Main / Faculty for Pre-College Education / pre-University Training / Тойганбекова Майра Шодановна

Тойганбекова Майра Шодановна

Position Ст.пpеподаватель
pre-University Training
Scopus author ID: 56646511000
mayratoy@mail.ru
       I, Toyganbekova Mayra Shodanovna October 1, 1965 She is in Dunajsaz, Kegen district, Almaty region I came. In 1973 went to the first class in this village, in 1983 I graduated from Sepsetsaz High School. In 1984 he graduated from the Kazakh State University named after SM Kirov He was accepted to the preparatory faculty of the University in 1985 in the Faculty of Philology of this University In 1990 he graduated from the Kazakh language and literature specialty I finished. Since 1990, he has been a member of Al-Farabi Kazakh National University University, Candidate of the Department of Kazakh Literature finished. In 2006, literary magazine "100102 philologist" Magzum Tiessov heritage ". Scientific Head of department - Ph.D. Professor K.Abdezuly.  Between 1990 and 2006 Kazakh language in high school № 66 and a teacher of literature. 2004 - 2016 Al-Farabi Kazakh National University prepares for foreigners Faculty of Kazakh and Russian Languages Senior Lecturer. 2007 - 2013 al-Farabi Kazakh National professional Kazakh language at the University College senior teacher of higher qualification category played. Since 2014, the faculty of pre-university education Senior lecturer of the pre-university training department I have been in the service for so far. During this period, international, republican scientific, Participation in educational-methodological conferences, reports did In 2008 he was awarded the Department of Education of Almaty I was rewarded with paper. Teaching aid "Kazakh language"; 2016, the Kazakh Literature educational- tool; 2017, Social education in "Cognition and education: twin concept" the author of methodological analytical tools. International symposium in Turkey in 2017 I took part, made a report and received certificates. Several publishes articles and certificates for foreign publications given. A well-known foreign edition of the magazine "Skopus" published an article in English. Total pedagogical work experience - 27 years. Almaty Unified Schoolchildren in the Learning Centers I prepared for a national test. Since 2005, the highest category has been upgraded She is a teacher of the Kazakh language and literature appointed.
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1990
File name Headline Description
-
-
Literacy of reading
тыңдаушылар қазақ тілінің дыбыстық ерекшелігін жүйелі түрде буынға ұластырып, одан орфография мен орфоэпия заңдылықтарының қағидаларын меңгереді,оқу және қажет болған жағдайда ресми-іскери қарым-қатынаста сөйлесе білуге, оған тән ерекшеліктерді жүйелі түрде қабылдай алуға, түсінуге қабілетті болады.Тыңдаушылар теориялық ережелерді мәтін мазмұнынан екшей отырып, жинақтау, түсіндіру, нәтижені сұрыптау үдерістерін жүзеге асыра алады; оқу барысында нақты шешімдер қабылдай білу, презентациялар жасау, ой түйіндеуге қабілетті болады;
