Басты бет / Ақпараттық технологиялар / Кітаптар, монографиялар

Ақпараттық технологиялар

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

1

Мансурова М. Е. E-learning в сфере IT образования "Қазақ университеті" 2014 - г. 96 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Жунусова Ж. Х. Айсагалиев С.. Zhunussova Zh.Kh. Aisagaliev S.A. Optimal control. Учебное пособие. Утерждено Секцией РУМС и РИСО КазНУ имени аль-Фараби. -Алматы, Қазақ университеті, 2014, 200с. Қазақ университеті 2014 - г. ISBN 978-601-04-0588-2 13 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Хакимова Т. Жасанды интелекг негіздері "NURPRESS" 2014 - г. ISBN 978-9965-830-68 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Хакимова Т. ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК Жасанды интелекг негіздері "NURPRESS" 2014 - г. ISBN 978-9965-830-68 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Дюсембаев А. Е. Algorithms and Data Structures Algorithms and Data Structures 2014 - г. ISBN 978-601-04-0392-5 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Мансурова М. Е. Пыркова А.Ю., Ахмед-Заки Д.Ж., Данаев Н.Т. E-learning в сфере IT образования «Эверо» 2014 - г. ISBN 978-601-240-391-6 124 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Пыркова А. Ю. Мансурова М.Е., Ахмед-Заки Д.Ж., Данаев Н.Т. E-learning в сфере IT образования «Эверо» 2014 - г. ISBN 978-601-240-391-6 124 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Ахмед-Заки Д. Ж. Пыркова А.Ю., Мансурова М.Е., Данаев Н.Т. E-learning в сфере IT образования «Эверо» 2014 - г. ISBN 978-601-240-391-6 124 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Ахмед-Заки Д. Ж. Пыркова А.Ю., Мансурова М.Е., Данаев Н.Т. E-learning в сфере IT образования Қазақ университеті 2014 - г. ISBN 978-601-04-0737-4 96 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Пыркова А. Ю. Мансурова М.Е., Ахмед-Заки Д.Ж., Данаев Н.Т. E-learning в сфере IT образования Қазақ университеті 2014 - г. ISBN 978-601-04-0737-4 96 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Мансурова М. Е. Пыркова А.Ю., Ахмед-Заки Д.Ж., Данаев Н.Т. E-learning в сфере IT образования Қазақ университеті 2014 - г. ISBN 978-601-04-0737-4 96 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Иманқұл Т. Ш. Лекции по исследованию операции " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0342-0 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Иманқұл Т. Ш. Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік Механика және машинатану КАЗакпарат баспа корпорациясы 2014 - г. ISBN 978-601-03-0305-8 25 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Абенов Б. К. Информатика: Оқыту қазақ тілінде жүргілетін жалпы білім беретін мектептің 6-сыныбына арналған оқулық. / Е.А.Вьюш-кова, Н.В.Параскун, Б.Қ.Әбенов. Астана: "Арман-ПВ" баспасы, 2014.-272 бет, безендірілген. "Арман-ПВ" 2014 - г. ISBN 978-601-220-529 17 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Сарбасова А. К. Дискретная математика. Задания и методические указания к практическим занятиям АФ СПбГУП 2014 - г. 2 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Мирзахмедова Г. А. Язык программирование С# " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0889-0 156 - стр. ҚАЗАҚСТАН

17

Бейбітхан Е. "Информатика и вычислительная техника" Казахско-русский, русско-казахский терминологический словарь КАЗакпарат баспа корпорациясы 2014 - г. ISBN 978-601-03-0304 451 - стр. ҚАЗАҚСТАН

18

Мансурова М. Е. Дуйсебекова К.С. Жасанды интеллект: Жаңашыл әдіс, 2-том ЖШС РПБК " Дәуір" 050009 2014 - г. ISBN 978-601-7427-26-9, 9 26 - стр. ҚАЗАҚСТАН

19

Мутанов Г. Mathematical Methods and Models in Economic planning, Management and Budgeting Springer 2014 - г. 200 - стр. ГЕРМАНИЯ

20

Мутанов Г. Сыргакбаева А.С., Хасанов М.Ш., Джаамбаева Б.А., Нурышева Г.Ж. Аль-Фараби и современность " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0585-1 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

21

Мутанов Г. Сыргакбаева А.С., Хасанов М.Ш., Джаамбаева Б.А., Нурышева Г.Ж., Сейтахметова Н.Л. Әл-Фараби және қазіргі заман " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-09-883-8 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

22

Калижанова А. У. ТИІМДІЛЕУ ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЗЕРТТЕУ ПӘНІ БОЙЫНША КазНТУ 2014 - г. ISBN 978-601-228-726-4 119 - стр. ҚАЗАҚСТАН