Басты бет / Тарих / Дүниежүзі тарихы, тарихнама және деректану / Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

Дүниежүзі тарихы, тарихнама және деректану

Жариялыным тізімдері

Жариялынымдардың жылы:

1

Удербаева С. К. К вопросу о значении «Трудов» Оренбургской ученой архивной комиссии для изучения истории и культуры Арало-Каспийского региона. 2011 - г. 4 - стр.

2

Удербаева С. К. Классификация материалов «Трудов» Оренбургской ученой архивной комиссии. 2011 - г. 3 - стр.

3

Удербаева С. К. «Труды» Оренбургской ученой архивной комиссии как источник по истории и археологии Казахстана. 2011 - г. 3 - стр.

4

Удербаева С. К. Изучение научного наследия дореволюционных научно-краеведческих обществ в современной казахстанской историографии. 2011 - г. 7 - стр.

5

Удербаева С. К. Конфессиональная политика Российской империи в отражении «Трудов» Оренбургской ученой архивной комиссии 2011 - г. 5 - стр.

6

Удербаева С. К. Применение инновационных технологий обучения в преподавании общего курса «История Казахстана 2012 - г. 4 - стр.

7

Удербаева С. К. Алихан Букейханов: страницы жизни и деятельности 2012 - г. 3 - стр.

8

Удербаева С. К. Становление культуры Независимого Казахстана 2011 - г. 1 - стр.

9

Беделова Г. С. ХІІІ ғ. Еуропа мен Қытай арасында діни-дипломатиялық байланыстар жөнінде кейбір деректер. 2011 - г. 3 - стр.

10

Алпысбаева Н. К. "Мәдени мұра" бағдарламасы және ортағасырлық Қазақстан тарихының деректері 2012 - г. 3 - стр.

11

Алпысбаева Н. К. "Мәдени мұра" бағдарламасы және ортағасырлық Қазақстан тарихының деректері 2012 - г. 3 - стр.

12

Алпысбаева Н. К. Аудиовизуалды құжаттарды жаңа ақпараттық технологияларға көшіру мәселелері 2012 - г. 5 - стр.

13

Алпысбаева Н. К. Аудиовизуалды құжаттарды жаңа ақпараттық технологияларға көшіру мәселелері 2012 - г. 5 - стр.

14

Беделова Г. С. ХІІІ ғ. Юань империясының халықаралық сахнадағы рөлі. 2012 - г. 4 - стр.

15

Картабаева Е. Т. 1. Отандық тарих ғылымының методологиясындағы соны ойлар мен тың концепциялар // "Қазақстан тарих ғылымының теориялық-методологиялық мәселелері" атты "бекмаханов оқулары - 2011" халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. 26-27 мамыр 2011 ж. - Алматы, 2012. 34-38 бб. 2012 - г. 4 - стр.

16

Картабаева Е. Т. 1. Отандық тарих ғылымының методологиясындағы соны ойлар мен тың концепциялар // "Қазақстан тарих ғылымының теориялық-методологиялық мәселелері" атты "бекмаханов оқулары - 2011" халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. 26-27 мамыр 2011 ж. - Алматы, 2012. 34-38 бб. 2012 - г. 4 - стр.

17

Картабаева Е. Т. Білім беру жүйесіндегі дінтану пәнінің маңызы және оны жүргізудегі жаңа технологиялар 2012 - г. 4 - стр.

18

Картабаева Е. Т. Білім беру жүйесіндегі дінтану пәнінің маңызы және оны жүргізудегі жаңа технологиялар 2012 - г. 4 - стр.

19

Картабаева Е. Т. Ислам діні және дінаралық сұхбат мәселесі 2012 - г. 3 - стр.

20

Картабаева Е. Т. Ислам діні және дінаралық сұхбат мәселесі 2012 - г. 3 - стр.

