Main / Geography and Environmental Sciences / Cartography and geoinformatics / Сарсембекова Зейнеп Кадирбековна

Сарсембекова Зейнеп Кадирбековна

Position Ст.пpеподаватель
Кафедра картографии и геоинформатики
87773006981
File name Headline Description
Photogrammetry
Фотограмметрия пәнінен лабораториялық жұмыс

1

Сарсембекова Зейнеп Кадирбековна Мұнай-газ аймақтарындағы ластанған және бұзылған жерлерге әуе-ғарыштық суреттер арқылы мониторинг жүргізу 2011 - г. 3 - стр. 1

2

Сарсембекова Зейнеп Кадирбековна Основные этапы и рекомендации по восстановлению нарушенных земель на открытых разработках. 2011 - г. 4 - стр. 1

3

Сарсембекова Зейнеп Кадирбековна Применения электронных тахеометров в шахтных условиях. 2012 - г. 4 - стр. 1

4

Сарсембекова Зейнеп КадирбековнаМаженова Ж.А. ҚАЗАҚСТАНДА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТУРИЗМДІ ДАМЫТУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 2017 - г. 9 - стр. 0

5

Сарсембекова Зейнеп КадирбековнаПентаев Т.. АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫНЫҢ ПЛАНДЫҚ-БИІКТІКТІК ЖАҒДАЙЫН АНЫҚТАУДАҒЫ ЗАМАНАУИ АСПАПТАР МЕН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 2019 - г. 8 - стр. 134

6

Сарсембекова Зейнеп Кадирбековна ГНЖ геодезиялық бақылау деректері бойынша автомобиль жолдарын салу мен қайта қалпына келтіруде пландық-биіктіктік негіздеу 2019 - г. 3 - стр. 65

7

Сарсембекова Зейнеп Кадирбековна АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫН САЛУ МЕН РЕКОНСТРУКЦИЯЛАУ ЖҰМЫСТАРЫНА ЛАЗЕРЛІК СКАНЕРЛЕРДІ ҚОЛДАНУ МҮМКІНШІЛІКТЕРІ МЕН ТИІМДІЛІКТЕРІ 2019 - г. 4 - стр. 2

8

Сарсембекова Зейнеп Кадирбековна AВТОМОБИЛЬ ЖОЛДAРЫН ЖОБAЛAУДAҒЫ ЗAМAНAУИ ГЕОДЕЗИЯ ИННОВAЦИЯЛAРЫНЫҢ ӘДІСТЕРІ 2020 - г. 4 - стр. 1

9

Сарсембекова Зейнеп Кадирбековна ЖОЛ-ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫН ҰЙЫМДАСТРУДА ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 2020 - г. 5 - стр. 1

10

Сарсембекова Зейнеп Кадирбековна САНДЫҚ ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ АСПАПТАР МЕН АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫН САЛУ ЖӘНЕ РЕКОНСТРУКЦИЯЛАУ КЕЗІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖОЛДАРЫ 2020 - г. 4 - стр. 69

11

Сарсембекова Зейнеп КадирбековнаДжангулова Г.К., Қумар Д.Б. 2021 - г. 12 - стр. 24

1

Сарсембекова Зейнеп Кадирбековна Пентаев Т.. АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫНЫҢ ЖЕР ТӨСЕМІ ҚҰРЫЛЫСЫН ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 2020 - г. 4 - стр. Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева

2

Сарсембекова Зейнеп Кадирбековна AВТОМОБИЛЬ ЖОЛДAРЫН ЖОБAЛAУДAҒЫ ЗAМAНAУИ ГЕОДЕЗИЯ ИННОВAЦИЯЛAРЫНЫҢ ӘДІСТЕРІ 2020 - г. 4 - стр. КазНУ им. альФараби

3

Сарсембекова Зейнеп Кадирбековна АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫН САЛУ МЕН РЕКОНСТРУКЦИЯЛАУ ЖҰМЫСТАРЫНА ЛАЗЕРЛІК СКАНЕРЛЕРДІ ҚОЛДАНУ МҮМКІНШІЛІКТЕРІ МЕН ТИІМДІЛІКТЕРІ 2019 - г. 5 - стр. Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева

4

Сарсембекова Зейнеп Кадирбековна АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫН ҚАЙТА ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН САНДЫҚ ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ АСПАПТАР МЕН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ БҤГІНІ МЕН ЕРТЕҢІ 2019 - г. 4 - стр. Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0