Main / Philological / Kazakh literature and theory of literature / Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич

Position Ст.пpеподаватель
Kazakh literature and theory of literature
Scopus author ID: 56026734900
       Pazylbek Bisenbayev was born on July 18, 1964 in the village of Ayteke bi of Kazalinsky district of Kyzylorda region. After graduating from Kazakh secondary school No. 216 named after K. Satpayev in Kazalinsky district, he entered the philological faculty of the Kazakh State University named after S. M. Kirov, from which he graduated in 1990. After graduation, as a junior researcher at the M. Auezov Institute of Literature and Art of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, he participates in the preparation of multi-volume books published in the series "Kazakh folk literature". Teaching activity of Pazylbek Bisenbayev at the Department of Kazakh Literature and Literary Theory of Al-Farabi Kazakh National University begins in 1993. He is the author of textbooks "Historical songs", "Historical songs of the XIX century", "Historical and folklore samples about Kenesary-Nauryzbai", "Eastern Kissa-dastans: variants and typology", "Kissa-dastans about Zhusup" and one of the compilers of the books "Kazakh archaic epic", "Abai", published under the program of the Ministry of Culture and Information of the Republic of Kazakhstan, and he is also one of the compilers of the collection "Nysanbai Zhyrau" and the fifty-volume collection " Abaytanu". In addition, the monograph "Zhusup- Zylikha: traditions and innovations", about two hundred scientific and educational articles were published. In 2010-2016, P. Bisenbayev worked as a translator and editor at the Kazakhfilm Film Studio named after Sh.Aimanov, scientific editor of the journal "Bulletin of the Abai Institute", editor-in-chief of the Abai website inst.kz .
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1990
File name Headline Description
Kazakh Children Literature
The Kazakh Prose of the Beginning of the XX Century: M. Dulatov, Zh. Aimauytov
XXғ.басындағы қадақ прозасындағы М,Дулатов. Ж7Аймауытов шы5армашылы5ыны4 орны ерекше7

1

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Тарихи жырлар "Қазақ университеті" 2011 - г. ISBN 978-601-247-345-2 302 - стр.

2

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Нысанбай жырау. "Арыс" баспасы 2013 - г. ISBN 9786012911848 25 - стр.

3

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Қазақ әдебиетінің тарихы және теориясы кафедрасы " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 9786010403376 25 - стр.

4

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич "Жүсіп-Зылиха" дастанының нұсқалары: дәстүр және жаңашылдық " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-247-913-3 114 - стр.

5

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Карбозов Е.К., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том І " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1282 18 - стр.

6

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Карбозов Е.К., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том ІІІ. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1284 18 - стр.

7

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Карбозов Е.К., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. II том " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1283-5 16 - стр.

8

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Карбозов Е.К., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. IV том " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1285-9 17 - стр.

9

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Карбозов Е.К., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.., Молдабеков Ж.Ж. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. V том " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1286-6 17 - стр.

10

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Бисенғали З.Қ., Карбозов Е.К., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VI том " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1680-2 18 - стр.

11

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Бисенғали З.Қ., Карбозов Е.К., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VII том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1681-9 19 - стр.

12

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Бисенғали З.Қ., Салқынбай А.Б., Тлепов Ж.., Әбдиманұлы Ө.., Мадибаева К.К., Карбозов Е.К., Сейтжанов З.Н., Умбетаев М.Б., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VIII том 2016-2017 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1712-0 17 - стр.

13

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.., Карагойшиева Д.А. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХІ том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 (о 18 - стр.

14

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.., Карагойшиева Д.А. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХІІ том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 (о 18 - стр.

15

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том Х І- " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2257 297 - стр.

16

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том ХІІ 2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2266 297 - стр.

17

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том ХІІ 2016-2017І " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2269 264 - стр.

18

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том ХІҮ 2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2302 254 - стр.

19

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХҮІ том. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2316 308 - стр.

20

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХҮІІ том. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2327-5 276 - стр.

21

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХҮІІІ " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2328-2 278 - стр.