21

Картабаева Е. Т. 3. Суфизм и средневековые тюркские мыслители // Materialy VIII mezinarodni vedecko-praktica conference «Dny vedy - 2012». 27 brezen – 05 dubna 2012 roku7 Dil 54. Historie. Praha, 2012. 2012 - г. 3 - стр.

22

Картабаева Е. Т. 3. Суфизм и средневековые тюркские мыслители // Materialy VIII mezinarodni vedecko-praktica conference «Dny vedy - 2012». 27 brezen – 05 dubna 2012 roku7 Dil 54. Historie. Praha, 2012. 2012 - г. 3 - стр.

23

Картабаева Е. Т. Сопылықтағы "бақыт" тұжырымдамасы 2012 - г. 3 - стр.

24

Картабаева Е. Т. Сопылықтағы "бақыт" тұжырымдамасы 2012 - г. 3 - стр.

25

Садықова Р. О. Ғылымдағы инновацияның кепілі - оқыту үрдісіндегі жаңа оқыту әдістерінің қолданылуында 2012 - г. 4 - стр.

26

Садықова Р. О. Қазіргі кезеңдегі Қазақстан мен Еуропалық одақтың экономикалық қарым-қатынастары 2011 - г. 6 - стр.

27

Садықова Р. О. Central Asia in World and European Politics 2011 - г. 8 - стр.

28

Садықова Р. О. Қазіргі таңдағы Жапония мен Орталық Азия мемлекеттерінің қарым-қатынастары 2012 - г. 7 - стр.

29

Садықова Р. О. Содержание и реализация евразийской идеи президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 2011 - г. 8 - стр.

30

Садықова Р. О. Japan’s foreign policy doctrines from the “Cold War” period 2012 - г. 4 - стр.

31

Султангалиева Г. С. Sultangalieva G. The Russian Empire and the Interemediary Role of Tatars in Kazakhstan: The Politics of Cooperation and Rejection, From the Second Half of the Eighteenth to the Early Twentieth Century// Asiatic Russia: Imperial Power in Regional and International Contexts. London 2012. P.52-81 2008 - г. 31 - стр.

32

Султангалиева Г. С. Sultangalieva G. The Russian Empire and the Interemediary Role of Tatars in Kazakhstan: The Politics of Cooperation and Rejection, From the Second Half of the Eighteenth to the Early Twentieth Century// Asiatic Russia: Imperial Power in Regional and International Contexts. London 2012. P.52-81 2008 - г. 31 - стр.

33

Султангалиева Г. С. Султангалиева Г. Торговый рынок Южного Урала и Западного Казахстана: вопросы межрегионального взаимодействия (вторая половина ХУШ-Х1Хвв.) 2008 - г. 25 - стр.

34

Султангалиева Г. С. Султангалиева Г. Торговый рынок Южного Урала и Западного Казахстана: вопросы межрегионального взаимодействия (вторая половина ХУШ-Х1Хвв.) 2008 - г. 25 - стр.

35

Султангалиева Г. С. Султангалиева Г.Деятельность первого оренбургского муфтия в Казахской степи 2012 - г. 12 - стр.

36

Султангалиева Г. С. Султангалиева Г.Деятельность первого оренбургского муфтия в Казахской степи 2012 - г. 12 - стр.

37

Султангалиева Г. С. Султангалиева Г.Инновационные технологии обучения в контексте преподавания исторических дисциплин 2012 - г. 3 - стр.

38

Султангалиева Г. С. Султангалиева Г.Инновационные технологии обучения в контексте преподавания исторических дисциплин 2012 - г. 3 - стр.

39

Султангалиева Г. С. Султангалиева Г.Место Казахстана и Южного Урала в Российской империи: общеимперские практики, региональные сравнения ( первая половина Х1Хв.) 2011 - г. 5 - стр.

40

Султангалиева Г. С. Султангалиева Г.Место Казахстана и Южного Урала в Российской империи: общеимперские практики, региональные сравнения ( первая половина Х1Хв.) 2011 - г. 5 - стр.