Main / Philological / Turkology and the theory of language / Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна

Position Ст.пpеподаватель
Turkology and the theory of language
Scopus author ID: 57190440265

1

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Қазақ ономастикасы: поэтонимдердің этнолингвистикалық сипаты " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0013-9 14 - стр.

2

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Қазақ ономастикасы: поэтонимдердің этнолингвистикалық сипаты " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0013-9 14 - стр.

3

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Түркі әлемінің тілдік бейнесі "Қазақ университеті" 2016 - г. 15 - стр.

4

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Түркі әлемінің тілдік бейнесі "Қазақ университеті" 2016 - г. 15 - стр.

5

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Кәсіби білім беру бағдарламасының паспорты (қазақ тілінде) " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 2015 7 - стр.

6

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Кәсіби білім беру бағдарламасының паспорты (қазақ тілінде) " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 2015 7 - стр.

7

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (на русском языке) " Қазақ университеті " 2015 - г. 7 - стр.

8

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (на русском языке) " Қазақ университеті " 2015 - г. 7 - стр.

9

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы " Қазақ университеті " 2016 - г. 19 - стр.

10

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы " Қазақ университеті " 2016 - г. 19 - стр.

1

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2015 - г. 4 - стр. 0

2

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2015 - г. 4 - стр. 0

3

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Кинесикалық амалдардың семантикасы мен қарым-қатынастағы функционалдық қызметі 2013 - г. 5 - стр. 65

4

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Кинесикалық амалдардың семантикасы мен қарым-қатынастағы функционалдық қызметі 2013 - г. 5 - стр. 65

5

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Ататүрк реформасы: түрік тілінің қалыптасуы 2012 - г. 5 - стр. 60

6

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Ататүрк реформасы: түрік тілінің қалыптасуы 2012 - г. 5 - стр. 60

7

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Маңғыстау топоономастикасы: сакальды атаулардың этномәдени сипаты 2010 - г. 6 - стр. 40

8

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Маңғыстау топоономастикасы: сакальды атаулардың этномәдени сипаты 2010 - г. 6 - стр. 40

9

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Славян тілдеріндегі түркизмдер 2012 - г. 5 - стр. 60

10

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Славян тілдеріндегі түркизмдер 2012 - г. 5 - стр. 60

11

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Көне түркі ономастикасы: тотем негізді антропонимдер 2012 - г. 5 - стр. 1

12

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Көне түркі ономастикасы: тотем негізді антропонимдер 2012 - г. 5 - стр. 1

13

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Зерттеуші С.Қондыбайдың "Арғықазақ мифологиясы еңбегіндегі Қыдыр және Қодар бейнесі 2014 - г. 3 - стр. 1

14

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Зерттеуші С.Қондыбайдың "Арғықазақ мифологиясы еңбегіндегі Қыдыр және Қодар бейнесі 2014 - г. 3 - стр. 1

15

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Мифологиялық таным: С.Қондыбай еңбектеріндегі тілдік және тарихи деректер 2013 - г. 5 - стр. 1

16

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Мифологиялық таным: С.Қондыбай еңбектеріндегі тілдік және тарихи деректер 2013 - г. 5 - стр. 1

17

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Қазақ ономопоэтикасы: этнолингвистикалық, когнитивтік, функционалдық зерттеулер 2014 - г. 5 - стр. 1

18

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Қазақ ономопоэтикасы: этнолингвистикалық, когнитивтік, функционалдық зерттеулер 2014 - г. 5 - стр. 1

19

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2015 - г. 5 - стр. 1

20

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2015 - г. 5 - стр. 1

21

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2013 - г. 3 - стр. 11

22

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2013 - г. 3 - стр. 11

23

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2014 - г. 5 - стр. 1

24

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2014 - г. 5 - стр. 1

25

Кортабаева Гулжамал КыдырбаевнаКалиев А.К. Түркілік ономастика: орыс жылнамаларындағы қыпшақ текті аттар сыры 2012 - г. 6 - стр. 1

26

Кортабаева Гулжамал КыдырбаевнаКалиев А.К. Түркілік ономастика: орыс жылнамаларындағы қыпшақ текті аттар сыры 2012 - г. 6 - стр. 1

27

Кортабаева Гулжамал КыдырбаевнаАвакова Р.А. Specific Consonant Sounds of Kazakh and English Languages 2015 - г. 6 - стр. 5

