Main / History / History of Kazakhstan / Тасилова Назия Айтбаевна

Тасилова Назия Айтбаевна

Position Доцент
History of Kazakhstan
Scopus author ID: 57189597976
tasnaz@mail.ru
7(727) 377-33-43 вн:1286
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 2005
Academic degree

Academic rank
Name of academic title Date of assignment
Ассоциированный профессор (доцент) 06/09/2017

1

Тасилова Назия Айтбаевна «Қырғыздардың (Қазақтардың) жер пайдалану материалдары...» - Қазақстан тарихының дерек көзі.(ХІХ ғ. соңы - ХХ ғ. басы). Оқу құралы. "Қазақ университет" баспасы 2011 - г. 158 - стр.

2

Тасилова Назия Айтбаевна Деректану пәнін оқыту методикасы. "Қазақ университет" баспасы 2011 - г. 301 - стр.

3

Тасилова Назия Айтбаевна Деректану пәнін оқыту методикасы. "Қазақ университет" баспасы 2011 - г. 301 - стр.

4

Тасилова Назия Айтбаевна Мәдени мұра қазақ тарихының дерек көзі "Қазақ университеті" КазНУ имени аль-Фараби 2013 - г. ISBN 008 16 - стр.

5

Тасилова Назия Айтбаевна Қырғыздардың(Қазақтардың) жер пайдалану материалдары - қазақ қоғамының рулық-тайпалық құрылымының дерек көзі (ХІХ ғ. соңы-ХХ ғ. басы) " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0506-6 202 - стр.

6

Тасилова Назия Айтбаевна Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Карибаев Б.Б., Ноянов Е.Н., Телеуова Э.Т., Абдилдабекова А.М., Смагулов С.., Удербаева С.К., Ногайбаева М.С., Султангалиева Г.С. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы 1 том " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1673-4 380 - стр.

7

Тасилова Назия Айтбаевна Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы Казак Университеті 2015 - г. ISBN әож 94 (5) (0353) кб 380 - стр.

8

Тасилова Назия Айтбаевна «МАТЕРИАЛЫ ПО КИРГИЗСКОМУ (КАЗАХСКОМУ) ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ...» – КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА (КОНЕЦ XIX В.- НАЧАЛО XX В.)» " Қазақ университеті " 2016 - г. 10 - стр.

9

Тасилова Назия Айтбаевна Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Кундакбаева Ж.Б., Ноянов Е.Н., Майданали З.., Қаражан Қ.С., Удербаева С.К., Рахимбекова Б.К., Ногайбаева М.С., Султангалиева Г.С., Байдавлетова М.Д., Сайлан Б.С., Өскенбай М.Ә., Искакова Г.З. Қа­зақ­стан (Қазақ елі) тарихы: 4 кітаптан тұратын оқулық. Қазақстан аумағы б.з.б. мыңжылдықтардан ХІІІ ғасырдың басына дейінгі дәуірлерде. 1-кітап " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1632 310 - стр.

10

Тасилова Назия Айтбаевна Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Карибаев Б.Б., Ноянов Е.Н., Телеуова Э.Т., Майданали З.., Смагулов С.., Ногайбаева М.С., Сайлан Б.С., Искакова Г.З. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы " Қазақ Университеті" , III T. " Қазақ университеті " 2016 - г. 25 - стр.

11

Тасилова Назия Айтбаевна Омарбеков Т.., Смагулов С.., Алтаев А.Ш., Абикенова Г.Е., Байдавлетова М.Д., Сайлан Б.С. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы: Тәуелсіз Қазақстан: алғышарттары және қалыптасуы. 4-кітап. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1636-9 264 - стр.

12

Тасилова Назия Айтбаевна " Қазақ университеті " 2016 - г. 15 - стр.

13

Тасилова Назия Айтбаевна " Қазақ университеті " 2016 - г. 10 - стр.

