Басты бет / Философия және саясаттану / Педагогика және білім беру менеджменті / Аринова Бакыт Айтуовна

Аринова Бакыт Айтуовна

Лауазымы: аға оқытушы
Педагогика және білім беру менеджменті
Scopus author ID: 57191837300
baxit-a@mail.ru
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
ҚарМУ Жоғары 1980
Ғылыми дәрежесі
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі белгісі 18.04.1996


Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Өзін-өзі тану:теория және практика
Девиантология
Девиантология
ЖОО-да әлеуметтік педагогика мен өзін-өзі тану оқытудың теориясы және әдістемесі
Оқушылардың рухани-адамгершілік тәрбиесі
Әлеуметтік педагогикалық білім берудің дидактикалық технологиялары
Көпмәдениетті тәрбиелеу педагогикасы
Өзін-өзі тану
Көпмәдениетті тәрбиелеу педагогикасы
Өзін-өзі тану
Педагогика
Педагогика
Өзін-өзі танудың теориялық-әдіснамалық негіздері
Рухани-адамгершілік білім беру және өзін-өзі тану: тарихтан қазіргі кезеңде
"Өзін-өзі тануды" оқытуды оқу-әдістемелік қамтамасыз ету
Әлеуметтік педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері
Әлеуметтік педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Жоғары мектептің педагогикасы
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Өзін-өзі тану бойынша білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау
Педагогтың кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
Өзін-өзі тану: теория және практика
Әлеуметтік-педагогикалық виктимологиядан кеңес беру
Отбасымен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс
Жоғары мектептің педагогикасы
Өзін-өзі танудың қазіргі заманғы тұжырымдамалары мен технологиялары
Жоғары мектептің педагогикасы
ЖОО – колледж - мектепте өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Жоғары мектептің педагогикасы
Әлеуметтік-педагогикалық виктимологиядан кеңес беру
Педагогтың кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
Рухани-адамгершілік білім беру және өзін-өзі тану: тарихтан қазіргі кезеңде
Әлеуметтік-педагогикалық виктимологиядан кеңес беру
Рухани-адамгершілік білім беру және өзін-өзі тану: тарихтан қазіргі кезеңде
ЖОО – колледж - мектепте өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Әлеуметтік-педагогикалық виктимологиядан кеңес беру
Рухани-адамгершілік білім беру және өзін-өзі тану: тарихтан қазіргі кезеңде
Өзін-өзі тану: теория және практика
Әлеуметтік-педагогикалық виктимологиядан кеңес беру
Отбасымен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс
ЖОО – колледж - мектепте өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Өзін-өзі танудың қазіргі заманғы тұжырымдамалары мен технологиялары
ЖОО – колледж - мектепте өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Педагогтың кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
ЖОО – колледж - мектепте өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Өзін-өзі тану бойынша білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау
ЖОО – колледж - мектепте өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Педагогтың кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Рухани-адамгершілік білім беру және өзін-өзі тану: тарихтан қазіргі кезеңде
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Жоғары мектептің педагогикасы
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Өзін-өзі танудың теориялық-әдіснамалық негіздері
Рухани-адамгершілік білім беру және өзін-өзі тану: тарихтан қазіргі кезеңде
Рухани-адамгершілік білім берудегі коучингтік стратегия
Әлеуметтік-педагогикалық виктимологиядан кеңес беру
Рухани-адамгершілік білім берудегі сторителлинг
Өзін-өзі танудың теориялық-әдіснамалық негіздері
Әлеуметтік педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері
Педагогтың кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
"Өзін-өзі тануды" оқытуды оқу-әдістемелік қамтамасыз ету
Өзін-өзі танудың теориялық-әдіснамалық негіздері
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Жоғары мектептің педагогикасы
Өзін-өзі танудың қазіргі заманғы тұжырымдамалары мен технологиялары
Әлеуметтік педагогикалық білім берудің дидактикалық технологиялары
Педагогика
Оқушылардың рухани-адамгершілік тәрбиесі
Өзін-өзі тану
Өзін-өзі танудың қазіргі заманғы тұжырымдамалары мен технологиялары
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Әлеуметтік педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері
Өзін-өзі тану
Педагогика
Педагогика
Көпмәдениетті тәрбиелеу педагогикасы
Отбасылық тәрбиенің теориялары мен өзекті мәселелері
