Main / Faculty of Medicine and Health / Science articles

Faculty of Medicine and Health

List of publications.

Year of publication:

1

Сабырбекова Л. А. Студенттер жастар арасындағы жазғы универсиада "Вестник физической культуры" 0 - г. 0 - стр.

2

Арещенко А. И. Студенттер жастар арасындағы жазғы универсиада "Вестник физической культуры" 0 - г. 0 - стр.

3

Мадиева Г. Б. Студенттер жастар арасындағы жазғы универсиада "Вестник физической культуры" 0 - г. 0 - стр.