Жариялыным тізімдері

1

Тугелбаева Л. М.
«Общая химия» (печатное и электронное пособие)

Қазақ университеті 2013 - г. 157 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Тугелбаева Л. М.
Жалпы химия

"Қазақ университеті" баспасы 2013 - г. 173 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Баешова А. К.
1.Баешов А., Баешова А.К., Баешова С.А. Электрохимия (теориясы мен қолданылуы): оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2013. – 310 б. (19,5 б.т.). (РИСО)

Қазақ университеті 2013 - г. ISBN 978-601-04-0074 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Баешова А. К.
Баешова А.К. Экология және тұрақты даму / Оқу құралы. Алматы. қазақ университеті. 2013 г.9,5 б,т,

" Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-247-218 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Баешова А. К.
Баешова А.К. Өндірістік экология негіздері (зертханалық жұмыстар жинағы). Алматы. Қазақ университеті. 2013 ж. 5 б.т.

" Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-247-463-3 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Балгышева Б. Д. Механохимия Казакстанских фосфоритов

" Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-247-878-5 230 - стр. ҚАЗАҚСТАН