14

Тасилова Назия Айтбаевна Жаппасов Ж.Е., Ибрагимова М.Н. Әмір Темір шығармалары -ортағасырлық Қазақстан тарихының дерек көзі (XIII-XVI ғасырдың І жартысы) " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2310-7 228 - стр.

15

Тасилова Назия Айтбаевна Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Карибаев Б.Б., Ноянов Е.Н., Телеуова Э.Т., Смагулов С.., Ногайбаева М.С., Сайлан Б.С., Искакова Г.З. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы. Орталық Азия көшпелілеріндегі этно-саяси үдерістер, әулеттік басқару және жауынгерлік өнер. ІІІ том. " Қазақ университеті " 2016 - г. 268 - стр.

16

Тасилова Назия Айтбаевна Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Ноянов Е.Н., Телеуова Э.Т., Абдилдабекова А.М., Майданали З.., Жұмаділ А.Қ., Қаражан Қ.С., Ташенев М.Ж., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Ахметжанова А.Т., Смагулов С.., Удербаева С.К., Рахимбекова Б.К., Ногайбаева М.С., Алтаев А.Ш., Абикенова Г.Е., Султангалиева Г.С., Байдавлетова М.Д., Уразбаева А.М., Сайлан Б.С., Өскенбай М.Ә., Кошымова А.О., Кумганбаев Ж.Ж. Қахақстан (Қазақ елі) тарихы. Практикум " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2460-9 334 - стр.

17

Тасилова Назия Айтбаевна Қа­зақ­стан (Қазақ елі) тарихы: 4 кітаптан тұратын оқулық. Қазақстан ХІІІ-ХVІIІ ғасырлардың алғашқы ширегінде 2-кітап " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 63.3(5каз) 19 - стр.

18

Тасилова Назия Айтбаевна Қа­зақ­стан (Қазақ елі) тарихы: 4 кітаптан тұратын оқулық. Қазақстан отарлық және тоталитарлық жүйелер қыспағында. 3-кітап " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 63,3(5каз) 28 - стр.

19

Тасилова Назия Айтбаевна Қа­зақ­стан (Қазақ елі) тарихы: 4 кітаптан тұратын оқулық. Тәуелсіз Қазақстан: алғышарттары және қалыптасуы 4-кітап " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 63,3(5каз) 28 - стр.

20

Тасилова Назия Айтбаевна Қырғыздардың(Қазақтардың) жер пайдалану материалдары - қазақ қоғамының рулық-тайпалық құрылымының дерек көзі (ХІХ ғ. соңы-ХХ ғ. басы). 2-издание " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 9978-601-04-2218-6 12 - стр.

21

Тасилова Назия Айтбаевна "Материалы по киргизскому (казахскому) землепользованию..." как источник по истории Казахстана. Учебно-методическое электронное пособие " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2008-3 11 - стр.

22

Тасилова Назия Айтбаевна Алпысбаева Н.К. Қазақстан тарихының деректері " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3243-7 12 - стр.

23

Тасилова Назия Айтбаевна Омарбеков Т.., Қаражан Қ.С., Ташенев М.Ж., Козыбакова Ф.А., Мекебаев Т.К., Хасанаева Л.М., Смагулов С.., Удербаева С.К., Алтаев А.Ш., Абикенова Г.Е., Байдавлетова М.Д., Уразбаева А.М., Сайлан Б.С., Кумганбаев Ж.Ж. Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3467-7 476 - стр.

24

Тасилова Назия Айтбаевна Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Карибаев Б.Б., Нуртазина Н.Д., Ноянов Е.Н., Удербаева С.К., Рахимбекова Б.К., Байдавлетова М.Д., Искакова Г.З., Кошымова А.О. История Казахстана (Қазақ елі). 1 - кн. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3652-7 360 - стр.