Literacy of reading
Пәннің оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы
Literacy of reading
Пәннің оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы
Literacy of reading
Оқу сауаттылығы пәнінің оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы (2)
Kazakh language/Russian language/English language
Пәннің оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы 1 семестр 2021-2022
Literacy of reading
Пәннің оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етуі туралы мәлімет
Literacy of reading
Пәннің оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы
Literacy of reading
Қорытынды емтихан бағдарламасы
Literacy of reading
Оқу сауаттылығы пәнінен қорытынды емтихан бағдарламасы (2)
Literacy of reading
емтихан тапсырмалары
Kazakh language/Russian language/English language
емтихан бағдарламасы 1 семестр 2021-2022
Literacy of reading
Қорытынды емтихан бағдарламасы
Literacy of reading
Қорытынды емтихан бағдарламасы
Literacy of reading
Оқу сауаттылығы пәнінің қосымша оқу материалдары
Literacy of reading
тест тапсырмаларының жинағы
Kazakh language/Russian language/English language
Шетелдік тыңдаушыларға арналған қазақ тілі оқу-әдістемелік құралы
Literacy of reading
Оралман тыңдаушыларға арналған оқу құралы
Literacy of reading
Оралман тыңдаушыларға арналған оқу құралы
Literacy of reading
Оқу сауаттылығы оқу құралы
Literacy of reading
Оқу сауаттылығы пәні бойынша силлабус
Literacy of reading
оқу сауаттылғы пәнінің силлабусы
Literacy of reading
Силлабус - Оқу сауаттылығы 2-семестрге арналған
Literacy of reading
оқу сауаттылығы пәні бойынша силлабус
Kazakh language/Russian language/English language
Қазақ тілінің силлабусы .1 Семестр. 2021-2022 жж.
Literacy of reading
Оқу сауаттылығы пәнінің силлабусы
Literacy of reading
тыңдаушылар қазақ тілінің дыбыстық ерекшелігін жүйелі түрде буынға ұластырып, одан орфография мен орфоэпия заңдылықтарының қағидаларын меңгереді,оқу және қажет болған жағдайда ресми-іскери қарым-қатынаста сөйлесе білуге, оған тән ерекшеліктерді жүйелі түрде қабылдай алуға, түсінуге қабілетті болады.Тыңдаушылар теориялық ережелерді мәтін мазмұнынан екшей отырып, жинақтау, түсіндіру, нәтижені сұрыптау үдерістерін жүзеге асыра алады; оқу барысында нақты шешімдер қабылдай білу, презентациялар жасау, ой түйіндеуге қабілетті болады;
Literacy of reading
Оқу сауаттылығы бойынша әдістемелік нұсқаулық
Literacy of reading
«ОҚУ САУАТТЫЛЫҒЫ» ПӘНІНІҢ ЖАҢАРТЫЛҒАН МАЗМҰНДАҒЫ ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Kazakh language/Russian language/English language
Практикалық сабақтардың оқу материалына нұсқаулық
Literacy of reading
Әдістемелік нұсқаулық
Literacy of reading
Әдістемелік нұсқаулық
Literacy of reading
ОҚУ САУАТТЫЛЫҒЫ» ПӘНІНІҢ ЖАҢАРТЫЛҒАН МАЗМҰНДАҒЫ ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНА НҰСҚАУЛЫҚ
Literacy of reading
Оқу сауаттылығы бойынша практикалық сабақтардың оқу материалы
Literacy of reading
Практикалық сабақтарға арналған оқу материалы
