Main / Faculty for Pre-College Education / Books, monographs

Faculty for Pre-College Education

List of publications.

Year of publication:

1

Смағұл М. Ж. Выпускное тестирование. Сборник выпускных тестов для иностранных граждан - слушателей факультета довузовского образования. Изд. "Қазақ университеті" 2013 - г. 8 - стр.

2

Ибраимова Ж. Т. Жер -біздің ортақ үйіміз Ғылым ордасы 2013 - г. ISBN 978-601-247-918-8 9 - стр.

3

Дауытова Ж. К. Жер- біздің ортақ үйіміз Ғылым ордасы 2013 - г. ISBN 978-601-247-918-8 9 - стр.

4

Абдибекова К. Д. "Жер-біздің ортақ үйіміз" студенттердің халықаралық ғылыми конференциясының жинағы "Ғылым ордасы" 2013 - г. ISBN 978-601-247-918-8 9 - стр.

5

Нусупбаева С. А. Жер біздің ортақ үйіміз" атты ХХҮІІІ халықаралық студенттік конференция Ғылым ордасы 2013 - г. ISBN 978-601-247-918-8 9 - стр.

6

Тастемирова Г. А. Жер-біздің ортақ үйіміз "Print master" 2013 - г. ISBN 978-601-247-918-8 144 - стр.

7

Кадиркулов К. Ш. Жаңа сөздер мен жаңа сөз қолданыстар Қазақ Университеті 2013 - г. 10 - стр.

8

Саденова А. Е. Казахский и русский языки кк иностранные Қазақ университеті 2013 - г. ISBN 978-601-04-0214-0 220 - стр.

9

Абдибекова К. Д. Шетелдік тыңдаушыларды жаңа тілдік және әлеуметтік ортаға бейімдеу:тәжірибе және инновациялар. Респ.ғыл-практ.семинар "Сагаутдинова М.Ш." 2013 - г. ISBN 978-9965-12-350-4 11 - стр.

10

Мусаева Г. А. Қазақ тіліндегі жай сөйлемдерді меңгеру динамикасы " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0115-0 172 - стр.

11

Курманова Т. В. Знакомимся с культурой Казахстана " Қазақ университеті " 2013 - г. 154 - стр.

12

Адилханова Ж. С. Қазақ тілі: шетел азаматтарына арналған оңтайланған грамматика " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0275-1 56 - стр.

13

Тастемирова Г. А. Қазақша-орысша-пуштуша " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0034 95 - стр.