28

Кортабаева Гулжамал КыдырбаевнаАвакова Р.А. Specific Consonant Sounds of Kazakh and English Languages 2015 - г. 6 - стр. 5

29

Кортабаева Гулжамал КыдырбаевнаАвакова Р.А. Характерные особенности синтаксиса современного турецкого языка 2014 - г. 4 - стр. 0

30

Кортабаева Гулжамал КыдырбаевнаАвакова Р.А. Характерные особенности синтаксиса современного турецкого языка 2014 - г. 4 - стр. 0

31

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Түркі халықтарындағы Алдар көсе бейнесі: салыстырмалы- тарихи зерттеу 2016 - г. 4 - стр. 76

32

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Түркі халықтарындағы Алдар көсе бейнесі: салыстырмалы- тарихи зерттеу 2016 - г. 4 - стр. 76

33

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Қазіргі түрік тіліндегі кірме сөздер 2015 - г. 5 - стр. 75

34

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Қазіргі түрік тіліндегі кірме сөздер 2015 - г. 5 - стр. 75

35

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Қазақ және Үнді тілдеріндегі фразеологиялық аспект 2013 - г. 3 - стр. 11

36

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Қазақ және Үнді тілдеріндегі фразеологиялық аспект 2013 - г. 3 - стр. 11

37

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Түрік тілінің синонимдері 2016 - г. 4 - стр. 77

38

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Түрік тілінің синонимдері 2016 - г. 4 - стр. 77

39

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Ағылшын және қазақ тілдеріндегі салт-дәстүрдің тілдік бейнесі 2016 - г. 5 - стр. 77

40

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Ағылшын және қазақ тілдеріндегі салт-дәстүрдің тілдік бейнесі 2016 - г. 5 - стр. 77

41

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Хас хажыб атанған Жүсіп Баласағұн шығармасындағы бақыт концептісі 2016 - г. 3 - стр. 0

42

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Хас хажыб атанған Жүсіп Баласағұн шығармасындағы бақыт концептісі 2016 - г. 3 - стр. 0

43

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Жүсіп хас хажыб Баласағұнның «Құтадғу біліг» атты еңбегінің кейбір тіл ерекшелігі 2016 - г. 4 - стр. 1

44

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Жүсіп хас хажыб Баласағұнның «Құтадғу біліг» атты еңбегінің кейбір тіл ерекшелігі 2016 - г. 4 - стр. 1

45

Кортабаева Гулжамал КыдырбаевнаКокеева Д.М., Авакова Р.А., Мустафаева А.А. The Concept “Horse”: On the Basis of the Monument “at-Tuhfa az-Zakiya Fil-Lugat at-Turkiyya” 2016 - г. 20 - стр. 0

46

Кортабаева Гулжамал КыдырбаевнаКокеева Д.М., Авакова Р.А., Мустафаева А.А. The Concept “Horse”: On the Basis of the Monument “at-Tuhfa az-Zakiya Fil-Lugat at-Turkiyya” 2016 - г. 20 - стр. 0

47

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2016 - г. 12 - стр. 96

48

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2016 - г. 12 - стр. 96

49

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна ЖҮСІП БАЛАСАҒҰНИДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ІЛІМДЕРІ: МҰРАЛАРЫН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 2016 - г. 4 - стр. 0

50

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна ЖҮСІП БАЛАСАҒҰНИДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ІЛІМДЕРІ: МҰРАЛАРЫН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 2016 - г. 4 - стр. 0

51

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Чуваш тіліндегі ротацизмнің фонетикалық табиғаты 2016 - г. 4 - стр. 4

52

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Чуваш тіліндегі ротацизмнің фонетикалық табиғаты 2016 - г. 4 - стр. 4

53

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Қырғыз халқының музыкалық аспаптары: лингвомәдени талдау 2016 - г. 5 - стр. 4

54

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Қырғыз халқының музыкалық аспаптары: лингвомәдени талдау 2016 - г. 5 - стр. 4

55

Кортабаева Гулжамал КыдырбаевнаАвакова Р.А. 2016 - г. 11 - стр. 30

56

Кортабаева Гулжамал КыдырбаевнаАвакова Р.А. 2016 - г. 11 - стр. 30

57

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2017 - г. 11 - стр. 73

58

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2017 - г. 11 - стр. 73

59

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Functions of Turkic musical instruments in Shamanism 2018 - г. 7 - стр. 2