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
ЖОО – колледж - мектепте өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Өзін-өзі танудың теориялық-әдіснамалық негіздері
Рухани-адамгершілік білім беру және өзін-өзі тану: тарихтан қазіргі кезеңде
Әлеуметтік-педагогикалық виктимологиядан кеңес беру
Жоғары мектептің педагогикасы
Өзін-өзі тану бойынша білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау
Жоғары мектептің педагогикасы
Педагогтың кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
Педагогтың кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
"Өзін-өзі тануды" оқытуды оқу-әдістемелік қамтамасыз ету
Жоғары мектептің педагогикасы
Педагогтың кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
Өзін-өзі танудың қазіргі заманғы тұжырымдамалары мен технологиялары
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
ЖОО – колледж - мектепте өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Жоғары мектептің педагогикасы
Өзін-өзі танудың теориялық-әдіснамалық негіздері
Әлеуметтік-педагогикалық виктимологиядан кеңес беру
Рухани-адамгершілік білім беру және өзін-өзі тану: тарихтан қазіргі кезеңде
Рухани-адамгершілік білім беру және өзін-өзі тану: тарихтан қазіргі кезеңде
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Әлеуметтік педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері
Жоғары мектептің педагогикасы
Рухани-адамгершілік білім берудегі сторителлинг
Рухани-адамгершілік білім беру және өзін-өзі тану: тарихтан қазіргі кезеңде
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Рухани-адамгершілік білім беру және өзін-өзі тану: тарихтан қазіргі кезеңде
Өзін-өзі танудың теориялық-әдіснамалық негіздері
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Оқушылардың рухани-адамгершілік тәрбиесі
Әлеуметтік-педагогикалық виктимологиядан кеңес беру
Өзін-өзі танудың қазіргі заманғы тұжырымдамалары мен технологиялары
Педагогтың кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
Әлеуметтік-педагогикалық виктимологиядан кеңес беру
Педагогика
Өзін-өзі тану
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Қазіргі әлемдегі өзін-өзі тану тұжырымдамалары
ЖОО-да әлеуметтік педагогика мен өзін-өзі тану оқытудың теориясы және әдістемесі
Өзін-өзі тану:теория және практика
Девиантология
Өзін-өзі тану
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Өзін-өзі тану: теория және практика
Отбасымен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Өзін-өзі тану
ЖОО-да әлеуметтік педагогика мен өзін-өзі тану оқытудың теориясы және әдістемесі
Балалармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс жасау технологиялары
Девиантология
Қазіргі әлемдегі өзін-өзі тану тұжырымдамалары
Көпмәдениетті тәрбиелеу педагогикасы
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізетін жұмыстарының әлеуметтік педагогикалық технологиялары
Қазіргі әлемдегі өзін-өзі тану тұжырымдамалары
Өзін-өзі тану:теория және практика
Балалармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс жасау технологиялары
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Қазіргі әлемдегі өзін-өзі тану тұжырымдамалары
Әлеуметтік педагогика қазіргі заманғы әлеуметтік танымның идеялары мен теориялары контексінде
Педагогика
Әлеуметтік педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері
Өзін-өзі танудың қазіргі заманғы тұжырымдамалары мен технологиялары
Педагогика
Өзін-өзі тану
Педагогика
Өзін-өзі тану
Көпмәдениетті тәрбиелеу педагогикасы
Оқушылардың рухани-адамгершілік тәрбиесі
Өзін-өзі тану
Әлеуметтік педагогикалық білім берудің дидактикалық технологиялары
Жоғары мектептің педагогикасы
Рухани-адамгершілік білім беру және өзін-өзі тану: тарихтан қазіргі кезеңде
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Әлеуметтік педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Рухани-адамгершілік білім берудегі сторителлинг
Рухани-адамгершілік білім берудегі коучингтік стратегия
Жоғары мектептің педагогикасы
Өзін-өзі тану бойынша білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау
Жоғары мектептің педагогикасы
Өзін-өзі танудың қазіргі заманғы тұжырымдамалары мен технологиялары
Педагогтың кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
ЖОО – колледж - мектепте өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Жоғары мектептің педагогикасы
Әлеуметтік-педагогикалық виктимологиядан кеңес беру
Педагогтың кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
Өзін-өзі танудың теориялық-әдіснамалық негіздері
"Өзін-өзі тануды" оқытуды оқу-әдістемелік қамтамасыз ету
