Main / Chemistry and Chemical Technology / Books, monographs

Chemistry and Chemical Technology

List of publications.

Year of publication:

1

Мамутова А. А. Гетероциклді қосылыстардың өндіру химиясы және технологиясы . " Қазақ университеті " 1915 - г. ISBN 978-601-04-1343 14 - стр.