Literacy of reading
Практикалық сабақтардың оқу материалы Апта/ күн Тақырып Сабақ мақсаты және қалыптастырылатын дағдылар Әдістемелік нұсқау 1 Қазақ тілінің әліпбиі. Амандасу.Танысу.Қоштасу.Ризашылық білдіру. Дауысты дыбыстардың айтылуын, әріптердің жазылуын үйрету.Қазақ әріптерінің артикуляциясын меңгерту. Дыбыстарды, сөздерді, тыңдап, қайталау. 2 Фонетика. Дауысты дыбыстар туралы жалпы мәліметтер. А-Ә дыбыстары. О-Ө дыбыстары Ұстазбен танысу.Топпен танысу. Дәрісханамен танысу.Кітапхана (оқулықтармен танысу). Дауысты дыбыстардың айтылуын, әріптердің жазылуын үйрету.Қазақ әріптерінің артикуляциясын меңгерту. Дыбыстарды, сөздерді, тыңдап,қайталау.Сөздерді тыңдап,қайталау.Жаңа лексиканы айту. Қазақ әліпбиін айту, жазу. Жаңа сөздерді тақтаға жаздыру, оқыту. 3 Дауысты дыбыстар туралы жалпы мәліметтер.Ы-І дыбыстары. Ұ-Ү дыбыстары . :Бұл кім? Бұл не?Отбасы.Отбасы мүшелерін толық айта білу,отбасы тақырыбында шағын әңгіме құру. Дауысты дыбыстардың айтылуын, әріптердің жазылуын үйрету.Қазақ әріптерінің артикуляциясын меңгерту. Дыбыстарды, сөздерді, тыңдап, қайталау. Сөздерді тыңдап, қайталау. Отбасы мүшелерін толық айта білу,отбасы тақырыбында шағын әңгіме құру. 4 Е дыбысы . И-У дыбыстары. Э дыбысы.Жыл мезгілдері. Ай аттары. Апта күндері. Дыбыстардың айтылуын, әріптердің жазылуын үйрету. Дыбыстарды, сөздерді, тыңдап, қайталау. Мәліметті қайталау, айту. Сұрақтар құрастыру. Ас бөлмесінде екі студент ыдыс-аяқ атауларын пайдалана отырып сөйлесе білу. 5 Қосарлы дыбыстар. Е,Ю,Я Ыдыс –аяқ атаулары. Ас бөлмесінде екі студент ыдыс-аяқ атауларын пайдалана отырып сөйлесе білу. Ыдыс –аяқ атаулары Қосарлы дауысты дыбыстарды үйрету.Қазақ әріптерінің артикуляциясын меңгерту. Дыбыстарды, сөздерді, тыңдап, қайталау. Жаңа сөздерді жаттау.Лексикалық-грамматикалық тапсырмалард ы орындау 6 Дауыссыз дыбыстар.Үнді дауысссыздар:М,Н;Ң,Л;Р,Й,У. Көкөністер Дауыссыз дыбыстардың айтылуын, әріптердің жазылуын үйрету.Қазақ әріптерінің артикуляциясын меңгерту. Лексикалық-грамматикалық тапсырмаларды орында.Жаңа лексиканы жазу,жаттау 7 Ұяң дауысссыздар: Б,В,Г,Ғ,Д,Ж;З. Киім атаулары. Көкөністер дүкенінде Дауыссыз дыбыстардың айтылуын, әріптердің жазылуын үйрету.Қазақ әріптерінің артикуляциясын меңгерту. Диалог құру. Сұрақтарға жауап беру. Лексикалық-грамматикалық тапсырмаларды орындау 8 Қатаң дауыссыздар:Қ,К,Х;Һ,Ш,Щ,Ч,С,Ц,С,П,Ф,Т. Жиһаздар. Мәліметті талдау, түсіну. Жаңа мәліметті анықтау. Лексикалық-грамматикалық тапсырмаларды орындау. Зат есімдерді жалғаулармен қатыстырып сөйлемдер құру. 9 :Көптік жалғау: -лар ,-лер Емханада Дүкенде тақырыбында (азық-түлік, киім-кешек, ыдыс-аяқ т.б. өткен жаңа сөздерді қайталай отырып) диалог құру. Көптік жалғауды,сұраққа жауап беруді үйрету Мәтінді оқу. Негізгі мәліметті анықтап айту. Сұрақтар құрастыру. Лексикалық-грамматикалық тапсырмаларды орындау 10 Көптік жалғау: -дар ,-дер Жемістер Көптік жалғауды,сұраққа жауап беруді үйрету Лексикалық-грамматикалық тапсырмаларды орындау. Сын есімдерге сұрақ қоя білу, сұрақтарға жауап жаза білу. 11 Көптік жалғау: -тар ,-тер Азық -түлік Көптік жалғауды,сұраққа жауап беруді үйрету Лексикалық-грамматикалық тапсырмаларды орындау. 