Main / Philological / Kazakh literature and theory of literature / Болатова Гульжан Жамбыловна

Болатова Гульжан Жамбыловна

Position Ст.пpеподаватель
Kazakh literature and theory of literature
Scopus author ID: 55835214100
Gulzhan5055@mail.ru
8(727) 377-33-30 вн:1321

1

Болатова Гульжан Жамбыловна Анализ поэтики "Путь Абая" "Қазақ университет" баспасы 2014 - г. ISBN 9786010403628 137 - стр.

2

Болатова Гульжан Жамбыловна Анализ поэтики "Путь Абая" "Қазақ университет" баспасы 2014 - г. ISBN 9786010403628 137 - стр.

1

Болатова Гульжан Жамбыловна 2012 - г. 7 - стр. 1

2

Болатова Гульжан Жамбыловна 2012 - г. 7 - стр. 1

3

Болатова Гульжан Жамбыловна 2012 - г. 6 - стр. 0

4

Болатова Гульжан Жамбыловна 2012 - г. 6 - стр. 0

5

Болатова Гульжан Жамбыловна Перевод устойчивых сочетаний в "Словах назидания" Абая 2011 - г. 20 - стр. 0

6

Болатова Гульжан Жамбыловна Перевод устойчивых сочетаний в "Словах назидания" Абая 2011 - г. 20 - стр. 0

7

Болатова Гульжан Жамбыловна 2012 - г. 15 - стр. 0

8

Болатова Гульжан Жамбыловна 2012 - г. 15 - стр. 0

9

Болатова Гульжан Жамбыловна “Problems of National Recreation Touch “Edifying Words” Abay in the Translation in Russian Language”. 2013 - г. 10 - стр. 0

10

Болатова Гульжан Жамбыловна “Problems of National Recreation Touch “Edifying Words” Abay in the Translation in Russian Language”. 2013 - г. 10 - стр. 0

11

Болатова Гульжан Жамбыловна “Abay’s works and issues in translation” 2013 - г. 8 - стр. 0

12

Болатова Гульжан Жамбыловна “Abay’s works and issues in translation” 2013 - г. 8 - стр. 0

13

Болатова Гульжан Жамбыловна Жумат Тлепов как исследователь казахской средневековой устной литературы 2014 - г. 4 - стр. 1

14

Болатова Гульжан Жамбыловна Жумат Тлепов как исследователь казахской средневековой устной литературы 2014 - г. 4 - стр. 1

15

Болатова Гульжан Жамбыловна Учет различия синтаксических возможностей двух языков 2014 - г. 10 - стр. 1

16

Болатова Гульжан Жамбыловна Учет различия синтаксических возможностей двух языков 2014 - г. 10 - стр. 1

17

Болатова Гульжан Жамбыловна Шешендік сөздердегі мақал мәтелдер 2016 - г. 6 - стр. 0

18

Болатова Гульжан Жамбыловна Шешендік сөздердегі мақал мәтелдер 2016 - г. 6 - стр. 0

19

Болатова Гульжан Жамбыловна Әуезовтанудың тарихы және қазіргі даму тенденциялары 2018 - г. 5 - стр. 58

20

Болатова Гульжан Жамбыловна Әуезовтанудың тарихы және қазіргі даму тенденциялары 2018 - г. 5 - стр. 58

21

Болатова Гульжан Жамбыловна Translation interpretation of the novel-epic of M.O.Auezov “Abai’s path” by A.Kim// 2018 - г. 8 - стр. 109

22

Болатова Гульжан Жамбыловна Translation interpretation of the novel-epic of M.O.Auezov “Abai’s path” by A.Kim// 2018 - г. 8 - стр. 109

23

Болатова Гульжан Жамбыловна Abay’s «The Book of Words» in translation 2017 - г. 6 - стр. 44

24

Болатова Гульжан Жамбыловна Abay’s «The Book of Words» in translation 2017 - г. 6 - стр. 44

25

Болатова Гульжан Жамбыловна ШЕРХАН МҰРТАЗА ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ПЕЙЗАЖ ЖӘНЕ «СОҒЫС» КОНЦЕПТІНІҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ 2020 - г. 6 - стр. 4

26

Болатова Гульжан Жамбыловна ШЕРХАН МҰРТАЗА ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ПЕЙЗАЖ ЖӘНЕ «СОҒЫС» КОНЦЕПТІНІҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ 2020 - г. 6 - стр. 4

27

Болатова Гульжан Жамбыловна Бақытжан Момышұлы шығармашылығының зертханасы 2020 - г. 5 - стр. 2

28

Болатова Гульжан Жамбыловна Бақытжан Момышұлы шығармашылығының зертханасы 2020 - г. 5 - стр. 2

1

Болатова Гульжан Жамбыловна 2012 - г. 3 - стр. International Center for Education and Technology.

2

Болатова Гульжан Жамбыловна 2012 - г. 3 - стр. International Center for Education and Technology.

3

Болатова Гульжан Жамбыловна Әуезовтану және З.Қабдолов 2018 - г. 8 - стр. Алматы

4

Болатова Гульжан Жамбыловна Әуезовтану және З.Қабдолов 2018 - г. 8 - стр. Алматы

5

Болатова Гульжан Жамбыловна Пейзаж, портрет және интерьер – ұлттық ерекшелікті көрсету құралдары ретінде. 2017 - г. 9 - стр.

6

Болатова Гульжан Жамбыловна Пейзаж, портрет және интерьер – ұлттық ерекшелікті көрсету құралдары ретінде. 2017 - г. 9 - стр.

7

Болатова Гульжан Жамбыловна Бақытжан Момышұлының прозасындағы интертекстуалдық байланыстар 2021 - г. 1 - стр. Темирязева 71

8

Болатова Гульжан Жамбыловна Бақытжан Момышұлының прозасындағы интертекстуалдық байланыстар 2021 - г. 1 - стр. Темирязева 71

9

Болатова Гульжан Жамбыловна Бақытжан Момышұлы прозасындағы өмір шындығы және көркемдік шешім 2021 - г. 3 - стр. әл-фараби атындағы ҚазМҰУ

10

Болатова Гульжан Жамбыловна Бақытжан Момышұлы прозасындағы өмір шындығы және көркемдік шешім 2021 - г. 3 - стр. әл-фараби атындағы ҚазМҰУ
Author Documents

1

Citations

1 по 1
documents

h-index

1

2013

Middle East Journal of Scientific Research
15, с. 944-954

1

Цитирований