Main / Journalism / Books, monographs

Journalism

List of publications.

Year of publication:

1

Ибраева Г. Ж. Mass Media в политической структуре общества Қазақ университетi 2000 - г. ISBN ббк 76.1 я73 и 16 15 - стр.

2

Ахметова Л. С. Журналистика и менеджмент казахский университет 2000 - г. ISBN 5-7667-6719-6 8 - стр.