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
"Өзін-өзі тануды" оқытуды оқу-әдістемелік қамтамасыз ету
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Педагогтың кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
Жоғары мектептің педагогикасы
Өзін-өзі танудың теориялық-әдіснамалық негіздері
Рухани-адамгершілік білім берудегі сторителлинг
Әлеуметтік-педагогикалық виктимологиядан кеңес беру
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Рухани-адамгершілік білім беру және өзін-өзі тану: тарихтан қазіргі кезеңде
ЖОО – колледж - мектепте өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Өзін-өзі тану бойынша білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Рухани-адамгершілік білім берудегі коучингтік стратегия
Өзін-өзі танудың қазіргі заманғы тұжырымдамалары мен технологиялары
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Әлеуметтік педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Қазіргі әлемдегі өзін-өзі тану тұжырымдамалары
Девиантология
ЖОО-да әлеуметтік педагогика мен өзін-өзі тану оқытудың теориясы және әдістемесі
ЖОО-да әлеуметтік педагогика мен өзін-өзі тану оқытудың теориясы және әдістемесі
Өзін-өзі тану:теория және практика
Балалармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс жасау технологиялары
Көпмәдениетті тәрбиелеу педагогикасы
Әлеуметтік педагогикалық білім берудің дидактикалық технологиялары
Өзін-өзі тану
Педагогика
Көпмәдениетті тәрбиелеу педагогикасы
Өзін-өзі тану
Оқушылардың рухани-адамгершілік тәрбиесі
Оқушылардың рухани-адамгершілік тәрбиесі
Өзін-өзі тану
Өзін-өзі тану
Көпмәдениетті тәрбиелеу педагогикасы
Әлеуметтік педагогикалық білім берудің дидактикалық технологиялары
Көпмәдениетті тәрбиелеу педагогикасы
ЖОО-да әлеуметтік педагогика мен өзін-өзі тану оқытудың теориясы және әдістемесі
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Девиантология
Қазіргі әлемдегі өзін-өзі тану тұжырымдамалары
Өзін-өзі тану:теория және практика
Девиантология
Балалармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс жасау технологиялары
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Өзін-өзі тану:теория және практика
Балалармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс жасау технологиялары
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік педагогика қазіргі заманғы әлеуметтік танымның идеялары мен теориялары контексінде
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
ЖОО әлеуметтік педагогиканы және өзін-өзі тану пәнін оқыту әдістемесі
Отбасылық тәрбиенің теориялары мен өзекті мәселелері
Педагогика
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Әлеуметтік педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері
Өзін-өзі танудың қазіргі заманғы тұжырымдамалары мен технологиялары
"Өзін-өзі тануды" оқытуды оқу-әдістемелік қамтамасыз ету
"Өзін-өзі тануды" оқытуды оқу-әдістемелік қамтамасыз ету
Жоғары мектептің педагогикасы
Өзін-өзі танудың қазіргі заманғы тұжырымдамалары мен технологиялары
Педагогтың кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
ЖОО – колледж - мектепте өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Жоғары мектептің педагогикасы
Әлеуметтік педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Жоғары мектептің педагогикасы
Өзін-өзі тану бойынша білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау
Жоғары мектептің педагогикасы
Әлеуметтік-педагогикалық виктимологиядан кеңес беру
Рухани-адамгершілік білім беру және өзін-өзі тану: тарихтан қазіргі кезеңде
Өзін-өзі танудың теориялық-әдіснамалық негіздері
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Өзін-өзі тану: теория және практика
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Өзін-өзі тану:теория және практика
Девиантология
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
ЖОО-да әлеуметтік педагогика мен өзін-өзі тану оқытудың теориясы және әдістемесі
Өзін-өзі тану
Педагогика
Өзін-өзі тану
Оқушылардың рухани-адамгершілік тәрбиесі
Өзін-өзі тану
Педагогика
Өзін-өзі танудың қазіргі заманғы тұжырымдамалары мен технологиялары
Көпмәдениетті тәрбиелеу педагогикасы
Өзін-өзі тану
Әлеуметтік педагогикалық білім берудің дидактикалық технологиялары
Оқушылардың рухани-адамгершілік тәрбиесі
Отбасымен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс
Өзін-өзі тану: теория және практика
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Әлеуметтік педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері
Көпмәдениетті тәрбиелеу педагогикасы
