Main / History / History of Kazakhstan / Карибаев Берекет Бахытжанович

Карибаев Берекет Бахытжанович

Position Зав.кафедрой, И.о. профессора
Кафедра истории Казахстана
Scopus author ID: 57210883106
Is hidden

1

Карибаев Берекет Бахытжанович Омарбеков Т.. Қазақстан тарихы.Этникалық зерттеулер.Арғын.Т.10. Атамура 2011 - г. ISBN 9965-765-40-5 26 - стр.

2

Карибаев Берекет Бахытжанович Тәуке хан. "Әзірет Сұлтан" мемлекеттік тарихи-мәдени қорық- мұражайы 2011 - г. ISBN 978-601-7316-01-3 1 - стр.

3

Карибаев Берекет Бахытжанович Есім хан "Әзірет Сұлтан" мемлекеттік тарихи-мәдени қорық- мұражайы 2011 - г. ISBN 978-601-80113-9-9 1 - стр.

4

Карибаев Берекет Бахытжанович Жәңгір хан "Әзірет Сұлтан" мемлекеттік тарихи-мәдени қорық- мұражайы 2011 - г. ISBN 978-601-7316-00-6 1 - стр.

5

Карибаев Берекет Бахытжанович Шекті Тілеу батыр Айтұлы "Әзірет Сұлтан" мемлекеттік тарихи-мәдени қорық- мұражайы 2011 - г. ISBN 978-601-7316-02-0 1 - стр.

6

Карибаев Берекет Бахытжанович Матай Бөрібай батыр. ҚАЗақпарат 2013 - г. 44 - стр.

7

Карибаев Берекет Бахытжанович Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Ноянов Е.Н., Телеуова Э.Т., Абдилдабекова А.М., Смагулов С.., Удербаева С.К., Ногайбаева М.С., Султангалиева Г.С., Тасилова Н.А. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы 1 том " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1673-4 380 - стр.

8

Карибаев Берекет Бахытжанович Қазақ хандығының күшеюі Сардар 2015 - г. 176 - стр.

9

Карибаев Берекет Бахытжанович Қазақ хандығының күшеюі Сардар баспа үйі 2016 - г. 176 - стр.

10

Карибаев Берекет Бахытжанович Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Ноянов Е.Н., Телеуова Э.Т., Майданали З.., Смагулов С.., Ногайбаева М.С., Тасилова Н.А., Сайлан Б.С., Искакова Г.З. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы " Қазақ Университеті" , III T. " Қазақ университеті " 2016 - г. 25 - стр.

11

Карибаев Берекет Бахытжанович Тәуелсіздіктің 25 аса маңызды оқиғалары "Сардар" баспа үйі 2016 - г. ISBN 978-601-7174-96-5 272 - стр.

12

Карибаев Берекет Бахытжанович Қазақ хандығының құрылу тарихы "Сардар" баспа үйі 2014 - г. ISBN 978-601-7174-51-4 520 - стр.

13

Карибаев Берекет Бахытжанович Қазақ хандары "Саржайлау" баспасы 2015 - г. 40 - стр.

14

Карибаев Берекет Бахытжанович Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Ногайбаева М.С. Взаимодействие природы и общества в кочевой цивилизации народов Центральной Азии " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978601-04-1177-7 170 - стр.

15

Карибаев Берекет Бахытжанович Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Ноянов Е.Н., Телеуова Э.Т., Смагулов С.., Ногайбаева М.С., Тасилова Н.А., Сайлан Б.С., Искакова Г.З. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы. Орталық Азия көшпелілеріндегі этно-саяси үдерістер, әулеттік басқару және жауынгерлік өнер. ІІІ том. " Қазақ университеті " 2016 - г. 268 - стр.

16

Карибаев Берекет Бахытжанович Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Телеуова Э.Т., Жаппасов Ж.Е., Ногайбаева М.С. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. Қазақстан XIII-XVIII ғасырлардың алғашқы ширегінде. 2-шы кітап. Оқулық. Алматы, Қазақ университеті, 2016. -306 б. ISBN 78-601-04-1634-5 " Қазақ университеті " 2016 - г. 18 - стр.

17

Карибаев Берекет Бахытжанович Омарбеков Т.., Қаражан Қ.С., Ногайбаева М.С. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы "Қазақ университеті" 2016 - г. 334 - стр.

