Main / Philological / Books, monographs

Philological

List of publications.

Year of publication:

1

Сулейменова Э. Д. Русский язык: Учебник для 8 класса общеобразовательных школ. МОН РК Атамұра 2008 - г. ISBN 9965-34-820-0 368 - стр.

2

Нуршаихова Ж. А. Структурализм: алгоритмизированный аспект б.м. 2008 - г. ISBN 995-791-66-х 3 - стр.

3

Мамынова Б. Қ. Шәкәрім поэзиясының тілі:лексика-функционалдық ракурс Издательство "Арыс" 2008 - г. 20 - стр.

4

Мәтбек Н. Қ. Қыраубаева А. Ежелгі әдебиет. Өнер 2008 - г. ISBN 978-601-209-044-4 13 - стр.

5

Дарибаев С. Д. Жұмекен Нәжімеденов. Библиографиялық көрсеткіш. (С.Нәжімеденовамен бірге) Ценные бумаги 2008 - г. 46 - стр.

6

Дарибаев С. Д. Егіншілік жөніндегі фольклор. Кітапта: Қазақ әдебиетінің тарихы. Фольклорлық кезеңі. Фолиант 2008 - г. 8 - стр.

7

Салқынбай А. Б. Тіл әлемі " Қазақ университеті " 2008 - г. ISBN 9965-30-707-4 402 - стр.

8

Салқынбай А. Б. Тіл.Таным.Білім Эверо 2008 - г. ISBN 978-601-240-014-4 137 - стр.

9

Салқынбай А. Б. Қазіргі қазақ тілі " Қазақ университеті " 2008 - г. ISBN 9965-30-707-5 337 - стр.

10

Салқынбай А. Б. Қазіргі қазақ тілі ТОО "Эверо" 2008 - г. ISBN 978-601-240-015-1 461 - стр.

11

Карагойшиева Д. А. Экспекриментально-фонетический анализ интонации казахского языка Copyland 2008 - г. ISBN 9965-30-547-1 232 - стр.

12

Дадебаев Ж. Таңдамалы шығармалар Өнер 2008 - г. ISBN 978-601-209-048 22 - стр.

13

Касымова Р. Т. Родное слово: Учебник для 1 класса общеобразоват.школ.- 3-е издание, перераб. Атамура 2008 - г. 15 - стр.