Басты бет / Философия және саясаттану / Педагогика және білім беру менеджменті / Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

Педагогика және білім беру менеджменті

Жариялыным тізімдері

Жариялынымдардың жылы:

1

Алгожаева Н. С. Рухани-құндылық дүниесін білім беру парадигмалары негізінде қалыптастыру 2016 - г. 3 - стр.

2

Алгожаева Н. С. Оқу-тәрбие үдерісінде студенттердің рухани-адамгершілік құндылықтарын дамыту мәселесі 2016 - г. 3 - стр.

3

Мукашева А. Б. Prevention of Suicidal manifestations among Youths: Art pedagogical Aspect 2016 - г. 7 - стр.

4

Мукашева А. Б. Педагогическая деятельность Каукена Кенжетаевича Кенжетаева 2016 - г. 5 - стр.

5

Кусаинов А. К. Жаһандану заманындағы этнопедагогиканың рөлі 2016 - г. 3 - стр.

6

Кусаинов А. К. "Ұлы дала Елі" идеясын іске асырудағы ұрпақ тәрбиесі 2016 - г. 5 - стр.

7

Мурзагулова М. Д. Профессор Ш. Әлжанов - болашақ педагог-психологтарды кәсіби дайындаудың маңыздылығы 2016 - г. 5 - стр.

8

Таубаева Ш. педагогикалық өлшемдер мәселесінің зерттелу бағыттары 2016 - г. 5 - стр.

9

Есенова К. А. Педагогиканы оқытудағы инновациялық технологиялардың қолданысы 2016 - г. 8 - стр.

10

Мамырбекова Г. А. ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 2016 - г. 4 - стр.

11

Асанов Н. Жаппасов Ж.Е., Тилеужанова Г.Т. Кредиттік технология бойынша тыңдаушылардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру мәселелері 2016 - г. 3 - стр.

12

Асанов Н. Амирканов М.Б., Ибрагимова М.Н. Инновацияларды басқарудың теориялық моделі 2016 - г. 2 - стр.

13

Асанов Н. Ибрагимова М.Н. Тыңдаушыларды оқытудағы инновациялық әдістердің ерекшеліктері 2016 - г. 2 - стр.

14

Асанов Н. Мәтбек Н.Қ., Жаппасов Ж.Е. Тыңдаушыларды кредиттік технология бойынша оқытудың ерекшеліктері 2016 - г. 2 - стр.

15

Мукашева А. Б. Моделирование музыкально-педагогического образования в республике Казахстан как фактор совершенствования подготовки конкурентоспособных специалистов 2016 - г. 5 - стр.

16

Мукашева А. Б. Таубаева Ш.. Актуальные проблемы организации профессионального самоопределения современной молодёжи 2016 - г. 3 - стр.

17

Таубаева Ш. Мукашева А.Б. Актуальные проблемы организации профессионального самоопределения современной молодёжи 2016 - г. 3 - стр.

18

Мынбаева А. К. Садвакасова З.М. А.Mynbayeva, B. Akshalova, A. Batanova, Z. Sadvakassova The Work of the School Psychologist with Underachieving Children// Procedia Social and Behavioral Sciences Volume: … Pages: … Published: 2016 13-17 октября 2015 года 2016 - г. 8 - стр.

19

Мынбаева А. К. Садвакасова З.М. А.Mynbayeva, A. Vishnevskaya, Z. Sadvakassova Experimental Study of Developing Creativity of University Students// Procedia Social and Behavioral Sciences Volume: … Pages: … Published: 201613-17 октября 2015 года 2016 - г. 7 - стр.

20

Ахметова Г. К. Professional orientation as a factor of struggling to the professional ideal 2016 - г. 1 - стр.

21

Ахметова Г. К. Influence of psychological features of personality on professional self-determination for the future social worker 2016 - г. 1 - стр.

22

Асанов Н. CATALYSTS FOR SELECTIVE DECOMPOSITION OF METHANE 2016 - г. 3 - стр.

23

Мукашева А. Б. Influence of psichological features of personality on professional self-determination for the future social worker 2016 - г. 2 - стр.

24

Таубаева Ш. Педагогикалық зерттеулерде философияның қағидаларын пайдалану әдістемесі 2016 - г. 4 - стр.

25

Кусаинов А. К. Пути повышения качества среднего образования Республики Казахстана 2016 - г. 7 - стр.

26

Молдасан Қ. Ш. Ізгілікті қоғам орнатудағы "құтты білік" дастанының мәні 2016 - г. 3 - стр.

27

Таубаева Ш. МЕТОДИКА КОНСТРУИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ» 2016 - г. 87 - стр.

28

Алгожаева Н. С. Əлеуметтік ауытқуларбілім саласындағы өзекті мəселелердің бірі. 2016 - г. 5 - стр.

29

Алгожаева Н. С. МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 2016 - г. 5 - стр.

30

Жумабекова К. Б. Отбасымен жұмыс болашақ педагог мамандарды кәсіби даярлаудың жаңа бағыты ретінде 2016 - г. 3 - стр.

31

Аринова Б. А. Анарбек Н.. Decentralization of higher education in Kazakhstan and social responsibility of higher education institutions 2016 - г. 1 - стр.

32

Магауова А. С. Preparation of the Future Teacher in the Conditions a Student Centered Educational Paradigm 2016 - г. 8 - стр.

33

Магауова А. С. Competence Approach in Vocational Education of Kazakhstan in Conditions of Innovational and Industrial Development of the Society 2016 - г. 5 - стр.

34

Таубаева Ш. Методика конструирования содержания дисциплины «Философия и методология педагогики 2016 - г. 8 - стр.

35

Мукашева А. Б. Influence of creative abilities on choice of strategy to cope with difficult circumstances. 2016 - г. 1 - стр.