Main / History / History of Kazakhstan / Нуртазина Назира Даутбековна

Нуртазина Назира Даутбековна

Position Доцент
Кафедра истории Казахстана
Scopus author ID: 55835604400
Is hidden
8(727) 377-33-38 вн:1286
File name Headline Description
Sources on the history and culture of Kazakhstan and Central Asia
Science and culture in the medieval Islamic world
Sources on the history and culture of Kazakhstan and Central Asia
The Kazakh elite and the Eastern Enlightenment
Islam in Central Asia

1

Нуртазина Назира Даутбековна LAP LAMBERT Academic Publihing 2012 - г. ISBN 978-3-8473-7647-7 10 - стр.

2

Нуртазина Назира Даутбековна Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 9965-29-509-3 5 - стр.

3

Нуртазина Назира Даутбековна Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Майданали З.., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Ногайбаева М.С., Алтаев А.Ш., Уразбаева А.М., Картаева Т.Е., Кумганбаев Ж.Ж. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы. 2- том .Алматы , Қазақ университеті 2016 " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1600-0 452 - стр.

4

Нуртазина Назира Даутбековна Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Кундакбаева Ж.Б., Ноянов Е.Н., Майданали З.., Қаражан Қ.С., Удербаева С.К., Рахимбекова Б.К., Ногайбаева М.С., Султангалиева Г.С., Байдавлетова М.Д., Тасилова Н.А., Сайлан Б.С., Өскенбай М.Ә., Искакова Г.З. Қа­зақ­стан (Қазақ елі) тарихы: 4 кітаптан тұратын оқулық. Қазақстан аумағы б.з.б. мыңжылдықтардан ХІІІ ғасырдың басына дейінгі дәуірлерде. 1-кітап " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1632 310 - стр.

5

Нуртазина Назира Даутбековна " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1944-5 20 - стр.

6

Нуртазина Назира Даутбековна Айтылған тарих. Оқу құралы "қаратау КБ" ЖШС, Дәстүр 2015 - г. ISBN 978-601-298-489-7 15 - стр.

7

Нуртазина Назира Даутбековна Қазақстан (Қазақ елі) тарихы; 4 кітаптан тұратын оқулық . 1- кітап Алматы, Қазақ университеті, 2016-310 б ISBN 978-601-04-1633-8 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1633 18 - стр.

8

Нуртазина Назира Даутбековна Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы 4 том. Алматы , Қазақ университеті, 2016-403 с. - ISBN 978-301-04-2507-1 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-301-04-2507 25 - стр.

9

Нуртазина Назира Даутбековна Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Кундакбаева Ж.Б., Абдилдабекова А.М., Майданали З.., Қаражан Қ.С., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Удербаева С.К., Ногайбаева М.С., Султангалиева Г.С., Уразбаева А.М., Картаева Т.Е., Искакова Г.З. Орталық Азия көшпелілерінің тарихы: Орталық Азия көшпелілерінің дәстүрлі өркениетінің өркендеуі және күйреуі. 4- том " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-301-04-2507-1 403 - стр.

10

Нуртазина Назира Даутбековна Омарбеков Т.., Карибаев Б.Б., Телеуова Э.Т., Жаппасов Ж.Е., Ногайбаева М.С. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. Қазақстан XIII-XVIII ғасырлардың алғашқы ширегінде. 2-шы кітап. Оқулық. Алматы, Қазақ университеті, 2016. -306 б. ISBN 78-601-04-1634-5 " Қазақ университеті " 2016 - г. 18 - стр.

11

Нуртазина Назира Даутбековна Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Майданали З.., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Ногайбаева М.С., Уразбаева А.М. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы (Орталық Азия көшпелілерінің дәстүрлі өркениетінің өркендеуі және күйреуі) 4-том 28.01.2016 "Қазақ Университеті" " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-301-04-2507-1 403 - стр.