Педагогика
Педагогика
Өзін-өзі танудың қазіргі заманғы тұжырымдамалары мен технологиялары
Рухани-адамгершілік білім беру және өзін-өзі тану: тарихтан қазіргі кезеңде
Педагогтың кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
Рухани-адамгершілік білім беру және өзін-өзі тану: тарихтан қазіргі кезеңде
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Әлеуметтік-педагогикалық виктимологиядан кеңес беру
Әлеуметтік-педагогикалық виктимологиядан кеңес беру
Өзін-өзі танудың қазіргі заманғы тұжырымдамалары мен технологиялары
Әлеуметтік-педагогикалық виктимологиядан кеңес беру
ЖОО – колледж - мектепте өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Рухани-адамгершілік білім беру және өзін-өзі тану: тарихтан қазіргі кезеңде
Педагогтың кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
Өзін-өзі тану бойынша білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау
"Өзін-өзі тануды" оқытуды оқу-әдістемелік қамтамасыз ету
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Жоғары мектептің педагогикасы
Өзін-өзі танудың теориялық-әдіснамалық негіздері
Әлеуметтік-педагогикалық виктимологиядан кеңес беру
Өзін-өзі танудың теориялық-әдіснамалық негіздері
ЖОО – колледж - мектепте өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Өзін-өзі танудың теориялық-әдіснамалық негіздері
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Рухани-адамгершілік білім беру және өзін-өзі тану: тарихтан қазіргі кезеңде
Өзін-өзі танудың теориялық-әдіснамалық негіздері
Әлеуметтік-педагогикалық виктимологиядан кеңес беру
Әлеуметтік-педагогикалық виктимологиядан кеңес беру
Жоғары мектептің педагогикасы
Педагогтың кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
Жоғары мектептің педагогикасы
ЖОО – колледж - мектепте өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Әлеуметтік педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Педагогтың кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
Өзін-өзі тану бойынша білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау
"Өзін-өзі тануды" оқытуды оқу-әдістемелік қамтамасыз ету
Рухани-адамгершілік білім беру және өзін-өзі тану: тарихтан қазіргі кезеңде
Рухани-адамгершілік білім берудегі сторителлинг
Рухани-адамгершілік білім берудегі коучингтік стратегия
Әлеуметтік-педагогикалық виктимологиядан кеңес беру
Өзін-өзі танудың қазіргі заманғы тұжырымдамалары мен технологиялары
Өзін-өзі тану: теория және практика
Жоғары мектептің педагогикасы
Рухани-адамгершілік білім беру және өзін-өзі тану: тарихтан қазіргі кезеңде
Жоғары мектептің педагогикасы
Өзін-өзі танудың теориялық-әдіснамалық негіздері
Өзін-өзі тану бойынша білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау
Әлеуметтік-педагогикалық виктимологиядан кеңес беру
ЖОО – колледж - мектепте өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Рухани-адамгершілік білім беру және өзін-өзі тану: тарихтан қазіргі кезеңде
Рухани-адамгершілік білім беру және өзін-өзі тану: тарихтан қазіргі кезеңде
Өзін-өзі танудың теориялық-әдіснамалық негіздері
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
Педагогика
Балалармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс жасау технологиялары
ЖОО-да әлеуметтік педагогика мен өзін-өзі тану оқытудың теориясы және әдістемесі
Девиантология
Қазіргі әлемдегі өзін-өзі тану тұжырымдамалары
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Қазіргі әлемдегі өзін-өзі тану тұжырымдамалары
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Әлеуметтік педагогика қазіргі заманғы әлеуметтік танымның идеялары мен теориялары контексінде
Педагогика
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Әлеуметтік педагогика қазіргі заманғы әлеуметтік танымның идеялары мен теориялары контексінде
Әлеуметтік педагогика қазіргі заманғы әлеуметтік танымның идеялары мен теориялары контексінде
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Өзін-өзі тану
Көпмәдениетті тәрбиелеу педагогикасы
Әлеуметтік педагогика қазіргі заманғы әлеуметтік танымның идеялары мен теориялары контексінде
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Әлеуметтік-педагогикалық менеджмент
Әлеуметтік-педагогикалық менеджмент
Әлеуметтік педагогика қазіргі заманғы әлеуметтік танымның идеялары мен теориялары контексінде
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
ЖОО әлеуметтік педагогиканы және өзін-өзі тану пәнін оқыту әдістемесі
Өзін-өзі танудың қазіргі заманғы тұжырымдамалары мен технологиялары
Өзін-өзі тану:теория және практика

