Main / Al-farabi business school / Science articles

Al-farabi business school

List of publications.

Year of publication:

1

Калшабаева Б. К. 1. Өзбекстан қазақтары: деректер мен зерттелу мәселелері//Отан тарихы. 2019 № 1 (85). Б. 28-47. Отан тарихы 0 - г. 0 - стр.