1

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич "Жасауыл қырғыны" жырындағы тарихи тұлғалар бейнесі 2011 - г. 3 - стр. 0

2

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Нысанбай жырау 2011 - г. 3 - стр. 0

3

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Уақыт шындығы - көркемдік кепілі 2011 - г. 3 - стр. 0

4

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич "Кенесары-Наурызбай" жырындағы фольклорлық сарындар сипаты 2011 - г. 3 - стр. 0

5

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Алтын орда дәуірінен жеткен ғашықтық дастан 2012 - г. 4 - стр. 0

6

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич "Кенесары-Наурызбай" жырының нұсқалары 2011 - г. 8 - стр. 0

7

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич "Әлидің романтизмі" 2014 - г. 7 - стр. 0

8

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Низамидің "Ескендірнаме" дастаны: тарихилығы мен фольклорлық негізі 2014 - г. 13 - стр. 0

9

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Ұлтқа ұран болған ұлы жырдың зерттелу тарихы 2014 - г. 10 - стр. 0

10

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Жыр нұсқалары-тарихи дерек көзі 2014 - г. 5 - стр. 0

11

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Азаттық жыршысы 2014 - г. 5 - стр. 0

12

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич "Жүсіп- Зылиха" дастанының идеялық -тақырыптық сипаты 2013 - г. 7 - стр. 0

13

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич "Жүсіп- Зылиха" дастанының идеялық -тақырыптық сипаты 2014 - г. 7 - стр. 0

14

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Низамидің "Ескендірнаме" дастаны: тарихилығы мен фольклорлық негізіі" 2013 - г. 13 - стр. 0

15

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Жыр нұсқалары-тарихи дерек көзі 2014 - г. 5 - стр. 0

16

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Ұлтқа ұран болған ұлы жырдың зерттелу тарихы 2014 - г. 11 - стр. 0

17

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Азаттық жыршысы 2014 - г. 5 - стр. 0

18

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Науаидің "Ескендір" поэмасы 2014 - г. 5 - стр. 0

19

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич World Applied Sciences Journal 2014 - г. 4 - стр. 0

20

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Азаттық жыршысы 2014 - г. 3 - стр. 1

21

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич «Бекет батыр» жырының тарихи негізі 2014 - г. 3 - стр. 1

22

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Жыр нұсқалары - тарихи дерек көзі 2014 - г. 3 - стр. 1

23

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич «Жүсіп - Зылиха» дастанының идеялық-тақырыптық сипаты 2013 - г. 3 - стр. 1

24

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Әлидің романтизмі 2014 - г. 3 - стр. 1

25

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Үлтқа ұран болган үлы жырдың зерттелу тарихы 2014 - г. 4 - стр. 1

26

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Азаттық жыршысы 2014 - г. 2 - стр. 1

27

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич «Кенесары-Наурызбай» жыры: дерек және көркем бейне 2012 - г. 2 - стр. 1

28

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичСейтжанов З.Н. The Household and Ritual poetry of kazakh peopl 2014 - г. 5 - стр. 0

29

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Алтын Орда дәуірінен жеткен ғашықтық дастан 2012 - г. 2 - стр. 1

30

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич "Саурық батыр жырының тарихи негізі" 2015 - г. 3 - стр. 0

31

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич "Бекет батыр" жырының тарихи негізі 2014 - г. 6 - стр. 0

32

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Тарихи тұлға және тарих тағылымы 2015 - г. 12 - стр. 0

33

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Шыңғыс Айтматов және ауыз әдебиеті 2015 - г. 6 - стр. 0

34

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич "Хұсрау-Шырын" дастанының шығыстық нұсқалары 2014 - г. 5 - стр. 0

35

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Қазақ дастандарындағы мифологиялық ұғым-түсініктерден туған бейнелер 2015 - г. 5 - стр. 0

36

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Шешен сөз бен көсем сөз 2015 - г. 5 - стр. 0

37

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К., Дадебаев Ж.. Шешен сөз бен көсем сөз 2015 - г. 6 - стр. 37

38

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К., Дадебаев Ж.. Тарихи тұлға және тарих тағылымы 2015 - г. 13 - стр. 76

39

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К., Дадебаев Ж.. Шыңғыс Айтматов және ауыз әдебиеті 2015 - г. 6 - стр. 153

