Басты бет / Философия және саясаттану / Педагогика және білім беру менеджменті / Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

Педагогика және білім беру менеджменті

Жариялыным тізімдері

Жариялынымдардың жылы:

1

Алгожаева Н. С. Инновациялық оқыту технологиялары негізінде мамандарды дайындауға психологиялық зерттеу әдістерін жүйелеудің ерекшеліктері 2017 - г. 4 - стр.

2

Таубаева Ш. Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы және әдістері саласындағы пәндерді оқытудың ғылыми-әдістемелік жүйесі 2017 - г. 4 - стр.

3

Асанов Н. "Атомдық кристалл торлары" тақырбын мектепте оқытуда қолданылатын әдістер 2017 - г. 3 - стр.

4

Асанов Н. Использование новых методов и технологии критического мышления в процессе обучения учащихся 2017 - г. 4 - стр.

5

Асанов Н. Әлеуметтік педагогтың оқушылардың белсенділігін арттырудағы атқаратын жұмыстарының педагогикалық негіздері 2017 - г. 3 - стр.

6

Жумабекова К. Б. "Мәңгілік ел" ұлттық идеясы негізінде оқушылардың ел бірлігі құндылықтарын қалыптастыру 2017 - г. 3 - стр.

7

Жумабекова К. Б. Әлеуметтік педагогтың оқушылар бойында толеранттылық пен көпмәдениеттілікті қалыптастыру жұмысы 2017 - г. 6 - стр.

8

Жумабекова К. Б. Қамқорлыққа алынған балалармен жұмыс жүргізудің әлеуметтік-педагогикалық ерекшеліктері 2017 - г. 3 - стр.

9

Мукашева А. Б. Оқушылардың қарым-қатынас құзыреттілігін дамытудағы өзін-өзі тану сабақтарындағы жүргізілетін сүйіспеншілік құндылығының маңызы (10-11 сыныптар) 2017 - г. 6 - стр.

10

Мамырбекова Г. А. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 2017 - г. 1 - стр.

11

Мамырбекова Г. А. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ПОЗНАНИЕ НАСЛЕДИЯ АЛЬ-ФАРАБИ 2017 - г. 1 - стр.

12

Ашекеева К. Н. ҚАЗІРГІ ЗАМАНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН ЖАСТАРЫНЫҢ ПРОБЛЕМАЛАРЫ МЕН КЕЛЕШЕГІ 2017 - г. 5 - стр.

13

Ашекеева К. Н. БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ƏЛЕУМЕТТЕНУІНДЕГІ ƏЛЕУМЕТТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МƏСЕЛЕЛЕР 2017 - г. 4 - стр.

14

Ашекеева К. Н. БАЛАЛАРДЫҢ ƏЛЕУМЕТТІК МƏСЕЛЕЛЕРІ 2017 - г. 2 - стр.

15

Мукашева А. Б. Профессионально-личностный образ преподавателя в контексте исследований Ш.Т.Таубаевой 2017 - г. 3 - стр.

16

Аринова Б. А. ӘЛ – ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰУ– ӘЛЕМДІК ДЕҢГЕЙДЕГІ КӚШБАСШЫ УНИВЕРСИТЕТ 2017 - г. 2 - стр.

17

Аринова Б. А. «ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰУ» - ҚҰЗЫРЕТТІ МАМАН ДАЯРЛАЙТЫН ҒЫЛЫМ ОРДАСЫ 2017 - г. 2 - стр.

18

Аринова Б. А. Ұлттық әдеби мұралардың студенттердің оқырмандық қызығушылығын арттырудағы рөлі 2017 - г. 4 - стр.