Main / Philological / Kazakh literature and theory of literature / Сәулембек Гүлмира Рзаханқызы

Сәулембек Гүлмира Рзаханқызы

Position Ст.пpеподаватель
Кафедра казахской литературы и теории литературы
Scopus author ID: 57193271097
gulmira.saulembek@gmail.com

1

Сәулембек Гүлмира Рзаханқызы ПОСТМОДЕРНИСТІК ИРОНИЯ: МӘТІНДІ ҚАЙТА ҚҰРЫЛЫМДАУ, НОНСЕЛЕКЦИЯ ҚАҒИДАТЫ 2018 - г. 12 - стр. 0

2

Сәулембек Гүлмира Рзаханқызы Ж. ҚОРҒАСБЕКТІҢ «ӨЛМЕЙТІН ҚҰСТАР», «ЖАКОНДАНЫҢ ЖАНАРЫ», Т.ӘСЕМҚҰЛОВ «БЕКТОРЫНЫҢ ҚАЗЫНАСЫ» ӘҢГІМЕЛЕРІНДЕГІ СИМУЛЯКРДІҢ КӨРІНІСІ 2019 - г. 4 - стр. 77

3

Сәулембек Гүлмира Рзаханқызы МЕРЕЙ ҚОСЫН ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ИНТЕРТЕКСТ 2020 - г. 9 - стр. 115

4

Сәулембек Гүлмира Рзаханқызы Ұлттық поэзиядағы «Мәңгілік ел» архетипі 2019 - г. 5 - стр. 69

5

Сәулембек Гүлмира Рзаханқызы ТОЛҒАУ ЖАНРЫНЫҢ ӨЗГЕРІСКЕ ҰШЫРАУЫ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТІ 2020 - г. 9 - стр. 82

6

Сәулембек Гүлмира Рзаханқызы ТОЛҒАУ ЖАНРЫНДАҒЫ САБАҚТАСТЫҚ ПЕН ӨЗГЕРІСТЕР 2020 - г. 7 - стр. 6

1

Сәулембек Гүлмира Рзаханқызы Постмодернизм: үлкен идеяларға, иерархияға жасалған ирония 2018 - г. 8 - стр. Институт литературы и исскуства им. М.О.Ауэзова
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0