18

Карибаев Берекет Бахытжанович Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Кундакбаева Ж.Б., Телеуова Э.Т., Жаппасов Ж.Е., Ногайбаева М.С., Байдавлетова М.Д., Өскенбай М.Ә. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. 4-кітаптан тұратын оқулық. 2-кітап, " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1634-5 1 - стр.

19

Карибаев Берекет Бахытжанович Қаражан Қ.С., Козыбакова Ф.А., Смагулов С.., Абикенова Г.Е., Уразбаева А.М. Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы. Лекциялар курсы " Қазақ университеті " 2018 - г. 1 - стр.

20

Карибаев Берекет Бахытжанович Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Кундакбаева Ж.Б., Телеуова Э.Т., Майданали З.., Жаппасов Ж.Е., Ногайбаева М.С. История Казахстана. 2-кн " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3651 297 - стр.

21

Карибаев Берекет Бахытжанович XVI ғ. екінші жартысындағы Қазақ хандары " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3676-3 4 - стр.

22

Карибаев Берекет Бахытжанович Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Ноянов Е.Н., Удербаева С.К., Рахимбекова Б.К., Байдавлетова М.Д., Тасилова Н.А., Искакова Г.З., Кошымова А.О. История Казахстана (Қазақ елі). 1 - кн. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3652-7 360 - стр.

23

Карибаев Берекет Бахытжанович Қазақ хандары туралы зерттеулер (XV ғасырдың ортасы - XVIII ғасырдың басы) " Қазақ университеті " 2019 - г. 228 - стр.

24

Карибаев Берекет Бахытжанович Әлмерек баба заманы Тоғанай Т 2019 - г. ISBN 978 - 601-7853-81-5 10 - стр.

1

Карибаев Берекет Бахытжанович З. Қинаятұлы және Қазақ хандығы құрылуының мәселелері 2011 - г. 4 - стр. 0

2

Карибаев Берекет Бахытжанович Ораз би 2011 - г. 7 - стр. 0

3

Карибаев Берекет Бахытжанович Қазақ хандығының құрылу тарихына қатысты ауыз әдебиетінің материалдары жөнінде 2011 - г. 7 - стр. 0

4

Карибаев Берекет Бахытжанович ХҮ ғ. Әбілхайыр хандығы тарихының алғашқы кезеңі жөнінде 2011 - г. 9 - стр. 0

5

Карибаев Берекет Бахытжанович ХҮ ғ. Шығыс Дешті Қыпшақтың саяси жағдайы және Қазақ хандығының құрылу мәселесі 2011 - г. 7 - стр. 0

6

Карибаев Берекет Бахытжанович Т.И. Сұлтанов және Қазақ хандығының құрылу мәселелері 2011 - г. 5 - стр. 0

7

Карибаев Берекет Бахытжанович Темірлік деректер мәліметтерінің кейінгі ортағасырлық Қазақстан тарихы үшін маңызы 2012 - г. 6 - стр. 0

8

Карибаев Берекет Бахытжанович ХҮІІ ғ. Қазақ батыры - Жалаңтөс батыр туралы 2012 - г. 8 - стр. 0

9

Карибаев Берекет Бахытжанович Маңғыттар және ХҮ ғ. І жартысындағы Шығыс Дешті Қыпшақтың этно-саяси дамуы 2012 - г. 7 - стр. 0

10

Карибаев Берекет БахытжановичҚалыш А.Б. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20-жыл! 2011 - г. 1 - стр. 4

11

Карибаев Берекет Бахытжанович Политическое положение Мавереннахра в середине XV в.и проблемы образования Казахского ханства. 2013 - г. 4 - стр. 0

12

Карибаев Берекет Бахытжанович «Өзбек-қазақтардың» этникалық құрамы туралы. ҚазҰУ Хабаршысы, тарих сериясы.№3(66) 2012 ж. 66-72 бб. 2012 - г. 6 - стр. 0

13

Карибаев Берекет Бахытжанович Қазақстандағы хандық билікті жоюдағы Ресейдің жүргізген саясаты туралы.// 2012 - г. 4 - стр. 0

