Басты бет / Философия және саясаттану / философия және саясаттану факультетінің деканаты / Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

философия және саясаттану факультетінің деканаты

Жариялыным тізімдері

Жариялынымдардың жылы:

1

Омирбекова А. О. Ата заңның сақталу негізі – ұлттық өзіндік сана 2011 - г. 5 - стр.

2

Омирбекова А. О. Ұлттық өзіндік сана қазіргі Қазақстандық даму негізі 2011 - г. 5 - стр.

3

Омирбекова А. О. Қазақстан имиджінің қалыптасуындағы ұлттық өзіндік сананың мәні 2011 - г. 5 - стр.

4

Омирбекова А. О. Өмірбекова А.Ө., Аликбаева М.Б. ҚАЗАҚ ЕЛІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ САНАННЫҢ РӨЛІ ҚАЗАҚ ЕЛІ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ПАТРИОТИЗМ, АЗАМАТТЫҚ САНАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ЖОЛДАРЫ // «Бар қазақ - бір қазақ: діни-мәдени аспектілері» және «Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар және олардың қазақ қоғамын әлеуметтік-мәдени модернизациялаудағы р 2011 - г. 5 - стр.

5

Омирбекова А. О. 2 Өмірбекова Ә.Ө. ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘРБИЕДЕГІ ӨЗІНДІК САНАНЫҢ РӨЛІ // ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯСЫ – ЖАЛПЫҒА ОРТАҚ ЕҢБЕК ҚОҒАМЫНЫҢ ҚҰРЫЛУЫНЫҢ САЯСИ-ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗІ «Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар және олардың қазақ қоғамын әлеуметтік-мәдени модернизациялаудағы рөлі» және «Бар қазақ - бір қазақ: діни-мәдени аспект 2011 - г. 5 - стр.

6

Омирбекова А. О. Әл-фараби шығармаларындағы «музыкалық ой» мәселесі // Шығыс пен батыстың әлеуметтік-мәдени өлшеміндегі әл-Фараби шығармашылығы: «әл-Фараби журналының онжылдығына». Халықаралық дөңгелек үстел материалдары. (соавторлықта Өмірбекова А.Ө. Жаназарова Д.) 2011 - г. 5 - стр.

7

Омирбекова А. О. Өркениетті қоғам құрудағы ұлттық өзіндік сананың рөлі // Материалы международной научно-практической конференции на тему «Роль медиакультуры в повышении интеллектуального потенциала Казахстана», посвященной 20-летию государственных символов Республики Казахстан Алматы, 9 ноября 2012 года 2011 - г. 5 - стр.

8

Омирбекова А. О. The role of music al-Farabi and Ib Sina in world culture // International conference program WASET. - Bangkok, Thailand. – 2012. - December 22-23. (Gabitov T.H., Omirbekova A.O.,Zhanabayeva D.М., Shamahai S) 2012 - г. 6 - стр.

9

Омирбекова А. О. А.Х. Қасымжанов және қазақстандық фарабитанудың қалыптасуы // Корея мен Қазақстанның 20 жылдық дипломатиялық қарым-қатынасы. Халықаралық конференция материалдары. Ханьян университеті. Оңтүстік Корея. қараша, 2012 2012 - г. 6 - стр.

10

Омирбекова А. О. 1 Өмірбекова А.Ө., Аликбаева М.Б. ҚАЗАҚ ЕЛІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ САНАННЫҢ РӨЛІ ҚАЗАҚ ЕЛІ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ПАТРИОТИЗМ, АЗАМАТТЫҚ САНАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ЖОЛДАРЫ 2012 - г. 4 - стр.

11

Омирбекова А. О. ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘРБИЕДЕГІ ӨЗІНДІК САНАНЫҢ РӨЛІ 2012 - г. 5 - стр.

12

Омирбекова А. О. Әл-фараби шығармаларындағы «музыкалық ой» мәселесі 2012 - г. 5 - стр.

13

Омирбекова А. О. Интеллектуалды ұлт - мемлекет дамуының негізі 2013 - г. 5 - стр.

