Main / Law / Books, monographs

Law

List of publications.

Year of publication:

1

Қожабек Қ. М. Инвестициялық құқық "Print master" 2013 - г. ISBN 978-601-247-724 3 - стр.

2

Айгаринова Г. Т. Қазақстан Республикасында білім беру қызметін құқықтық реттеу "Print master" 2013 - г. 18 - стр.

3

Айгаринова Г. Т. Қазақстан Республикасында тұрақты даму жағдайында жер нарығын құқықтық реттеу "Қазақ университеті" КазНУ имени аль-Фараби 2013 - г. ISBN 67.407(2к) 20 - стр.

4

Берсугурова Л. Ш. У 26 Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан (Часть Общая. Книга 1). / Под общей редакцией д.ю.н., профессора Берсугуровой Л.Ш. - Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 2013. – 215c. Рекомендовано Ученым советом юридического факультета и РИСО КазНУ им. аль-Фараби из-во КазНУ им аль-Фараби:Қазақ университеті 2013 - г. 15 - стр.

5

Мухамадиева Г. Н. У 26 Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан (Часть Общая. Книга 1). / Под общей редакцией д.ю.н., профессора Джансараевой Р.Е., д.ю.н., профессора Берсугуровой Л.Ш. - Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 2013. – 215 с. Алматы "Қазақ университеті" 2013 - г. 215 - стр.

6

Шуланбекова Г. К. Қазақстан Республикасында мал шаруашылығын құқықтық реттеу "Қазақ университеті" КазНУ имени аль-Фараби 2013 - г. ISBN 978-601-247-853-2 9 - стр.

7

Джансараева Р. Е. Маликова Ш.Б., Ергали А.М., Избасова А.Б., Арын А.А. қылмыстық құқықтың жалпы бөлімінен дәрістер жинағы "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. ISBN 122-23-4 156 - стр.

8

Маликова Ш. Б. Джансараева Р.Е., Ергали А.М., Избасова А.Б., Арын А.А. қылмыстық құқықтың жалпы бөлімінен дәрістер жинағы "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. ISBN 122-23-4 156 - стр.

9

Арын А. А. Джансараева Р.Е., Маликова Ш.Б., Ергали А.М., Избасова А.Б. қылмыстық құқықтың жалпы бөлімінен дәрістер жинағы "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. ISBN 122-23-4 156 - стр.

10

Избасова А. Б. Джансараева Р.Е., Маликова Ш.Б., Ергали А.М., Арын А.А. қылмыстық құқықтың жалпы бөлімінен дәрістер жинағы "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. ISBN 122-23-4 156 - стр.

11

Ергали А. М. Джансараева Р.Е., Маликова Ш.Б., Избасова А.Б., Арын А.А. қылмыстық құқықтың жалпы бөлімінен дәрістер жинағы "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. ISBN 122-23-4 156 - стр.

12

Маликова Ш. Б. Джансараева Р.Е. КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ОБЩЕЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. ISBN isвn 2223-24-4 159 - стр.

13

Джансараева Р. Е. Маликова Ш.Б. КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ОБЩЕЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. ISBN isвn 2223-24-4 159 - стр.

14

Джансараева Р. Е. КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ОБЩЕЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. ISBN isвn 2223-25-4 159 - стр.

15

Джансараева Р. Е. Маликова Ш.Б., Ергали А.М. Учебно-методическое пособие по Общей части УГОЛОВНОГО ПРАВА "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. ISBN isвn 2224-22-26 232 - стр.

16

Маликова Ш. Б. Джансараева Р.Е., Ергали А.М. Учебно-методическое пособие по Общей части УГОЛОВНОГО ПРАВА "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. ISBN isвn 2224-22-26 232 - стр.

17

Ергали А. М. Джансараева Р.Е., Маликова Ш.Б. Учебно-методическое пособие по Общей части УГОЛОВНОГО ПРАВА "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. ISBN isвn 2224-22-26 232 - стр.

18

Маликова Ш. Б. Джансараева Р.Е. Study CourseУчебное пособие Course of Lecture Materials on the General part of Criminal Law "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. 159 - стр.

19

Джансараева Р. Е. Маликова Ш.Б. Study CourseУчебное пособие Course of Lecture Materials on the General part of Criminal Law "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. 159 - стр.

