Басты бет / Философия және саясаттану / Педагогика және білім беру менеджменті / Кітаптар, монографиялар

Педагогика және білім беру менеджменті

Жариялыным тізімдері

Жариялынымдардың жылы:

1

Таубаева Ш. Методология и методика дидактического исследования " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1008-4 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Шагырбаева М. Д. Самбетова А.Б. Психолого-педагогические основы гендерного образования " Қазақ университеті " 2015 - г. 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Мынбаева А. К. Қасен Г.А. Профилактика суицида среди молодежи через призму зарубежного и отечественного опыта " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 976-601-04-1055-8 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Аринова Б. А. Әдебиет: Жалпы білім беретін мектептің 6-сыныбына арналған оқулық Атамұра 2015 - г. 272 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Аринова Б. А. Әдебиет.Хрестоматия: Жалпы білім беретін мектептің 6-сыныбына арналған Атамұра 2015 - г. 224 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Аринова Б. А. Әдебиет.Хрестоматия: Жалпы білім беретін мектептің 5-сыныбына арналған Атамұра 2015 - г. 128 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Масимбаева А. А. Қазақ тілі. Үйренейік, Сөйлесейік. /Оқу-әдістемелік құралы. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1089 65 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Масимбаева А. А. Педагогтің танымы мен тағылымы. Жадынама " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1090 47 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Алгожаева Н. С. Педагогика. Учебное пособие " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-0998-9 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Алгожаева Н. С. Педагогика высшей школы. Учебное пособие " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1350-4 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Алгожаева Н. С. Толешова У.Б. Отбасылық тәрбие бойынша әдістемелік құрал(1-6 жас аралығында) Астана SAMGAU EXPO 2015 - г. ISBN 978-601-7841-01-0 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Алгожаева Н. С. Толешова У.Б. Отбасылық тәрбие бойынша әдістемелік құрал (7-12 жас аралығында) Астана SAMGAU EXPO 2015 - г. ISBN 978-601-7841-00-3 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Булатбаева А. А. Методология и методы педагогического исследования " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1141-8 13 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Булатбаева А. А. Таубаева Ш.. Методология и методы педагогических исследований " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1141-8 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Таубаева Ш. Булатбаева А.А. Методология и методы педагогических исследований " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1141-8 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Мукашева А. Б. Педагогика одаренных детей " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1122-7 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

17

Мукашева А. Б. Психолого-педагогическая диагностика уровня готовности социального педагога к работе с одаренными детьми " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1123-4 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

18

Аринова Б. А. Өзін-өзі тану: Жалпы білім беретін мектептің 7-сыныбына арналған оқулық. Қазақстан Республикасының Ғылым және білім министрлігі бекіткен. "Бөбек" ҰҒПББСО 2015 - г. ISBN 9965-828-72-5 160 - стр. ҚАЗАҚСТАН

19

Аринова Б. А. Өзін-өзі тану: Жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбына арналған оқулық. Қазақстан Республикасының Ғылым және білім министрлігі бекіткен. "Бөбек" ҰҒПББСО 2015 - г. ISBN 978-601-7267-08-7 136 - стр. ҚАЗАҚСТАН

20

Ахметова Г. К. Мынбаева А.К., Мухатаева Д.И., Мадалиева З.Б. Диагностика и профилактика профессиональных деформаций педагогов / Г.К. Ахметова, А.К. Мынбаева, З.Б. Мадалиева и др. - Алматы: Қазақ университеті, 2015. - 142 с. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1070-1 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

21

Мынбаева А. К. Ахметова Г.К., Мухатаева Д.И., Мадалиева З.Б. Диагностика и профилактика профессиональных деформаций педагогов / Г.К. Ахметова, А.К. Мынбаева, З.Б. Мадалиева и др. - Алматы: Қазақ университеті, 2015. - 142 с. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1070-1 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

22

Кусаинов А. К. Составляющие качества образования " Dala Print" ЖШС 2015 - г. ISBN 978-601-7560-10-2 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

23

Аринова Б. А. Самопознание для 8 класса "Бөбек" ҰҒПББСО 2015 - г. ISBN 978-601-7267-08-7 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

24

Таубаева Ш. Әдебиеттік оқу Атамұра 2015 - г. ISBN 978-601-306-137-5 160 - стр. ҚАЗАҚСТАН

25

Мынбаева А. К. Вишневская А.В., Тихомирова В.Т. Развитие интеллектуальных способностей студентов университета как фактор повышения интеллектуального потенциала Казахстана: Монография. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. - 191 c. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1647-5 11 - стр. ҚАЗАҚСТАН

26

Мынбаева А. К. Основы педагогического мастерства " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1269-9 216 - стр. ҚАЗАҚСТАН

27

Масимбаева А. А. Наралиева Р.Т., Амирова М.Ж. Қазақ тілі. Оқиық, үйренейік, сөйлесейік. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1089-3 40 - стр. ҚАЗАҚСТАН

28

Масимбаева А. А. Наралиева Р.Т., Амирова М.Ж. Педагогтің танымы мен тағылымы (жадынама) " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1090-9 46 - стр. ҚАЗАҚСТАН

29

Асанов Н. Химия негіздері " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1588 228 - стр. ҚАЗАҚСТАН

30

Аринова Б. А. Мәнгілік ел "Ұлағат баспасы" 2015 - г. 336 - стр. ҚАЗАҚСТАН

31

Аринова Б. А. Мәнгілік ел "Ұлағат баспасы" 2015 - г. 336 - стр. ҚАЗАҚСТАН

32

Аринова Б. А. Өзін-өзі тану "Бөбек" ҰҒПББСО 2015 - г. 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

33

Булатбаева А. А. Национальный доклад "Молодежь Казахстана 2015" " Қазақ университеті " 2015 - г. 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

34

Булатбаева А. А. Мынбаева А.К., Салимгерей А.А. Национальный доклад "Молодежь Казахстана 2015" " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1609-3 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

35

Мынбаева А. К. Салимгерей А.А., Булатбаева А.А. Национальный доклад "Молодежь Казахстана 2015" " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1609-3 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

36

Мынбаева А. К. Садвакасова З.М. Профилактика суицида среди молодежи через призму зарубежного и отечественного опыта. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1055-8 105 - стр. ҚАЗАҚСТАН