Басты бет / Филология / Қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы / Кітаптар, монографиялар

Қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы

Жариялыным тізімдері

Жариялынымдардың жылы:

1

Мәтбек Н. Қ. Тастемирова Г.А. Қазақ тілінен мәтіндер жинағы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2338-1 56 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Мәтбек Н. Қ. Тилеужанова Г.Т., Сапаева Г.Е., Тастемирова Г.А. Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту мәселелері: оқу-әдістемелік құралы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2324-4. 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Мәтбек Н. Қ. Тилеужанова Г.Т., Сапаева Г.Е., Тастемирова Г.А. Шетелдік тыңдаушыларға білім берудің ерекшеліктері: оқу-әдістемелік құралы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2323-7. 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Мәтбек Н. Қ. Тастемирова Г.А. Қазақ тілінен мәтіндер жинағы (техникалық мамандықтарға арналған) " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2338-1. 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Темірболат А. Б. Национальная идея "Мәнгілік Ел" в литературе древнего и ханского периодов " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2189-9 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Калкабаева С. А. "6М021400 - Әдебиеттану" мамандығы бойынша пәндердің типтік оқу бағдарламалары. - Алматы: Қазақ университеті, 2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. 71 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Бисенбаев П. К. Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.., Карагойшиева Д.А. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХІ том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 (о 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Бисенбаев П. К. Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.., Карагойшиева Д.А. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХІІ том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 (о 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Әбдиманұлы Ө. ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2071-7 25 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Әбдиманұлы Ө. ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2072-4 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Әбдиманұлы Ө. Азатшыл рух айнасы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2070-0 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Имаханбет Р. С. АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ МУЗЕЙ-ҮЙІ (Ұлт ұстазы А.Байтұрсынұлы тағылым үйінің қалыптасу тарихы: құрылымы, дамуы, жүйеленуі, зерттелуі) " Шежірелі өлке" 2017 - г. ISBN 978-9965-882-51-7 160 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Калиева А. К. Майтанов Б.Қ. Өнегелі өмір/ред. басқ. Ғ.М.Мұтанов, жауапты шығарушы С.Медеубекұлы, құраст. А.Қ.Қалиева, А.Майтанов " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2139-4 21 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Бисенбаев П. К. Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том ХІ - " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2257 297 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Бисенбаев П. К. Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том ХІІ 2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2266 297 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Бисенбаев П. К. Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том ХІІІ 2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2269 264 - стр. ҚАЗАҚСТАН

17

Бисенбаев П. К. Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том ХІҮ 2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2302 254 - стр. ҚАЗАҚСТАН

18

Бисенбаев П. К. Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХҮІ том. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2316 308 - стр. ҚАЗАҚСТАН

19

Темірболат А. Б. Әбдиманұлы Ө.., Дадебаев Ж.., Солтанаева Е.М. Ежелгі және хандық дәуір әдебиетіндегі "Мәңгілік ел" ұлттық идеясы 2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2189-9 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

20

Әбдиманұлы Ө. Темірболат А.Б., Дадебаев Ж.., Солтанаева Е.М. Ежелгі және хандық дәуір әдебиетіндегі "Мәңгілік ел" ұлттық идеясы 2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2189-9 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

21

Солтанаева Е. М. Әбдиманұлы Ө.., Темірболат А.Б., Дадебаев Ж.. Ежелгі және хандық дәуір әдебиетіндегі "Мәңгілік ел" ұлттық идеясы 2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2189-9 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

22

Дарибаев С. Д. Қазақ әдебиетін оқытудағы әдеби ойындар мен жаттығулар " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN иб-10437 52 - стр. ҚАЗАҚСТАН

23

Дарибаев С. Д. Ақын-жыраулардың шығармашылық тұлға ретінде қалыптасуы және орындаушылық дәстүр " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2236 55 - стр. ҚАЗАҚСТАН

24

Дарибаев С. Д. АҚЫН-ЖЫРАУЛАР ПОЭЗИЯСЫНЫҢ ТҮСІНДІРМЕ СӨЗДІГІ " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2236 52 - стр. ҚАЗАҚСТАН

25

Бисенбаев П. К. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХҮІІ том. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2327-5 276 - стр. ҚАЗАҚСТАН

26

Бисенбаев П. К. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХҮІІІ " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2328-2 278 - стр. ҚАЗАҚСТАН

27

Мәтбек Н. Қ. Латынша қазақ әліпбиі: талдау, таңдау, даралау Мемлекеттік тілдерді дамыту институты 2017 - г. ISBN 978-601-232-542-3 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

28

Орда Г. Ж. Дом-музей Ахмета Байтурсынулы "Өнер" баспасы ЖШС 2017 - г. ISBN 978-9965-23-416-3 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

29

Орда Г. Ж. Бес арыс "Орхон" Баспа үйі 2017 - г. ISBN 978-601-7558-25-3 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

30

Орда Г. Ж. Муслим Базарбаевич Базарбаев " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2145-5 24 - стр. ҚАЗАҚСТАН

31

Шортанбай Ш. А. Әбдиманұлы Ө.., Абдулина А.Б. Воссоздание идеи " Мәнгілік Ел" и национальной идеи в современной казахской литературе " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2990-1 129 - стр. ҚАЗАҚСТАН

32

Әбдиманұлы Ө. Шортанбай Ш.А., Абдулина А.Б. Воссоздание идеи " Мәнгілік Ел" и национальной идеи в современной казахской литературе " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2990-1 129 - стр. ҚАЗАҚСТАН

33

Рақыш Ж. С. Научное описание казахских рукописей Әдебиет әлемі 2017 - г. ISBN 978-601-7414-75-7 25 - стр. ҚАЗАҚСТАН

34

Рақыш Ж. С. Казахская текстология: вопросы датировки эпических произведений Әдебиет әлемі 2017 - г. ISBN 978-601-7414-78-8 26 - стр. ҚАЗАҚСТАН

35

Рақыш Ж. С. История казахской фольклористики: ХVІІІ-начало ХХІ вв. Коллективная монография Service Press 2017 - г. ISBN 978-601-7283-61-2 35 - стр. ҚАЗАҚСТАН

36

Ауесбаева П. Т. Научное описание казахских рукописей «Әдебиет әлемі» 2017 - г. ISBN 378 412 - стр. ҚАЗАҚСТАН

37

Ауесбаева П. Т. История героических эпосов в рукописях Әдебиет Әлемі 2017 - г. ISBN 821 336 - стр. ҚАЗАҚСТАН

38

Ауесбаева П. Т. Сказки народов Евразии "Сын медведя" ФГБОУ "Калмыцкий государственный университет" им. Б.Б.Городовикова 2017 - г. ISBN 978 190 - стр. РЕСЕЙ

39

Орда Г. Ж. Современная казахская литература: тенденции развития, имена и события Print express 2017 - г. ISBN 978 510 - стр. ҚАЗАҚСТАН

40

Орда Г. Ж. ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ: ДАМУ ҮРДІСТЕРІ, ЕСІМДЕР МЕН ОҚИҒАЛАР «Print Express», 2017 - г. ISBN 978-601-80687-9-9 69 - стр. ҚАЗАҚСТАН