20

Тапалова Р. Б. Даубасова С.Ш., Арын А.А. СОТ-САРАПТАМАСЫНЫҢ НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ.Электронды оқу-әдістемелік құралы Қазақ университеті 2013 - г. 11 - стр.

21

Арын А. А. Тапалова Р.Б., Даубасова С.Ш. СОТ-САРАПТАМАСЫНЫҢ НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ.Электронды оқу-әдістемелік құралы Қазақ университеті 2013 - г. 11 - стр.

22

Даубасова С. Ш. Тапалова Р.Б., Арын А.А. СОТ-САРАПТАМАСЫНЫҢ НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ.Электронды оқу-әдістемелік құралы Қазақ университеті 2013 - г. 11 - стр.

23

Мухамадиева Г. Н. Қылмыстық іс жүргізудегі адамның жеке басына тиіспеушілік принципі. "Қазақ университеті" 2013 - г. ISBN 978-601-04-0213-3 190 - стр.

24

Бисенғали Л. Базилова А.А. Коррупция и опыт борьбы с ней в Республике Казахстан "Қазақ университеті" 2013 - г. 2 - стр.

25

Базилова А. А. Бисенғали Л.. Коррупция и опыт борьбы с ней в Республике Казахстан "Қазақ университеті" 2013 - г. 2 - стр.

26

Базилова А. А. Бисенғали Л.. Понятие, формы, мировой опыт борьбы с коррупцией "Қазақ университеті" 2013 - г. 2 - стр.

27

Бисенғали Л. Базилова А.А. Понятие, формы, мировой опыт борьбы с коррупцией "Қазақ университеті" 2013 - г. 2 - стр.

28

Айгаринова Г. Т. Есекеева А.А. Қазақстан Республикасында шаруа фермер қожалығының қызметін құқықтық реттеу қазақ университеті 2013 - г. 9 - стр.

29

Есекеева А. А. Айгаринова Г.Т. Қазақстан Республикасында шаруа фермер қожалығының қызметін құқықтық реттеу қазақ университеті 2013 - г. 9 - стр.

30

Кан А. Г. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ДОПРОСА НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ: УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ "Қазақ университеті" баспасы 2013 - г. 151 - стр.

31

Қалымбек Б. Инвестициялық құқық (түсіндірме сөздік) Алматы, 2013. 2013 - г. 46 - стр.

32

Қалымбек Б. Правовое обеспечение ветеринарной безопасности в РК КазНУ 2013 - г. 147 - стр.

33

Қалымбек Б. Социально-психологические аспекты алкоголизации молодежи КазНУ 2013 - г. 10 - стр.

34

Арын А. А. Джансараева Р.Е., Маликова Ш.Б., Ергали А.М., Избасова А.Б. Қылмыстық құқықтың жалпы бөлімінен дәрістер жинағы. Электронды оқу құралы Қазақ университеті 2013 - г. 10 - стр.

35

Избасова А. Б. Джансараева Р.Е., Маликова Ш.Б., Ергали А.М., Арын А.А. Қылмыстық құқықтың жалпы бөлімінен дәрістер жинағы. Электронды оқу құралы Қазақ университеті 2013 - г. 10 - стр.

36

Ергали А. М. Джансараева Р.Е., Маликова Ш.Б., Избасова А.Б., Арын А.А. Қылмыстық құқықтың жалпы бөлімінен дәрістер жинағы. Электронды оқу құралы Қазақ университеті 2013 - г. 10 - стр.

37

Маликова Ш. Б. Джансараева Р.Е., Ергали А.М., Избасова А.Б., Арын А.А. Қылмыстық құқықтың жалпы бөлімінен дәрістер жинағы. Электронды оқу құралы Қазақ университеті 2013 - г. 10 - стр.

38

Джансараева Р. Е. Маликова Ш.Б., Ергали А.М., Избасова А.Б., Арын А.А. Қылмыстық құқықтың жалпы бөлімінен дәрістер жинағы. Электронды оқу құралы Қазақ университеті 2013 - г. 10 - стр.

39

Джансараева Р. Е. Маликова Ш.Б., Ергали А.М., Избасова А.Б. Курс лекций по общей части уголовного права. Электронное учебное пособие Қазақ Университеті баспасы 2013 - г. 10 - стр.

40

Маликова Ш. Б. Джансараева Р.Е., Ергали А.М., Избасова А.Б. Курс лекций по общей части уголовного права. Электронное учебное пособие Қазақ Университеті баспасы 2013 - г. 10 - стр.