12

Нуртазина Назира Даутбековна Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Карибаев Б.Б., Кундакбаева Ж.Б., Телеуова Э.Т., Жаппасов Ж.Е., Ногайбаева М.С., Байдавлетова М.Д., Өскенбай М.Ә. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. 4-кітаптан тұратын оқулық. 2-кітап, " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1634-5 1 - стр.

13

Нуртазина Назира Даутбековна Омарбеков Т.., Карибаев Б.Б., Кундакбаева Ж.Б., Телеуова Э.Т., Майданали З.., Жаппасов Ж.Е., Ногайбаева М.С. История Казахстана. 2-кн " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3651 297 - стр.

14

Нуртазина Назира Даутбековна " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 9965-30-903-5 15 - стр.

15

Нуртазина Назира Даутбековна Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Карибаев Б.Б., Ноянов Е.Н., Удербаева С.К., Рахимбекова Б.К., Байдавлетова М.Д., Тасилова Н.А., Искакова Г.З., Кошымова А.О. История Казахстана (Қазақ елі). 1 - кн. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3652-7 360 - стр.

16

Нуртазина Назира Даутбековна Ногайбаева М.С. Ежелгі және ортағасырлық түріктердің тарихы мен мәдениеті: оқулық: Алматы: Қазақ университеті, 2019. - 166 б " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-1634-5 166 - стр.

17

Нуртазина Назира Даутбековна Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Ногайбаева М.С., Жуматаев Р.С., Токсанбаев А.К., Тадышева Н.О. Ғасырлар тоғысындағы түркі халықтары әлемінің діни-мифологиялық сипаты " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04 182 - стр.

18

Нуртазина Назира Даутбековна " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-3651 20 - стр.

19

Нуртазина Назира Даутбековна " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN . 978-601-04-36 16 - стр.

20

Нуртазина Назира Даутбековна Орталық Азия көшпелілер өркениетінің тарихы - 5 том. Алматы 2020- 433 б " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-1599 20 - стр.

21

Нуртазина Назира Даутбековна Орта Азия көшпелілер Сөздігі " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-4869 20 - стр.

1

Нуртазина Назира Даутбековна 2011 - г. 4 - стр. 0

2

Нуртазина Назира Даутбековна 2011 - г. 4 - стр. 0

3

Нуртазина Назира Даутбековна 2012 - г. 4 - стр. 0

4

Нуртазина Назира Даутбековна 2012 - г. 10 - стр. 0

5

Нуртазина Назира Даутбековна 2012 - г. 6 - стр. 0

6

Нуртазина Назира Даутбековна Түркі өркениетін зерттеудің жаңа парадигмалары 2012 - г. 12 - стр. 0

7

Нуртазина Назира Даутбековна 2012 - г. 13 - стр. 0

8

Нуртазина Назира ДаутбековнаАзмуханова А.М. 2011 - г. 5 - стр. 2

9

Нуртазина Назира Даутбековна 2013 - г. 8 - стр. 0

10

Нуртазина Назира Даутбековна 2013 - г. 7 - стр. 0

11

Нуртазина Назира Даутбековна 2013 - г. 7 - стр. 0

12

Нуртазина Назира Даутбековна 2013 - г. 6 - стр. 0

13

Нуртазина Назира Даутбековна 2013 - г. 6 - стр. 0

14

Нуртазина Назира Даутбековна 2016 - г. 5 - стр. 0

15

Нуртазина Назира Даутбековна Қазақ көшпелілерінің діни дәстүрін зерттеудің тарихнамалық және теориялық-методологиялық аспектілері 2016 - г. 7 - стр. 0

16

Нуртазина Назира Даутбековна Қазақы мұсылмандық дәстүр: эпостағы сакральдық идеялар мен кейіпкерлер, Қыдыр Ата бейнесі 2016 - г. 7 - стр. 0