1

Тасилова Назия Айтбаевна «Шығай және Тәуекел хандардың тұсындағы Қазақ хандығының саяси тарихындағы өзгерістер». 2013 - г. 5 - стр. 0

2

Тасилова Назия Айтбаевна «XV-XVIII ғғ. ортағасырлық қалалар мен елді мекендердің Қазақстан тарихындағы маңызы» 2013 - г. 4 - стр. 0

3

Тасилова Назия Айтбаевна ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 2014 - г. 10 - стр. 4

4

Тасилова Назия Айтбаевна Шәкәрім еңбектеріндегі адамгершілік мәселесі 2014 - г. 8 - стр. 4

5

Тасилова Назия Айтбаевна Қазақтардың дәстүрлі қоғамын зерттеген ғалым – С.Е. Толыбековтың өмірі мен қызметі. 2014 - г. 10 - стр. 2

6

Тасилова Назия Айтбаевна «Мәдени мұра» бағдарламасы басылымдарын ұлттық тәрбиені қалыптастырудағы ғылыми-педагогикалық негіздері. 2010 - г. 6 - стр. 2

7

Тасилова Назия Айтбаевна 2014 - г. 7 - стр. 1

8

Тасилова Назия Айтбаевна 2014 - г. 7 - стр. 1

9

Тасилова Назия Айтбаевна 2014 - г. 10 - стр. 2

10

Тасилова Назия Айтбаевна ХХ ғ. 20-30 жж. Қазақстанда алфавит ауыстыру мәселесінің тарихнамасы. 2014 - г. 4 - стр. 1

11

Тасилова Назия Айтбаевна Қасым хан: мемлекет билеушісі, реформатор, дипломат, қолбасшы 2014 - г. 10 - стр. 1

12

Тасилова Назия Айтбаевна ЖОО «Қазақстан тарихын» оқытуда көрнекі құралдарды пайдаланудың маңызы 2014 - г. 7 - стр. 1

13

Тасилова Назия Айтбаевна 2014 - г. 4 - стр. 1

14

Тасилова Назия Айтбаевна Ортағасырлық Қазақ хандығының тарихына қатысты Шайбани әулетінің деректеріне сипаттама 2013 - г. 6 - стр. 1

15

Тасилова Назия Айтбаевна ЕРМҰХАН БЕКМАХАНОВТЫҢ ӨМІРІ МЕН ҚЫЗМЕТІ 2015 - г. 8 - стр. 80

16

Тасилова Назия АйтбаевнаМолдабеков Ж.Ж. YOUNG GENERATIO N AND CULTURE VALUE S IN ARCHEOLOG Y MUSEUM 2015 - г. 4 - стр. 77

17

Тасилова Назия Айтбаевна Teaching the Cultural Heritage of Kazakh People in Higher Education by Means of Extracurricular Activities in Museums 2016 - г. 15 - стр. 2

18

Тасилова Назия АйтбаевнаЖаппасов Ж.Е. Ермұхан Бекмахановтың өмірі мен қызметі 2015 - г. 8 - стр. 79

19

Тасилова Назия Айтбаевна «Материалы по киргизскому землепользованию...» - как источник по хозяйственно-экономической истории казахов в конце ХІХ в. – начала ХХ века. 2015 - г. 10 - стр. 78

20

Тасилова Назия АйтбаевнаЖаппасов Ж.Е. «Материалы по киргизскому землепользованию...» - как источник по хозяйственно-экономической истории казахских хозяйств. 2016 - г. 10 - стр. 80

21

Тасилова Назия Айтбаевна ШОНА СМАХАНҰЛЫНЫҢ – ӨМІРІ МЕН ҚЫЗМЕТІ 2016 - г. 8 - стр. 5

22

Тасилова Назия Айтбаевна «МАТЕРИАЛЫ ПО КИРГИЗСКОМУ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ...» КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ КАЗАХСКИХ ХОЗЯЙСТВ 2016 - г. 13 - стр. 6

