Main / Faculty for Pre-College Education / Books, monographs

Faculty for Pre-College Education

List of publications.

Year of publication:

1

Тойганбекова М. Ш. ХХ ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1475-4 153 - стр.

2

Жаппасов Ж. Е. Тасилова Н.А., Ибрагимова М.Н. Әмір Темір шығармалары -ортағасырлық Қазақстан тарихының дерек көзі (XIII-XVI ғасырдың І жартысы) " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2310-7 228 - стр.

3

Ибрагимова М. Н. Жаппасов Ж.Е., Тасилова Н.А. Әмір Темір шығармалары -ортағасырлық Қазақстан тарихының дерек көзі (XIII-XVI ғасырдың І жартысы) " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2310-7 228 - стр.

4

Бегалиева А. К. Қазақстан тарихы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1859-2 262 - стр.

5

Бегалиева А. К. Қазақстан тарихы пәнін оқытуға арналған әдістемелік нұсқаулық " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1859-2 130 - стр.

6

Тастемирова Г. А. Мәтбек Н.Қ. Қазақ тілінен мәтіндер жинағы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2338-1 56 - стр.

7

Тастемирова Г. А. Тилеужанова Г.Т., Сапаева Г.Е., Мәтбек Н.Қ. Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту мәселелері: оқу-әдістемелік құралы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2324-4. 3 - стр.

8

Сапаева Г. Е. Тилеужанова Г.Т., Тастемирова Г.А., Мәтбек Н.Қ. Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту мәселелері: оқу-әдістемелік құралы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2324-4. 3 - стр.

9

Тилеужанова Г. Т. Сапаева Г.Е., Тастемирова Г.А., Мәтбек Н.Қ. Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту мәселелері: оқу-әдістемелік құралы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2324-4. 3 - стр.

10

Тилеужанова Г. Т. Сапаева Г.Е., Тастемирова Г.А., Мәтбек Н.Қ. Шетелдік тыңдаушыларға білім берудің ерекшеліктері: оқу-әдістемелік құралы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2323-7. 3 - стр.

11

Сапаева Г. Е. Тилеужанова Г.Т., Тастемирова Г.А., Мәтбек Н.Қ. Шетелдік тыңдаушыларға білім берудің ерекшеліктері: оқу-әдістемелік құралы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2323-7. 3 - стр.

12

Тастемирова Г. А. Тилеужанова Г.Т., Сапаева Г.Е., Мәтбек Н.Қ. Шетелдік тыңдаушыларға білім берудің ерекшеліктері: оқу-әдістемелік құралы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2323-7. 3 - стр.

13

Тастемирова Г. А. Мәтбек Н.Қ. Қазақ тілінен мәтіндер жинағы (техникалық мамандықтарға арналған) " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2338-1. 3 - стр.

14

Адилханова Ж. С. Қазақ әдебиеті " Қазақ университеті " 2017 - г. 96 - стр.

15

Наралиева Р. Т. ҚАЗАҚ ТІЛІ Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті ЖОО-ға дейінгі білім беру факультетінің шетелдік тыңдаушыларына арналған оқу құралы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 120 - стр.

16

Наралиева Р. Т. ҚАЗАҚ ТІЛІ Фонетика Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті ЖОО-ға дейінгі білім беру факультетінің тыңдаушыларына арналған оқу құралы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 102 - стр.

17

Усенбекова А. Е. Биология Оқу құралы. Өсімдіктану, жануартану бөлімдері бойынша ҰБТ – дайындалу. Қазақ университеті 2017 - г. 178 - стр.

18

Тастемирова Г. А. Наралиева Р.Т., Тилеужанова Г.Т. Қазақ тілі " Қазақ университеті " 2017 - г. 6 - стр.

19

Наралиева Р. Т. Тилеужанова Г.Т., Тастемирова Г.А. Қазақ тілі " Қазақ университеті " 2017 - г. 6 - стр.

20

Тилеужанова Г. Т. Наралиева Р.Т., Тастемирова Г.А. Қазақ тілі " Қазақ университеті " 2017 - г. 6 - стр.

21

Айтпаева А. С. "Грамматический практикум" учебное пособие для студентов- иностранцев начального этапа обучения Изд-во !Казак университетi 2017 - г. 128 - стр.

22

Кадиркулов К. Ш. "Қазақ тілі пәні бойынша тест тапсырмалары", оқу құралы " Қазақ университеті " 2017 - г. 8 - стр.

23

Амирканов М. Б. Қазақстан тарихы мен мәдениеті " Қазақ университеті " 2017 - г. 140 - стр.

24

Амирканов М. Б. Қазақстан тарихынан тест нұсқалар 2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. 227 - стр.

25

Ешимов М. П. Дуйсенбаева Р.И., Машинбаева Г.А., Мусаева Г.А. Тест жинағы (Қазақ тілі шет тілі ретінде) А1-А2 деңгей. Оқу құралы, -Алматы, "Қазақ университеті", -2017 ж. 226 б. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2220-9 14 - стр.

26

Мусаева Г. А. Дуйсенбаева Р.И., Ешимов М.П., Машинбаева Г.А. Тест жинағы (Қазақ тілі шет тілі ретінде) А1-А2 деңгей. Оқу құралы, -Алматы, "Қазақ университеті", -2017 ж. 226 б. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2220-9 14 - стр.

27

Дуйсенбаева Р. И. Ешимов М.П., Машинбаева Г.А., Мусаева Г.А. Тест жинағы (Қазақ тілі шет тілі ретінде) А1-А2 деңгей. Оқу құралы, -Алматы, "Қазақ университеті", -2017 ж. 226 б. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2220-9 14 - стр.

28

Мусаева Г. А. «Қазақ тілі – шет тілі ретінде Оқу құралы Базалық деңгей Өңделіп толықтырылған 1-кітап» " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2727-3 244 - стр.

29

Мусаева Г. А. Қазақ тілі – шет тілі ретінде (Жалғастырушы деңгей) 2-кітап Оқу құралы (Өңделіп толықтырылған, 2 басылымы) " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2728-0 138 - стр.

30

Мусаева Г. А. Нуршаихова Ж.А. Қазақ тілі Интенсивный курс разговорного казахского языка для иностранцев и русскоговорящих. Учебное пособие " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2686-3 134 - стр.

31

Ахмедова А. К. Лексический минимум для иностранцев (русский язык) Лексический словарь " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2614-6 8 - стр.

32

Ахмедова А. К. Айтпаева А.С. РКИ: функциональные модели русских глаголов (начальный этап) "Қазақ университеті" 2017 - г. ISBN 978-601-04-2603-0 12 - стр.

33

Айтпаева А. С. Ахмедова А.К. РКИ: функциональные модели русских глаголов (начальный этап) "Қазақ университеті" 2017 - г. ISBN 978-601-04-2603-0 12 - стр.

34

Каскабасова Х. С. Утебалиева Г.Е. Учебное пособие по русскому языку (аудирование для иностранных учащихся) " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2685-6 92 - стр.

35

Мажиқызы Н. Мұқаметханұлы Н.. Нығмет Мыңжани таңдамалы мақалалар Мерей 2017 - г. ISBN 978-601-7478-66-7 175 - стр.

36

Бимагамбетова Ж. Т. Учебное пособие «Английский язык. Общественно – политический перевод» " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN иб №1150 160 - стр.