Main / Philological / Kazakh literature and theory of literature / Сағындық Нұрлан Берікбайұлы

Сағындық Нұрлан Берікбайұлы

Position Ст.пpеподаватель
Kazakh literature and theory of literature
Scopus author ID: 57192097686
       Сағындықов Нұрлан Берікбайұлы 04.04.1963 жылы туылған, ұлты қазақ, білімі жоғары. 1986 жылы С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультеті, араб бөлімін үздік бітіріп, еңбек жолын Алматы қаласының Ш. Смаханұлы атындағы №62 қазақ орта мектебінде мұғалім болып бастады. 1988-1992 жылдары ҚР ҰҒА М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер иститутының аға лаборанты, аспиранты және ғылыми қызметкері болып қызметтер атқарды. 1991 жылы «Көне түркі жазба ескерткіштері мен қазақ халық ауыз әдебиетіне ортақ сюжеттердің ұксастықтары мен айырмашылықтары» деген тақырыпта кандидаттық диссертация қорғады. 1992-2000 жылдары Алматы қаласының №62 казақ орта мектебінде директордың тәрбие жөніндегі орынбасары және №167 қазақ орта мектебінде араб тілінің мұғалімі қызметтерін атқарды. 2000 жылдың ақпан айынан бастап әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті қазақ әдебиетінің тарихы және теориясы кафедрасында доцент болып жұмыс істеп келеді. Н.Б. Сағындықов «Ежелгі және хандық дәуір әдебиетінің тарихы», «Ежелгі және хандык дәуір әдебиетін оқытудың әдістемесі», «XIX ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы» атты жалпы курстардан дәрістер оқып, бакалавр, магистрлік оку сатыларында элективті курстар жүргізеді. 2021 жылдан факультет Әдістемелік кеңесінің төрағасы қызметін атқарып келеді.
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1986
Academic degree
File name Headline Description
Iassaui’s Khikmets and the Suphian Poetry
А. Йасауи хикметтері және сопылық поэзия мәселесі

1

Сағындық Нұрлан Берікбайұлы О биографии Жусипбека Шайхисламулы 2011 - г. 3 - стр. 8

2

Сағындық Нұрлан Берікбайұлы Аз-Замахшари – выдающаяся личность восточного Ренессанса 2014 - г. 6 - стр. 1

3

Сағындық Нұрлан Берікбайұлы «Үміт еткен көзімнің нұры балам…» 2009 - г. 6 - стр. 1

4

Сағындық Нұрлан Берікбайұлы О литературно-педагогической традиции в КазНУ имени аль-Фараби 2013 - г. 3 - стр. 1

5

Сағындық Нұрлан Берікбайұлы Яссауи- тек дін насихатшысы ғана емес 2011 - г. 2 - стр. 1

6

Сағындық Нұрлан Берікбайұлы Фарабитану қайта жаңғыру кезеңінде тұр 2011 - г. 2 - стр. 1

7

Сағындық Нұрлан Берікбайұлы Традиции жырау в художественной системе романа-эпопеи М.О. Ауэзова «Путь Абая» 2011 - г. 8 - стр. 1

8

Сағындық Нұрлан Берікбайұлы Жүсіпбек Шайхисламұлының өлеңдерінің тәрбиелік мәні 2011 - г. 2 - стр. 1

9

Сағындық Нұрлан Берікбайұлы 2015 - г. 10 - стр. 0

10

Сағындық Нұрлан Берікбайұлы 2015 - г. 5 - стр. 37

11

Сағындық Нұрлан Берікбайұлы 2015 - г. 5 - стр. 0

12

Сағындық Нұрлан Берікбайұлы «Жанқожа батыр» жыры: нұсқалары мен тарихилығы 2015 - г. 5 - стр. 0

13

Сағындық Нұрлан Берікбайұлы 2015 - г. 5 - стр. 1

14

Сағындық Нұрлан БерікбайұлыЖанабаев К.. О законе «формульной грамматики» в тексте жырау XV-XVIII веков 2015 - г. 5 - стр. 1

15

Сағындық Нұрлан БерікбайұлыЖанабаев К.. О меритократии в поэзии жырау XV-XVIII веков 2015 - г. 4 - стр. 3

16

Сағындық Нұрлан Берікбайұлы The nature of love in kazakh poems 2016 - г. 4 - стр. 0

17

Сағындық Нұрлан Берікбайұлы Қазақ фольклорындағы дастандық эпос жанры 2016 - г. 4 - стр. 0

18

Сағындық Нұрлан БерікбайұлыБисенбаев П.К. Түркілік сарын сыры 2016 - г. 6 - стр. 0

19

Сағындық Нұрлан БерікбайұлыАбдикулова Р.М., Куркебаев К.К., Алкебаева Д.А. Қазіргі роман трансформациясындағы уақыт пен кеңістік категориясы 2016 - г. 11 - стр. 96

20

Сағындық Нұрлан БерікбайұлыБисенбаев П.К., Карбозов Е.К. Images of Kazakh dastans, dating back to the mythological concepts and ideas 2017 - г. 7 - стр. 1

21

Сағындық Нұрлан Берікбайұлы THE MEANING OF THE NAMES AND MIRACULOUS BIRTH OF EPIC HEROES IN THE TURKIC EPICS 2016 - г. 11 - стр. 0

22

Сағындық Нұрлан Берікбайұлы THE CATEGORIES OF TIME AND SPACE IN MODERN NOVEL TRANSFORMATION 2016 - г. 11 - стр. 0

23

Сағындық Нұрлан БерікбайұлыОспанова Г.Т., Солтанаева Е.М. Жыраулар поэзиясындағы ұлттық идея 2017 - г. 7 - стр. 165

1

Сағындық Нұрлан Берікбайұлы Әл-Фараби еңбектерінің зерттелуі 2014 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

2

Сағындық Нұрлан Берікбайұлы Некоторые проблемы межкультурного образования в условиях формирования единого коммуникативного пространства 2011 - г. 3 - стр. Алматы

3

Сағындық Нұрлан Берікбайұлы 2015 - г. 3 - стр. 37-700 Przemysl

4

Сағындық Нұрлан Берікбайұлы 2015 - г. 3 - стр.
Author Documents

2

Citations

4 по 3
documents

h-index

2

The categories of time and space in modern novel transformation

Sultan, Y., Alkebaeva, D.A., Kurkebayev, K.K., Abdikulova, R.M., Sagyndykov, N.B.

2016

Man in India
96, с. 3927-3937

1

Цитирований
The meaning of the names and miraculous birth of epic heroes in the turkic epics

Dautova, G.R., Sagyndykov, N.B., Abdikulova, R.M., Omirbayeva, T.S., Temirbolat, A.B.

2016

Man in India
96, с. 3917-3926

1

Цитирований