23

Тасилова Назия АйтбаевнаЖаппасов Ж.Е. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТАРИХНАМАСЫНДАҒЫ ЖАҢА КОНЦЕПТУАЛДЫ ТҰРҒЫЛАРДЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ 2016 - г. 10 - стр. 5

24

Тасилова Назия Айтбаевна Арғы тегіміз - сақ, үйсін, қаңлы, ғұн 2015 - г. 5 - стр. 136

25

Тасилова Назия АйтбаевнаЖаппасов Ж.Е., Ибрагимова М.Н. ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ БОЙЫНША ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ЖАЗБА ДЕРЕКТЕРДІ КЛАССИФИКАЦИЯЛАУ 2016 - г. 12 - стр. 0

26

Тасилова Назия АйтбаевнаЖаппасов Ж.Е. Teaching the Cultural Heritage of Kazakh People in Higher Education by Means of Extracurricular Activities in Museums 2016 - г. 12 - стр. 14

27

Тасилова Назия АйтбаевнаАхметжанова А.Т., Искакова Г.З. 2016 - г. 7 - стр. 0

28

Тасилова Назия Айтбаевна Experimental study of psychological and pedagogical readiness of the future teachers for moral and spiritual development of senior school students 2016 - г. 22 - стр. 11

29

Тасилова Назия АйтбаевнаБайдавлетова М.Д., Жаппасов Ж.Е. Орталық Азия мен Қазақстан тарихы бойынша жазба деректер 2016 - г. 8 - стр. 82

30

Тасилова Назия Айтбаевна 2016 - г. 8 - стр. 48

31

Тасилова Назия АйтбаевнаЖаппасов Ж.Е., Байдавлетова М.Д. Орталық Азия мен Қазақстан тарихы бойынша жазба деректер 2016 - г. 8 - стр. 0

32

Тасилова Назия АйтбаевнаНусупбаева С.А., Ибрагимова М.Н. AMIR TEMUR AND HIS INVASIONS 2017 - г. 2 - стр. 1

33

Тасилова Назия АйтбаевнаБайдавлетова М.Д., Жаппасов Ж.Е. Орталық Азия мен Қазақстан тарихы бойынша жазба деректер 2016 - г. 8 - стр. 82

34

Тасилова Назия АйтбаевнаБайдавлетова М.Д., Ахметжанова А.Т. Қазақстан тарихы бойынша жазба деректер 2016 - г. 7 - стр. 83

35

Тасилова Назия Айтбаевна Тарих ғылымдарының докторы Көшім Есмағамбетов 2016 - г. 5 - стр. 83

36

Тасилова Назия АйтбаевнаЖаппасов Ж.Е. Astra Salvensis - review of history and culture, year VI, no. 1 (11), 2018 2018 - г. 14 - стр. 11

37

Тасилова Назия АйтбаевнаАхметжанова А.Т. THE ROLE OF THE MEDIA IN SPIRITUAL REVIVAL KAZAKH PEOPLE IN THE EARLY TWENTIETH CENTURY 2017 - г. 7 - стр. 2

38

Тасилова Назия АйтбаевнаАхметжанова А.Т. АЛИХАН БУКЕЙХАНОВ И РЕФОРМЫ ЦАРСКОЙ РОССИИ В КАЗАХСКОЙ СТЕПИ 2018 - г. 7 - стр. 2

39

Тасилова Назия Айтбаевна ИЗ ИСТОРИИ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ В ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА В ТЫЛУ В 1941-1945 ГГ. 2018 - г. 7 - стр. 2

40

Тасилова Назия АйтбаевнаИскакова Г.З., Ахметжанова А.Т. ХV-XVI ҒҒ. ҚАЗАҚ БИЛЕУШІЛЕРІ МЕН ОРТА АЗИЯДАҒЫ ШАЙБАНИ ӘУЛЕТІ АРАСЫНДАҒЫ ТУЫСТЫҚ-НЕКЕЛІК ҚАТЫНАСТАР 2018 - г. 9 - стр. 4