17

Нуртазина Назира Даутбековна 2016 - г. 8 - стр. 0

18

Нуртазина Назира Даутбековна 2016 - г. 8 - стр. 0

19

Нуртазина Назира Даутбековна 2016 - г. 8 - стр. 0

20

Нуртазина Назира Даутбековна 2016 - г. 9 - стр. 0

21

Нуртазина Назира Даутбековна 2018 - г. 19 - стр. 0

22

Нуртазина Назира ДаутбековнаСойкина Н.Ю., Бейсегулова А.К., Козгамбаева Г.Б. 2018 - г. 10 - стр. 0

23

Нуртазина Назира Даутбековна 2018 - г. 15 - стр. 3

24

Нуртазина Назира Даутбековна РЕЛИГИОЗНЫЕ АСПЕКТЫ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ КАЗАХСТАНА (ПО ТЕКСТАМ «УАСИЯТ НАМА», «АДАБИЯТ КАЗАКИЯ», «КИССА- И ЧОРТАНБАЙ», XIX , я В.) Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетi ХАБАРШЫ «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы, №1(60), 2019 2019 - г. 8 - стр. 1

25

Нуртазина Назира Даутбековна 2019 - г. 10 - стр. 0

26

Нуртазина Назира Даутбековна 2020 - г. 20 - стр. 22

27

Нуртазина Назира ДаутбековнаКарибаев Б.Б. Историческая фигура казахского хан Аз-Жанибека(на основе восточных нарративов и генеологических мифов казахов) 2020 - г. 20 - стр. 0

28

Нуртазина Назира Даутбековна 2020 - г. 13 - стр. 4

29

Нуртазина Назира Даутбековна 2021 - г. 10 - стр. 3

30

Нуртазина Назира Даутбековна Орыс патшалығының Қазақ даласындағы миссионерлік саясатының сәтсіздікке ұшырауының себептері 2021 - г. 8 - стр. 3

1

Нуртазина Назира Даутбековна 2011 - г. 3 - стр. алматы

2

Нуртазина Назира Даутбековна 2011 - г. 4 - стр. Алматы, КазНПУ

3

Нуртазина Назира Даутбековна 2011 - г. 5 - стр. Алматы, Университет иностранных языков и деловой карьеры

4

Нуртазина Назира Даутбековна 2011 - г. 10 - стр. Москва, Институт туризма и гостеприимства

5

Нуртазина Назира Даутбековна 2012 - г. 10 - стр.

6

Нуртазина Назира Даутбековна 2011 - г. 1 - стр. Астана, ЕНУ

7

Нуртазина Назира Даутбековна 2011 - г. 5 - стр. Астана, ЕНУ

8

Нуртазина Назира Даутбековна 2011 - г. 7 - стр. Туркестан, МКТУ

9

Нуртазина Назира Даутбековна 2012 - г. 10 - стр. алматы

10

Нуртазина Назира Даутбековна 2012 - г. 6 - стр. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

11

Нуртазина Назира Даутбековна Діни көшбасшы тұлғасын зерттеудің теориялық мәселелері 2013 - г. 5 - стр. Алматы

12

Нуртазина Назира Даутбековна Қазақстан тарихындағы діни көшбасшы тұлғасы: Ғұмар Қараш 2011 - г. 7 - стр. алматы

13

Нуртазина Назира Даутбековна 2012 - г. 10 - стр.

14

Нуртазина Назира Даутбековна 2016 - г. 5 - стр. Алматы

15

Нуртазина Назира Даутбековна 2012 - г. 5 - стр. алматы
Author Documents

2

Citations

2 по 2
documents

h-index

1

Religious identification of traditional kazakh society in the 16<sup>th</sup>-19<sup>th</sup> centuries

Nurtazina, N., Kozgambayeva, G., Yegizbaeva, M., Beisegulova, A., Soikina, N.

2018

European Journal of Science and Theology
14, с. 93-102

0

Цитирований
2013

Middle East Journal of Scientific Research
15, с. 869-873

2

Цитирований