1

Аринова Бакыт Айтуовна қазақ әдебиеті 11 кл жалпы-гум бағыт Мектеп 2013 - г. 304 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Аринова Бакыт Айтуовна Қазақ әдебиеті. Әдістемелік нұсқау.12-жылдық мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сынып мұғалімдеріне арналған байқау құралы Мектеп 2013 - г. 120 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Аринова Бакыт Айтуовна Қазақ әдебиеті. Хрестоматия 12- жылдық мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сыныбына арналған байқау оқу құралы Мектеп 2013 - г. 368 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Аринова Бакыт Айтуовна Қазақ әдебиеті. 12- жылдық мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған байқау оқулығы Мектеп 2013 - г. 232 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Аринова Бакыт Айтуовна Қазақ әдебиеті .Әдістемелік нұсқау. 12-жылдық мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сынып мұғалімдеріне арналған байқау құралы Мектеп 2013 - г. 104 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Аринова Бакыт Айтуовна Қазақ әдебиеті.Хрестоматия 12- жылдық мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған байқау оқу құралы Мектеп 2013 - г. 272 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Аринова Бакыт Айтуовна Қазақ әдебиеті. Пробный учебник для 11 классов общественно-гуманитарного направления 12-летних школ с русским языком обучения. Мектеп 2013 - г. 208 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Аринова Бакыт Айтуовна Қазақ әдебиеті. Хрестоматия. Пробное учебное пособие для 11 классов общественно-гуманитарного направления 12-летних школ с русским языком Мектеп 2013 - г. 256 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Аринова Бакыт Айтуовна Қазақ әдебиеті. Пробный учебник для 11 классов естественно-математического направления 12-летних школ с русским языком обучения. Мектеп 2013 - г. 160 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Аринова Бакыт Айтуовна Қазақ әдебиеті. Хрестоматия. Пробное учебное пособие для 11 классов естественно-математического направления 12-летних школ с русским языком обучения Мектеп 2013 - г. 160 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Аринова Бакыт Айтуовна Қазақ әдебиеті. Методическое руководство. Пробное пособие для учителей 11 классов естественно-математического направления 12-летних школ с русским языком обучения Мектеп 2013 - г. 96 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Аринова Бакыт Айтуовна Менің ортам. 1-сынып. І–жартыжылдық. Тілге ену бағдарламасы бойынша кіріктірілген байқау оқулығы Мектеп 2013 - г. 92 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Аринова Бакыт Айтуовна Менің ортам. 1-сынып. І –жартыжылдық. Тілге ену бағдарламасы бойынша кіріктірілген байқау жұмыс дәптері Мектеп 2013 - г. 88 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Аринова Бакыт Айтуовна Менің ортам. 1-сынып. 2 –жартыжылдық. Тілге ену бағдарламасы бойынша кіріктірілген байқау оқулығы Мектеп 2013 - г. 108 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Аринова Бакыт Айтуовна Менің ортам. 1-сынып. 2–жартыжылдық. Тілге ену бағдарламасы бойынша кіріктірілген байқау жұмыс дәптері Мектеп 2013 - г. 107 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Аринова Бакыт Айтуовна Қазақ әдебиеті: Дидактикалық материалдар. Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құралы . Авторлары: Б.Әрінова., Ғ.Сүйіндікова Өңд.,толықт.3-бас.-Алматы «Мектеп»2014.- 96 б Мектеп 2014 - г. 96 - стр. ҚАЗАҚСТАН

17

Аринова Бакыт Айтуовна Қазақ әдебиеті. (ХІХғ.)Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық. Авторлары: С.Қирабаев, Ұ.Асыл, К.Құрманбай, С.Дүйсебаев, Б.Әрінова. Өңд.,толықт.3-бас.- Алматы «Мектеп» 2014.-296 б Мектеп 2014 - г. 296 - стр. ҚАЗАҚСТАН

18

Аринова Бакыт Айтуовна Қазақ әдебиеті: Әдістемелік нұсқау. Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 10-сынып мұғалімдеріне арналған құрал. Авторлары: Ұ.Асыл, К.Құрманбай,С.Дүйсебаев,Б.Әрінова.Өңд.,толықт.3-бас. - Алматы «Мектеп»2014.-104 б Мектеп 2014 - г. 104 - стр. ҚАЗАҚСТАН

19

Аринова Бакыт Айтуовна Әдебиет: Жалпы білім беретін мектептің 6-сыныбына арналған оқулық Атамұра 2015 - г. 272 - стр. ҚАЗАҚСТАН

20

Аринова Бакыт Айтуовна Әдебиет.Хрестоматия: Жалпы білім беретін мектептің 6-сыныбына арналған Атамұра 2015 - г. 224 - стр. ҚАЗАҚСТАН

21

Аринова Бакыт Айтуовна Әдебиет.Хрестоматия: Жалпы білім беретін мектептің 5-сыныбына арналған Атамұра 2015 - г. 128 - стр. ҚАЗАҚСТАН

22

Аринова Бакыт Айтуовна Өзін-өзі тану: Жалпы білім беретін мектептің 7-сыныбына арналған оқулық. Қазақстан Республикасының Ғылым және білім министрлігі бекіткен. "Бөбек" ҰҒПББСО 2015 - г. ISBN 9965-828-72-5 160 - стр. ҚАЗАҚСТАН

23

Аринова Бакыт Айтуовна Өзін-өзі тану: Жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбына арналған оқулық. Қазақстан Республикасының Ғылым және білім министрлігі бекіткен. "Бөбек" ҰҒПББСО 2015 - г. ISBN 978-601-7267-08-7 136 - стр. ҚАЗАҚСТАН

24

Аринова Бакыт Айтуовна Өзін-өзі тану 8 сыныпқа арналған "Бөбек" ҰҒПББСО 2015 - г. ISBN 978-601-7267-08-7 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

25

Аринова Бакыт Айтуовна Мәнгілік ел "Ұлағат баспасы" 2015 - г. 336 - стр. ҚАЗАҚСТАН

26

Аринова Бакыт Айтуовна Мәнгілік ел "Ұлағат баспасы" 2015 - г. 336 - стр. ҚАЗАҚСТАН

27

Аринова Бакыт Айтуовна Өзін-өзі тану "Бөбек" ҰҒПББСО 2015 - г. 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