41

Тасилова Назия АйтбаевнаАхметжанова А.Т., Байдавлетова М.Д. ХVI Ғ. БАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ МЕН ШАЙБАНИЛЕР ӘУЛЕТІ АРАСЫНДАҒЫ САУДА-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАР 2018 - г. 9 - стр. 4

42

Тасилова Назия АйтбаевнаЖаппасов Ж.Е., Ахметжанова А.Т. Омар Хайямның өмірі мен шығармашылығы 2018 - г. 8 - стр. 4

43

Тасилова Назия АйтбаевнаАхметжанова А.Т., Жаппасов Ж.Е. П. Скрыплев экспедициясының тарихи маңызы. 2018 - г. 8 - стр. 4

44

Тасилова Назия Айтбаевна П.ХВОРОСТАНСКИЙ ЭКСПЕДИЦИЯСЫНЫҢ ТАРИХИ МАҢЫЗЫ 2018 - г. 9 - стр. 2

45

Тасилова Назия АйтбаевнаЖаппасов Ж.Е., Козгамбаева Г.Б. 2018 - г. 12 - стр. 0

46

Тасилова Назия АйтбаевнаЖаппасов Ж.Е., Тасилова А.А., Козгамбаева Г.Б., Сарыбаев М.С. COMPARATIVE ANALYSIS ON DIGITAL DIPLOMACY IN KAZAKHSTAN, UZBEKISTAN AND KYRGYZSTAN 2018 - г. 12 - стр. 6

1

Тасилова Назия Айтбаевна Ортағасырлық қалалардың маңызы 2013 - г. 10 - стр. КАЗНУ ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ

2

Тасилова Назия Айтбаевна Жаппасов Ж.Е. Шығай және Тәуекел хандар тұсындағы Қазақ хандығының саяси тарихындағы өзгерістер 2015 - г. 10 - стр. Алматы

3

Тасилова Назия Айтбаевна Teaching the Cultural Heritage of Kazakh People in Higher Education by Means of Extracurricular Activities in Museums 2013 - г. 15 - стр.

4

Тасилова Назия Айтбаевна 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басындағы қазақтардың шаруашылық-экономикалық жағдайының ерекшеліктері 2015 - г. 5 - стр. Алматы

5

Тасилова Назия Айтбаевна 16 ғасырдағы Қазақ хандығының көрші елдермен байланысы 2015 - г. 5 - стр. Алматы

6

Тасилова Назия Айтбаевна Реформы в организации контроля и оценки знаний обучающихся традиции или инновации 2015 - г. 4 - стр. Алматы

7

Тасилова Назия Айтбаевна Жаппасов Ж.Е. Kazakh-russian relations in the eighteenth century in sources and scientific literature 2016 - г. 8 - стр. КазНУ им Аль-Фараби

8

Тасилова Назия Айтбаевна ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ ТАРИХЫ БОЙЫНША ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ЖАЗБА ДЕРЕКТЕРДІ ТАЛДАУ ӘДІСТЕРІ 2016 - г. 7 - стр. КазНУ им Аль-Фараби

9

Тасилова Назия Айтбаевна Ортағасырлық Қазақ хандығының тарихы бойынша деректерді талдау әдістері 2016 - г. 4 - стр. КазНУ им Аль-ФАРАБИ
Author Documents

3

Citations

4 по 4
documents

h-index

1

Comparative analysis on digital diplomacy in Kazakhstan, Uzbekistan and Kyrgyzstan

Tassilova, A., Zhappasov, Z., Shyngyssova, N., Sarybayev, M., Sadenova, A., Tasylova, N., Kozgambayeva, G.

2018

Astra Salvensis
6, с. 321-332

1

Цитирований
2016

International Journal of Critical Cultural Studies
14, с. 11-22

0

Цитирований
2016

International Journal of Environmental and Science Education
11, с. 11261-11282

3

Цитирований