Жариялыным тізімдері

1
Калиолла А. ҚР және ҚХР жоғарғы оқу орындарында білім берудің ақпараттық-коммуникациялық технологиясы 2011 - г. 4 - стр.
2
Ахметжанов Д. Г. Ибрагимова М.Н. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE WORLD Science Proceedings of the conference Scientific and Practical Results in 2014. (December 22-24, 2014). Dubai. 2014. Ibragimova M. N., Nusupbaeva S. A., Akhmetzhanov D. G. HISTORY OF THE TRIBES OCCUPIED IN CENTRAL ASIA IN THE MIDDLE AGES 144-147 pages. 2014 - г. 3 - стр.
3
Ахметжанов Д. Г. Нусупбаева С.А. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE WORLD Science Proceedings of the conference Scientific and Practical Results in 2014. (December 22-24, 2014). Dubai. 2014. Ибрагимова М. Н., Нусупбаева С. А., Ахметжанов Д. Г. Шетелдік тыңдаушыларға тарих сабағын үйретудің әдістері. 86-88 беттер 2014 - г. 3 - стр.
4
Ахметжанов Д. Г. Бегалиева А.К. «Озық технологияны пайдаланудың тыңдаушыларға тиімділігі» // «Заманауи білім берудің тиімді әдістемелері» атты республикалық ғылыми-әдістемелік семинар материалдары, Алматы, 2014 ж. 48-49 бет. А.К. Бегалиева, Ахметжанов Д.Г. 2015 - г. 8 - стр.
5
Ахметжанов Д. Г. Бегалиева А.К. «Оқыту үдерісінде озық технологияны пайдаланудың тыңдаушыларға тиімділігі» // әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 2015 жылдың 15-16 қаңтарында «Экономиканың инновациялық даму негіздері ретінде ғылым, білім беру және бизнес интеграциясы» атты 45-ші Ғылыми-әдістемелік конференциясы. Алматы 2015ж. А.К. Бегалиева, Ахметжанов Д.Г. 2015 - г. 8 - стр.
6
Ахметжанов Д. Г. Бегалиева А.К., Амирканов М.Б. Қазақстан тарихын өзгетілді дәрісханада оқытудың ерекшеліктері 2016 - г. 3 - стр.
7
Ахметжанов Д. Г. Бегалиева А.К., Амирканов М.Б. Тыңдаушыларға озық технология арқылы тарихты оқыту тиімділігі 2016 - г. 2 - стр.
8
Ахметжанов Д. Г. Бегалиева А.К. Қазақстан тарихы пәнін оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолданудың тиімділігі 2016 - г. 4 - стр.
9
Дилмаханбетов Е. К. Мырзаев М.О., Байзакова Н.О. Методические рекомендации для студентов с ограниченными возможностями здоровья и их самореализация на занятиях физической культуры 2016 - г. 5 - стр.
10
Калиолла А. 阅读教学中提高学生的阅读能力 2017 - г. 4 - стр.
11
Калиолла А. Қиранды астынан алынған шипалы дәрі- қытай "сүйек жазуының "табылуы мен айналымға енуі 2018 - г. 5 - стр.
12
Дилмаханбетов Е. К. Мадиева Г.Б., Сабырбек Ж.Б. Mode and food habits of athletes of Kazakhstan. 2019 - г. 1 - стр.
13
Дилмаханбетов Е. К. Сабырбек Ж.Б. Оценка энергетической стоимости тренировочных нагрузок у дзюдоистов высокого спортивного мастерства 2018 - г. 4 - стр.
14
Ахметжанов Д. Г. Бегалиева А.К. Использование инновационных технологий в преподавании истории 2018 - г. 3 - стр.
15
Идрисова Г. А. Оқытудың жаңа инновациялық әдістерін оқу үдерісінде қолданудың тиімділіктері 2020 - г. 5 - стр.