28

Аринова Бакыт Айтуовна Арнайы педагогика жəне психология негіздері " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1873 13 - стр. ҚАЗАҚСТАН

29

Аринова Бакыт Айтуовна Молдасан Қ.Ш. Қазақ тілі: Жалпы білім беретін мектептің 8 сыныбына арналған оқулық Алматы: Атамура 2018 - г. 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

30

Аринова Бакыт Айтуовна Қазақ тілі: Жалпы білім беретін мектептің 6-сыныбына арналған оқулық Алматы: Атамура 2018 - г. 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

31

Аринова Бакыт Айтуовна Қазақ тілі оқыту әдістемесі. Жалпы білім беретін мектептің 6-сынып мұғалімдеріне арналған Алматы: Атамура 2018 - г. 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

32

Аринова Бакыт Айтуовна «Өзін-өзі тану» пәнін оқыту әдістемесі " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 152.9 (075.8) 4 - стр. ҚАЗАҚСТАН

33

Аринова Бакыт Айтуовна Есенова К.А. Оқу жетістіктерін сырттай бағалау : тест тапсырмалары " Қазақ университеті " 2018 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

34

Аринова Бакыт Айтуовна Молдасан Қ.Ш. Қазақ тілі әдістемесі. 8 сынып Алматы: Атамура 2018 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

35

Аринова Бакыт Айтуовна Өзін-өзі тану:теория және практика " Қазақ университеті " 2020 - г. 138 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Аринова Бакыт Айтуовна Рухани-адамгершілікбілім беру бағдарламасының ҚР жалпы білім беру жүйесіне ендірілуін құрылымдық-функционалды талдау 2014 - г. 7 - стр. 0

2

Аринова Бакыт Айтуовна Пути развития интеллектуальной деятельности студентов бакалавров в процессе самопознания. 2014 - г. 6 - стр. 0

3

Аринова Бакыт Айтуовна Жоғары оқу орындарында білім алушыларды көптілділік арқылы көпмәдениеттілікке тәрбиелеу жолдары 2014 - г. 5 - стр. 0

4

Аринова Бакыт Айтуовна Қазақ ағартушыларының еңбектеріндегі рухани-адамгершілік құндылықтардың гумандық сипаты 2015 - г. 5 - стр. 0

5

Аринова Бакыт Айтуовна Жоғары оқу орындарында "Өзін-өзі тану" курсын оқытудың қазіргі бағыттары 2016 - г. 5 - стр. 3

6

Аринова Бакыт Айтуовна "Өзін-өзі тану" пәні мұғалімінің сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастырудағы кәсіби шеберлігінің мазмұны 2016 - г. 5 - стр. 1

7

Аринова Бакыт Айтуовна «Өзін-өзі тану» пәні мұғалімінің сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыруда интерактивті оқыту әдістерін қолданудың тиімділігі 2016 - г. 5 - стр. 1

8

Аринова Бакыт Айтуовна Қазақстан республикасының жылпы білім беретін мектептерде өзін-өзі тану пәнің оқыту жаңа бағыттары 2016 - г. 4 - стр. 47

9

Аринова Бакыт Айтуовна ҚAЗAҚСТAН РЕСПУБЛИКAСЫ ЖAЛПЫ ОРТA БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ «ӨЗІН-ӨЗІ ТAНУ» ПӘНІН ОҚЫТУДЫҢ ҚAЗІРГІ ЖAҢA БAҒЫТТAРЫ 2016 - г. 3 - стр. 47

10

Аринова Бакыт Айтуовна Роль и место семейного воспитания в процессе социального становления личности в современых условиях в Республике Казахстан 2016 - г. 4 - стр. 3

11

Аринова Бакыт Айтуовна Humane feature of spiritual-moral values in the works of kazakh enlighteners 2016 - г. 4 - стр. 11

12

Аринова Бакыт Айтуовна THE PROFESSIONALISM CONTENT OF «SELF-COGNITION» SUBJECT TEACHER IN EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES ORGANIZATION 2016 - г. 5 - стр. 11

13

Аринова Бакыт Айтуовна «Өзін-өзі тану пәнін» оқытуда мақал- мәтелдерді қолдану арқылы оқушылардың этномәдени құндылықтарын дамыту 2016 - г. 4 - стр. 11

14

Аринова Бакыт АйтуовнаАбдуллаева П.Т., Мадалиева З.Б., Молдасан Қ.Ш. Interconnection of professional motivation and self-development in the way of searching professional ideal in future social pedagogues 2016 - г. 4 - стр. 0

15

Аринова Бакыт Айтуовна ӘЛЕУМЕТТ1К ПЕДАГОГТЫҢ ОТБАСЫМЕН ЖУРГІЗЕТТН ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТӘРБИЕЛІК МӘНІ 2016 - г. 2 - стр. 6

