Main / Geography and Environmental Sciences / Cartography and geoinformatics / Сулейменова Диана Нурбакытовна

Сулейменова Диана Нурбакытовна

Position Ст.пpеподаватель
Cartography and geoinformatics
Scopus author ID: 57221086862
kaisar30@mail.ru
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНТУ им.К.И.Сатпаева Высшее 2004

1

Сулейменова Диана Нурбакытовна Инженерлік геодезия " Қазақ университеті " 2017 - г. 319 - стр.

2

Сулейменова Диана Нурбакытовна ГЕОДЕЗИЯДA AВТОМAТТAНДЫРЫЛҒAН AҚПAРAТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДAНУ " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-241-676-3 341 - стр.

1

Сулейменова Диана Нурбакытовна ӨТКЕЛДІК КӨПІР ІЗЕНІСТЕРІ КЕЗІНДЕГІ ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАР 2016 - г. 1 - стр. 3

2

Сулейменова Диана Нурбакытовна ТЕМІРЖОЛ САЛУДА ЗАМАНАУЙ ӘДІСТЕРМЕН ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ 2016 - г. 6 - стр. 0

3

Сулейменова Диана НурбакытовнаҚумар Д.Б. 2017 - г. 3 - стр. 1

4

Сулейменова Диана Нурбакытовна 2017 - г. 3 - стр. 0

5

Сулейменова Диана Нурбакытовна ЗАМАНАУИ ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ АСПАПТАР АРҚЫЛЫ ПОЛИГОНОМЕТРИЯ ПУНКТЕРІНІҢ КООРДИНАТАЛАРЫН АНЫҚТАУ 2019 - г. 3 - стр. 0

6

Сулейменова Диана Нурбакытовна 2019 - г. 5 - стр. 65

7

Сулейменова Диана Нурбакытовна 2020 - г. 4 - стр. 66

8

Сулейменова Диана Нурбакытовна 2020 - г. 5 - стр. 0

9

Сулейменова Диана НурбакытовнаПентаев Т.. 2020 - г. 5 - стр. 0

10

Сулейменова Диана НурбакытовнаТумажанова С.О., Мадимарова Г.С., Пентаев Т.., Байдаулетова Г.К. Жер бетіндегі объектінің жылжуын интерферометриялық әдіспен мониторингтеу 2020 - г. 10 - стр. 0

11

Сулейменова Диана Нурбакытовна 2020 - г. 4 - стр. 80

12

Сулейменова Диана Нурбакытовна Таужыныстардың құрылымдық ерекшеліктері және оларды зерделеудің нәтижелері 2020 - г. 6 - стр. 68

1

Сулейменова Диана Нурбакытовна «ЖОО-ДАЕЫ ОКУ УДЕР1С1НЩ САПАСЫН КАМТАМАСЫЗ ЕТУ: ДЭСТУРЛЕР МЕН ЖАЦАЛЬЩТАР» 2015 - г. 2 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

2

Сулейменова Диана Нурбакытовна 2016 - г. 4 - стр. Алматы, Казахстан

3

Сулейменова Диана Нурбакытовна 2016 - г. 3 - стр. Алматы, Казахстан

4

Сулейменова Диана Нурбакытовна 2016 - г. 4 - стр. КазГАСА, Алматы

5

Сулейменова Диана Нурбакытовна 2016 - г. 5 - стр. КазГАСА , Алматы

6

Сулейменова Диана Нурбакытовна 2016 - г. 5 - стр. КазГАСА, Алматы

7

Сулейменова Диана Нурбакытовна 2016 - г. 4 - стр. ЮКГУ им. М.Ауезова, г. Шымкент, Казахстан

8

Сулейменова Диана Нурбакытовна ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ МОНИТОРИНГІ 2017 - г. 4 - стр. Алматы

9

Сулейменова Диана Нурбакытовна ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ САБАҚ ӨТКІЗУ ӘДІСТЕРІ 2017 - г. 3 - стр. Алматы

10

Сулейменова Диана Нурбакытовна МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ КЕН ОРНЫНА МОНИТОРИНГ ЖҮРГІЗУ 2017 - г. 3 - стр.

11

Сулейменова Диана Нурбакытовна Жаңа геодезиялық аспаптардың жас мамандар дайындаудағы рөлі 2017 - г. 3 - стр. Алматы

12

Сулейменова Диана Нурбакытовна 2017 - г. 3 - стр. Алматы

13

Сулейменова Диана Нурбакытовна Жерді қашықтан зерделеу мәліметтері бойынша су ресурстарына мониторинг жүргізу 2018 - г. 1 - стр. Алматы

14

Сулейменова Диана Нурбакытовна 2018 - г. 4 - стр. Москва

15

Сулейменова Диана Нурбакытовна 2019 - г. 5 - стр. г. Алматы

16

Сулейменова Диана Нурбакытовна 2020 - г. 5 - стр.

17

Сулейменова Диана Нурбакытовна 2021 - г. 5 - стр.

18

Сулейменова Диана Нурбакытовна 2021 - г. 5 - стр.
Author Documents

1

Citations

0 по 0
documents

h-index

0

Monitoring of displacements of objects of terrestrial surfaces by interferometry method

Madumarova, G., Suleimenova, D., Pentayev, T., Baydauletova, G., Miletenco, N., Tumazhanova, S.

2020

News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences
5, с. 105-115

0

Цитирований