14

Карибаев Берекет Бахытжанович «Өзбек» атауы туралы. 2012 - г. 5 - стр. 0

15

Карибаев Берекет Бахытжанович XVI ғасыр басындағы Қазақ хандығының Шибани әулетімен қарым-қатынасының кейбір мәселелері («Михман-наме-йи Бухара» мәліметтері негізінде). 2013 - г. 5 - стр. 0

16

Карибаев Берекет Бахытжанович Т.И.Сұлтановтың «қазақ» этнонимі жөніндегі пікірлеріне талдау. 2013 - г. 5 - стр. 0

17

Карибаев Берекет Бахытжанович 7. «Қазақ КСР-нің ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі тарихы» атты кітаптың 3-ші басылымының тұсаукесеріне орай. 2013 - г. 2 - стр. 0

18

Карибаев Берекет Бахытжанович XV ғасыр басындағы Ақ Орданың саяси тарихының мәселелері жөнінде.// 2013 - г. 3 - стр. 0

19

Карибаев Берекет Бахытжанович Дәуір баспалдақтары 2013 - г. 4 - стр. 0

20

Карибаев Берекет Бахытжанович Төле би және XVIII ғасырдың I жартысындағы Қазақстан тарихының мәселелері. 2103 - г. 7 - стр. 0

21

Карибаев Берекет Бахытжанович Некоторые проблемы образование Казахского ханства. 2013 - г. 5 - стр. 0

22

Карибаев Берекет Бахытжанович Ақ Орда 2013 - г. 1 - стр. 0

23

Карибаев Берекет Бахытжанович Алаш. 2013 - г. 1 - стр. 0

24

Карибаев Берекет Бахытжанович Алаша (Алаш хан). 2013 - г. 1 - стр. 0

25

Карибаев Берекет Бахытжанович Балталы. 2013 - г. 1 - стр. 0

26

Карибаев Берекет Бахытжанович Батыр Қайыпұлы. 2013 - г. 1 - стр. 0

27

Карибаев Берекет Бахытжанович 17. Бұжыр батыр. 2013 - г. 1 - стр. 0

28

Карибаев Берекет Бахытжанович 18. Бұлқайыр сұлтан. 2013 - г. 1 - стр. 0

29

Карибаев Берекет Бахытжанович 19. Жетен Бұқаұлы. 2013 - г. 1 - стр. 0

30

Карибаев Берекет Бахытжанович 20. Керей хан. 2013 - г. 1 - стр. 0

31

Карибаев Берекет Бахытжанович Қаптағай. 2013 - г. 1 - стр. 0

32

Карибаев Берекет Бахытжанович Қасым хан. 2013 - г. 2 - стр. 0

33

Карибаев Берекет Бахытжанович Құрбанғали Халид. 2013 - г. 1 - стр. 0

34

Карибаев Берекет Бахытжанович Мөңке Темір хан. 2013 - г. 2 - стр. 0

35

Карибаев Берекет Бахытжанович Ораз Мұхаммед. 2013 - г. 2 - стр. 0

36

Карибаев Берекет Бахытжанович 26. Кәрібаев Б.Б. 2013 - г. 8 - стр. 0

37

Карибаев Берекет Бахытжанович 27. Кәрібаев Б.Б. 2013 - г. 4 - стр. 0

38

Карибаев Берекет Бахытжанович Қазақстан тарихынан элективті курстарды жүргізудің әдістері. 2014 - г. 5 - стр. 0

39

Карибаев Берекет Бахытжанович Қазақ хандығы дәуіріне сипататма 2015 - г. 3 - стр. 78

40

Карибаев Берекет Бахытжанович Қазақ хандығының 550 жылдығы: ғылыми нәтижелер туралы 2015 - г. 3 - стр. 79

41

Карибаев Берекет Бахытжанович 2016 - г. 3 - стр. 80

42

Карибаев Берекет Бахытжанович І Есенберлиннің "Алмас қылыш романы және қазақ хандығының тарихы 2015 - г. 6 - стр. 77

43

Карибаев Берекет Бахытжанович Қазақ хандығы дәуіріндегі аналар мен ханымдар 2015 - г. 5 - стр. 78

44

Карибаев Берекет БахытжановичНогайбаева М.С. Алтын Орданың этникалық тарихына қатысты ауыз әдебиетінің деректерін талдау 2016 - г. 8 - стр. 0