14

Омирбекова А. О. Түркі мәдениеті мен философиясының Қазақстандағы зерттелу деңгейі (А.Х. Қасымжанов шығармашылығы негізінде) 2013 - г. 5 - стр.

15

Омирбекова А. О. А.Х. Қасымжанов пайымдауларындағы дала өркениеті мәселесі 2012 - г. 5 - стр.

16

Омирбекова А. О. СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ САПАЛЫ БІЛІМ НЕГІЗІ 2013 - г. 5 - стр.

17

Омирбекова А. О. Кейс-стади әдісі – білімді бағалаудың жаңа формасы 2014 - г. 3 - стр.

18

Омирбекова А. О. А.Х. Қасымжанов фарабитанушы ретінде 2014 - г. 5 - стр.

19

Омирбекова А. О. А.Х. Қасымжанов: дала өркениеті және ұлттық өзіндік сана мәселесі 2014 - г. 5 - стр.

20

Омирбекова А. О. Білім берудегі инновациялық технологиялар 2014 - г. 3 - стр.

21

Омирбекова А. О. Cultural Continuity and Creativity in Kazakhstan’s Society 2014 - г. 6 - стр.

22

Омирбекова А. О. Кейс-стади әдісі – білімді бағалаудың жаңа формасы 2015 - г. 5 - стр.

23

Омирбекова А. О. Қазіргі нарықтық қоғамдағы білім мен жұмыс берушілердің ынтымақтастығы аясындағы заманауи білім беру бағдарламалары 2015 - г. 5 - стр.

24

Омирбекова А. О. GLOBAL CHALLENGES, THREATS, RISKS IN THE CULTURE SPHERE OF REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 2016 - г. 8 - стр.

25

Омирбекова А. О. CAUSALITY CIVILIZATION CRISIS AND THE SEARCH FOR WAYS OUT OF IT 2016 - г. 8 - стр.

26

Омирбекова А. О. Аликбаева М.Б., Масалимова А.Р. Causality civilization crisis and the search for ways out of it 2016 - г. 8 - стр.

27

Омирбекова А. О. Жолдубаева А.К., Масалимова А.Р. Global challenges,threats, risks in the culture sphere of republic of Kazakstan 2016 - г. 8 - стр.

28

Омирбекова А. О. Габитов Т.Х., Аликбаева М.Б., Альджанова Н.К. Sustainable Development as a Model and Artifact of Modern Civilization 2018 - г. 1 - стр.

29

Омирбекова А. О. Сал-серілер институты және далалық цирк өнеріндегі сал-серілік дәстүрдің 2019 - г. 6 - стр.

30

Омирбекова А. О. ҰЛЫ ДАЛАДАҒЫ ЖАБАЙЫ ЖЫЛҚЫНЫ ТҰҢҒЫШ ҚОЛҒА ҮЙРЕТУ – АРҒЫМАҚТЫҚ ӨНЕРДІҢ ТҮП БАСТАУЫ 2020 - г. 5 - стр.

31

Омирбекова А. О. ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ЦИРКОВСКОГО ИСКУССТВА В СТЕПНОЙ КУЛЬТУРЕ 2020 - г. 9 - стр.

32

Омирбекова А. О. ДЕТСТВО КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 2022 - г. 5 - стр.

33

Омирбекова А. О. ПРАВА И СВОБОДА РЕБЕНКА В КАЗАХСКОЙ КУЛЬТУРЕ 2022 - г. 4 - стр.

34

Омирбекова А. О. ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В МИРОВЫХ РЕЛИГИЯХ 2022 - г. 10 - стр.

35

Омирбекова А. О. ВЗГЛЯДЫ КАЗАХСКОГО НАРОДА НА СТАНОВЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ 2023 - г. 5 - стр.

36

Омирбекова А. О. ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 2023 - г. 7 - стр.

37

Омирбекова А. О. ИНТЕРЕС ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ 2023 - г. 6 - стр.