12 Диалог. Кім қайдан. «Бөлмеде не бар?» Оқу дағдысын қалыптастыру. Жаңа лексиканы меңгерту Лексикалық-грамматикалық тапсырмаларды орындау. 13 Неше? нешеу? Нешінші? сұрақтарына жауап беретін сан есімдер жазу. Диалог. Кімнің жасы нешеде? . Жаңа сөздерді , сандарды практикада қолдануды үйрету Бір-біріне сұрақ қою, сұрақтарға жауап беру. Сөйлемдерді мағынасына қарай ажырата білу. 14 Іс-әрекеттің мақсаты. • Іс-әрекеттің бағытын/ мақсатын сұрау/айту. Кім қайда бара жатыр? Кім қайда не үшін бара жатыр? • Оқу: Көкбазар. Іс-әрекеттің бағытын/ мақсатын үйрету Лексикалық-грамматикалық тапсырмаларды орындау.Сұқбаттасу 15 Уақыт пен іс-әрекет. Уақытқа қатысты мезгіл, ай, апта, дәл уақыт атаула- рын білу. Жатыс септік: қашан? қай айда? Қай күні? Жатыс септікті: қашан? қай айда? Қай күні? меңгерту Лексикалық-грамматикалық тапсырмаларды орындау. Бару, алу керектігін білу мақсатын айқындау. Әдебиеттер тізімі: Ж.Т.Ибраимова., Ж.С.Әділханова., Г.Е.Сапаева. АИР тыңдаушыларына арналған «Қазақ тілі» көмекші оқу құралы(бастапқы деңгей) 2015 ж. Р.Р.Абишева., Н.Ә.Алдабек., А.С.Бейсекенова. АИР тыңдаушыларына арналған «Қазақ тілі» көмекші оқу құралы. 2015 ж. Тастемирова Г.А. Қазақша-орысша-пуштуша тілдескіш (оқу-әдістемелік құралы). "Қазақ университеті" 2013 ж. Мәтбек Н. Қ. , Тастемирова Г. А. Қазақ тілінен мәтіндер жинағы. Алматы: " Қазақ университеті ", 2017.— 56 б Қазақ тілі: оқу құралы / Р.Қ. Өмірбекова, Н.Қ. Мәтбек. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 220
Literacy of reading
Практикалық сабақтың оқу материалдары
Literacy of reading
Практикалық сабақтардың оқу материалы
Kazakh language/Russian language/English language
Практикалық сабақтардың оқу материалы 1 семестр 2021-2022 оқу жылына арналған
Literacy of reading
Практикалық сабақтардың оқу материалы
Literacy of reading
тыңдаушылар қазақ тілінің дыбыстық ерекшелігін жүйелі түрде буынға ұластырып, одан орфография мен орфоэпия заңдылықтарының қағидаларын меңгереді,оқу және қажет болған жағдайда ресми-іскери қарым-қатынаста сөйлесе білуге, оған тән ерекшеліктерді жүйелі түрде қабылдай алуға, түсінуге қабілетті болады.Тыңдаушылар теориялық ережелерді мәтін мазмұнынан екшей отырып, жинақтау, түсіндіру, нәтижені сұрыптау үдерістерін жүзеге асыра алады; оқу барысында нақты шешімдер қабылдай білу, презентациялар жасау, ой түйіндеуге қабілетті болады;
Kazakh (Russian) Language
Literacy of reading
ТОӨЖ бойынша әдістемелік нұсқаулық
Kazakh language/Russian language/English language
ТӨЖ тапсырмалары 1-семестр 2021-2022 жж
Literacy of reading
ТОӨЖ жұмысына арналған нұсқаулық
Literacy of reading
Оралман тыңдаушылардың оқытушы басшылығымен атқарылатын өздік жұмыстарына нұсқаулық
Literacy of reading
Оқу сауаттылығы бойынша СӨОЖ жұмысына арналған нұсқаулық
Literacy of reading
Оқу сауаттылығы. Мәтіндер жинағы
Literacy of reading
Оқу сауаттылығы. Мәтіндер жинағы
Literacy of reading
Оқу сауаттылығы пәні бойынша дәрістер жинағы

