Main / Biology and Biotechnology / Books, monographs

Biology and Biotechnology

List of publications.

Year of publication:

1

Есжанов Б. Жануарлар әлемінің биоалуантүрлілігі (Амфибиялар, Рептилиялар). 2-бөлім «Қазақ университеті», Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алмат 2005 - г. ISBN 9965-12-204-0 254 - стр.

2

Канаев А. Т. Экология және жер мониторингы Алматы, МерСал баспасы 2005 - г. 160 - стр.

3

Назарбекова С. Т. 500 тестов по курсу «Систематика растений» Часть 1. Бактерии. Водоросли. ГРИБЫ. Лишайники (для студентов по специальности «БИОЛОГИЯ») "Қазақ университеті" 2005 - г. 6 - стр.

4

Назарбекова С. Т. Методическое пособие для студентов заочников. Систематика растений. Часть 1. Водоросли, грибы, лишайники "Қазақ университеті" 2005 - г. 2 - стр.

5

Есжанов Б. "Биотехния және жабайы аңдарды өсіру" типтік оқу бағдарламасы. 050803-Аңшылық және аң шаруашылығы мамандығына арналған АгроУниверситет 2005 - г. 0 - стр.

6

Есжанов Б. Типовая учебная программа "Биотехния и дичеразведение" для спец. 050803-Охотоведение и звероводство АгроУниверситет 2005 - г. 7 - стр.

7

Есжанов Б. "Териология" типтік оқу бағдарламасы 050803-Аңшылық және аң шаруашылығы мамандығына арналған АгроУниверситет 2005 - г. 0 - стр.

8

Есжанов Б. Типовая учебная программа "Териология" для спец.050803-Охотоведение и звероводство АгроУниверситет 2005 - г. 0 - стр.

9

Есжанов Б. "Орнитология" типтік оқу бағдарламасы 050803-Аңшылық және аң шаруашылығы мамандығына арналған АгроУниверситет 2005 - г. 0 - стр.

10

Есжанов Б. Типовая учебная программа "Орнитология" для спец. 050803-Охотоведение и звероводство АгроУниверситет 2005 - г. 0 - стр.

11

Есжанов Б. "Аңшылық алқаптар типологиясы" типтік оқу бағдарламасы 050803-Аңшылық және аң шаруашылығы мамандығына арналған АгроУниверситет 2005 - г. 0 - стр.

12

Есжанов Б. Типовая учебная программа "Типология охотничьих угодий для спец. 050803-Охотоведение и звероводство АгроУниверситет 2005 - г. 5 - стр.

13

Есжанов Б. "Трофейлік іс" типтік оқу бағдарламасы 050803-Аңшылық және аң шаруашылығы мамандығына арналған АгроУниверситет 2005 - г. 0 - стр.

14

Есжанов Б. Типовая учебная программа Трофейное дело" для спец. 050803-Охотоведение и звероводство АгроУниверситет 2005 - г. 0 - стр.

15

Есжанов Б. "Аңдар мен құстарды аулау техникасы" типтік оқу бағдарламасы АгроУниверситет 2005 - г. 0 - стр.

16

Есжанов Б. Типовая учебная программа "Техника добычи зверей и птиц " для спец. 050803-Охотоведение и звероводство АгроУниверситет 2005 - г. 8 - стр.

17

Есжанов Б. "Аңшылық аңдарды есепке алу" типтік оқу бағдарламасы 050803-Аңшылық және аң шаруашылығы мамандығына арналған АгроУниверситет 2005 - г. 0 - стр.

18

Есжанов Б. Типовая учебная программа "Учет охотничьих животных" для спец. 050803-Охотоведение и звероводство АгроУниверситет 2005 - г. 0 - стр.

19

Есжанов Б. "Зоология" типтік оқу бағдарламасы 050804-Балық шаруашылығы мамандығына арналған Қазақ университеті 2005 - г. 1 - стр.

20

Есжанов Б. Типовая учебная программа" Зоология" для спец. 050804- Рыбное хозяйство Қазақ университеті 2005 - г. 1 - стр.

21

Есжанов Б. "Омыртқалылар зоологиясы" 050607-Биология мамандығына арналған типтік оқу бағдарламасы: 050607-Биология мамандығына арналған типтік бағдарламалар Қазақ университеті 2005 - г. 1 - стр.

22

Есжанов Б. Типовая учебная программа "Зоология позвоночных" для спец. 050607-Биология: Типовые программы дисциплин спец. 050607-Биология Қазақ университеті 2005 - г. 1 - стр.

23

Есжанов Б. Полигамия, полигамды жануарлар Қазақстан ұлттық энциклопедиясы 2005 - г. 0 - стр.

24

Есжанов Б. Приматтар Қазақстан ұлттық энциклопедиясы 2005 - г. 0 - стр.

25

Есжанов Б. Орман хайуанаттары Қазақстан ұлттық энциклопедиясы 2005 - г. 0 - стр.

26

Есжанов Б. Павлин Қазақстан ұлттық энциклопедиясы 2005 - г. 0 - стр.

27

Есжанов Б. Піл Қазақстан ұлттық энциклопедиясы 2005 - г. 0 - стр.

28

Есжанов Б. Сақалтай Қазақстан ұлттық энциклопедиясы 2005 - г. 1 - стр.

29

Есжанов Б. Жыландар Сыр елі. Қызылорда облысы энциклопедиясы 2005 - г. 0 - стр.

30

Бигалиев А. Б. Проблемы окружающей среды и сохранения биологического разнообразия " Қазақ университеті " 2005 - г. ISBN 9965-12-873-1 126 - стр.

31

Асрандина С. Ш. Асрандина С.Ш., Қожантаева Ж.Ж. Тест тапсырмалары “Экологиялық білім” // 2005 ж., - Алматы, -ТОО “Полиграфия-сервис и К0”, - 86 б. Алматы, -ТОО “Полиграфия-сервис и К0” 2005 - г. 86 - стр.