45

Карибаев Берекет БахытжановичНогайбаева М.С. ХҮ ғ. І жартысындағы Әбілқайыр хандығының тарихынан 2016 - г. 6 - стр. 0

46

Карибаев Берекет Бахытжанович Жәңгір хан және ХҮІІ ғ. қазақ-жоңғар қатынастары мәселелері 2016 - г. 6 - стр. 0

47

Карибаев Берекет Бахытжанович Тәуелсіздік кезеңі және тарихи ой-сананың қалыптасуы 2016 - г. 6 - стр. 0

48

Карибаев Берекет Бахытжанович Академик М. Қозыбаев 2016 - г. 6 - стр. 0

49

Карибаев Берекет Бахытжанович ҚР ҰҒА корр.-мүшесі, тарих ғаламдарының докторы, профессор М.Қ, Қойгелдиев - 70 жаста! 2016 - г. 3 - стр. 0

50

Карибаев Берекет БахытжановичНогайбаева М.С. Рецензия на монографию Н.Д. Нуртазиной "Распространение исламаи формирование казахской мусульманской традиции VIII-XIX вв." 2016 - г. 3 - стр. 0

51

Карибаев Берекет Бахытжанович Қазақ хандығы дәуірінің кезеңделуі мәселелері. 2016 - г. 6 - стр. 0

52

Карибаев Берекет БахытжановичЖуматаев Р.С. Некролог. Тарих ғылымдарының докторы, профессор Төлеубаева Күлжазира Мейрамқызы (17.06.1952-22.10.2016) 2016 - г. 2 - стр. 0

53

Карибаев Берекет Бахытжанович Ғибрат ғұмырлы ғалым. 2016 - г. 8 - стр. 0

54

Карибаев Берекет Бахытжанович Барлыбек Сыртанов туралы 2017 - г. 9 - стр. 0

55

Карибаев Берекет БахытжановичНоянов Е.Н., Майданали З.., Кошымова А.О., Бижанова М.Т. 2019 - г. 23 - стр. 1

56

Карибаев Берекет БахытжановичНуртазина Н.Д. Историческая фигура казахского хан Аз-Жанибека(на основе восточных нарративов и генеологических мифов казахов) 2020 - г. 20 - стр. 0

57

Карибаев Берекет Бахытжанович Керей хан 2019 - г. 10 - стр. 0

58

Карибаев Берекет Бахытжанович ЖӘНІБЕК ХАН 2019 - г. 10 - стр. 0

59

Карибаев Берекет Бахытжанович Қазақтың XVII ғасырдағы белгісіз ханы (Есім хан ұлы Жәнібек хан туралы) 2020 - г. 3 - стр. 0

60

Карибаев Берекет Бахытжанович Алтын Орда дәуірі және қазақ этногенезінің мәселелері 2020 - г. 5 - стр. 0

61

Карибаев Берекет Бахытжанович Алтын Орда хандары және ислам 2019 - г. 6 - стр. 0

1

Карибаев Берекет Бахытжанович Қазақ хандығының құрылу мәселесі және ХҮ ғасырдың ортасындағы Мауереннахр 2012 - г. 8 - стр. Прага

2

Карибаев Берекет Бахытжанович Көшпелі өзбектер" мемлекеті тарихының кейбір мәселелері жөнінде 2012 - г. 8 - стр. София

3

Карибаев Берекет Бахытжанович Политическое положение Маверанахра в середине ХҮ в. и проблемы образования Казахского ханства 2012 - г. 9 - стр. Крым

4

Карибаев Берекет Бахытжанович ХҮ ғасырдағы Қазақ хандығының тарихы мәселелері 2011 - г. 8 - стр. Шымкент

5

Карибаев Берекет Бахытжанович Жәңгір хан және Қазақ-жоңғар қатынастары 2011 - г. 5 - стр. атырау

6

Карибаев Берекет Бахытжанович Қазақтың Жәнібек ханы туралы 2012 - г. 5 - стр. алматы

7

Карибаев Берекет Бахытжанович Ресейдің отарлау саясатының күшеюі және ұлт-азаттық көтерілістер 2012 - г. 6 - стр. Алматы

8

Карибаев Берекет Бахытжанович Самарқанди еңбегінің мәліметтері және Қазақ хандығының құрылу тарихының мәселелері 2012 - г. 7 - стр. Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты

9

Карибаев Берекет Бахытжанович Мұхаммед Хайдар Дулати - Қазақ хандығының тарихын алғаш зерттеуші 2012 - г. 8 - стр. М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті

10

Карибаев Берекет Бахытжанович Мұхаммед Хайдар Дулати - Қазақ хандығының тарихын алғаш зерттеуші 2012 - г. 8 - стр. М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті

11

Карибаев Берекет Бахытжанович ХІІІ-ХІҮ ғғ. Алтын Орда хандарының діни саясаты және оның этноүрдістерге тигізген ықпалдары 2012 - г. 7 - стр. алматы

12

Карибаев Берекет Бахытжанович Қазақстандағы мемлекеттілік мәселесіне қатысты евроцентристік теориялар туралы 2012 - г. 7 - стр.

13

Карибаев Берекет Бахытжанович Махмуд бен Уәли еңбегі мәліметтерінің Қазақ хандығының құрылу тарихын зерттеудегі маңызы 2012 - г. 9 - стр. КазНу им аль-Фараби, Алматы

14

Карибаев Берекет Бахытжанович 1. XVIII ғ. екінші жартысында Ресейдің Қазақстанды отарлау саясатының күшеюі және ұлт-азаттық қозғалыстар мәселесі. 2011 - г. 6 - стр. Алматы

15

Карибаев Берекет Бахытжанович «Бұқарбай батыр және XVIII ғ. 2-ші жартысы мен XIX ғ. 1-ші жартысындағы Қазақ мемлекеттілігі мәселелері» 2012 - г. 6 - стр. Кызылорда

16

Карибаев Берекет Бахытжанович «Әбілмәмбет хан туралы орыс деректері мен зерттеулері» 2012 - г. 4 - стр. Түркістан

17

Карибаев Берекет Бахытжанович «Қазақ хандығының құрылу тарихының кейбір мәселелері» 2012 - г. 6 - стр. Алматы

18

Карибаев Берекет Бахытжанович Махмуд бен Уәли еңбегі мәліметтерінің Қазақ хандығының құрылу тарихын зерттеудегі маңызы. 2012 - г. 4 - стр. Алматы

19

Карибаев Берекет Бахытжанович «XVIII ғ. екінші жартысында Ресейдің Қазақстанды отарлау саясатының күшеюі және ұлт-азаттық қозғалыстар мәселесі». 2011 - г. 5 - стр. Алматы

20

Карибаев Берекет Бахытжанович 2. «Самарқанди еңбегінің мәліметтері және Қазақ хандығының құрылу тарихының мәселелері» 2012 - г. 4 - стр. Алматы

21

Карибаев Берекет Бахытжанович «Қазақ хандығының құрылу тарихына жаңа көзқарас» 2012 - г. 6 - стр. Алматы

22

Карибаев Берекет Бахытжанович «XV ғасырдағы Орталық Азия мен Дешті Қыпшақ: қазақ мемлекеттілігі мәселелері» 2012 - г. 6 - стр. Алматы

23

Карибаев Берекет Бахытжанович «Қазақ мемлекеттілігінің мәселесі және тарихи тұлғалар» 2012 - г. 6 - стр. Алматы

24

Карибаев Берекет Бахытжанович Қазақ шежіресінің деректері мен материалдары жөнінде (Табын тайпасының шежіресіне қатысты материалдар негізінде). 2012 - г. 6 - стр. Алматы

25

Карибаев Берекет Бахытжанович XIX ғ. I жартысындағы қазақ мемлекеті және батырлар рөлі. Баяндама. 2012 - г. 6 - стр. Алматы

26

Карибаев Берекет Бахытжанович С.К.Ибрагимов және XV-XVI ғғ. Қазақстан тарихының мәселелері. 2012 - г. 6 - стр. Алматы

27

Карибаев Берекет Бахытжанович 9. Кәрібаев Б.Б. Қадырғали Жалайыр және оның еңбегінің ортағасырлық Қазақстан тарихы үшін маңызы. 2012 - г. 8 - стр. Алматы

28

Карибаев Берекет Бахытжанович Кәрібаев Б.Б. Қазақ хандығының құрылу тарихының кейбір мәселелері. 2012 - г. 6 - стр. Алматы