60

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Functions of Turkic musical instruments in Shamanism 2018 - г. 7 - стр. 2

61

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 17 - г. 11 - стр. 73

62

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 17 - г. 11 - стр. 73

63

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Контактология: түркілік ономастикалық атаулардың таралуы 2018 - г. 4 - стр. 0

64

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Контактология: түркілік ономастикалық атаулардың таралуы 2018 - г. 4 - стр. 0

65

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна ИСТОРИЯ ТЮРКИЗМОВ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 2018 - г. 5 - стр. 0

66

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна ИСТОРИЯ ТЮРКИЗМОВ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 2018 - г. 5 - стр. 0

67

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Turkisms in different languagesof the world 2018 - г. 5 - стр. 0

68

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Turkisms in different languagesof the world 2018 - г. 5 - стр. 0

69

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2018 - г. 4 - стр. 84

70

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2018 - г. 4 - стр. 84

71

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Түркі халықтарының музыкалық аспаптарының шаманизмдегі функциясы 218 - г. 4 - стр. 85

72

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Түркі халықтарының музыкалық аспаптарының шаманизмдегі функциясы 218 - г. 4 - стр. 85

73

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2018 - г. 7 - стр. 89

74

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2018 - г. 7 - стр. 89

75

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна МУЗЫКАЛЫҚ ТҮРКІТАНУ: AСПAП AТAУЛAРЫН ЗЕРТТЕУ МӘСЕЛЕСІ 2018 - г. 9 - стр. 91

76

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна МУЗЫКАЛЫҚ ТҮРКІТАНУ: AСПAП AТAУЛAРЫН ЗЕРТТЕУ МӘСЕЛЕСІ 2018 - г. 9 - стр. 91

1

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Есимбекова Н.Е. Гендерлік сипатқа ие фразеологизмдердің тілдік бейнесі 2013 - г. 5 - стр. Алматы

2

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Есимбекова Н.Е. Гендерлік сипатқа ие фразеологизмдердің тілдік бейнесі 2013 - г. 5 - стр. Алматы

3

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2011 - г. 3 - стр. КазНПУ имени Абая

4

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2011 - г. 3 - стр. КазНПУ имени Абая

5

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Түрік тілінде омоним сөздердің жасалу тәсілдері 2015 - г. 3 - стр. Алматы

6

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Түрік тілінде омоним сөздердің жасалу тәсілдері 2015 - г. 3 - стр. Алматы

7

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Түркі тілдеріндегі фольклорлық онимдердің тарихи-этномәдени ерекшеліктері 2017 - г. 5 - стр. Түркістан қаласы

8

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Түркі тілдеріндегі фольклорлық онимдердің тарихи-этномәдени ерекшеліктері 2017 - г. 5 - стр. Түркістан қаласы

9

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Қырғыз халқының музыкалық аспаптары 2016 - г. 5 - стр. Бишкек

10

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Қырғыз халқының музыкалық аспаптары 2016 - г. 5 - стр. Бишкек

11

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Жаһандану: жойылу қаупіндегі түркі тілдері 2016 - г. 5 - стр. Бишкек

12

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Жаһандану: жойылу қаупіндегі түркі тілдері 2016 - г. 5 - стр. Бишкек

13

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Мифологема волка в тюркской мифологии 2016 - г. 7 - стр. Бишкек

14

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Мифологема волка в тюркской мифологии 2016 - г. 7 - стр. Бишкек

15

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2017 - г. 7 - стр. Алматы

16

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2017 - г. 7 - стр. Алматы

17

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2017 - г. 15 - стр.

18

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2017 - г. 15 - стр.

19

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Ортаазиялық топонимдік деректер: «Маңғыстау» сөзінің шығуы туралы 2017 - г. 5 - стр. Алматы

20

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Ортаазиялық топонимдік деректер: «Маңғыстау» сөзінің шығуы туралы 2017 - г. 5 - стр. Алматы

21

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Мимар Синанның сәулетшілік өнері 2018 - г. 3 - стр.

22

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Мимар Синанның сәулетшілік өнері 2018 - г. 3 - стр.
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0