1

Тойганбекова Майра Шодановна Наралиева Р.Т., Тилеужанова Г.Т., Сапаева Г.Е., Бегалиева А.К. Таным мен тәрбие егіз ұғым " Қазақ университеті " 2016 - г. 66 - стр.

2

Тойганбекова Майра Шодановна Қазақ тілі " Қазақ университеті " 2015 - г. 311 - стр.

3

Тойганбекова Майра Шодановна ХХ ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1475-4 153 - стр.

4

Тойганбекова Майра Шодановна Оқу сауаттылығы " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04----- 135 - стр.

5

Тойганбекова Майра Шодановна Мағзұм Тиесовтің әдеби мұрасы " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-4533 174 - стр.

6

Тойганбекова Майра Шодановна Ұрпақ тәрбиесі -ұлт тәрбиесә " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-5528 100 - стр.

1

Тойганбекова Майра Шодановна Қазақ тілі сабағында ойын элементін пайдалану 2011 - г. 2 - стр. 0

2

Тойганбекова Майра Шодановна Қазақ диаспорасы өкілдерін тілдік ортаға бейімдеудегі инновациялық технологиялар 2012 - г. 3 - стр. 0

3

Тойганбекова Майра Шодановна Тілдерді оқыту - сөйлеу тілін дамытудың негізгі құралы . 2011 - г. 3 - стр. 0

4

Тойганбекова Майра Шодановна Қазақ тілін оқытудың тиімді жолдары . 2011 - г. 3 - стр. 0

5

Тойганбекова Майра Шодановна Қазақ тілі сабағында жаңа технологияларды тиімді пайдалану. 2013 - г. 3 - стр. 0

6

Тойганбекова Майра Шодановна Тілді оқыту үрдісін ұйымдастырудың инновациялық жолдары. 2013 - г. 2 - стр. 0

7

Тойганбекова Майра Шодановна Ы.Алтынсарин балалар әдебиетінің негізін қалаушы. 2013 - г. 5 - стр. 0

8

Тойганбекова Майра Шодановна Көнерген сөздер 2013 - г. 4 - стр. 0

9

Тойганбекова Майра Шодановна Мағзұм Тиесовтің жазушылық шеберлігі 2010 - г. 3 - стр. 0

10

Тойганбекова Майра Шодановна Талғампаз табиғат жыршысы 2010 - г. 4 - стр. 0

11

Тойганбекова Майра ШодановнаНаралиева Р.Т. ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ ЕТІСТІКТІҢ КАТЕГОРИЯЛАРЫН МЕҢГЕРТУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 2015 - г. 3 - стр. 106

12

Тойганбекова Майра Шодановна БАТЫС, ШЫҒЫСТЫҢ МӘШҺҮРІ – РУМИ 2015 - г. 4 - стр. 106

13

Тойганбекова Майра Шодановна Қазақ тілінде етістіктің кактегорияларын меңгертудің ерекшеліктері 2016 - г. 4 - стр. 0

14

Тойганбекова Майра Шодановна Шығыс, Батыстың мәшһұрі -Руми 2015 - г. 3 - стр. 0

15

Тойганбекова Майра Шодановна М.Тиезов балалар әдебиетінің шебері 2016 - г. 4 - стр. 0

16

Тойганбекова Майра Шодановна Қазақ балалар әдебиеті – ұлттық мәдениетіміздің рухани іргетасы 2016 - г. 4 - стр. 0

17

Тойганбекова Майра Шодановна Балалар әдебиеті хақында 2016 - г. 5 - стр. 0

18

Тойганбекова Майра Шодановна THE BEAUTY OF NOVEL “SHAKAN-SHERI” 2016 - г. 4 - стр. 0

19

Тойганбекова Майра Шодановна ҚАЗАҚ ӘДЕБИ ЕРТЕГІЛЕРІНІҢ ЖАНРЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАЗАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ GENRE FEATURES OF KAZAKH LITERARY TALES 2016 - г. 5 - стр. 0

20

Тойганбекова Майра Шодановна І.Жансүгіровтің өлеңдерінің көркемдік ерекшеліктері 2015 - г. 3 - стр. 3

21

Тойганбекова Майра Шодановна Қазақ тілі пәні бойынша тест тапсырмаларын әзірлеудің технологиясы мен ерекшеліктері 2016 - г. 3 - стр. 1