16

Аринова Бакыт Айтуовна Әлеуметтік педагогтің отбасымен жүргізетін жұмыстарының тәрбиелік мәні. 2016 - г. 3 - стр. 0

17

Аринова Бакыт Айтуовна Қазіргі уақытта жетім балаларды әлеуметтендіру мәселесі. 2016 - г. 5 - стр. 0

18

Аринова Бакыт АйтуовнаМурзагулова М.Д. Aкaдемик Т. Тәжібaевтың этнопедaгогикaлық ой-пікірлерінің «Мәңгілік Ел» идеясымен сaбaқтaстығы 2016 - г. 4 - стр. 0

19

Аринова Бакыт Айтуовна The Current Directions in Learning of Course «Self-cognition» in Higher Educational Institutions 2016 - г. 4 - стр. 0

20

Аринова Бакыт Айтуовна THE ROLE OF COMPREHENSIVE SCHOOL IN SOCIALIZATION OF PUPILS OF THE SENIOR CLASSES 2017 - г. 3 - стр. 0

21

Аринова Бакыт АйтуовнаАнарбек Н.. ҚAЗAҚСТAНДA ЖОҒAРЫ БІЛІМНІҢ ДAМУЫ: БAСҚAРУДЫ ОРТAЛЫҚТAНДЫРУДAН ИНСТИТУЦИОНAЛДЫ ДЕРБЕСТІККЕ ДЕЙІН 2017 - г. 8 - стр. 0

22

Аринова Бакыт Айтуовна Decentralization of higher education in Kazakhstan and social responsibility of higher education institutions 2016 - г. 1 - стр. 0

23

Аринова Бакыт АйтуовнаТолешова У.Б., Ельбаева З.У., Мынбаева А.К. 2017 - г. 11 - стр. 21

24

Аринова Бакыт Айтуовна The ways of organization of free time of schoolchildren 2017 - г. 4 - стр. 2

25

Аринова Бакыт Айтуовна Жоғары сапалы білім беру – жарқын болашақтың кепілі 2017 - г. 4 - стр. 4

26

Аринова Бакыт Айтуовна ACADEMIC T. TAJIBAEV'S ETHNICOFICIAL TRAININGS CONTINUITY WITH THE "INTELLIGENT COUNTRY" IDEAS 2018 - г. 4 - стр. 2

27

Аринова Бакыт Айтуовна TECHNOLOGIES OF WORK OF THE SOCIAL TEACHER WITH GIFTED CHILDREN 2017 - г. 5 - стр. 4

28

Аринова Бакыт АйтуовнаМукашева А.Б., Кудайбергенова А.М., Қасен Г.А. Prevention of suicidal behaviour of сhildren on the basis of art-pedagogical activity | Sanat-pedagojik aktivite temelinde çocukların intihar davranışlarının önlenmesi 2018 - г. 12 - стр. 3

29

Аринова Бакыт АйтуовнаМынбаева А.К. САНДЫҚ ҰРПАҚ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУДІҢ ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ: БОЛАШАҚҚА КӨЗҚАРАС 2019 - г. 8 - стр. 0

30

Аринова Бакыт Айтуовна ҰЛЫ ДАЛА ОЙШЫЛДАРЫ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ СТУДЕНТ ЖАСТАРДЫҢ РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕСІНДЕГІ ОРНЫ 2019 - г. 8 - стр. 60

31

Аринова Бакыт Айтуовна ҚР жалпы білім беретін мектептің негізгі сатысындағы "өзін-өзі тану" пәнінің жаңартылған білім беру мазмұнының ерекшеліктері 2020 - г. 8 - стр. 2

32

Аринова Бакыт Айтуовна ӘЛ-ФАРАБИДІҢ ІЗГІЛІКТІ ИДЕЯЛАРЫНЫҢ ЗАМАНАУИ ҚАЙЫРЫМДЫ ТҰЛҒА ТӘРБИЕЛЕУДЕГІ ҚҰНДЫЛЫҚТЫҚ ӘЛЕУЕТІ 2020 - г. 8 - стр. 62

33

Аринова Бакыт Айтуовна 2020 - г. 8 - стр. 1

34

Аринова Бакыт Айтуовна Болашақ әлеуметтік педагогтардың акмеологиялық құзыреттілігінің маңызды сипаттамалары 2020 - г. 5 - стр. 1

35

Аринова Бакыт Айтуовна Ш.А.АМОНАШВИЛИДІҢ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ІЗГІЛЕНДІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ – ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУДАҒЫ РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕ БЕРУДІҢ НЕГІЗІ. 2020 - г. 6 - стр. 0

36

Аринова Бакыт Айтуовна ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ БІРІНШІ КУРС СТУДЕНТТЕРІНІҢ ЖАҢА ОРТАҒА БЕЙІМДЕЛУІНДЕГІ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС МӘДЕНИЕТІ 2020 - г. 4 - стр. 0

1

Аринова Бакыт Айтуовна Қазіргі инновациялық қоғам жағдайында студенттердің интеллектуалдық әлеуетін дамытудағы «Өзін-өзі тану» пәнінің орны 2014 - г. 3 - стр.

