСЫН ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕСІ 2017 - г. 4 - стр. 4

18

Садыкова Назира МаргушовнаМадалиева З.Б., Жубаназарова Н.С., Токсанбаева Н.К. PSYCHOLOGICAL FEATURES OF ACQUISITION OF FOREIGN LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES 2019 - г. 6 - стр. 1

19

Садыкова Назира МаргушовнаАхтаева Н.С. Gender differences in the manifestation of aggressive behavior in adolescents 2019 - г. 8 - стр. 1

20

Садыкова Назира МаргушовнаАхтаева Н.С., Баймолдина Л.О., Жубаназарова Н.С. PSYCHOLOGICAL RESEARCH OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL IDENTITY IN PSYCHOLOGY STUDENTS 2019 - г. 6 - стр. 2

21

Садыкова Назира МаргушовнаСайлинова К.К., Болтаева А.М., Ахтаева Н.С. PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF DECLINING INTEREST IN THE FUTURE PROFESSIONAL ACTIVITY OF SENIOR STUDENTS 2019 - г. 7 - стр. 2

22

Садыкова Назира МаргушовнаЖубаназарова Н.С., Ахтаева Н.С. ҚЫТАЙ ТІЛІНЕН ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ РЕСМИ-ІСКЕРЛІК ДИСКУРСТЫ ЖАЗБАША АУДАРУДЫҢ ПСИХОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 2019 - г. 6 - стр. 2

23

Садыкова Назира МаргушовнаҚасен Г.А. Bыбор ценностно-значимой профессии как результат профессионального самоопределения старшеклассников 2019 - г. 9 - стр. 61

24

Садыкова Назира МаргушовнаБаймолдина Л.О., Мадалиева З.Б. ТҰЛҒАНЫҢ ДЕПРЕССИВТІ БҰЗЫЛЫСТАРЫН ТҮЗЕТУДЕ КОГНИТИВТІ-МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ ӘДІСТЕРІН ҚОЛДАНУ 2019 - г. 6 - стр. 2

25

Садыкова Назира МаргушовнаМухатаева Д.И., Қасен Г.А. Рroject activity of students in the conditions of university: experience of preparation and inclusion 2020 - г. 10 - стр. 72

26

Садыкова Назира Маргушовна The Influence of gender on professional identity 2020 - г. 6 - стр. 1

27

Садыкова Назира Маргушовна Дарынды балалардың логикалық ойлауын дамытуда менталды арифметиканың рөлі, негізгі бағыттары мен әдістері 2020 - г. 6 - стр. 2

28

Садыкова Назира МаргушовнаЖубаназарова Н.С., Мадалиева З.Б. Features of self esteem of a Modern teenager 2020 - г. 7 - стр. 1

29

Садыкова Назира МаргушовнаАймаганбетова О.Х., Адилова Э.Т. Ш. Шварцтың базалық жеке құндылықтар теориясы мен әдістемесі негізінде қазақстандық студенттердің құндылық бағдарларын зерттеу 2022 - г. 10 - стр. 80

30

Садыкова Назира МаргушовнаСадвакасова З.М., Мадалиева З.Б. К вопросу изучения агрессивного поведения человека. 2021 - г. 7 - стр. 0

31

Садыкова Назира МаргушовнаСадвакасова З.М., Кудайбергенова С.К. Психологиялық зерттеулердегі мазасыздық (Әдеби шолцу материалдары бойынша) 2021 - г. 7 - стр. 68

32

Садыкова Назира Маргушовна ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ СТРЕССА НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ. 2021 - г. 5 - стр. 67

33

Садыкова Назира Маргушовна CПОРТ САЛАСЫНДАҒЫ МАМАНДАРДЫҢ ЕҢБЕК МОТИВАЦИЯСЫНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 2021 - г. 4 - стр. 67

1

Садыкова Назира Маргушовна Студенттерді қадағалау локусы және олардың тұлғалық өзіндік анықтауының өзара байланысы 2013 - г. 4 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

2

Садыкова Назира Маргушовна Тұлғаның өзін-өзі өзектендіруінің гендерлік ерекшеліктері 2013 - г. 5 - стр. КазНу им.аль-Фараби

3

Садыкова Назира Маргушовна Жеткіншектердің көшбасшылық қасиетіне қарым-қатынастың әсері 2013 - г. 5 - стр. КазНу им.аль-Фараби

