Main / Mechanics and Mathematics / Books, monographs

Mechanics and Mathematics

List of publications.

Year of publication:

1

Иманқұл Т. Ш. Лекции по методам анализа динамических систем Қазақ университеті 1998 - г. ISBN 5- 23 - стр.