22

Тойганбекова Майра Шодановна INNOVATIVE METHODS OF TEACHING KAZAKH 2016 - г. 7 - стр. 1

23

Тойганбекова Майра ШодановнаДосанов Б.И., Наралиева Р.Т. : Modern Methods of Teaching Kazakh as a Foreign Language: Search, Innovation, Quality, Result/ 2015 - г. 25 - стр. 7

24

Тойганбекова Майра Шодановна ПОИСК И ИССЛЕДОВАНИЙ ИННОВАЦИОННЫХ ПРИОРИТЕТОВ В ПРЕПОДАВАНИЙ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА В ПОЛИЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ 2016 - г. 3 - стр. 4

25

Тойганбекова Майра Шодановна "Қазақ тілін шет тіл ретінде оқытудың инновациялық әдістемесі". 2016 - г. 3 - стр. 1

26

Тойганбекова Майра Шодановна "Қазақ тілі сабақтарында студенттердің коммуникативтік құзіреттілігін қалыптастыру" 2017 - г. 2 - стр. 1

27

Тойганбекова Майра Шодановна "Кәсіби оқыту мамандығының студенттерін технологиялық даярлаудағы базалық пәндердің өзара байланысы". 2017 - г. 2 - стр. 1

28

Тойганбекова Майра Шодановна "Тарихи дерек және көркемдік шешім". 2017 - г. 3 - стр. 3

29

Тойганбекова Майра Шодановна "Ұлттық тарихымыздың этнотаңбалық жүйесі" 2017 - г. 2 - стр. 1

30

Тойганбекова Майра Шодановна "Қазақ балалар әдебиеті - ұлттық мәдениетіміздің рухани іргетасы". 2017 - г. 4 - стр. 2

31

Тойганбекова Майра Шодановна "М.Тиесов прозасының лингвотанымдық және көркемдік әлемі" 2017 - г. 4 - стр. 2

32

Тойганбекова Майра ШодановнаДосанов Б.И., Наралиева Р.Т., Бегалиева А.К. SEARCH AND RESEARCHES OF INNOVATIVE PRIORITIES IN TEACHING KAZAKH IN THE POLYLINGUAL ENVIRONMENT 2017 - г. 3 - стр. 0

33

Тойганбекова Майра ШодановнаНаралиева Р.Т. СЫРЫМ БАТЫР ТУРАЛЫ КӨРКЕМ ШЫҒАРМАЛАР: бас қаһарман бейнесі және отаншылдық 2017 - г. 3 - стр. 0

34

Тойганбекова Майра Шодановна Иранбек Оразбаев лирикасындағы көркемдік әдіс-тәсілдер 2017 - г. 9 - стр. 0

35

Тойганбекова Майра Шодановна INNOVATIVE METHODS OF TEACHING KAZAKH LANGUAGE IN MULTILINGUAL ENVIRONMENT 2017 - г. 4 - стр. 0

36

Тойганбекова Майра ШодановнаНаралиева Р.Т. Қазақ тарихи романы және тектілік феномені 2017 - г. 3 - стр. 0

37

Тойганбекова Майра ШодановнаСаткенова Ж.Б., Досанов Б.И., Бегалиева А.К., Наралиева Р.Т. INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND PRIORITIES IN TEACHING KAZAKH LANGUAGE AS FOREIGN LANGUAGE 2017 - г. 8 - стр. 1

38

Тойганбекова Майра Шодановна : Қаратпа сөздерді лингвомәдени тұрғыдан қарастыру мәселесі 2020 - г. 15 - стр. 1

39

Тойганбекова Майра Шодановна КӨНЕ ТҮРКІ ЖӘНЕ ТАРИХИ ЖАЗБА ЕСКЕРТКІШТЕРДЕГІ ҚАРАТПА СӨЗДЕРДІҢ ҚОЛДАНЫЛУ АЯСЫ 2020 - г. 16 - стр. 2

40

Тойганбекова Майра Шодановна Concept and criteria for recognition of single-industry towns 2023 - г. 9 - стр. 1

1

Тойганбекова Майра Шодановна 1) БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН ШЫҒАРМАЛАРДЫҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ, ТАНЫМДЫҚ ӨРІСІ. Өзге тілді аудиторияда оқытудың иновациялық қызметінің бағыттары.Халақаралық ғылыми-теориялық конференция.10 .04.12 ж.167-170 бет 2012 - г. 7 - стр. КазНУ

2

Тойганбекова Майра Шодановна 2)Этнотәрбие негізін қазақ тілімен қазақ әдебиеті сабағында қолдану. Білім беру қызметіндегі иновациялар және щқытудың сапасын арттыру мәселелері.42 халықаралық ғылыми әдістемелік конференцияның материалдары. 3 кітап.2012 ж қаңтар.157-159 бет. 2012 - г. 3 - стр. КазНУ

3

Тойганбекова Майра Шодановна ҚР тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай ұйымдастырылған "Тілдерді үйретудің инновациясы мен жолдары" 2012 - г. 2 - стр. КазНУ

4

Тойганбекова Майра Шодановна "Қазақстан - татулық пен достықтың мекені" 2012 - г. 2 - стр.

5

Тойганбекова Майра Шодановна Қазақ тілі сабағында жаңа технологияларды тиімді пайдалану 2013 - г. 3 - стр. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби

6

Тойганбекова Майра Шодановна Тілді оқыту үрдісін ұйымдастырудың инновациялық жолдары 2013 - г. 3 - стр. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби

7

Тойганбекова Майра Шодановна Балалар әдебиетіндегі жасөспірімдердің ұлттық болмысы 2012 - г. 6 - стр. әл-Фарфби атындағы ҚазҰУ

8

Тойганбекова Майра Шодановна Кәсіптік қазақ тілі пәнін оқытудың тиімді технологиялық талаптары. 2012 - г. 3 - стр. Колледж имени Аль-Фараби КазНУ

9

Тойганбекова Майра Шодановна Мужигова Г.М. Қазақ тілін шетел дәрісханаларында оқытудың тиімді жолдары 2014 - г. 2 - стр. КазНУ им. АльФараби

10

Тойганбекова Майра Шодановна Наралиева Р.Т. 2014 - г. 4 - стр. Дубай

11

Тойганбекова Майра Шодановна Жаңа технологияның тілді оқытудағы алатын орны 2014 - г. 3 - стр. КазНУ им. ал-Фараби

12

Тойганбекова Майра Шодановна Қазақ тілін үйренудің инновациялық оқыту тәсілдері 2016 - г. 3 - стр.

13

Тойганбекова Майра Шодановна "Innovative methods of teaching kazakh (al-Farabi Kazakh university) 2016 - г. 5 - стр. Алматы "Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

14

Тойганбекова Майра Шодановна ПОИСК И ИССЛЕДОВАНИЙ ИННОВАЦИОННЫХ ПРИОРИТЕТОВ В ПРЕПОДАВАНИЙ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА В ПОЛИЯЗЫЧНОЙ СФЕРЕ 2012 - г. 25 - стр.

15

Тойганбекова Майра Шодановна қазақ тілі пәні бойынша тест тапсырмаларын әзірлеудің технологиясы мен ерекшеліктері 2016 - г. 3 - стр. Алматы, Қазақ университеті

16

Тойганбекова Майра Шодановна Білім беру Саласындағы ИнновациялықТехнологиялар: Қашықтықтан Оқыту жүйесі 2017 - г. 4 - стр. Нийде

17

Тойганбекова Майра Шодановна Жұмат Шаниннің Өнерпаздық келбеті және Қазақ драматургиясы 2017 - г. 6 - стр. Нийде
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0

Modern methods of teaching Kazakh as a foreign language: Search, innovation, quality, result

Naraliyeva, R.T., Mukhanbekkyzy, L., Toiganvekova, M.S., Dosanov, B.I., Sultanova, B.M.

2015

Review of European Studies
7, с. 347-355

0

Цитирований