4

Садыкова Назира Маргушовна ГЕНДЕРЛІК СИПАТТАМАЛАРДЫҢ ТҰЛҒАНЫҢ ӨЗІН-ӨЗІ ТАНЫТУҒА ӘСЕРІ 2014 - г. 3 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

5

Садыкова Назира Маргушовна ТҰЛҒА АРАЛЫҚ ҚАТЫНАСҚА ГЕНДЕРЛІК СТЕРЕОТИПТЕРДІҢ ӘСЕРІ 2014 - г. 3 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

6

Садыкова Назира Маргушовна ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАҒЫ ТРАНСАКТІЛІ АНАЛИЗ 2014 - г. 3 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

7

Садыкова Назира Маргушовна ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ТҰЛҒАЛЫҚ ҚАЛЫПТАСУЫНА ҚАРЫМ- ҚАТЫНАСТЫҢ ӘСЕРІ 2014 - г. 3 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

8

Садыкова Назира Маргушовна Студенттік жастағы қарым-қатынастың гендерлік ерекшеліктері 2013 - г. 5 - стр. Фонд первого Президента Республики Казахстан-

9

Садыкова Назира Маргушовна Гендерлік айырмашылықтардың әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері 2014 - г. 3 - стр. Астана

10

Садыкова Назира Маргушовна Садыкова А.Т., Калымбетова Э.К., Болтаева А.М., Дуйсенбеков Д.Д., Баймолдина Л.О. Университетская специальность «Психология» и кредитная система обучения 2015 - г. 5 - стр.

11

Садыкова Назира Маргушовна Кудайбергенова С.К., Құнанбаева М.Н., Жубаназарова Н.С. INDIVIDUAL'S AWARENESS OF HIS PERSONAL RELATIONSHIPS WITH OTHER MEMBERS OF THE GROUP 2015 - г. 9 - стр.

12

Садыкова Назира Маргушовна Кудайбергенова С.К. Тұлғаның өзіндік анықтауы әлеуметтену өрісінде 2015 - г. 4 - стр.

13

Садыкова Назира Маргушовна Бердибаева С.К. ШЕТ ЕЛДЕ ТҰРАТЫН КАЗАКТАРДЬҢ КҰНДЫЛЫҚТАРҒА БАҒДАРЛАНУЫН ЗЕРТТЕУ 2015 - г. 4 - стр.

14

Садыкова Назира Маргушовна THE ORIGINS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF TOLERANT I INTOLERANT IDENTITY IN ADOLESCENCE 2016 - г. 5 - стр. Англия

15

Садыкова Назира Маргушовна ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДА МАМАНДАРДЫ КӘСІБИ ДАЯРЛАУ КЕЗЕҢІНДЕ СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК АНЫҚТАЛУЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 2016 - г. 5 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

16

Садыкова Назира Маргушовна STYLES OF SELF-REGULATION FOR DIFFERENT PERSONALITY TYPOLOGIES 2016 - г. 6 - стр.

17

Садыкова Назира Маргушовна Құнанбаева М.Н. //Құнанбаева М.Н., Жубаназарова Н.С., Садыкова Н.М., Бердибаева С.К. Білім беру сапасының негізгі параметрлері қазіргі оқытудың басты бағдары ретінде. 2017 - г. 4 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

18

Садыкова Назира Маргушовна Жас отбасындағы ерлі-зайыптылар қатынасының психологиялық ерекшеліктері 2017 - г. 4 - стр. Алматы

19

Садыкова Назира Маргушовна Жастардың некеге дейін өзарақатынасының психологиялық ерекшеліктері 2017 - г. 4 - стр. Алматы

20

Садыкова Назира Маргушовна Мектепке дейінгі балалардың психологиялық дамуының ерекшеліктері 2018 - г. 4 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

21

Садыкова Назира Маргушовна Психолог студенттердің кәсіби сәйкестілік ерекшеліктерінің қалыптасуы 2019 - г. 3 - стр. Каз НУ им.аль-Фараби

22

Садыкова Назира Маргушовна Жас мамандардың еңбек мотивациясының психологиялық аспектілері 2019 - г. 3 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

23

Садыкова Назира Маргушовна ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ГЕНДЕРЛІК ПСИХОЛОГИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 2019 - г. 3 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

24

Садыкова Назира Маргушовна Баймолдина Л.О., Мадалиева З.Б., Закарьянова Ш.Н., Қасен Г.А. Ресурстар мен құзыреттігі детерминанттар ретінде 4,0 университеттердің моделі 2020 - г. 8 - стр. Казахстан, Алматы
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0