Жариялыным тізімдері

1

Аскарова А. С. Физика горения

"Қазақуниверситеті" 2011 - г. ISBN 9965-29727-4 123 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Аскарова А. С.
Жану физикасы

"Қазақуниверситеті" 2011 - г. ISBN 9965-29-728-2 125 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Шортанбаева Ж. К.
жылуфизикалық өлшеулерді метрологиялық қамту

"Қазақуниверситеті" 2012 - г. ISBN 978-601-247-387-2 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Аскарова А. С.
Өткізетін ортаның жылуфизикасы

"Қазақ университеті" 2011 - г. ISBN 9965-29-754-1 180 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Аскарова А. С.
Жылуфизикалық өлшеулерді метрологиялық қамту. Метрологиялық практикум

"Қазақ университеті" 2012 - г. ISBN 978-601-247-387-2 128 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Болегенова С. А. Физика горения

Баспа: Қазақ Университеті 2011 - г. ISBN 9965-29-727-4 123 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Болегенова С. А. Жану физикасы

Қазақ университетi 2011 - г. 125 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Болегенова С. А. Өткізетін ортанын жылу физикасы

Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 9965-29754-1 180 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Болегенова С. А. Жылуфизикалық өлшеулерді метрологиялық қамту. Метрологиялық практикум.

Қазақ университетi 2012 - г. ISBN 978-601247-387-2 128 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Соколов Д. Ю. Физические основы метрологии (Электрические измерения): Метрологический практикум для студентов высших учебных заведений.

"Қазақ университеті" 2010 - г. 105 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Аскарова А. С. Болегенова С.А., Гумарова Ш.Б., Страутман Л.Е.
NUMERICAL METHODS IN THERMAL PHYSICS TEXTBOOK FOR STUDENTS

"Қазақ университет" баспасы 2013 - г. 115 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Болегенова С. А. Аскарова А.С., Гумарова Ш.Б., Страутман Л.Е.
NUMERICAL METHODS IN THERMAL PHYSICS TEXTBOOK FOR STUDENTS

"Қазақ университет" баспасы 2013 - г. 115 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Аскарова А. С. Болегенова С.А.
Жану камераларындағы реакцияға түсетін ағыстарды 3D үлгілеу

"Қазақ университеті" 2012 - г. 166 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Болегенова С. А. Аскарова А.С.
Жану камераларындағы реакцияға түсетін ағыстарды 3D үлгілеу

"Қазақ университеті" 2012 - г. 166 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Болегенова С. А. Лаврищев О.А., Аскарова А.С.
Метрологияның физикалық негіздері (Электрлік өлшеулер)

"Қазақ университеті" 2012 - г. 112 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Лаврищев О. А. Болегенова С.А., Аскарова А.С.
Метрологияның физикалық негіздері (Электрлік өлшеулер)

"Қазақ университеті" 2012 - г. 112 - стр. ҚАЗАҚСТАН

17

Аскарова А. С. Болегенова С.А., Лаврищев О.А.
Метрологияның физикалық негіздері (Электрлік өлшеулер)

"Қазақ университеті" 2012 - г. 112 - стр. ҚАЗАҚСТАН

18

Аскарова А. С. Максимов В.Ю.
Numerical Methods for Thermal Physics

Казак универсiтетi 2012 - г. 102 - стр. ҚАЗАҚСТАН

19

Максимов В. Ю. Аскарова А.С.
Numerical Methods for Thermal Physics

Казак универсiтетi 2012 - г. 102 - стр. ҚАЗАҚСТАН

20

Асембаева М. К. Квалиметрия

Қазақ универститеті 2013 - г. ISBN 978-601-04-0073-3 132 - стр. ҚАЗАҚСТАН

21

Мукамеденқызы В.
Патенттану

"Қазақ университеті" 2013 - г. ISBN 978-601-04-0209-6 142 - стр. ҚАЗАҚСТАН

22

Аскарова А. С.
Жалпы физикалық практикум. Жоғарғы оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы.

" Қазақ университеті " 2014 - г. 205 - стр. ҚАЗАҚСТАН

23

Аскарова А. С.
Механика. Общий физический практикум

" Қазақ университеті " 2014 - г. 232 - стр. ҚАЗАҚСТАН

24

Аскарова А. С.
Молекулалық физика. Жалпы физикалық практикум.

" Қазақ университеті " 2014 - г. 137 - стр. ҚАЗАҚСТАН

25

Аскарова А. С.
Молекулярная физика. Общий физический практикум.

" Қазақ университеті " 2014 - г. 140 - стр. ҚАЗАҚСТАН

26

Аскарова А. С.
Специальный физический практикум по физической гидро-и аэродинамике.

" Қазақ университеті " 2014 - г. 226 - стр. ҚАЗАҚСТАН

27

Аскарова А. С.
Численное моделирование вычислительного эксперимента по горению топлива

" Қазақ университеті " 2014 - г. 64 - стр. ҚАЗАҚСТАН

28

Кашкаров В. В. Механика. Общий физический практикум

" Қазақ университеті " 2014 - г. 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

29

Кашкаров В. В.
Механика. Жалпы физикалық практикум

" Қазақ университеті " 2014 - г. 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

30

Аскарова А. С.
Численное моделирование процессов воспламенения и горения жидких топлив

" Қазақ университеті " 2014 - г. 124 - стр. ҚАЗАҚСТАН

31

Аскарова А. С.
Численное исследование аэродинамических и теплофизических характеристик пылеугольного топлива

" Қазақ университеті " 2014 - г. 158 - стр. ҚАЗАҚСТАН

32

Исатаев М. С.
Молекулалық физика. Жалпы физикалық практикум

" Қазақ университеті " 2014 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

33

Исатаев М. С.
Механика. Жалпы физикалық практикум

" Қазақ университеті " 2014 - г. 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

34

Исатаев М. С. Федоренко О.В., Корзун И.Н. Общий физический практикум. Молекулярная физика. Часть II

" Қазақ университеті " 2012 - г. ISBN 978-601-247-699-6 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

35

Федоренко О. В. Корзун И.Н., Исатаев М.С. Общий физический практикум. Молекулярная физика. Часть II

" Қазақ университеті " 2012 - г. ISBN 978-601-247-699-6 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

36

Куйкабаева А. А.
Өнімді сынау, бақылау және қауіпсіздігі

"Copyland" баспа орталығы 2014 - г. 100 - стр. ҚАЗАҚСТАН

37

Болегенова С. А.
Молекулярная физика. Общий физический практикум.

" Қазақ университеті " 2014 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

38

Болегенова С. А.
Механика. Общий физический практикум

" Қазақ университеті " 2014 - г. 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

39

Болегенова С. А. Толеуов Г.., Корзун И.Н., Исатаев С.И., Исатаев М.С., Аскарова А.С. Общий физический практикум. Механика

" Қазақ университеті " 2014 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

40

Исатаев М. С. Толеуов Г.., Корзун И.Н., Болегенова С.А., Исатаев С.И., Аскарова А.С. Общий физический практикум. Механика

" Қазақ университеті " 2014 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН