Басты бет / Философия және саясаттану / Педагогика және білім беру менеджменті / Кітаптар, монографиялар

Педагогика және білім беру менеджменті

Жариялыным тізімдері

Жариялынымдардың жылы:

1

Молдасан Қ. Ш. Педагогика. Оқу құралы. "Ұлағат" Каз НПУ им. Абая 2016 - г. 250 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Кудайбергенова А. М. Білім беру аймағындағы конфликтология " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1140-1 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Таубаева Ш. ПЕДАГОГИКАНЫҢ ФИЛОСОФИЯСЫ ЖӘНЕ ӘДІСНАМАСЫ " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1925-4 360 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Аринова Б. А. Арнайы педагогика жəне психология негіздері " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1873 13 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Касымова Р. С. Кураторға көмек "Қазақ университеті" 2016 - г. 202 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Касымова Р. С. Педагогика курсы бойынша тапсырмалар жинағы " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1862-2 222 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Кудайбергенова А. М. Мынбаева А.К., Айтбаева А.Б. А.К. Мынбаева, А.Б. Айтбаева, Ə.М. Құдайбергенова Жоғары мектеп педагогикасы негіздері: Оқу құралы. – - Алматы, 2016. - 191 б. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 78-601-04-1691-8 191 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Алгожаева Н. С. Толешова У.Б. Білім берудегі педагогикалық технологиялар Қазақ университеті 2016 - г. ISBN 978-601-04-2028-1 122 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Мукашева А. Б. Қасен Г.А., Сеилханова М.Е., Мадалиева З.Б. Развитие арт-педагогических и арт-терапевтических школ: мировой опыт " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1884-4 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Магауова А. С. Понятийный аппарат педагогики и образования [Текст] : коллективная монография / Уральский государственный педагогический университет, 2016 - 2016 - г. ISBN 978-5-7186-0802 30 - стр. РЕСЕЙ

11

Магауова А. С. Инновационный образовательные технологии в высшей школе ЕНУ 2016 - г. ISBN 978-601-301-641-2 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Таубаева Ш. Исследовательская культура учителя: от теории к практике " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2387-9 26 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Таубаева Ш. Педагогика әдіснамасы издательство "Қарасай баспасы 2016 - г. ISBN 978-601-298-522-1 27 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Таубаева Ш. Педагогиканың философиясы және әдіснамасы " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1925-4 22 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Ахметова Г. К. Система повышения квалификации педагогических кадров в Республике Казахстан: стратегия обновления " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2373-2 13 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Кусаинов А. К. Кризис в системе среднего образования: пути выхода Rond&A 2016 - г. ISBN 9786017560171 63 - стр. ҚАЗАҚСТАН

17

Молдасан Қ. Ш. «Құтты білік» дастанының қазіргі жаһандану үдерісімен үндестігі "Ұлағат" Каз НПУ им. Абая 2016 - г. 233 - стр. ҚАЗАҚСТАН

18

Алгожаева Н. С. Білім берудегі педагогикалық технологиялар " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2028-1 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

19

Ахметова Г. К. Система повышения квалификации педагогических кадров в Республике Казахстан: стратегия обновления " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-23-73-2 212 - стр. ҚАЗАҚСТАН