29

Карибаев Берекет Бахытжанович XVIII ғ. ортасы мен XX ғ. басындағы орыс тарихшыларының «қазақ» сөзіне қатысты зерттеулеріне талдау. 2013 - г. 5 - стр. Алматы

30

Карибаев Берекет Бахытжанович «Абылай хан және XVIII ғасырдағы қазақ мемлекеттілігінің мәселелері» 2013 - г. 6 - стр. Алматы

31

Карибаев Берекет Бахытжанович «Төле би және оның заманы» 2013 - г. 7 - стр. Тараз

32

Карибаев Берекет Бахытжанович «Абылай ханның 300 жылдығы және XVIII ғасырдағы қазақ мемлекеттілігінің мәселелері» 2013 - г. 6 - стр. Алматы

33

Карибаев Берекет Бахытжанович «Қазақ хандығының құрылуын нақтылаудағы «Қазақ тарихы» журналының рөлі» 2013 - г. 6 - стр. Алматы

34

Карибаев Берекет Бахытжанович «Отан тарихы және Абылай ханның тарихи ролі» 2013 - г. 7 - стр. Кызылорда

35

Карибаев Берекет Бахытжанович Сыр бойының Қазақ хандығы үшіншаруашылық, геосаяси, мәдени және этникалық маңыздары(XV-XVII ғғ.) 2013 - г. 6 - стр. Алматы

36

Карибаев Берекет Бахытжанович «XV ғасырдағы Орталық Азия мен Дешті Қыпшақ: қазақ мемлекеттілігі мәселелері» 2012 - г. 8 - стр. Алматы

37

Карибаев Берекет Бахытжанович Қазақ мемлекетінің күйреуі және XIX ғ. I жартысындағы қазақ қоғамындағы батырлардың рөлі. 2012 - г. 10 - стр. Алматы

38

Карибаев Берекет Бахытжанович XIV-XV ғасырлардағы "өзбек" атауына байланысты тұжырымарға талдау 2016 - г. 5 - стр. Алматы

39

Карибаев Берекет Бахытжанович Мұхаммед Хайдар Дулатидың "Тарих-и Рашидиі" және қазақ хандығы тарихының деректік мәселелері 2016 - г. 7 - стр. Тараз

40

Карибаев Берекет Бахытжанович Қазақ хандығының кейбір мәселелері 2015 - г. 5 - стр. Баку

41

Карибаев Берекет Бахытжанович Профессор Д.И.Дулатова туралы 2015 - г. 4 - стр. Алматы

42

Карибаев Берекет Бахытжанович 1269 жылғы Талас құрылтайы және Монгол империясының ыдырауы 2015 - г. 5 - стр. Алматы

43

Карибаев Берекет Бахытжанович Керей және Жәнібек хандардың көшу себептері туралы 2015 - г. 7 - стр. Алматы

44

Карибаев Берекет Бахытжанович Қазақ хандығы құрылуының өзекті мәселелері жөнінде 2015 - г. 14 - стр. Павлодар

45

Карибаев Берекет Бахытжанович Қазақ хандығының құрылуы мәселесіне байланысты жаңа көзқарастар 2015 - г. 6 - стр. Тараз

46

Карибаев Берекет Бахытжанович Қазақ хандығының құрылу тарихының өзекті мәселелері 2015 - г. 12 - стр. Қызылорда

47

Карибаев Берекет Бахытжанович Ұстаздың өнегелі өмірі 2016 - г. 4 - стр. Алматы

48

Карибаев Берекет Бахытжанович Қазақ хандығы дәуіріндегі ханымдар 2015 - г. 6 - стр. Астана

49

Карибаев Берекет Бахытжанович Тәуелсіздік кезеңіндегі тарихи ой-сананың дамуы 2016 - г. 3 - стр.

50

Карибаев Берекет Бахытжанович 2019 - г. 2 - стр.

51

Карибаев Берекет Бахытжанович М.Тынышпаев және ортағасырлық Қазақстан тарихының мәселелері 2019 - г. 3 - стр.

52

Карибаев Берекет Бахытжанович 2019 - г. 5 - стр.
Author Documents

1

Citations

1 по 1
documents

h-index

1

2019

Codrul Cosminului
25, с. 7-30

1

Цитирований