Басты бет / Шығыстану / Таяу Шығыс және Оңтүстік Азия кафедрасы / Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

Таяу Шығыс және Оңтүстік Азия кафедрасы

Жариялыным тізімдері

Жариялынымдардың жылы:

1

Коптилеуова Д. Т. The Novel “Hizanat Shamail” And The Mamluk Sultanate 2015 - г. 6 - стр.

2

Джубатова Б. Н. Ли Б.Д. ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И БИЗНЕСА В ИНТЕРЕСАХ ФОРМИРОВАНИЯ НАУКОЕМКОЙ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ (НА ПРИМЕРЕ УНИВЕРСИТЕТОВ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ) 2015 - г. 10 - стр.

3

Камбарбекова Г. А. «Маджма‘ ал-аулийа’» как источник по изучению тариката Ясавийа 2015 - г. 7 - стр.

4

Камбарбекова Г. А. Персоязычные источники по истории и культуре Казахстан и Центральной Азии: прошлое и настоящее 2015 - г. 10 - стр.

5

Коптилеуова Д. Т. Атабай Б.А. Атабай Б.А., Көптілеуова Д.Т. (Казахстан, г. Алматы) «ҚЫРЫМНЫҢ ҚЫРЫҚ БАТЫРЫ» ЖЫРЫНДАҒЫ ТОТЕМДЕР 2015 - г. 8 - стр.

6

Искакова З. Е. Mirza Khaidar Dulati and his "Tarih-i Rashidi"" 2015 - г. 6 - стр.

7

Коптилеуова Д. Т. Араб тіліндегі сан есім-дерді оқытудың ерекше-лік¬тері 2015 - г. 6 - стр.

8

Коптилеуова Д. Т. Тілді оқытуда лексика¬мен жұмыстың тиімділігі 2015 - г. 5 - стр.

9

Коптилеуова Д. Т. «العربية بين يديك» оқу-әдістемелік кешені мысалында араб тілін оқытудың әдістемелік негіздерін талдау 2015 - г. 5 - стр.

10

Мустафаева А. А. О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ТРУДОВ ХУСАМ АД-ДИН АС-СЫГНАКИ 2015 - г. 3 - стр.

11

Ахметбекова А. К. Ауесбаева П.Т. Genre of Hikaya in Turkic Folklore 2015 - г. 4 - стр.

12

Надирова Г. Е. Новые вызовы для классического востоковедения: религиозное образование 2015 - г. 5 - стр.

13

Надирова Г. Е. Religious Education in Kazakhstan: A Changing Strategy 2015 - г. 9 - стр.

14

Надирова Г. Е. A Woman in Hijab: A Social Challenge or Social Rate 2015 - г. 7 - стр.

15

Надирова Г. Е. Мустафаева А.А. Антитеррористическое воспитание как составная часть гражданственности: зарубежный опыт 2015 - г. 4 - стр.

16

Мустафаева А. А. Надирова Г.Е. Антитеррористическое воспитание как составная часть гражданственности: зарубежный опыт 2015 - г. 4 - стр.

17

Мустафаева А. А. Кокеева Д.М. Дін және оның конфессияаралық қатынастарды жетілдірудегі рөлі 2015 - г. 5 - стр.

18

Кокеева Д. М. Мустафаева А.А. Дін және оның конфессияаралық қатынастарды жетілдірудегі рөлі 2015 - г. 5 - стр.

19

Надирова Г. Е. Калиева Ш.С. "Модели религиозного обучения: зарубежный опыт" 2015 - г. 8 - стр.

20

Калиева Ш. С. Надирова Г.Е. "Модели религиозного обучения: зарубежный опыт" 2015 - г. 8 - стр.

21

Мустафаева А. А. Мустафина А.К., Садыханова Д.А., Кокеева Д.М., Арзаева М.Ж. The Role of small and medium sized business in conditions of transition to Green economy in Kazakhstan 2015 - г. 7 - стр.

22

Кокеева Д. М. Мустафина А.К., Садыханова Д.А., Мустафаева А.А., Арзаева М.Ж. The Role of small and medium sized business in conditions of transition to Green economy in Kazakhstan 2015 - г. 7 - стр.

23

Кокеева Д. М. Арзаева М.Ж., Мустафина А.К., Садыханова Д.А., Мустафаева А.А. The Role of small and medium sized business in conditions of transition to Green economy in Kazakhstan 2015 - г. 7 - стр.

24

Мустафаева А. А. Арзаева М.Ж., Мустафина А.К., Садыханова Д.А., Кокеева Д.М. The Role of small and medium sized business in conditions of transition to Green economy in Kazakhstan 2015 - г. 7 - стр.

25

Қыдыр Т. Е. Араб, парсы тілдерін үйренген студенттерге таңдау пәні ретінде "Қолжазба және мәтінтану" пәнін оқытудың маңыздылығы туралы 2015 - г. 5 - стр.

26

Ахметбекова А. К. The Novel "Hizanat Shamail" and The Mamluk Sultanate 2015 - г. 5 - стр.

27

Ахметбекова А. К. Genre of Hikaya in Turkic Folklore 2015 - г. 1 - стр.

28

Коптилеуова Д. Т. Араб тілін үйретудегі баспасөз тілін оқытудың тиімділігі 2015 - г. 7 - стр.