40

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичДадебаев Ж.., Мұсалы Л.Ж. Н.Ә. Назарбаевтың "Тәуелсіздік толғауы" туралы толғаныс 2015 - г. 4 - стр. 35

41

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К., Дадебаев Ж.. Абайдың ілімін пәнаралық зерттеудің өзекті мәселелері 2015 - г. 5 - стр. 156

42

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К., Дадебаев Ж.. Жиренше шешен – тарихи тұлға 2016 - г. 6 - стр. 80

43

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К., Дадебаев Ж.. Қазақ хандығы және қазақ сөз өнерінің өр тұлғалары (Асан Қайғы, Жиренше шешен, Алдар Көсе) 2015 - г. 6 - стр. 79

44

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К., Дадебаев Ж.. Шыңғыс Айтматовтың психопоэтикасы 2016 - г. 7 - стр. 159

45

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К., Дадебаев Ж.. Шыңғыс Айтматовтың психопоэтикасы 2016 - г. 6 - стр. 159

46

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Шығыс халықтары әдебиетіндегі ортақ сарындар 2015 - г. 4 - стр. 158

47

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич "Таһир-Зухра" дастаны және көркемдік дәстүр жалғастығы 2015 - г. 4 - стр. 38

48

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Саржан Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілісінің тарихи жырлардағы көрінісі 2015 - г. 4 - стр. 79

49

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичСағындық Н.Б. Түркілік сарын сыры 2016 - г. 6 - стр. 0

50

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К. Ағыбай батыр жайындағы жыр-аңыздардың тарихи негізі 2016 - г. 4 - стр. 81

51

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К. Қазақ халқының сүйікті перзенті 2016 - г. 7 - стр. 1

52

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К. "Алпамыс батыр" жыры: трихилығы және типологиясы 2016 - г. 5 - стр. 1

53

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К. Жыр және шындық 2017 - г. 7 - стр. 1

54

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичСағындық Н.Б., Карбозов Е.К. Images of Kazakh dastans, dating back to the mythological concepts and ideas 2017 - г. 7 - стр. 1

55

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К. «Жасауыл қырғыны» дастаны: нұсқалары мен тарихилығы 2017 - г. 7 - стр. 1

56

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К. «Исатай-Махамбет» жырының тарихи негізі 2017 - г. 6 - стр. 2

57

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К., Дадебаев Ж.. Қазақ халқының сүйікті перзенті 2016-2017 2016 - г. 5 - стр. 83

58

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К. «Aлпaмыс бaтыр» жыры: зерттелуі мен нұсқaлaры 2017 - г. 4 - стр. 1

59

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К. НӘЗИРА ДӘСТҮРІ ЖӘНЕ ТҮРКІ ӘДЕБИЕТІ 2019 - г. 6 - стр. 1

60

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К. Толыбай - Алтын орда дәуіріндегі аса ірі қоғам қайраткері 2019 - г. 12 - стр. 1

61

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К. Fairy-tale motifs and fantastic images in the epics 2020 - г. 11 - стр. 2

1

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич "Жасауыл қырған" жырының нұсқалары 2011 - г. 5 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

2

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Нысанбай жырындағы тарихи шындық пен көркемдік шешім 2011 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

3

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Р.Нұрғали және тарихи драма мәселелері 2012 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

4

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Шығыстық қисса-дастандардағы мифологиялық кейіпкерлер 2013 - г. 4 - стр. филология

5

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич "Ләйлі-Мәжнүн " дастанының шығыстық нұсқалары 2013 - г. 6 - стр. Алматы

6

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич "Көрұғлы" жырының нұсқалары 2014 - г. 4 - стр. Алматы, ҚазҰУ

7

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич "Ләйлі- Мәжнүн" дастанының шығыстық нұсқалары 2013 - г. 4 - стр. Алматы

8

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Шығыстық қисса-дастандардағы мифологиялық кейіпкерлер 2013 - г. 4 - стр. Алматы

9

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич "Көрұғлы" жырының нұсқалары 2014 - г. 3 - стр.
Author Documents

1

Citations

0 по 0
documents

h-index

0

The household and ritual poetry of Kazakh people

Seitzhanov, Z., Bissenbayev, P., Dalelbekkyzy, A.

2014

World Applied Sciences Journal
29, с. 1175-1178

0

Цитирований