2

Аринова Бакыт Айтуовна Кудайбергенова А.М. «Қазіргі білім берудегі көшбасшылық теорияларының тұтас педагогикалық процестегі орны» 2014 - г. 3 - стр. Алматы

3

Аринова Бакыт Айтуовна Жоғары оқу орындарында «Өзін-өзі тану» пәнін электронды оқытудың әдістемелік мүмкіндіктері» 2014 - г. 5 - стр.

4

Аринова Бакыт Айтуовна Рамазанова С.А. Студент жастарды ғылым мен бизнес интеграциясы аясындағы полимәдениеттілікке тәрбиелеу жолдары 2015 - г. 3 - стр.

5

Аринова Бакыт Айтуовна Кудайбергенова А.М. Жоғары оқу орындарында «Өзін-өзі тану мұғалімдерін кәсіби дайындаудың қазіргі қоғамдағы маңызы» 2013 - г. 3 - стр. Астана қаласы

6

Аринова Бакыт Айтуовна Академик Т.Тәжібаевтың ғылыми еңбектеріндегі этникалық аспектілердің қазақ этнопедагогикасы және этнопсихологиясында интеграциялануы 2015 - г. 4 - стр. Алматы: Қазақ университеті,2015

7

Аринова Бакыт Айтуовна Мектеп оқушыларын БАҚ арқылы әлеуметтендірудің әдістері мен формалары 2015 - г. 4 - стр. Алматы: Қазақ университеті,2015

8

Аринова Бакыт Айтуовна Гуманизм ұғымының мәні және оның антикалық дәуірдегі философиялық, психологиялық және педагогикалық негіздері 2015 - г. 4 - стр. Алматы: Қазақ университеті,2015

9

Аринова Бакыт Айтуовна Мектеп оқушыларын БАҚ арқылы әлеуметтендірудің педагогикалық - теориялық негіздері 2015 - г. 4 - стр.

10

Аринова Бакыт Айтуовна Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі ғылымындағы бірегей тұлға. 2015 - г. 4 - стр. Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ

11

Аринова Бакыт Айтуовна Анарбек Н.. Decentralization of higher education in Kazakhstan and social responsibility of higher education institutions 2016 - г. 1 - стр.

12

Аринова Бакыт Айтуовна ӘЛ – ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰУ– ӘЛЕМДІК ДЕҢГЕЙДЕГІ КӚШБАСШЫ УНИВЕРСИТЕТ 2017 - г. 2 - стр. Переяслав-Хмельницки

13

Аринова Бакыт Айтуовна «ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰУ» - ҚҰЗЫРЕТТІ МАМАН ДАЯРЛАЙТЫН ҒЫЛЫМ ОРДАСЫ 2017 - г. 2 - стр. Переяслав-Хмельницки

14

Аринова Бакыт Айтуовна Ұлттық әдеби мұралардың студенттердің оқырмандық қызығушылығын арттырудағы рөлі 2017 - г. 4 - стр.
Автордың құжаттары

6

Цитирования

7 по 7
құжаттар

h-индексі

1

Didactic innovative learning technology by the "knowledge→capital" method

Nurpeissova, S.A., Arinova, B.A., Gumenyuk, V.V., Kenebayeva, A.K., Kelemeshev, A.J., Aubakirova, B., Kozyukova, N., Zhilkybayeva, Z.

2018

Astra Salvensis
6, с. 653-664

5

Цитирований
Prevention of suicidal behaviour of сhildren on the basis of art-pedagogical activity

Kudaibergenova, A.M., Kassen, G.A., Mukasheva, A.B., Arynova, B.A.

2018

Elementary Education Online
17, с. 1511-1523

0

Цитирований
Development of spiritual values in the university within the information age

Anarbek, N., Yesseyeva, M., Mynbayeva, A., Arınova, B., Moldasan, K.

2018

Opcion
34, с. 471-492

1

Цитирований
Forming diagnostic competence of future teachers-psychologists in the university environment

Abdullayeva, P., Moldassan, K., Miteva, P., Madalieva, Z., Arinova, B., Bahar, H.

2017

Espacios
38, с.

1

Цитирований
The comparative aspects of school education system in Kazakhstan and South Korea

Yelbayeva, Z., Mynbayeva, A., Arinova, B., Anarbek, N., Toleshova, U.

2017

Man in India
97, с. 355-365

0

Цитирований
2016

Social Sciences (Pakistan)
11, с. 3793-3796

0

Цитирований